The 13 references with contexts in paper Павлова (2017) “ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК РОЗВИТОК МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ // Projected oriented organizations as development of enterprise management methods” / spz:ztu:ven:89514

1
Berezin, V. (2009), “Sovremennye tendentsii primeneniya proektnogo menedzhmenta v upravlenii organizatsiyami”, available at: www.botexpert.com.ua/ProfConsult/ProfConsult_766.html (accessed 11 July 2016).
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=9316
  Prefix
  Ключовим моментом проектно-орієнтованої організації є те, що така організація володіє всіма внутрішніми і зовнішніми ресурсами, що формують передумови для створення окремого бізнесу як аналогу індивідуального проекту. Рассел Д. Арчібальд визначає відмінності між проектно-орієнтованим та проектно-залежним підприємством
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Так, проектно-орієнтованою є організація, основну діяльність яких становлять проекти (наприклад, консалтингові, будівельні, дизайнерські компанії, рекламні агенції тощо). Проектнозалежне підприємство – це підприємство, операційна діяльність яких не є проектною, проте їх розвиток відбувається в межах залучених проектів (наприклад, банки, торгова мережа тощо).

 2. In-text reference with the coordinate start=14730
  Prefix
  Такий постійний контакт під час навчання, стажування і практичної роботи в проектах представлено як комунікаційний процес команди проекту, який є одним із ключових процесів управління знаннями проектно-орієнтованого підприємства. Аналіз наукових досліджень щодо сутності проектно-орієнтованого підприємства визначає такі його характерні риси
  Exact
  [1, 5, 7, 8, 10]
  Suffix
  : По-перше така організація володіє усіма зовнішніми та внутрішніми ресурсами, необхідними функціями і розробками та здатна виконувати як функції виробництва, так і керувати окремими проектами розвитку.

2
Bushuev, S.D., Bushueva, N.S., Babaev, I.A., Yakovenko, V.B., Grisha, E.V., Dzyuba, S.V. and Voytenko, A.S. (2010), Kreativnye tekhnologii upravleniya proektami i programmami, Sammit-Kniga, Kyiv, 768 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3024
  Prefix
  Бушуєв [4], на зміну старої парадигми «спочатку збереження потім розвиток» прийшла нова – «збереження через стійкий розвиток». Парадигма «збереження через стійкий розвиток» підприємства або організації прийнята за основу метода проактивного управління, що розробляється автором
  Exact
  [2, с. 196]
  Suffix
  . Така методологія лягла в основу методів управління проектно-орієнтованих підприємств. Проектне управління як нова організаційна культура і технологія дозволяє перейти від окремих проектів і програм через проектно-орієнтовані організації до проектно-орієнтованого суспільства в цілому.

 2. In-text reference with the coordinate start=23711
  Prefix
  Внутрішні інструменти проектного управління забезпечують процес управління реалізацією проекту, вартістю проекту, ресурсами, якістю проекту й іншими компонентами. Комплекс професійних знань в області проектного управління, визначається у світовій практиці у формі систем знань. Базові системи знань приведені нижче
  Exact
  [2, с. 40–52]
  Suffix
  . 1. «Project Management Body of Knowledge» (PMBоK) [13], які випущені в США однією з провідних світових професійних асоціацій – Інститутом проектного менеджменту (PMI). 2. «IPMA Competence Baseline» – ICB, випущені в Європі професійною асоціацією проектного менеджменту (IPMA – International Project Management Association) і є відповідними професійними стандартами. 3.

3
Bushuev, S.D., “Otsenka sovershenstva sistemy upravleniya proektami i programmami organizatsii po modeli IPMA delta”, available at: www.trn.ua/articles/4555/ (accessed 25 September 2016).
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=20995
  Prefix
  Однак, орієнтуючись на таку схему, можливо зрозуміти вектор, за яким рухається організація і спланувати її подальший розвиток. Так, президент Української асоціації управління проектами, проф. С.Д. Бушуев
  Exact
  [3]
  Suffix
  , виділяє обмеженість застосування в своїй діяльності багатьма українськими підприємствами методів та процесів проектного управління, які зводяться лише до контролю виконання бюджетів та строків реалізації окремих проектів, а іншим критеріям управління проектами приділяється дуже мало уваги.

 2. In-text reference with the coordinate start=21936
  Prefix
  важливості переходу до проектно-орієнтованих структур вимагає компетентного аудиту та рекомендацій щодо впровадження в діяльність українських компаній системи управління проектами. Сьогодні Українська асоціація управління проектами як українське відділення Міжнародної асоціації управління проектами стартує програму сертифікації IPMA delta на території України
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Оцінка системи управління проектами і програмами організації за моделлю Міжнародної асоціації управління проектами IPMA delta – це аудит стану системи управління проектами організації, підтвердження високого рівня компетенції організації в області управління проектами та програмами і спирається на конкретні норми, стандарти або положення.

