The 10 references with contexts in paper Біліченко, Огневий (2017) “ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ВIННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 10554») // Defining the strategy of transformation changes the motor company (for example, JSC «Vinnitsa motor transport enterprise 10554»)” / spz:ztu:ven:89464

1
Bidnjak, M.N. and Bilichenko, V.V. (2006), Vyrobnychi systemy na transporti: teorija i praktyka, UNIVERSUM-Vinnytsia, Vinnytsia, 176 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4048
  Prefix
  формування напрямків, розробки ефективного алгоритму виявлення стратегій та варіантів трансформаційних змін (які являють собою конкретні механізми реалізації стратегій), моделювання роботи АТП при реалізації варіантів трансформаційних змін, обґрунтуванню техніко-економічних критеріїв ефективності та механізмів вироблення оптимального рішення на їх основі
  Exact
  [1]
  Suffix
  . На основі комплексу наукових досліджень, в тому числі і за участю авторів, в яких було вирішено питання формування напрямків, розробки стратегій і © В.В. Біліченко, В.О. Огневий, 2016 варіантів трансформаційних змін АТП та моделювання роботи АТП при їх реалізації [7, 9], обґрунтування техніко-економічних критеріїв ефективності, а саме інтегрального показника конкурентноспроможності (

2
Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2009), “Vyznachennja efektyvnosti proektiv transformacii' na pidpryjemstvah avtomobil'nogo transportu”, Visnyk Vinnyc'kogo politehnichnogo instytutu, No. 6, pp. 33–38.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4671
  Prefix
  змін АТП та моделювання роботи АТП при їх реалізації [7, 9], обґрунтування техніко-економічних критеріїв ефективності, а саме інтегрального показника конкурентноспроможності (Ккс), чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків (NPV), індексу прибутковості (PI) та внутрішньої ставки дохідності (IRR) та процедури визначення оптимальної стратегії на основі цих критеріїв
  Exact
  [2, 8]
  Suffix
  , що дозволило узагальнити напрацювання та провести розробку і моделювання стратегій трансформаційних змін, визначити найбільш оптимальну стратегію для реального АТП. Дослідження стратегій трансформаційних змін проводилось на прикладі ПАТ «Вiнницьке автотранспортне пiдприємство 10554», як одному з найбільших АТП в м.

 2. In-text reference with the coordinate start=13443
  Prefix
  На основі ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2016. No 4 (78) систематизації наукових розробок у роботі виконано дослідження напрямків, стратегій трансформаційних змін на прикладі реального АТП. На основі моделі
  Exact
  [2, 3]
  Suffix
  виконано формування напрямків, стратегій і варіантів трансформаційних змін ПАТ «Вінницьке автотранспортне підприємство 10554» та виконано моделювання роботи АТП за запропонованими варіантами.

3
Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2010), “Ekonomiko-matematychna model' transformacijnyh procesiv na pidpryjemstvah avtomobil'nogo transportu”, Visnyk Shidnoukrai'ns'kogo nacional'nogo universytetu imeni Volodymyra Dalja, No. 6 (148), pp. 190–195.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7672
  Prefix
  ППS 3064229 в кількості 15 одиниць та спеціалізація на перевезенні нафтопродуктів і здійсненні міжміських вантажних перевезень; – варіант 2.2 – відмова від надання послуг перевезення нафтопродуктів і від орендованого рухомого складу та спеціалізація підприємства на здійсненні лише міжміських вантажних перевезень. Згідно з розробленою економіко-математичною моделлю
  Exact
  [3]
  Suffix
  та алгоритмом [6] проведено моделювання роботи АТП за запропонованими варіантами з використанням розробленого програмного забезпечення на ЕОМ (Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір No 37391 [5]).

 2. In-text reference with the coordinate start=13443
  Prefix
  На основі ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2016. No 4 (78) систематизації наукових розробок у роботі виконано дослідження напрямків, стратегій трансформаційних змін на прикладі реального АТП. На основі моделі
  Exact
  [2, 3]
  Suffix
  виконано формування напрямків, стратегій і варіантів трансформаційних змін ПАТ «Вінницьке автотранспортне підприємство 10554» та виконано моделювання роботи АТП за запропонованими варіантами.

