The 9 references with contexts in paper Глібов (2017) “ГРУПУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА // Grouping economic indicators: theory and practice” / spz:ztu:ven:89493

1
Baranyk, Z.P. (2015), “Grupuvannya regіonіv Ukraїni zalezhno vіd rіvnya rozvitku rinku laboratornikh medichnikh poslug”, Biznes inform, No. 5, рр. 65–70.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3422
  Prefix
  Понеділко [8], С.О. Тульчинської [9], В.Я. Цуканової [10] встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування. Бараник З.П.
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Г.І. Карімов [3], І.Михальський [5] наводять у свої працях результати групувань, однак досить вузьких за широтою охоплення системи показників, які використовуються при оцінці таких явищ процесів.

2
Galyc'ka, E.V. and Kovtun, N.V. (2005), “Statystychni grupuvannja v analizi investycijnogo procesu ta investycijnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni”, Statystyka Ukrai'ny, No. 3, pp. 7–11.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2799
  Prefix
  Статистичні групування дозволяють не лише виділити закономірності між явищами і процесами, що вивчаються, але й оцінити їх кількісно в контексті бажаної для дослідника системи економічних показників. Огляд останніх досліджень і публікацій. В наукових працях вчених проблеми групування економічних показників розкриваються недостатньо змістовно. Так, Е.В. Галицька
  Exact
  [2]
  Suffix
  наводить зведені групові показники інвестиційної діяльності в Україні. Однак, в науковій статті не розкрито методику досягнення відповідних результатів. Такий же недолік присутній в науковій праці Т.

3
Karimov, G.I. (2012), “Grupuvannja terytorij dlja optymizacii' investycijnoi' dijal'nosti v regionah”, Ekonomichnyj prostir, No. 67, pp. 124–131.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3437
  Prefix
  Тульчинської [9], В.Я. Цуканової [10] встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування. Бараник З.П. [1], Г.І. Карімов
  Exact
  [3]
  Suffix
  , І.Михальський [5] наводять у свої працях результати групувань, однак досить вузьких за широтою охоплення системи показників, які використовуються при оцінці таких явищ процесів. Теоретичні розробки Л.

5
Myhal's'kyj, I. (2002), “Vykorystannja metodu grupuvannja pry vyvchenni lystivok ukrai'ns'kyh politychnyh partij pochatku XX st.”, Visnyk KNU Shevchenka: Ser. Istorija, Vol. 59/60, pp. 24–27.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3455
  Prefix
  Цуканової [10] встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування. Бараник З.П. [1], Г.І. Карімов [3], І.Михальський
  Exact
  [5]
  Suffix
  наводять у свої працях результати групувань, однак досить вузьких за широтою охоплення системи показників, які використовуються при оцінці таких явищ процесів. Теоретичні розробки Л.

 2. In-text reference with the coordinate start=3676
  Prefix
  Карімов [3], І.Михальський [5] наводять у свої працях результати групувань, однак досить вузьких за широтою охоплення системи показників, які використовуються при оцінці таких явищ процесів. Теоретичні розробки Л.А. Лахтіонової
  Exact
  [5]
  Suffix
  щодо розробки загальної системи групування відносних показників фінансової стійкості господарюючих суб’єктів у зовнішньому фінансовому аналізі не мають належного практичного зв’язку з виробничо-фінансовою діяльністю підприємств.

6
Minenko, M.A. (2009), “Grupuvannja ob'jednan' fizychnyh, jurydychnyh, fizychnyh i jurydychnyh osib za klasyfikacijnymy oznakamy”, Ekonomika ta derzhava, No. 4, pp. 50–54.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3203
  Prefix
  Такий же недолік присутній в науковій праці Т.І. Олійника [7] при обґрунтуванні динамічних групувань сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці. За результатами опрацювання статей вчених, зокрема М.А. Міненко
  Exact
  [6]
  Suffix
  , О.В. Понеділко [8], С.О. Тульчинської [9], В.Я. Цуканової [10] встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування.

7
Olijnyk, T.I. (2007), “Dynamichni grupuvannja sil's'kogospodars'kyh pidpryjemst za rivnem produktyvnosti ta oplaty praci”, Statystyka Ukrai'ny, No. 4, pp. 29–33.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3023
  Prefix
  Галицька [2] наводить зведені групові показники інвестиційної діяльності в Україні. Однак, в науковій статті не розкрито методику досягнення відповідних результатів. Такий же недолік присутній в науковій праці Т.І. Олійника
  Exact
  [7]
  Suffix
  при обґрунтуванні динамічних групувань сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці. За результатами опрацювання статей вчених, зокрема М.А. Міненко [6], О.В. Понеділко [8], С.

8
Ponedilko, O.V. (2011), “Investycijni oznaky komercijnyh bankiv ta i'h grupuvannja”, Investycii': praktyka ta dosvid, No. 15, pp. 4–7.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3223
  Prefix
  Олійника [7] при обґрунтуванні динамічних групувань сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці. За результатами опрацювання статей вчених, зокрема М.А. Міненко [6], О.В. Понеділко
  Exact
  [8]
  Suffix
  , С.О. Тульчинської [9], В.Я. Цуканової [10] встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування. Бараник З.П. [1], Г.

9
Tul'chyns'ka, S.O. (2013), “Grupuvannja isnujuchyh metodychnyh pidhodiv do ocinky rivnja rozvytku intelektual'no-innovacijnoi' systemy regioniv”, Ekonomichnyj visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu Ukrai'ny "Kyi'vs'kyj politehnichnyj instytut", No. 10, pp. 506–510.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3246
  Prefix
  Олійника [7] при обґрунтуванні динамічних групувань сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці. За результатами опрацювання статей вчених, зокрема М.А. Міненко [6], О.В. Понеділко [8], С.О. Тульчинської
  Exact
  [9]
  Suffix
  , В.Я. Цуканової [10] встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування. Бараник З.П. [1], Г.І. Карімов [3], І.

10
Cukanova, V.Ja. and Petrenko, Ju.V. (2014), “Grupuvannja metodiv motyvacii' personalu”, Biznes Inform, No. 9, pp. 341–346. ГЛІБОВ Руслан Вадимович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аналізу і статистики ім. І.В. Поповича Житомирського національного агроекологічного університету.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3267
  Prefix
  Олійника [7] при обґрунтуванні динамічних групувань сільськогосподарських підприємств за рівнем продуктивності та оплати праці. За результатами опрацювання статей вчених, зокрема М.А. Міненко [6], О.В. Понеділко [8], С.О. Тульчинської [9], В.Я. Цуканової
  Exact
  [10]
  Suffix
  встановлено, що назва їх статей стосується побудови групувань за атрибутивною ознакою, однак у самій статті відсутні відповідні групування. Бараник З.П. [1], Г.І. Карімов [3], І.Михальський [5] наводять у свої працях результати групувань, однак досить вузьких за широтою охоплення системи показників, які використовуються при оцінці таких явищ процесів.