The 14 references with contexts in paper Жалінська (2017) “Становлення сучасних теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління // Formation of modern theoretical regulations about organization concerning management development” / spz:ztu:ven:96581

1
Tokarev, V. (2001), Gipoteza o novoj paradigme upravlenija, «Problemy teorii i praktiki», No. 3, available at: http://vasilievaa.narod.ru/8_3_01.htm
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4920
  Prefix
  Його основною рисою є спроба науковців поєднати закони суспільного та © І.В. Жалінська, 2017 організаційного розвитку. Еволюцію менеджменту розглянуто в працях багатьох сучасних науковців, зокрема, В.Токарева та Є.Шекової
  Exact
  [1; 2]
  Suffix
  . Дослідники виокремлюють характерні риси кожного етапу та фактори, що зумовили їх розвиток. Проблеми, з якими наразі стикається теорія та практика управління, розглянуто у працях зарубіжних та вітчизняних учених К.

 2. In-text reference with the coordinate start=11061
  Prefix
  Підсумовуючи викладений підхід, варто звернути увагу, що організації почали активно реагувати на зовнішнє середовище, починаючи з другого етапу. Етапи розвитку менеджменту, залежно від впливу певних факторів, також знаходимо в працях інших авторів
  Exact
  [1, 2]
  Suffix
  . Наведемо основні положення класифікації, що розроблена Є.Шековою [2]. Автор розглядає більший історичний проміжок, починаючи з другої чверті XIX ст., та деталізує етапи розвитку менеджменту, виділяючи зміст праці менеджера.

2
Shekova, E. (2011), Kratkaja ystoryja эvoljucyy menedzhmenta, «Centr dystancyonnogo obrazovanyja Jelytaryum», available at: http://www.elitarium.ru/istorija_evoljucii_menedzhmenta/
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=4920
  Prefix
  Його основною рисою є спроба науковців поєднати закони суспільного та © І.В. Жалінська, 2017 організаційного розвитку. Еволюцію менеджменту розглянуто в працях багатьох сучасних науковців, зокрема, В.Токарева та Є.Шекової
  Exact
  [1; 2]
  Suffix
  . Дослідники виокремлюють характерні риси кожного етапу та фактори, що зумовили їх розвиток. Проблеми, з якими наразі стикається теорія та практика управління, розглянуто у працях зарубіжних та вітчизняних учених К.

 2. In-text reference with the coordinate start=11061
  Prefix
  Підсумовуючи викладений підхід, варто звернути увагу, що організації почали активно реагувати на зовнішнє середовище, починаючи з другого етапу. Етапи розвитку менеджменту, залежно від впливу певних факторів, також знаходимо в працях інших авторів
  Exact
  [1, 2]
  Suffix
  . Наведемо основні положення класифікації, що розроблена Є.Шековою [2]. Автор розглядає більший історичний проміжок, починаючи з другої чверті XIX ст., та деталізує етапи розвитку менеджменту, виділяючи зміст праці менеджера.

 3. In-text reference with the coordinate start=11136
  Prefix
  Підсумовуючи викладений підхід, варто звернути увагу, що організації почали активно реагувати на зовнішнє середовище, починаючи з другого етапу. Етапи розвитку менеджменту, залежно від впливу певних факторів, також знаходимо в працях інших авторів [1, 2]. Наведемо основні положення класифікації, що розроблена Є.Шековою
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Автор розглядає більший історичний проміжок, починаючи з другої чверті XIX ст., та деталізує етапи розвитку менеджменту, виділяючи зміст праці менеджера. Характеристика перших етапів фактично співпадає з І.

 4. In-text reference with the coordinate start=13006
  Prefix
  Усе значнішу роль у сучасному бізнесі відіграють «не споживачі» – соціальні групи, органи влади, організована і неорганізована громадськість. Саме вони ініціюють найбільш важливі та перспективні нововведення
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Вочевидь, менеджмент у межах традиційних концепцій не в змозі правильно та своєчасно реагувати на значну кількість викликів. Змін зазнають не лише внутрішні складові організації, але й процеси взаємодії організації із зовнішнім середовищем.

