The 11 references with contexts in paper Самчук (2017) “Документування операцій з бухгалтерського обліку витрат на підбір персоналу // Documenting operations accounting for recruitment costs” / spz:ztu:ven:96565

1
Akhun'yanova, Ch.F. (2015), Upravlencheskiy uchet i kontrol' zatrat na personal predpriyatiy: dis. ... na soiskanie uch. stepeni kan. ekon. Nauk, spetsial'nost' 08.00.12 Bukhgalterskiy uchet, statistika, Naberezhnye chelny, 212 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4531
  Prefix
  Зміни в співвідношеннях витрат роботодавців, пов'язаних з використанням найманої робочої сили, ведуть до їх перерозподілу між видами економічної діяльності, регіонами країни, визначаючи тим самим особливості національного ринку праці»
  Exact
  [1, с. 3]
  Suffix
  Поняття витрат на підбір, підготовку та перепідготовку персоналу на підприємстві є досить складним адже їх важко ідентифікувати з певним видом витрат підприємства, а тому й виникає проблема в їх обліковому відображенні.

2
Vytraty na pidbir personalu, available at: http://dtkt.com.ua/show/3cid01943.html
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=24736
  Prefix
  Якщо відповідно до договору виконані послуги незалежно від того, чи спричинили вони факт закриття існуючих вакансій, необхідно оплатити, то, для того щоб віднести витрати з оплати цих послуг на господарські (валові) витрати, в акті необхідно докладно описати всі виконані послуги і дати перелік прізвищ кандидатів, резюме яких розглядалося і з якими проводилися співбесіди»
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Для 50 потреба в закріпленні їх складу та змістовного наповнення при укладенні власне договору. Зокрема до таких документів варто віднести: проміжні акти про надання послуг; загальний акт про надання послуги; проміжні калькуляції; загальна калькуляція; акт про невиконання або неповного виконання послуги; калькуляція витрат невиконаної або неповністю виконаної послуги.

3
Dombrovs'kyj, V.A. (2007), Organizacija i metodyka obliku ta analizu praci ta i'i' oplaty na bazi suchasnyh informacijnyh tehnologij: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09, Kyi'v. nac. un-t im. T.Shevchenka, Kyiv, 20 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3200
  Prefix
  Проте окремі аспекти все ж таки висвітленні в наукових працях, зокрема дисертаційних дослідженнях: Л.П. Шевчук [9], К.В. Шиманська [10], Н.В. Шульга [12], Л.В. Мельянкова [5], О.І. Пацула [6], О.Ю. Шоляк [11], В.А. Домбровський
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Окремі аспекти витрат на персонал вивченні в наукових працях: С.О. Левицької, О.О. Осадчої, К.В. Романчук, І.В. Саух, І.В. Жиглей, Я.П. Пастернак, І.В. Орлова, Т.В. Давидюк, Ю.Ю. Мороз, Л.С. Скакун, В.

4
Kryzhanivs'kyj, P.V. Pidbir personalu na pidpryjemstvi: systemnyj ta procesnyj pidhody, available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1539/1/178.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5782
  Prefix
  Тому забезпечення необхідного рівня якості підбору персоналу стає пріоритетним завданням економіки підприємства, комплексне вирішення якого потребує одночасного застосування системного та процесного підходів. Ґрунтуючись на засадах системного підходу підбір персоналу доцільно розглядати як відкриту систему, яка складається з певних взаємопов’язаних елементів»
  Exact
  [4]
  Suffix
  . В свою чергу М.В. Чорна та М.М. Білоножко вказують, що «в сучасних умовах значно зростає значущість та рівень вимог до відбору персоналу. Відбір персоналу традиційно розглядається як процес вивчення професійних і психологічних якостей працівника з метою встановлення його здатності виконувати посадові обов’язки на певному робочому місці або посаді, та в результаті вибір

5
Mel'jankova, L.V. (2010), Oblik i kontrol' oplaty praci v sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstvah: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.09, Nac. un-t bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrai'ny, Kyiv, 22 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3145
  Prefix
  Питання обліково-аналітичного забезпечення управління кадровим потенціалом є мало дослідженим в вітчизняній та зарубіжній науці. Проте окремі аспекти все ж таки висвітленні в наукових працях, зокрема дисертаційних дослідженнях: Л.П. Шевчук [9], К.В. Шиманська [10], Н.В. Шульга [12], Л.В. Мельянкова
  Exact
  [5]
  Suffix
  , О.І. Пацула [6], О.Ю. Шоляк [11], В.А. Домбровський [3]. Окремі аспекти витрат на персонал вивченні в наукових працях: С.О. Левицької, О.О. Осадчої, К.В. Романчук, І.В. Саух, І.В. Жиглей, Я.П. Пастернак, І.

