The 15 references without contexts in paper Sydorchuk (2017) “Перерозподіл фінансових ресурсів у системі соціального страхування в Україні // The redistributive financial resources in the system of social insurance by Ukraine” / spz:ztu:ven:119879

2
Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2013), «Pro zatverdzhennja bjudzhetu Pensijnogo fondu Ukrai'ny na 2013 rik», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/101-2013-%D0%BF
(check this in PDF content)
3
Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2014), «Pro zatverdzhennja bjudzhetu Pensijnogo fondu Ukrai'ny na 2014 rik», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/202-2014-%D0%BF
(check this in PDF content)
4
Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2015), «Pro zatverdzhennja bjudzhetu Pensijnogo fondu Ukrai'ny na 2015 rik», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/67-2015-%D0%BF
(check this in PDF content)
5
Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2016), «Pro zatverdzhennja bjudzhetu Pensijnogo fondu Ukrai'ny na 2016 rik», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/190-2016-%D0%BF
(check this in PDF content)
6
Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2016), «Pro zatverdzhennja bjudzhetu Fondu social'nogo strahuvannja Ukrai'ny na 2016 rik», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/532-2016-%D0%BF
(check this in PDF content)
7
Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2015), «Pro zatverdzhennja bjudzhetu Fondu zagal'noobov'jazkovogo derzhavnogo social'nogo strahuvannja Ukrai'ny na vypadok bezrobittja na 2015 rik», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/226-2015-%D0%BF
(check this in PDF content)
8
Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2016), «Pro zatverdzhennja bjudzhetu Fondu zagal'noobov'jazkovogo derzhavnogo social'nogo strahuvannja Ukrai'ny na vypadok bezrobittja na 2016 rik», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/414-2016-%D0%BF
(check this in PDF content)
9
Pravlinnja Fondu zagal'noobov'jazkovogo derzhavnogo social'nogo strahuvannja Ukrai'ny na vypadok bezrobittja (2014), «Pro zatverdzhennja zvitiv pro rezul'taty dijal'nosti Fondu zagal'noobov'jazkovogo derzhavnogo social'nogo strahuvannja Ukrai'ny na vypadok bezrobittja za 2014 rik ta vykonannja bjudzhetu Fondu na 2014 rik», available at: http://www.dcz.gov.ua/doccatalog/document?id=383939
(check this in PDF content)
10
Pravlinnja Fondu zagal'noobov'jazkovogo derzhavnogo social'nogo strahuvannja Ukrai'ny na vypadok bezrobittja (2012), «Pro zatverdzhennja bjudzhetu Fondu zagal'noobov'jazkovogo derzhavnogo social'nogo strahuvannja Ukrai'ny na vypadok bezrobittja za 2013 rik», available at: www.dcz.gov.ua/doccatalog/document?id=273239
(check this in PDF content)
11
Pravlinnja Fondu zagal'noobov'jazkovogo derzhavnogo social'nogo strahuvannja Ukrai'ny na vypadok bezrobittja (2011), «Pro zatverdzhennja bjudzhetu Fondu zagal'noobov'jazkovogo derzhavnogo social'nogo strahuvannja Ukrai'ny na vypadok bezrobittja za 2012 rik», available at: www.dcz.gov.ua/doccatalog/document?id=238556
(check this in PDF content)
12
Pravlinnja Fondu social'nogo strahuvannja vid neshhasnyh vypadkiv na vyrobnyctvi ta profesijnyh zahvorjuvan' Ukrai'ny (2013), «Pro zatverdzhennja Zvitu pro strahovu dijal'nist' Fondu social'nogo strahuvannja vid neshhasnyh vypadkiv na vyrobnyctvi ta profesijnyh zahvorjuvan' Ukrai'ny, stan ohorony praci v narodnomu gospodarstvi, social'nyj zahyst poterpilyh na vyrobnyctvi, vykorystannja strahovyh koshtiv u 2012 roci ta Zvitu pro vykonanyj bjudzhetu Fondu za 2012 rik», IAS «Parus-Konsul'tant», available at: http://consultant.parus.ua/?doc=08IR16675B
(check this in PDF content)
13
Pravlinnja Fondu social'nogo strahuvannja vid neshhasnyh vypadkiv na vyrobnyctvi ta profesijnyh zahvorjuvan' Ukrai'ny (2013), «Pro zatverdzhennja bjudzhetu Fondu social'nogo strahuvannja vid neshhasnyh vypadkiv na vyrobnyctvi ta profesijnyh zahvorjuvan' Ukrai'ny na 2014 rik», IAS «Parus-Konsul'tant», available at: http://consultant.parus.ua/?doc=08X207D4B2
(check this in PDF content)
14
Pravlinnja Fondu social'nogo strahuvannja z tymchasovoi' vtraty pracezdatnosti (2013), «Pro vnesennja zmin do bjudzhetu Fondu social'nogo strahuvannja z tymchasovoi' vtraty pracezdatnosti na 2013 rik», Centr komp'juternyh tehnologij, available at: http://cct.com.ua/2013/31.07.2013_28.html
(check this in PDF content)
15
Postanova Pravlinnja Fondu social'nogo strahuvannja z tymchasovoi' vtraty pracezdatnosti (2013), «Pro bjudzhet Fondu social'nogo strahuvannja z tymchasovoi' vtraty pracezdatnosti na 2014 rik», Profesijna normatyvno-pravovoi' biblioteka «NORMATYV™ PRO», available at: http://document.ua/pro-byudzhet-fondu-socialnogo-strahuvannja-z-timchasovoyivt-doc154862.html
(check this in PDF content)
16
Analiz stanu reformuvannja fondiv social'nogo strahuvannja v Ukrai'ni» (2017), Ofis z finansovogo ta ekonomichnogo analizu u Verhovnij Radi Ukrai'ny, available at: https://feao.org.ua/wp-content/.../2017-09-11_Fondy-social'nestrahuvannja.pdf
(check this in PDF content)