3
Klok, K. and Goldsmyt, Dzh. (2004), Konec menedzhmenta y stanovlenye organyzacyonnoj demokratyy, Pyter, SPb, 368 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5211
  Prefix
  Дослідники виокремлюють характерні риси кожного етапу та фактори, що зумовили їх розвиток. Проблеми, з якими наразі стикається теорія та практика управління, розглянуто у працях зарубіжних та вітчизняних учених К.Клока, Дж.Голдсміта, В.А. Винокурова, Г.Канафоцької, Й.М. Ситника
  Exact
  [3–6]
  Suffix
  . Сьогодні доволі значна кількість публікацій присвячена завданню узагальнення та розвитку методологічних засад теорії організації, дослідження сучасного категоріального апарату теорії організації.

 2. In-text reference with the coordinate start=16950
  Prefix
  Щоб визначити роль організацій в успіху сучасного бізнесу, варто окреслити виклики, з якими наразі стикається наука управління. Наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. почали з’являтися публікації, присвячені кризі традиційного менеджменту і необхідності зміни управлінських парадигм
  Exact
  [3–6]
  Suffix
  . Вінокуров В.А. пояснює кризу менеджменту таким чином. У фахівців і практикуючих менеджерів уявлення про дійсність в галузі управління перестають відповідати цій самій дійсності, що перешкоджає економічному, соціальному, культурному прогресу організації.

4
Vynokurov, V.A. (2006), Kachestvo menedzhmenta – osnova sovremennoj upravlencheskoj paradygmы, «Menedzhment v Rossyy y za rubezhom», No. 6, pp. 11–19, available at: http://dis.ru/library/detail.php?ID=25834
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=5211
  Prefix
  Дослідники виокремлюють характерні риси кожного етапу та фактори, що зумовили їх розвиток. Проблеми, з якими наразі стикається теорія та практика управління, розглянуто у працях зарубіжних та вітчизняних учених К.Клока, Дж.Голдсміта, В.А. Винокурова, Г.Канафоцької, Й.М. Ситника
  Exact
  [3–6]
  Suffix
  . Сьогодні доволі значна кількість публікацій присвячена завданню узагальнення та розвитку методологічних засад теорії організації, дослідження сучасного категоріального апарату теорії організації.

 2. In-text reference with the coordinate start=16950
  Prefix
  Щоб визначити роль організацій в успіху сучасного бізнесу, варто окреслити виклики, з якими наразі стикається наука управління. Наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. почали з’являтися публікації, присвячені кризі традиційного менеджменту і необхідності зміни управлінських парадигм
  Exact
  [3–6]
  Suffix
  . Вінокуров В.А. пояснює кризу менеджменту таким чином. У фахівців і практикуючих менеджерів уявлення про дійсність в галузі управління перестають відповідати цій самій дійсності, що перешкоджає економічному, соціальному, культурному прогресу організації.

 3. In-text reference with the coordinate start=17903
  Prefix
  Таким чином, криза управління виникає тоді, коли система управління не в змозі розпізнавати, правильно оцінювати ситуації й виробляти та реалізовувати ефективні рішення. Відсутність необхідної різноманітності можливостей системи управління змушує управляти складним об’єктом (організацією) як простим, ігноруючи істотні його особливості
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Першопричиною таких змін є процеси, що відбуваються в організаціях та які можна спостерігати в тенденціях їх розвитку. Результати аналізу опублікованих матеріалів щодо спостережуваних процесів змін [4–6, 14] та результати власних досліджень дають змогу виокремити такі актуальні аспекти в характеристиці процесів, що відбуваються в сучасних організаціях: – перехід від органі

 4. In-text reference with the coordinate start=18109
  Prefix
  Першопричиною таких змін є процеси, що відбуваються в організаціях та які можна спостерігати в тенденціях їх розвитку. Результати аналізу опублікованих матеріалів щодо спостережуваних процесів змін
  Exact
  [4–6, 14]
  Suffix
  та результати власних досліджень дають змогу виокремити такі актуальні аспекти в характеристиці процесів, що відбуваються в сучасних організаціях: – перехід від організаційної раціоналізації, що ґрунтується на накопиченому досвіді, до всебічного застосування сучасних інформаційних мереж і комп’ютерних систем; – розвиток процесів інтеграції в управлінні (кооперація і співпраця

