The 13 references with contexts in paper Шандова (2017) “Сценарний підхід до визначення напрямків розвитку підприємства // Scenario approach to determination of enterprise development directions” / spz:ztu:ven:96700

1
Aaker, D.A. (2002), Strategicheskoe rynochnoe upravlenie, Piter, St.-Petersburg, Russia.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=4004
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова [7], Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно.

 2. In-text reference with the coordinate start=7680
  Prefix
  Вони допомагають зрозуміти, при яких умовах може виникнути сприятлива або несприятлива ситуація. Сценарій дозволяє оцінити, як можна і як потрібно впливати на процеси, що приводять до прийнятних і неприйнятних для організації результатів»
  Exact
  [1, c. 182–189]
  Suffix
  . Ф. Ван Ноттен уточнює визначення сценарію - це «гіпотетична послідовність можливих подій, що фокусує увагу на причинно-наслідковому зв'язку між цими подіями і точками ухвалення рішень, здатних змінити хід і траєкторію руху в часі всієї даної системи в цілому або окремих її підсистем» [13, с. 97].

 3. In-text reference with the coordinate start=9675
  Prefix
  При використанні сценарного моделювання стратегія управління набуває необхідної гнучкості для того, щоб організація залишалась успішною при різноманітних варіантах розвитку майбутнього. Вивчення
  Exact
  [1, 3, 5, 6, 7, 11, 13]
  Suffix
  дозволяє укрупнено представити процес сценарного моделювання таким чином: - визначення ключових чинників, які викликають зміни в середовищі, їх взаємовплив, закономірності і зв’язки з точки зору цілей сценарного дослідження; - визначення можливих варіантів розвитку подій по кожному ключовому чиннику з врахуванням існуючих концепцій розвитку і функціонування системи; - формування

2
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2015), Promyslovist' Ukrai'ny u 2011–2015 rokah, Kyi'v, Ukraine.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2106
  Prefix
  Згідно з офіційними даними, в 2015 році падіння промислового виробництва досягло 13,4 % по відношенню до 2014 року, і 23,5 % порівняно з 2013 роком, у тому числі обсяг продукції машинобудування в 2015 році скоротився на 14,6 % і склав всього чверть від обсягів реалізації 2013 року
  Exact
  [2]
  Suffix
  , що стало найглибшим спадом виробництва за останнє десятиліття. При цьому необхідно зауважити, що продукція промислового комплексу, зокрема машинобудування, пов'язана з техніко-технологічним оновленням всіх галузей завдяки виробництву інвестиційної продукції, тому якщо не зосередити увагу на даній ситуації, можлива втрата значної частки ринку, яку займуть закордонні компанії.

3
Kyzym, M.O and Gejman, O.A. (2009), «Scenarne modeljuvannja rozvytku social'no-ekonomichnyh system: naprjamky, osoblyvosti ta mehanizmy», Regional'na ekonomika, Vol. 4, Pp. 16–23.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4054
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова [7], Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно.

 2. In-text reference with the coordinate start=9675
  Prefix
  При використанні сценарного моделювання стратегія управління набуває необхідної гнучкості для того, щоб організація залишалась успішною при різноманітних варіантах розвитку майбутнього. Вивчення
  Exact
  [1, 3, 5, 6, 7, 11, 13]
  Suffix
  дозволяє укрупнено представити процес сценарного моделювання таким чином: - визначення ключових чинників, які викликають зміни в середовищі, їх взаємовплив, закономірності і зв’язки з точки зору цілей сценарного дослідження; - визначення можливих варіантів розвитку подій по кожному ключовому чиннику з врахуванням існуючих концепцій розвитку і функціонування системи; - формування

4
Klebanova, T.S., Gur'janova, L.S., Trunova, T.N. and Smirnova, A.Ju. (2012), «Scenarnoe modelirovanie v upravlenii regional'nym razvitiem», Bіznes-Іnform, Vol. 10, Pp. 60–65.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4075
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова [7], Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно.

5
Kononov, D.A., Kosjachenko, S.A. and Kul'ba, V.V. (2001), Scenarnыj analyz dynamyky povedenyja socyal'noэkonomycheskyh system. Fynansovaja matematyka, in Osypova, Ju.M., Grachevoj, M.V., Nyzhegorodceva, R.M. and Zotova, E.S. (eds.), TEYS, Moscow, Russia, рp. 7–53.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4094
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова
  Exact
  [5]
  Suffix
  , М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова [7], Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно. В області формування прогнозів і вироблення управлінських рішень вимагають подальшого опрацьовування розробки, що включають моделі й інформаційні бази, необхідні для вибору найбільш ефективного варіанта реалізації

 2. In-text reference with the coordinate start=9675
  Prefix
  При використанні сценарного моделювання стратегія управління набуває необхідної гнучкості для того, щоб організація залишалась успішною при різноманітних варіантах розвитку майбутнього. Вивчення
  Exact
  [1, 3, 5, 6, 7, 11, 13]
  Suffix
  дозволяє укрупнено представити процес сценарного моделювання таким чином: - визначення ключових чинників, які викликають зміни в середовищі, їх взаємовплив, закономірності і зв’язки з точки зору цілей сценарного дослідження; - визначення можливих варіантів розвитку подій по кожному ключовому чиннику з врахуванням існуючих концепцій розвитку і функціонування системи; - формування

