The 11 references with contexts in paper Корнійчук (2017) “Оцінка ефективності корпоративного управління на підприємстві // Corporate governance effectiveness evaluation at an enterprise” / spz:ztu:ven:96590

1
Druker, Pyter, F. (2004), Zadachy menedzhmenta v XXIveke., Per. s angl., Yzdatel'skyj dom «Vyl'jams», 272 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2945
  Prefix
  Проблемами створення ефективної системи корпоративного управління на теоретичному і практичному рівнях займалися зарубіжні і вітчизняні науковці. Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер
  Exact
  [1]
  Suffix
  , К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.

2
Zadyhajlo, D.V., Kibenko, O.R. and Nazarova G.V. (2003), Korporatyvne upravlinnja, navch. posibn., Espada, 688 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3198
  Prefix
  Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський [3], Д.В. Задихайло
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Є.М. Коротков [5], Т.В. Момот [10], Є.В. Палига [11], С.А. Румянцев [12] свої дослідження присвячували визначенню сфери застосування корпоративного управління в Україні, виокремленню об’єктів і суб’єктів корпоративних відносин, формуванню корпоративної культури та можливостей досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організаційної структури.

3
Jevtushevs'kyj, V.A. (2002), Osnovy korporatyvnogo upravlinnja, Navch. posib. dlja stud. ekon. spec. Kyi'v, «Znannja-Pres», 317 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3178
  Prefix
  Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Д.В. Задихайло [2], Є.М. Коротков [5], Т.В. Момот [10], Є.В. Палига [11], С.А. Румянцев [12] свої дослідження присвячували визначенню сфери застосування корпоративного управління в Україні, виокремленню об’єктів і суб’єктів корпоративних відносин, формуванню корпоративної культури та можливостей досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організ

4
Ignat'jeva, I.A. and Garafonova, O.I. (2013), Korporatyvne upravlinnja, «Centr uchbovoi' literatury», 600 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10835
  Prefix
  Плинність кадрів; Рівень стабільності кадрів; Рівень трудової дисципліни; Рівень задоволення споживачів Питома вага керівників у загальній чисельності працівників; Питома вага керівників у загальній чисельності управлінського персоналу; Швидкість прийняття управлінських рішень; Рівень централізації функцій управління *Джерело: складено автором на основі джерел
  Exact
  [4, 9]
  Suffix
  Зазначені напрямки оцінки ефективності корпоративного управління уможливлюють діагностування втрати балансу інтересів основних учасників корпоративних відносин, яка полягає в наступному: - акціонер-держава – зменшення дохідної частини бюджету та зростання напруженості в суспільстві; - акціонери-власники – зменшення вартості акцій, зменшення отриманих сум дивідендів; - акціонери-керівники

5
Korotkov, E.M. (2010), Antykryzysnoe upravlenye Uchebnyk, YNFRA-M, 620 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3217
  Prefix
  Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський [3], Д.В. Задихайло [2], Є.М. Коротков
  Exact
  [5]
  Suffix
  , Т.В. Момот [10], Є.В. Палига [11], С.А. Румянцев [12] свої дослідження присвячували визначенню сфери застосування корпоративного управління в Україні, виокремленню об’єктів і суб’єктів корпоративних відносин, формуванню корпоративної культури та можливостей досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організаційної структури.

7
Majer, K. (1996), Korporatyvne upravlinnja v rynkovyh ta perehidnyh ekonomikah, Osnovy, 189 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2958
  Prefix
  Проблемами створення ефективної системи корпоративного управління на теоретичному і практичному рівнях займалися зарубіжні і вітчизняні науковці. Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер
  Exact
  [7]
  Suffix
  , А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.

8
Monks, A. and Minow, N. (2007), Corporate Governance, Third Edition, London, Blackwell Publishing, 285 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2980
  Prefix
  Проблемами створення ефективної системи корпоративного управління на теоретичному і практичному рівнях займалися зарубіжні і вітчизняні науковці. Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу
  Exact
  [8]
  Suffix
  , присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський [3], Д.

9
Moroz, O.V. and Karachyna, N.P. (2005), Social'no-ekonomichni aspekty efektyvnosti korporatyvnogo upravlinnja, Vinnycja, UNIVERSUM, 176 р.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=7199
  Prefix
  Організаційна ефективність характеризує якість побудови організації, її системи управління, прийняття управлінських рішень, реакцію системи управління на стреси, конфлікти, організаційні зміни тощо
  Exact
  [9, с. 59]
  Suffix
  . Відтак, організаційна ефективність відображає також результативність існуючої корпоративної культури підприємства. Особливість функціонування корпоративних підприємств полягає у досягненні ефективності управління для забезпечення задоволення потреб кожного члена організації відповідно до зробленого внеску в досягненні цілей.