5
Kanafoc'ka, G. (2007), Nova paradygma menedzhmentu HHI stolittja, available at: http://www. vox. com. ua/data/publ/2007
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=5211
  Prefix
  Дослідники виокремлюють характерні риси кожного етапу та фактори, що зумовили їх розвиток. Проблеми, з якими наразі стикається теорія та практика управління, розглянуто у працях зарубіжних та вітчизняних учених К.Клока, Дж.Голдсміта, В.А. Винокурова, Г.Канафоцької, Й.М. Ситника
  Exact
  [3–6]
  Suffix
  . Сьогодні доволі значна кількість публікацій присвячена завданню узагальнення та розвитку методологічних засад теорії організації, дослідження сучасного категоріального апарату теорії організації.

 2. In-text reference with the coordinate start=16950
  Prefix
  Щоб визначити роль організацій в успіху сучасного бізнесу, варто окреслити виклики, з якими наразі стикається наука управління. Наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. почали з’являтися публікації, присвячені кризі традиційного менеджменту і необхідності зміни управлінських парадигм
  Exact
  [3–6]
  Suffix
  . Вінокуров В.А. пояснює кризу менеджменту таким чином. У фахівців і практикуючих менеджерів уявлення про дійсність в галузі управління перестають відповідати цій самій дійсності, що перешкоджає економічному, соціальному, культурному прогресу організації.

 3. In-text reference with the coordinate start=18109
  Prefix
  Першопричиною таких змін є процеси, що відбуваються в організаціях та які можна спостерігати в тенденціях їх розвитку. Результати аналізу опублікованих матеріалів щодо спостережуваних процесів змін
  Exact
  [4–6, 14]
  Suffix
  та результати власних досліджень дають змогу виокремити такі актуальні аспекти в характеристиці процесів, що відбуваються в сучасних організаціях: – перехід від організаційної раціоналізації, що ґрунтується на накопиченому досвіді, до всебічного застосування сучасних інформаційних мереж і комп’ютерних систем; – розвиток процесів інтеграції в управлінні (кооперація і співпраця

6
Sytnyk, J.M. (2013), Zasady formuvannja paradygmy menedzhmentu svitogljadu j osobystisno-vlasnyc'kogo zrostannja, «Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika». Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku», No. 778, pp. 196–205, available at: http://vlp.com.ua/node/12193
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=5211
  Prefix
  Дослідники виокремлюють характерні риси кожного етапу та фактори, що зумовили їх розвиток. Проблеми, з якими наразі стикається теорія та практика управління, розглянуто у працях зарубіжних та вітчизняних учених К.Клока, Дж.Голдсміта, В.А. Винокурова, Г.Канафоцької, Й.М. Ситника
  Exact
  [3–6]
  Suffix
  . Сьогодні доволі значна кількість публікацій присвячена завданню узагальнення та розвитку методологічних засад теорії організації, дослідження сучасного категоріального апарату теорії організації.

 2. In-text reference with the coordinate start=16950
  Prefix
  Щоб визначити роль організацій в успіху сучасного бізнесу, варто окреслити виклики, з якими наразі стикається наука управління. Наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. почали з’являтися публікації, присвячені кризі традиційного менеджменту і необхідності зміни управлінських парадигм
  Exact
  [3–6]
  Suffix
  . Вінокуров В.А. пояснює кризу менеджменту таким чином. У фахівців і практикуючих менеджерів уявлення про дійсність в галузі управління перестають відповідати цій самій дійсності, що перешкоджає економічному, соціальному, культурному прогресу організації.

 3. In-text reference with the coordinate start=18109
  Prefix
  Першопричиною таких змін є процеси, що відбуваються в організаціях та які можна спостерігати в тенденціях їх розвитку. Результати аналізу опублікованих матеріалів щодо спостережуваних процесів змін
  Exact
  [4–6, 14]
  Suffix
  та результати власних досліджень дають змогу виокремити такі актуальні аспекти в характеристиці процесів, що відбуваються в сучасних організаціях: – перехід від організаційної раціоналізації, що ґрунтується на накопиченому досвіді, до всебічного застосування сучасних інформаційних мереж і комп’ютерних систем; – розвиток процесів інтеграції в управлінні (кооперація і співпраця

