The 12 references without contexts in paper Koniusz (2017) “Вплив спілкування на цілі громадської організації” / spz:ztu:ven:106383

1
Adair, J. (2000), Anatomia biznesu – komunikacja, EMKA, Warszawa.
(check this in PDF content)
2
Griffin, R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Naukowe PWN, Warszawa.
(check this in PDF content)
3
Hogan, K. (2001), Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, Jacek Santorski & Co, Warszawa.
(check this in PDF content)
4
Izdebski, M. and Kulesza, M. (2004), Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
(check this in PDF content)
5
Kożuch, B., Kożuch, A. and Plawgo, B. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, FWZ, Kraków.
(check this in PDF content)
6
Kożuch, B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa.
(check this in PDF content)
7
Listwan, T. (2004), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
(check this in PDF content)
8
Piasecki, B. (ed.) (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Łódź.
(check this in PDF content)
9
Plawgo, B., Szpak, A. and Radziwon, P. (2006), «Zarządzanie relacjami organizacji publicznych z ich otoczeniem», in Kożuch, B. (ed.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Kraków.
(check this in PDF content)
10
Sobkowiak, B. (1998), Współczesne systemy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
(check this in PDF content)
11
Stankiewicz, J. (1999), Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław, pр. 38.
(check this in PDF content)
12
http://www.poczta-polska.pl/historia KONIUSZ Maria – dr Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna Bielsko Biała Polska Стаття надійшла до редакції 11.04.2017.
(check this in PDF content)