The 1 reference with contexts in paper Солонінко, Щехорський (2017) “Моделювання кривих виробничих можливостей і попиту // Modelling curves of manufacturing feasibilities and demand” / spz:ztu:ven:96613

5
Natanson, I.P. (1974), Teorija funkcij veshhestvennoj peremennoj, Nauka, Moscow, 480 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8643
  Prefix
  Взагалі, відомий факт, що строго монотонно спадна функція φ(k) може бути апроксимована послідовністю вписаних до неї ламаних. Оскільки межа послідовності опуклих ламаних опукла, а сама гранична функція співпадає, є функцією φ(k), тому, функція φ(k) опукла. Опукла функція майже завжди, відповідно до розуміння Лебега
  Exact
  [5]
  Suffix
  , має похідну. Зробимо суттєве зауваження. Є одна особливість щодо закону спадної віддачі ресурсів. Після того, як збільшився один фактор, зростання випуску товару падає не раптово. Спочатку може відбутися підвищення продуктивності, проте, це триває не довго.