7
Ivanova, T.Ju. and Prihod'ko, V.I. (2004), Teorija organizacii (kratkij kurs), Piter, SPb, 269 p.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=5565
  Prefix
  Сьогодні доволі значна кількість публікацій присвячена завданню узагальнення та розвитку методологічних засад теорії організації, дослідження сучасного категоріального апарату теорії організації. Сучасні погляди на теорію організації викладено в працях Т.Ю. Іванової, Б.З. Мільнера, Г.Л. Монастирського, І.І. Свідрук та інших
  Exact
  [7–10]
  Suffix
  . Проте, на нашу думку, наразі недостатньо уваги приділяється розгляду теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління – менеджменту. Метою дослідження є визначення теоретичних положень про організацію, відповідно до розвитку науки управління.

 2. In-text reference with the coordinate start=8217
  Prefix
  прийняті кодекси поведінки) обмеження, а також фактори примусу, що структурують взаємодію людей) Популяційно-екологічна (еволюційна) теорія Моделі життєвого циклу організацій Організація як суб’єкт постійних змін, метою яких є приведення організації у відповідність до змін у її зовнішньому середовищі та етапу життєвого циклу організації Джерело: сформовано автором за джерелами
  Exact
  [7–10]
  Suffix
  Вочевидь, уявлення про основний об’єкт управління – організацію з розвитком науки та практики менеджменту ускладнювалися, проте, організація та її розвиток не розглядалися як фактор, який здатний забезпечити успіх організації.

 3. In-text reference with the coordinate start=13497
  Prefix
  Окрім того, цілі діяльності підприємств вже не можуть бути виражені лише економічними показниками, останні стають вторинними, первинна мета діяльності господарюючих суб’єктів полягає у виживанні в турбулентному зовнішньому середовищі
  Exact
  [7, с. 70]
  Suffix
  . Отже, об’єктивне ускладнення умов діяльності підприємств призвело до необхідності наукового пошуку адекватних моделей функціонування та розвитку організації. Можна стверджувати, що через накопичення практичного досвіду виникла об’єктивна потреба в узагальненні існуючих моделей організації.

 4. In-text reference with the coordinate start=14596
  Prefix
  сферах знань – фізиці, кібернетиці, теорії систем, соціології, психології надавали змогу науковцям стверджувати, що існують спільні риси між природними та суспільними процесами, що, в подальшому, суттєво вплинуло на розвиток теорії організації. Найбільш розповсюдженим класифікаційним підходом до розгляду моделей організації є їх поділ на механістичні та органічні
  Exact
  [7, С. 99–100]
  Suffix
  . Органічна модель організації виникла пізніше і вважається більш ефективною у висококонкурентних умовах сучасних ринків. В.О. Василенко пропонує інший доволі розповсюджений підхід до теоретичного опису функціонування організації: неокласична, інституціональна, еволюційна, підприємницька теорії фірми [12, С. 73–79].

8
Mil'ner, B.Z. (2009), Teorija organizacii, Infra-M, Moskva, 864 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5565
  Prefix
  Сьогодні доволі значна кількість публікацій присвячена завданню узагальнення та розвитку методологічних засад теорії організації, дослідження сучасного категоріального апарату теорії організації. Сучасні погляди на теорію організації викладено в працях Т.Ю. Іванової, Б.З. Мільнера, Г.Л. Монастирського, І.І. Свідрук та інших
  Exact
  [7–10]
  Suffix
  . Проте, на нашу думку, наразі недостатньо уваги приділяється розгляду теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління – менеджменту. Метою дослідження є визначення теоретичних положень про організацію, відповідно до розвитку науки управління.

 2. In-text reference with the coordinate start=8217
  Prefix
  прийняті кодекси поведінки) обмеження, а також фактори примусу, що структурують взаємодію людей) Популяційно-екологічна (еволюційна) теорія Моделі життєвого циклу організацій Організація як суб’єкт постійних змін, метою яких є приведення організації у відповідність до змін у її зовнішньому середовищі та етапу життєвого циклу організації Джерело: сформовано автором за джерелами
  Exact
  [7–10]
  Suffix
  Вочевидь, уявлення про основний об’єкт управління – організацію з розвитком науки та практики менеджменту ускладнювалися, проте, організація та її розвиток не розглядалися як фактор, який здатний забезпечити успіх організації.

