The 1 reference without contexts in paper Поліщук, Поліщук (2017) “Моделювання системи розвитку венчурної індустрії на основі світового досвіду // Modelling system development of risky industry on world experience base” / spz:ztu:ven:119617

4
Zamlyns'kyj, V.A (2014), «Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku venchurnogo investuvannja jak skladovoi' finansovogo zabezpechennja innovacijnoi' dijal'nosti Ukrai'ny», Zovnishnya torgivlya: ekonomika, finansy`, pravo, No. 5–6, pp. 172–179.
(check this in PDF content)