The 7 references with contexts in paper Виговська, Виговський (2017) “Розвиток організаційного забезпечення аналізу кредитоспроможності позичальника-юридичної особи // Development of orgware of borrower - legal entity’s solvency analysis” / spz:ztu:ven:96674

1
Giduljan, A. (2012), Aktual'ni pytannja polipshennja metodyky ocinky kredytospromozhnosti pozychal'nykiv bankamy Ukrai'ny, Visnyk NBU, S. 50–53.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=24574
  Prefix
  , Бельгія), незалежних установ у вигляді спеціалізованих довідкових бюро, а також об єднання регіональних самостійних товариств у Товариство захист у справах загального забезпечення кредитів [2, С.181]. Погоджуємось з твердженням А. Гідуляна, що «...кредитні приватні бюро мають значний позитивний вплив на фінансову стабільність у країні та ефективний розподіл кредитів»
  Exact
  [1, С. 53 ]
  Suffix
  . Другий спосіб не потребує додатковим затрат на рейтингування, однак висуває достатньо високі вимоги до кваліфікації суб’єктів (клієнт-менеджера), які оцінюють кредитоспроможність та визначають внутрішній рейтинг.

2
Gryvkivs'ka, O.V. (2012), Zabezpechennja finansovoi' bezpeky sil's'kogo gospodarstva, monografija, Ternopil', Aston., 340 s.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=24383
  Prefix
  приватних підприємств, метою діяльності яких є отримання прибутку (США, Бразилія, Аргентина), приватних компаній (Японія), і до ліцензованих урядовими агентствами кредитних бюро (Фінляндія, Бельгія), незалежних установ у вигляді спеціалізованих довідкових бюро, а також об єднання регіональних самостійних товариств у Товариство захист у справах загального забезпечення кредитів
  Exact
  [2, С.181]
  Suffix
  . Погоджуємось з твердженням А. Гідуляна, що «...кредитні приватні бюро мають значний позитивний вплив на фінансову стабільність у країні та ефективний розподіл кредитів» [1, С. 53 ]. Другий спосіб не потребує додатковим затрат на рейтингування, однак висуває достатньо високі вимоги до кваліфікації суб’єктів (клієнт-менеджера), які оцінюють кредитоспроможність та визначають внутр

3
Zakon Ukrai'ny, «Pro banky i bankivs'ku dijal'nist'».
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17488
  Prefix
  Підрозділ з управління ризиками має бути підзвітний раді банку та відокремлений від підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділів, що здійснюють операції, та підрозділів, що реєструють операції (ст. 44 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»)
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Вважаємо оцінку позабалансових ризиків по кредитній операції необхідним включити до функціональних обов’язків працівників такого відділу. Інформаційним забезпеченням такого аналізу повинні стати дані по забезпеченню кредитних операцій, надані клієнтменеджером.

4
Jepifanov, A.O., Dehtjar, N.A. and Mel'nyk, M.V. (2007), Ocinka kredytospromozhnosti ta investycijnoi' pryvablyvosti sub’jektiv gospodarjuvannja, Sumy, UABS, 286 s.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=23875
  Prefix
  , створену при Національному банку України, територіальні відділення якого мають потенційну можливість збирати та накопичувати інформацію, централізовано передавати її для обробки в центральне кредитне бюро. Крім того, кредитні бюро доцільно підключити до державних баз Міністерства внутрішніх справ для отримання більш повної інформації про позичальника»
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Досвід формування та організації кредитних бюро у свті досить різноманітний: від невеликих за розмірами приватних підприємств, метою діяльності яких є отримання прибутку (США, Бразилія, Аргентина), приватних компаній (Японія), і до ліцензованих урядовими агентствами кредитних бюро (Фінляндія, Бельгія), незалежних установ у вигляді спеціалізованих довідкових бюро, а та

5
Lysenok, O.V. (2006), Krytychnyj analiz ta problemy klasyfikacii' bankivs'kyh ryzykiv, «Formuvannja rynkovoi' ekonomiky», Vyp. 15, K., KNEU, S. 241–249.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10973
  Prefix
  Використовуючи поділ кредитного циклу на 3 основні етапи: 1) передкредитний етап (або переддоговірна робота); 2) договірний (видача та супроводження кредиту; 3) післядоговірний (моніторинг кредитної діяльності)
  Exact
  [5; 7]
  Suffix
  , автори стверджують, що аналіз кредитоспроможності відноситься до важливої стадії передкредитної (переддоговірної роботи). Оцінка кредитоспроможності позичальника як важлива складова кредитного циклу, в свою чергу, містить такі організаційні етапи: 1) фінансово-економічний аналіз; 2) експертиза відділу банківської безпеки дирекції, якій підпорядковується відділення, куди зверн

6
Nikolajenko, Ju.V. (2015), Svitovyj dosvid ta suchasni tendencii' u galuzi upravlinnja kredytnym ryzykom, «Efektyvna ekonomika: elektron. nauk. fah. vyd», No 11, available at: http://ir.stu.cn.ua/123456789/7941
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=23148
  Prefix
  Кредитне бюро надає звіти про кредитні операції залежно від наявності інформації про потенційного позичальника, виду кредиту, який надають, від ступеня деталізації, необхідного кредиторові
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Для вітчизняних банків користування послугами кредитних бюро ускладнено з причини нерозвиненості останніх, що призводить до зосередження на внутрішньому рейтингуванні. Ми пітримуємо позицію А.

7
Petruk, O.M., Moshens'kyj, S.Z. and Novak, O.S. (2011), «Bankivs'ki operacii'», navch. Posibnyk, Zhytomyr, ZhDTU, 568 s. ВИГОВСЬКА Наталія Георгіївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=10449
  Prefix
  В цілому кредитний цикл можна визначити як сукупність етапів та дій працівників кредитного відділу банку щодо оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника, надання та обслуговування кредиту, здійснення контролю за його погашенням
  Exact
  [7, с. 203]
  Suffix
  . Вважаємо за необхідне виділити такі етапи організаційного циклу: 1)залучення клієнтів; 2) консультація клієнтів; 3) кредитний аналіз (безпосередньо оцінка кредитоспроможності позичальника); 4) погодження кредиту; 5) видача кредиту; 6) моніторинг; 6) погашення кредиту.

 2. In-text reference with the coordinate start=10973
  Prefix
  Використовуючи поділ кредитного циклу на 3 основні етапи: 1) передкредитний етап (або переддоговірна робота); 2) договірний (видача та супроводження кредиту; 3) післядоговірний (моніторинг кредитної діяльності)
  Exact
  [5; 7]
  Suffix
  , автори стверджують, що аналіз кредитоспроможності відноситься до важливої стадії передкредитної (переддоговірної роботи). Оцінка кредитоспроможності позичальника як важлива складова кредитного циклу, в свою чергу, містить такі організаційні етапи: 1) фінансово-економічний аналіз; 2) експертиза відділу банківської безпеки дирекції, якій підпорядковується відділення, куди зверн