9
Monastyrs'kyj, G.L. (2008), Teorija organizacii', Znannja, Kyi'v, 319 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5565
  Prefix
  Сьогодні доволі значна кількість публікацій присвячена завданню узагальнення та розвитку методологічних засад теорії організації, дослідження сучасного категоріального апарату теорії організації. Сучасні погляди на теорію організації викладено в працях Т.Ю. Іванової, Б.З. Мільнера, Г.Л. Монастирського, І.І. Свідрук та інших
  Exact
  [7–10]
  Suffix
  . Проте, на нашу думку, наразі недостатньо уваги приділяється розгляду теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління – менеджменту. Метою дослідження є визначення теоретичних положень про організацію, відповідно до розвитку науки управління.

 2. In-text reference with the coordinate start=8217
  Prefix
  прийняті кодекси поведінки) обмеження, а також фактори примусу, що структурують взаємодію людей) Популяційно-екологічна (еволюційна) теорія Моделі життєвого циклу організацій Організація як суб’єкт постійних змін, метою яких є приведення організації у відповідність до змін у її зовнішньому середовищі та етапу життєвого циклу організації Джерело: сформовано автором за джерелами
  Exact
  [7–10]
  Suffix
  Вочевидь, уявлення про основний об’єкт управління – організацію з розвитком науки та практики менеджменту ускладнювалися, проте, організація та її розвиток не розглядалися як фактор, який здатний забезпечити успіх організації.

10
Svidruk, I.I., Myronov, Ju.B. and Kundyc'kyj, O.O. (2013), Teorija organizacii', Novyj svit, L'viv, 175 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5565
  Prefix
  Сьогодні доволі значна кількість публікацій присвячена завданню узагальнення та розвитку методологічних засад теорії організації, дослідження сучасного категоріального апарату теорії організації. Сучасні погляди на теорію організації викладено в працях Т.Ю. Іванової, Б.З. Мільнера, Г.Л. Монастирського, І.І. Свідрук та інших
  Exact
  [7–10]
  Suffix
  . Проте, на нашу думку, наразі недостатньо уваги приділяється розгляду теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління – менеджменту. Метою дослідження є визначення теоретичних положень про організацію, відповідно до розвитку науки управління.

 2. In-text reference with the coordinate start=8217
  Prefix
  прийняті кодекси поведінки) обмеження, а також фактори примусу, що структурують взаємодію людей) Популяційно-екологічна (еволюційна) теорія Моделі життєвого циклу організацій Організація як суб’єкт постійних змін, метою яких є приведення організації у відповідність до змін у її зовнішньому середовищі та етапу життєвого циклу організації Джерело: сформовано автором за джерелами
  Exact
  [7–10]
  Suffix
  Вочевидь, уявлення про основний об’єкт управління – організацію з розвитком науки та практики менеджменту ускладнювалися, проте, організація та її розвиток не розглядалися як фактор, який здатний забезпечити успіх організації.

11
Pysarevs'kyj, I.M., Tyshhenko, O.M., Pokolodna, M.M. and Petrova, N.B. (2009), Strategichnyj menedzhment, Hark. nac. akad. mis'k. gosp-va, Harkiv, 287 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8975
  Prefix
  Так, І.Ансофф критерієм класифікації етапів розвитку стратегічного менеджменту, які широко висвітлені у фаховій літературі, визначає цілі економічного розвитку суспільства у відповідні періоди. Наведемо коротку характеристику цих етапів, виокремлюючи відповідні характеристики організацій та ключові фактори їх успіху
  Exact
  [11, с. 12]
  Suffix
  . 1 етап (кінець XIX ст. – 20-ті роки XX ст.) характеризується становленням та розвитком масового виробництва, появою конкуренції. Ефективність діяльності полягала у максимізації прибутку. Успіху досягали організації, що знижували витрати за рахунок нарощування масштабів виробництва.

