The 1 linked reference in paper Kotowska, Martyniuk (2015) “REPORTING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SMES SECTOR IN POLAND” / spz:ztu:ven:50136

  1. Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.okap.org.pl/raport-spolecznejodpowiedzialnosci-aterima--pierwszy-zgodny-z-wytycznymi-gri-raport-w-sektorze-msp-wpolsce,832.html.