The 3 references without contexts in paper Oliinyk, Serhiyenko (2018) “Кластерна структуризація як базис для реалізації державної політики циркулярної економіки: регіональний рівень // Cluster structurization as basis for circular economy state policy implementation: regional level” / spz:ztu:ven:127402

1
Bezvushko, Je. (1999), «Klastery ta i'h rol' u vidrodzhenni ekonomiky Podillja», Perspektyvni doslidzhennja, No. 2, p p . 17–23.
(check this in PDF content)
4
Bukhval'd, E.M., Vilenskii, A.V., Kiselev, A.N. and Shestakova, M.V. (2003), «Klasternye printsipy organizatsii proizvodstvennogo vzaimodeistviya», Vzaimodeistvє malogo i krupnogo biznesa: inform.-analit., sb. In-t p redp rinimatel'stva i investitsii, M .
(check this in PDF content)
9
Markov, L.Ts. (2005), «Ekonomicheskє klastery: ponyatiya i kharakternye cherty», Aktual'nye problemy sotsyal'noekonomicheskogo razvitiya: vzglyad molodykh uchenykh, sb. nauch. tr., іn Seliverstova, V.E., Markovoi,V.M., Gvozdevoi, E.S. (ed.), IEOPP SO RAN, Novosibirsk.
(check this in PDF content)