The 2 references without contexts in paper Федченко (2017) “Механізми реформування міжбюджетних відносин в умовах економічної нестабільності // Mechanisms for reforming intergovernmental fiscal relations in conditions of economic instability” / spz:ztu:ven:119648

7
Drozd, V., Balatsky, E., Kapustin, A. (2011), «Mizhbjudzhetni vidnosyny riznyh rivniv u finansovij systemi Ukrai'ny», Naukovo-praktychni koncepcii' ta programy, No. 2, pp. 10–19.
(check this in PDF content)
8
Zhykh, V. (2017), «Kudy jdut' groshi vid ekologichnogo podatku», available at: http://www.poryad.com/?p=189
(check this in PDF content)