6
Lyndgren, M. and Bandhol'd, H. (2009), Scenarnoe planyrovanye. Svjaz' mezhdu budushhym y strategyej [Scenario planning. The link between future and strategy], Translated by Yl'ynoj, Y.M., Olymp-Byznes, Moscow, Russia, 256 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=4125
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда
  Exact
  [6]
  Suffix
  , С.А. Попова [7], Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно. В області формування прогнозів і вироблення управлінських рішень вимагають подальшого опрацьовування розробки, що включають моделі й інформаційні бази, необхідні для вибору найбільш ефективного варіанта реалізації загальної стратегії компанії.

 2. In-text reference with the coordinate start=9675
  Prefix
  При використанні сценарного моделювання стратегія управління набуває необхідної гнучкості для того, щоб організація залишалась успішною при різноманітних варіантах розвитку майбутнього. Вивчення
  Exact
  [1, 3, 5, 6, 7, 11, 13]
  Suffix
  дозволяє укрупнено представити процес сценарного моделювання таким чином: - визначення ключових чинників, які викликають зміни в середовищі, їх взаємовплив, закономірності і зв’язки з точки зору цілей сценарного дослідження; - визначення можливих варіантів розвитку подій по кожному ключовому чиннику з врахуванням існуючих концепцій розвитку і функціонування системи; - формування

 3. In-text reference with the coordinate start=12154
  Prefix
  експорту Ліквідація зони вільної торгівлі між Україною і СНД, розрив економічних відносин з Росією Втрата інвестиційної привабливості Скорочення внутрішнього ринку Зниження попиту на інвестиційну техніку Довідка: авторська розробка Рис. 1. Фактори негативного впливу на розвиток машинобудівних підприємств Застосовуючи підхід запропонований ученими М.Ліндгрен та Х.Бандхольд
  Exact
  [6]
  Suffix
  , що полягає у виборі двох головних невизначеностей, розглянутих разом в «сценарному хресті», можна визначити чотири сценарії, що значно розрізняються, але дійсно здатні допомогти в підготовці до невизначеного майбутнього.

7
Popov, S.A. (2008), «Scenarnoe modelyrovanye: metodyka yh vos'my shagov», available at: http.://www.elitarium.nayka.com.ua./2008/10/20/ (Accessed 20 Oct 2008).
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4142
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно. В області формування прогнозів і вироблення управлінських рішень вимагають подальшого опрацьовування розробки, що включають моделі й інформаційні бази, необхідні для вибору найбільш ефективного варіанта реалізації загальної стратегії компанії.

 2. In-text reference with the coordinate start=9675
  Prefix
  При використанні сценарного моделювання стратегія управління набуває необхідної гнучкості для того, щоб організація залишалась успішною при різноманітних варіантах розвитку майбутнього. Вивчення
  Exact
  [1, 3, 5, 6, 7, 11, 13]
  Suffix
  дозволяє укрупнено представити процес сценарного моделювання таким чином: - визначення ключових чинників, які викликають зміни в середовищі, їх взаємовплив, закономірності і зв’язки з точки зору цілей сценарного дослідження; - визначення можливих варіантів розвитку подій по кожному ключовому чиннику з врахуванням існуючих концепцій розвитку і функціонування системи; - формування

8
Porter, M.E. (2005), Konkurentnoe preymushhestvo. Kak dostych' vыsokogo rezul'tata y obespechyt' ego ustojchyvost', Al'pyna Byznes Buks, Moscow, Russia, 715 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8270
  Prefix
  Портер сприймав розробку альтернативних сценаріїв як важливий інструмент, що дозволяє врахувати фактор невизначеності при виборі і розробці стратегії. Застосування сценаріїв дозволяє компанії уникнути небезпечних, вузько спрямованих прогнозів майбутнього
  Exact
  [8, с. 603]
  Suffix
  . Отже сценарний підхід – це спосіб аналізу проблеми, при якому розглядаються різні варіанти розвитку подій у майбутньому. Сценарний підхід припускає проведення сценарного дослідження, у ході якого будується кілька альтернативних сценаріїв.

9
Proekt, «Strategii' rozvytku vysokotehnologichnyh galuzej do 2025 roku», available at: www.me.gov.ua/Documents/Detail = Proekt strategii Rozvitku Visokotekhnologichnikh Galuzei Do 2025Roku.html.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=15182
  Prefix
  в сфері визначення пріоритетних галузей економіки: Основними високотехнологічними напрямами для України є: розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій; застосування інформаційно-комунікаційних технологій в агропромисловому комплексі, енергетиці, транспорті та промисловості; високотехнологічне машинобудування; створення нових матеріалів; розвиток фармацевтичної та біоінженерної галузі
  Exact
  [9]
  Suffix
  . І. Держава здійснює комплекс заходів з підтримки національного виробника; Інвестори спрямовують кошти в нетехнологічні галузі. ІІІ. Держава приділяє увагу розвитку галузей які показують приріст; Інвестори працюють з проектами з коротким терміном окупності.