12
Vasylenko, V.O. (2003), Antykryzove upravlinnja pidpryjemstvom, CUL, Kyi'v, 504 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14934
  Prefix
  Органічна модель організації виникла пізніше і вважається більш ефективною у висококонкурентних умовах сучасних ринків. В.О. Василенко пропонує інший доволі розповсюджений підхід до теоретичного опису функціонування організації: неокласична, інституціональна, еволюційна, підприємницька теорії фірми
  Exact
  [12, С. 73–79]
  Suffix
  . При цьому найбільш перспективним напрямком розвитку теоретичних засад організації дослідник вважає інтеграційну теорію, відповідно до якої не підприємство виступає як об’єкт розвитку (управління), а суспільно значущий стійкий розвиток реалізується за допомогою підприємства [12, с. 79].

 2. In-text reference with the coordinate start=15247
  Prefix
  При цьому найбільш перспективним напрямком розвитку теоретичних засад організації дослідник вважає інтеграційну теорію, відповідно до якої не підприємство виступає як об’єкт розвитку (управління), а суспільно значущий стійкий розвиток реалізується за допомогою підприємства
  Exact
  [12, с. 79]
  Suffix
  . Проте, варто зазначити, що наведені класифікації постають або з опису характерних рис, або з визначальних факторів успіху на певних етапах розвитку суспільства. У цьому аспекті доволі оригінальними є дослідження Ф.

13
Lalu, F. (2016), Otkryvaja organizacii budushhego, Translated by Kuljabinoj, V., in Golub, E. (ed.), Mann, Ivanov i Ferber, Moskva, 432 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=15574
  Prefix
  Проте, варто зазначити, що наведені класифікації постають або з опису характерних рис, або з визначальних факторів успіху на певних етапах розвитку суспільства. У цьому аспекті доволі оригінальними є дослідження Ф.Лалу, який пов’язує появу певних моделей організації з основними етапами розвитку людської свідомості
  Exact
  [13, с. 27]
  Suffix
  . Під моделями організації науковець розуміє форми спільної діяльності людей. Лалу Ф. виокремлює червоні, бурштинові, помаранчеві, зелені та бірюзові організації [13, С. 28–54]. Якщо перші дві виникли на початку розвитку людства, то останні є характерними для сучасного бізнесу.

 2. In-text reference with the coordinate start=15755
  Prefix
  У цьому аспекті доволі оригінальними є дослідження Ф.Лалу, який пов’язує появу певних моделей організації з основними етапами розвитку людської свідомості [13, с. 27]. Під моделями організації науковець розуміє форми спільної діяльності людей. Лалу Ф. виокремлює червоні, бурштинові, помаранчеві, зелені та бірюзові організації
  Exact
  [13, С. 28–54]
  Suffix
  . Якщо перші дві виникли на початку розвитку людства, то останні є характерними для сучасного бізнесу. Перші школи менеджменту та уявлення про організацію сформувалися в межах помаранчевих організацій, цінностями яких є новаторство, відповідальність та меритократія.

 3. In-text reference with the coordinate start=16481
  Prefix
  Натомість, зелені та бірюзові організації пропонують інший набір цінностей, серед яких: самоуправління, цілісність, еволюційна мета. Серед іншого найбільш важливим висновком, до якого приходить автор, нам вважається твердження про організацію як живу істоту зі своєю власною еволюційною метою
  Exact
  [13, с. 401]
  Suffix
  . Розгляд суспільного розвитку через призму еволюції організаційних утворень дав змогу автору визначити найбільш імовірні шляхи розвитку організацій в майбутньому. Щоб визначити роль організацій в успіху сучасного бізнесу, варто окреслити виклики, з якими наразі стикається наука управління.

14
Kuznecov, Ju.V. and Meljakova, E.V. (2014), Jevoljucija organizacionnoj teorii: razvitie modelej organizacii, «Perspektivy nauki», No. 2 (53), pp. 187–190, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2553471 ЖАЛІНСЬКА Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=18109
  Prefix
  Першопричиною таких змін є процеси, що відбуваються в організаціях та які можна спостерігати в тенденціях їх розвитку. Результати аналізу опублікованих матеріалів щодо спостережуваних процесів змін
  Exact
  [4–6, 14]
  Suffix
  та результати власних досліджень дають змогу виокремити такі актуальні аспекти в характеристиці процесів, що відбуваються в сучасних організаціях: – перехід від організаційної раціоналізації, що ґрунтується на накопиченому досвіді, до всебічного застосування сучасних інформаційних мереж і комп’ютерних систем; – розвиток процесів інтеграції в управлінні (кооперація і співпраця