The 3 linked references in paper Науменко, Ростовская (2015) “УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА // Cost management at the crop production enterprises” / spz:ztu:ven:45936

  1. Мошковська О. А. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції згідно вітчизняного законодавства: подальший розвиток і шляхи вдосконалення / О. А Мошковська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир, 2009. – 3. – С.114 – 117.
  2. Панчишина А. В. Особенности формирования затрат на производство сельскохозяйственной продукции / А. В Панчишина // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир, 2011. – 3. – С. 129 – 131.
  3. Скрипник М.І. Розвиток калькулювання та його значення в господарському процесі / М. І Скрипник // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир, 2009. – 2. – С. 115 – 121.