10
RBK Ukrai'na, available at: https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-nazval-prioritetnye-otrasli-razvitiya1452787077.html.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16052
  Prefix
  Розподіл інвестиційних вподобань: технологічні напрями Державна політика в сфері визначення пріоритетних галузей економіки: пріоритетні галузі для розвитку країни: агропромисловий комплекс, IT-галузь (розробка програмного забезпечення) і енергозбереження
  Exact
  [10]
  Suffix
  Довідка: авторська розробка Рис. 2. Загальний вид сценаріїв майбутніх подій середовища функціонування підприємств машинобудування Висновки. Для сучасного етапу економічного розвитку характерне підвищення ступеню невизначеності майбутнього стану економіки й умов ведення бізнесу.

11
Ringland, D. (2008), Scenarnoe planirovanie dlja razrabotki biznes- strategii, Translated by «ID «Vil'jams», Moscow, 560 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4158
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена [13], М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова [7], Д.Рингланда
  Exact
  [11]
  Suffix
  й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно. В області формування прогнозів і вироблення управлінських рішень вимагають подальшого опрацьовування розробки, що включають моделі й інформаційні бази, необхідні для вибору найбільш ефективного варіанта реалізації загальної стратегії компанії.

 2. In-text reference with the coordinate start=9675
  Prefix
  При використанні сценарного моделювання стратегія управління набуває необхідної гнучкості для того, щоб організація залишалась успішною при різноманітних варіантах розвитку майбутнього. Вивчення
  Exact
  [1, 3, 5, 6, 7, 11, 13]
  Suffix
  дозволяє укрупнено представити процес сценарного моделювання таким чином: - визначення ключових чинників, які викликають зміни в середовищі, їх взаємовплив, закономірності і зв’язки з точки зору цілей сценарного дослідження; - визначення можливих варіантів розвитку подій по кожному ключовому чиннику з врахуванням існуючих концепцій розвитку і функціонування системи; - формування

12
Shandova, N.V. (2014), «Strukturyzacija problem u zabezpechenni rozvytku mashynobudivnyh pidpryjemstv», Social'no-ekonomichnyj rozvytok regioniv v konteksti mizhnarodnoi' integracii', Vol. 14 (3). – рp.92–99.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11194
  Prefix
  З метою оцінювання рівня і характеру змін середовища функціонування машинобудівних підприємств було проведено дослідження впливу зовнішнього середовища на розвиток підприємств машинобудівної галузі
  Exact
  [12]
  Suffix
  , і виділено основні фактори, що сприяють зменшенню обсягів виробництва машинобудівної продукції, які умовно можна згрупувати на ті, у яких визначальною ознакою є державна економічна політика, і ті, визначальною ознакою яких є інвестиційна складова (рис. 1).

13
Notten Ph., (2006), «Scenario development: a typology of approaches», Think Scenario, Rethink Education, OECD, рp. 69–84. ШАНДОВА Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=4022
  Prefix
  Питання методології сценарного підходу, побудови прогнозних сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних розробках провідних вітчизняних і закордонних фахівців, у тому числі в роботах Д.А. Аакера [1], Ф.Ван Ноттена
  Exact
  [13]
  Suffix
  , М.О. Кизима, О.А. Геймана [3], Т.С. Клебанової [4], Д.А. Кононова [5], М.Ліндгрена, Х.Бандхольда [6], С.А. Попова [7], Д.Рингланда [11] й інших. Однак у цей час застосування на практиці сценарного підходу відбувається недостатньо комплексно.

 2. In-text reference with the coordinate start=7981
  Prefix
  Ван Ноттен уточнює визначення сценарію - це «гіпотетична послідовність можливих подій, що фокусує увагу на причинно-наслідковому зв'язку між цими подіями і точками ухвалення рішень, здатних змінити хід і траєкторію руху в часі всієї даної системи в цілому або окремих її підсистем»
  Exact
  [13, с. 97]
  Suffix
  . М. Портер сприймав розробку альтернативних сценаріїв як важливий інструмент, що дозволяє врахувати фактор невизначеності при виборі і розробці стратегії. Застосування сценаріїв дозволяє компанії уникнути небезпечних, вузько спрямованих прогнозів майбутнього [8, с. 603].

 3. In-text reference with the coordinate start=9675
  Prefix
  При використанні сценарного моделювання стратегія управління набуває необхідної гнучкості для того, щоб організація залишалась успішною при різноманітних варіантах розвитку майбутнього. Вивчення
  Exact
  [1, 3, 5, 6, 7, 11, 13]
  Suffix
  дозволяє укрупнено представити процес сценарного моделювання таким чином: - визначення ключових чинників, які викликають зміни в середовищі, їх взаємовплив, закономірності і зв’язки з точки зору цілей сценарного дослідження; - визначення можливих варіантів розвитку подій по кожному ключовому чиннику з врахуванням існуючих концепцій розвитку і функціонування системи; - формування