6
Pacula, O.I. (2008), Oblik i kontrol' social'nyh vytrat pidpryjemstva: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09, Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, 21 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3162
  Prefix
  Питання обліково-аналітичного забезпечення управління кадровим потенціалом є мало дослідженим в вітчизняній та зарубіжній науці. Проте окремі аспекти все ж таки висвітленні в наукових працях, зокрема дисертаційних дослідженнях: Л.П. Шевчук [9], К.В. Шиманська [10], Н.В. Шульга [12], Л.В. Мельянкова [5], О.І. Пацула
  Exact
  [6]
  Suffix
  , О.Ю. Шоляк [11], В.А. Домбровський [3]. Окремі аспекти витрат на персонал вивченні в наукових працях: С.О. Левицької, О.О. Осадчої, К.В. Романчук, І.В. Саух, І.В. Жиглей, Я.П. Пастернак, І.В. Орлова, Т.

7
Fedorjak, R.M. (2012), «Metody vyznachennja viddachi vid vytrat na najm personalu», Ekonomika ta derzhava, Vol. 2, рр. 95–97.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7236
  Prefix
  Роль рекрутерів невпинно зростає, як зростає і потреба в моніторингу ефективності їх діяльності, що пов'язано із деталізацією статей витрат, що формують вартість послуг кадрових служб»
  Exact
  [7, с. 96]
  Suffix
  . Таким чином, даний етап формування кадрового потенціалу підприємства є досить важливим в управлінні персоналом і одночасно складним, адже залежить від сукупності факторів, до яких варто віднести: галузева специфіка діяльності підприємства, організація виробництва та виробничих процесів, рівень використання у виробництві сучасних технологій, специфіка організації управління

9
Shevchuk, L.P. (2010), Analiz i kontrol' formuvannja ta vykorystannja koshtiv na oplatu praci na pidpryjemstvah rozdribnoi' torgivli: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.09, Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, 21 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3088
  Prefix
  Питання обліково-аналітичного забезпечення управління кадровим потенціалом є мало дослідженим в вітчизняній та зарубіжній науці. Проте окремі аспекти все ж таки висвітленні в наукових працях, зокрема дисертаційних дослідженнях: Л.П. Шевчук
  Exact
  [9]
  Suffix
  , К.В. Шиманська [10], Н.В. Шульга [12], Л.В. Мельянкова [5], О.І. Пацула [6], О.Ю. Шоляк [11], В.А. Домбровський [3]. Окремі аспекти витрат на персонал вивченні в наукових працях: С.О. Левицької, О.

10
Shymans'ka, K.V. (2010), Buhgalters'kyj oblik i kontrol' operacij z vykonannja kolektyvnogo dogovoru: organizacija i metodyka: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09, Zhytomyr. derzh. tehnolog. un-t. Zhytomyr, 21 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3106
  Prefix
  Питання обліково-аналітичного забезпечення управління кадровим потенціалом є мало дослідженим в вітчизняній та зарубіжній науці. Проте окремі аспекти все ж таки висвітленні в наукових працях, зокрема дисертаційних дослідженнях: Л.П. Шевчук [9], К.В. Шиманська
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Н.В. Шульга [12], Л.В. Мельянкова [5], О.І. Пацула [6], О.Ю. Шоляк [11], В.А. Домбровський [3]. Окремі аспекти витрат на персонал вивченні в наукових працях: С.О. Левицької, О.О. Осадчої, К.В. Романчук, І.

11
Sholjak, O.Ju. (2011), Oblik, analiz i vnutrishn'ogospodars'kyj kontrol' vyplat pracivnykam: organizacija i metodyka: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.09, Nac. akad. statystyky, obliku ta audytu, Kyiv, 20 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3178
  Prefix
  Проте окремі аспекти все ж таки висвітленні в наукових працях, зокрема дисертаційних дослідженнях: Л.П. Шевчук [9], К.В. Шиманська [10], Н.В. Шульга [12], Л.В. Мельянкова [5], О.І. Пацула [6], О.Ю. Шоляк
  Exact
  [11]
  Suffix
  , В.А. Домбровський [3]. Окремі аспекти витрат на персонал вивченні в наукових працях: С.О. Левицької, О.О. Осадчої, К.В. Романчук, І.В. Саух, І.В. Жиглей, Я.П. Пастернак, І.В. Орлова, Т.В. Давидюк, Ю.

12
Shul'ga, N.V. (2008), Oblik i audyt rozrahunkiv z oplaty praci ta analiz efektyvnosti vykorystannja trudovyh resursiv: avtoref. dys... kand. ekon. nauk: 08.00.09, Derzh. vyshh. navch. zakl. «Kyi'v. nac. ekon. un-t im. V.Get'mana», Kyiv, 20 p. САМЧУК Катерина Іванівна – здобувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного техн
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3123
  Prefix
  Питання обліково-аналітичного забезпечення управління кадровим потенціалом є мало дослідженим в вітчизняній та зарубіжній науці. Проте окремі аспекти все ж таки висвітленні в наукових працях, зокрема дисертаційних дослідженнях: Л.П. Шевчук [9], К.В. Шиманська [10], Н.В. Шульга
  Exact
  [12]
  Suffix
  , Л.В. Мельянкова [5], О.І. Пацула [6], О.Ю. Шоляк [11], В.А. Домбровський [3]. Окремі аспекти витрат на персонал вивченні в наукових працях: С.О. Левицької, О.О. Осадчої, К.В. Романчук, І.В. Саух, І.