4
Bushuev, S.D. and Bushueva, N.S. (2005), “Sovremennye podkhody k razvitiyu metodologiy upravleniya proektami”, Upravlіnnya proektami ta rozvitok virobnitstva, No. 1 (13), pp. 5–19.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2739
  Prefix
  Кожна соціально-економічна система має дві рушійні сили – бажання вижити (зберегти себе, мати певну стабільність на ринку) та бажання розвиватися (самовдосконалюватися). Сьогодні, як говорить президент Української асоціації управління проектами С.В. Бушуєв
  Exact
  [4]
  Suffix
  , на зміну старої парадигми «спочатку збереження потім розвиток» прийшла нова – «збереження через стійкий розвиток». Парадигма «збереження через стійкий розвиток» підприємства або організації прийнята за основу метода проактивного управління, що розробляється автором [2, с. 196].

 2. In-text reference with the coordinate start=8530
  Prefix
  Відмінною ознакою таких підприємств є більш інтенсивне використання знань як джерела конкурентних переваг [9]. Проектноорієнтована система управління це система, в якій цілі органу виконавчої влади досягаються переважно через реалізацію проектів
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Проектно-орієнтована організація – це будь-яка організаційна структура, в якій менеджер проекту має повноваження для визначення пріоритетів і для керівництва роботою осіб, залучених для роботи в рамках даного проекту [6, с. 60].

5
Kozakova, O.M. and Kozakov, V.V. (2014), “Innovacijna systema upravlinnja biznes-procesamy proektno-orijentovanoi' organizacii' social'nogo sprjamuvannja”, Ekonomika: realii' chasu, No. 6 (16), pp. 136–142, available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html / (accessed 29 September 2016).
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14730
  Prefix
  Такий постійний контакт під час навчання, стажування і практичної роботи в проектах представлено як комунікаційний процес команди проекту, який є одним із ключових процесів управління знаннями проектно-орієнтованого підприємства. Аналіз наукових досліджень щодо сутності проектно-орієнтованого підприємства визначає такі його характерні риси
  Exact
  [1, 5, 7, 8, 10]
  Suffix
  : По-перше така організація володіє усіма зовнішніми та внутрішніми ресурсами, необхідними функціями і розробками та здатна виконувати як функції виробництва, так і керувати окремими проектами розвитку.

6
Morozov, V.V., Kal'nichenko, O.V. and Turlo, Ju.G. (2011), Upravlinnja proektamy rozvytku pidpryjemstv, Universytet ekonomiky ta prava “KROK”, Kyiv, 232 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=6976
  Prefix
  Проект в управлінні проектами розглядається як певна система взаємопов’язаних процесів для досягнення визначеної мети в умовах обмеженості ресурсів та часу. Проекти за їх призначенням можна розділити на 3 групи
  Exact
  [6]
  Suffix
  : • стратегічні проекти «прориву» – проекти, реалізація яких вносить кардинальні зміни в елементи організації; • проекти поліпшення операційної діяльності – проекти, що покращують характеристики елементів організації; • проекти підтримки відповідності – проекти, що зберігають характеристики елементів організації на необхідному рівні.

 2. In-text reference with the coordinate start=8753
  Prefix
  Проектно-орієнтована організація – це будь-яка організаційна структура, в якій менеджер проекту має повноваження для визначення пріоритетів і для керівництва роботою осіб, залучених для роботи в рамках даного проекту
  Exact
  [6, с. 60]
  Suffix
  . Проектно-орієнтована організація являє собою по суті тип інноваційної організації. Модель проектно-орієнтованої організації застосовується до цілого ряду галузей і сфер економічної діяльності.

7
Novakivs'kyj, I.I. (2009), “Proektno orijentovana organizacijna systema upravlinnja jak cil' evoljucii' proektnogo menedzhmentu”, Problemy ekonomiky ta upravlinnja: visnyk Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politehnika”, Vol. 640, pp. 163–174.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4485
  Prefix
  проектного менеджменту поширилися в галузі ІТ технологій (створення складних апаратних та програмних комплексів, реалізація інфраструктурних проектів, створення нових технологій тощо). Наступною віхою, орієнтовно 90-ті роки минулого століття, стало використання підходів управління проектами як інструмента управління цілями в бізнесі та державному управлінні
  Exact
  [7]
  Suffix
  . З цього часу в західних країнах проектний менеджмент став частиною системи управління організацією, поряд з управлінням операціями, виробництвом, фінансами та іншими сферами господарської діяльності.

 2. In-text reference with the coordinate start=14730
  Prefix
  Такий постійний контакт під час навчання, стажування і практичної роботи в проектах представлено як комунікаційний процес команди проекту, який є одним із ключових процесів управління знаннями проектно-орієнтованого підприємства. Аналіз наукових досліджень щодо сутності проектно-орієнтованого підприємства визначає такі його характерні риси
  Exact
  [1, 5, 7, 8, 10]
  Suffix
  : По-перше така організація володіє усіма зовнішніми та внутрішніми ресурсами, необхідними функціями і розробками та здатна виконувати як функції виробництва, так і керувати окремими проектами розвитку.