 2. In-text reference with the coordinate start=9266
  Prefix
  Мороз і Н.Карачина зазначають, що для оцінки корпоративного управління та досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин необхідно проводити комплексну оцінку системи корпоративного управління з багатьох параметрів, оскільки жоден окремо взятий критерій не дає повного уявлення про складність і взаємозалежність численних цілей діяльності організації
  Exact
  [9, с. 73]
  Suffix
  . Ґрунтуючись на соціально-економічному підході в межах економічної, соціальної та організаційної ефективності пропонуємо для оцінки ефективності сучасної системи корпоративного управління організації проводити дослідження за напрямками наведеними в таблиці 1.

 3. In-text reference with the coordinate start=10835
  Prefix
  Плинність кадрів; Рівень стабільності кадрів; Рівень трудової дисципліни; Рівень задоволення споживачів Питома вага керівників у загальній чисельності працівників; Питома вага керівників у загальній чисельності управлінського персоналу; Швидкість прийняття управлінських рішень; Рівень централізації функцій управління *Джерело: складено автором на основі джерел
  Exact
  [4, 9]
  Suffix
  Зазначені напрямки оцінки ефективності корпоративного управління уможливлюють діагностування втрати балансу інтересів основних учасників корпоративних відносин, яка полягає в наступному: - акціонер-держава – зменшення дохідної частини бюджету та зростання напруженості в суспільстві; - акціонери-власники – зменшення вартості акцій, зменшення отриманих сум дивідендів; - акціонери-керівники

 4. In-text reference with the coordinate start=11505
  Prefix
  -власники – зменшення вартості акцій, зменшення отриманих сум дивідендів; - акціонери-керівники – погіршення фінансового стану підприємства та втрата довіри акціонеріввласників; - персонал підприємства ― зменшення заробітної плати та погіршення умов праці; - кредитори ― неповернення боргу та нарахованих відсотків; - постачальники і споживачі ― втрата коштів через невиконання зобов’язань
  Exact
  [9, с. 72]
  Suffix
  . Відтак впровадження ефективної системи корпоративного управління націлене на досягнення прибуткового рівня діяльності підприємства та стійкого фінансового стану, що дасть змогу задовольнити інтереси: власників щодо отримання визначеного дивідендною політикою прибутку за акціями; держави щодо отримання надходжень до бюджету відповідно до податкового навантаження; управлінців щодо реф

10
Momot, T.V. (2006), Vartisno-orijentovane korporatyvne upravlinnja: vid teorii' do praktychnogo vprovadzhennja, HNAMG, 380 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3234
  Prefix
  Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський [3], Д.В. Задихайло [2], Є.М. Коротков [5], Т.В. Момот
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Є.В. Палига [11], С.А. Румянцев [12] свої дослідження присвячували визначенню сфери застосування корпоративного управління в Україні, виокремленню об’єктів і суб’єктів корпоративних відносин, формуванню корпоративної культури та можливостей досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організаційної структури.

11
Palyga, Je.M. (2002), Korporatyvne upravlinnja vyrobnyctvom v umovah postpryvatyzacijnyh vidnosyn, dissertation, Lviv, – 351 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3252
  Prefix
  Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський [3], Д.В. Задихайло [2], Є.М. Коротков [5], Т.В. Момот [10], Є.В. Палига
  Exact
  [11]
  Suffix
  , С.А. Румянцев [12] свої дослідження присвячували визначенню сфери застосування корпоративного управління в Україні, виокремленню об’єктів і суб’єктів корпоративних відносин, формуванню корпоративної культури та можливостей досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організаційної структури.

12
Rumjancev, S.A. (2003), Ukrai'ns'ka model' korporatyvnogo upravlinnja: stanovlennja ta rozvytok, Znannja, 149 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3275
  Prefix
  Праці зарубіжних науковців таких як П.Друкер [1], К.Майер [7], А.Монкс і Н.Міноу [8], присвячені визначенню сутності корпоративного управління, оцінці ефективності його впровадження та впливу на подальший розвиток корпорації. Вітчизняні науковці такі як В.А. Євтушевський [3], Д.В. Задихайло [2], Є.М. Коротков [5], Т.В. Момот [10], Є.В. Палига [11], С.А. Румянцев
  Exact
  [12]
  Suffix
  свої дослідження присвячували визначенню сфери застосування корпоративного управління в Україні, виокремленню об’єктів і суб’єктів корпоративних відносин, формуванню корпоративної культури та можливостей досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організаційної структури.