8
Rach, V.A. (2004), “Proektnaya deyatel'nost' v usloviyakh globalizatsii i ekonomiki znaniy”, Upravlіnnya proektami ta rozvitok virobnitstva, No. 2 (10), pp. 55–62.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14730
  Prefix
  Такий постійний контакт під час навчання, стажування і практичної роботи в проектах представлено як комунікаційний процес команди проекту, який є одним із ключових процесів управління знаннями проектно-орієнтованого підприємства. Аналіз наукових досліджень щодо сутності проектно-орієнтованого підприємства визначає такі його характерні риси
  Exact
  [1, 5, 7, 8, 10]
  Suffix
  : По-перше така організація володіє усіма зовнішніми та внутрішніми ресурсами, необхідними функціями і розробками та здатна виконувати як функції виробництва, так і керувати окремими проектами розвитку.

9
Rossoshans'ka, O.V. (2013), “Osoblyvosti stanu doslidnyc'koi' oblasti problemy zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky innovacijnyh proektno-orijentovanyh pidpryjemstv”, Tehnologycheskyj audyt y rezervы proyzvodstva, No. 1/3 (9), pp. 39–43.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8388
  Prefix
  , серед яких можна виділити такі: це підприємство, яке включає поряд з широким використанням методів проектного управління, організацію ведення бізнесу на основі інноваційних розробок, наукоємні підприємства, такі, що навчаються, креативні тощо. Відмінною ознакою таких підприємств є більш інтенсивне використання знань як джерела конкурентних переваг
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Проектноорієнтована система управління це система, в якій цілі органу виконавчої влади досягаються переважно через реалізацію проектів [4]. Проектно-орієнтована організація – це будь-яка організаційна структура, в якій менеджер проекту має повноваження для визначення пріоритетів і для керівництва роботою осіб, залучених для роботи в рамках даного проекту [6, с. 60].

10
Shvindina, A.A. (2011), “Osobennosti upravleniya proektno-orientirovannoy organizatsiey”, Upravlіnnya proektami ta rozvitok virobnitstva, No. 3 (39), pp. 10–17.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14730
  Prefix
  Такий постійний контакт під час навчання, стажування і практичної роботи в проектах представлено як комунікаційний процес команди проекту, який є одним із ключових процесів управління знаннями проектно-орієнтованого підприємства. Аналіз наукових досліджень щодо сутності проектно-орієнтованого підприємства визначає такі його характерні риси
  Exact
  [1, 5, 7, 8, 10]
  Suffix
  : По-перше така організація володіє усіма зовнішніми та внутрішніми ресурсами, необхідними функціями і розробками та здатна виконувати як функції виробництва, так і керувати окремими проектами розвитку.

11
Jahymovych, O.V. (2011), “Istorija rozvytku upravlinnja proektamy v sociokul'turnij dijal'nosti”, available at: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdakk/2011_2/50.pdf (accessed 21 March 2016).
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3793
  Prefix
  властивості» проектної діяльності, дозволяють визнати проектне управління перспективним інструментом не лише вирішення актуальних економічних проблем, а й інструментом управління соціально-економічним розвитком суспільства в цілому. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основоположниками сучасної теорії управління проектами є Генрі Гант, Анрі Файоль і Фредерік Тейлор
  Exact
  [11]
  Suffix
  . В 60-х роках минулого століття проектний менеджмент остаточно сформувався як окремий напрямок галузі знань. Основні його положення застосовувалися до військово-промислового комплексу, де на той час використовувалися технології прориву.

12
Wagner, R., “Deferent stages of organizational development during progetification”, available at: http://blog.ipma.world/wp-content/cache/supercache/blog.ipma.ch/different-stages-of-organisationaldevelopment-during-projectification/index.html.gz (accessed 17 June 2016).
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16439
  Prefix
  Це дозволяє скоротити час виконання проектів або досягнення цілей проектів розвитку, прискорити навчання членів команди проекту, які вже розуміють універсальні процеси і можуть їх застосовувати до різних задач. За словами президента IPMA (International Project Management Association) Райнхарда Вагнера
  Exact
  [12]
  Suffix
  збільшення кількості проектів чинить серйозний вплив на підприємство. Під цим впливом підприємство або компанія трансформується і стає проектно-орієнтованою. У ході таких змін компанія проходить 6 рівнів (стадій): • Рівень 0: Початкова точка трансформації.

13
ANSI/PMI 99-001-2004 (2004), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 3rd ed., (PMBOK Guide) an American National Standard. ПАВЛОВА Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, доцент кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=23776
  Prefix
  Комплекс професійних знань в області проектного управління, визначається у світовій практиці у формі систем знань. Базові системи знань приведені нижче [2, с. 40–52]. 1. «Project Management Body of Knowledge» (PMBоK)
  Exact
  [13]
  Suffix
  , які випущені в США однією з провідних світових професійних асоціацій – Інститутом проектного менеджменту (PMI). 2. «IPMA Competence Baseline» – ICB, випущені в Європі професійною асоціацією проектного менеджменту (IPMA – International Project Management Association) і є відповідними професійними стандартами. 3.