4
Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2011), Komp’juterna programa “Vyznachennja ocinochnyh pokaznykiv efektyvnosti pidsystem pidpryjemstv avtomobil'nogo transportu, vybir etalonnyh znachen' ta rozrahunok vidnosnyh pokaznykiv”, Derzhavnyj departament intelektual'noi' vlasnosti, Kyiv, Svidoctvo na rejestraciju avtors'kogo prava na tvir No 37401.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5800
  Prefix
  Пошук пріоритетного напрямку трансформаційних змін даного підприємства здійснений за розробленими науково-методичними положеннями [10] з використанням розробленого програмного забезпечення на ЕОМ (Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір No 37401
  Exact
  [4]
  Suffix
  ). Для визначення оціночних показників ефективності в межах усіх напрямків трансформаційних змін досліджуваного підприємства та найважливіших конкурентів було проведено аналіз статистичної звітності та проведено експертне опитування фахівців управлінського рангу.

5
Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2011), Komp’juterna programa “Vyznachennja pokaznykiv efektyvnosti realizacii' proektiv transformacii' pidpryjemstv avtomobil'nogo transportu”, Derzhavnyj departament intelektual'noi' vlasnosti, Kyiv, Svidoctvo na rejestraciju avtors'kogo prava na tvir No 37391.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7890
  Prefix
  Згідно з розробленою економіко-математичною моделлю [3] та алгоритмом [6] проведено моделювання роботи АТП за запропонованими варіантами з використанням розробленого програмного забезпечення на ЕОМ (Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір No 37391
  Exact
  [5]
  Suffix
  ). Перевірку адекватності імітаційної моделі реальному підприємству було виконано на основі порівняння результатів моделювання показників діяльності ПАТ «Вінницьке автотранспортне підприємство 10554» із фактичними даними за 2014 рік.

6
Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2009), “Modeljuvannja transformacijnyh procesiv na pidpryjemstvah avtomobil'nogo transportu”, Upravlinnja proektamy, systemnyj analiz i logistyka, Vol. 7, pp. 17–22.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7689
  Prefix
  в кількості 15 одиниць та спеціалізація на перевезенні нафтопродуктів і здійсненні міжміських вантажних перевезень; – варіант 2.2 – відмова від надання послуг перевезення нафтопродуктів і від орендованого рухомого складу та спеціалізація підприємства на здійсненні лише міжміських вантажних перевезень. Згідно з розробленою економіко-математичною моделлю [3] та алгоритмом
  Exact
  [6]
  Suffix
  проведено моделювання роботи АТП за запропонованими варіантами з використанням розробленого програмного забезпечення на ЕОМ (Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір No 37391 [5]).

7
Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2013), “Upravlinnja vyznachennjam strategij rozvytku vyrobnyctva cherez transformaciju na avtomobil'nomu transporti”, Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Serija: Tehnichni nauky, No. 3 (66), pp. 3–7.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4339
  Prefix
  На основі комплексу наукових досліджень, в тому числі і за участю авторів, в яких було вирішено питання формування напрямків, розробки стратегій і © В.В. Біліченко, В.О. Огневий, 2016 варіантів трансформаційних змін АТП та моделювання роботи АТП при їх реалізації
  Exact
  [7, 9]
  Suffix
  , обґрунтування техніко-економічних критеріїв ефективності, а саме інтегрального показника конкурентноспроможності (Ккс), чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків (NPV), індексу прибутковості (PI) та внутрішньої ставки дохідності (IRR) та процедури визначення оптимальної стратегії на основі цих критеріїв [2, 8], що дозволило узагальнити напрацювання та провести розробку

8
Volkov, V.P., Bilichenko, V.V. and Ognevyj, V.O. (2010), “Integral'na ocinka vnutrishn'go seredovyshha avtotransportnogo pidpryjemstva pry formuvanni strategij transformacii'”, Vestnyk Har'kovskogo nacyonal'nogo avtomobyl'no-dorozhnogo unyversyteta, No. 49, pp. 57–61.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4671
  Prefix
  змін АТП та моделювання роботи АТП при їх реалізації [7, 9], обґрунтування техніко-економічних критеріїв ефективності, а саме інтегрального показника конкурентноспроможності (Ккс), чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків (NPV), індексу прибутковості (PI) та внутрішньої ставки дохідності (IRR) та процедури визначення оптимальної стратегії на основі цих критеріїв
  Exact
  [2, 8]
  Suffix
  , що дозволило узагальнити напрацювання та провести розробку і моделювання стратегій трансформаційних змін, визначити найбільш оптимальну стратегію для реального АТП. Дослідження стратегій трансформаційних змін проводилось на прикладі ПАТ «Вiнницьке автотранспортне пiдприємство 10554», як одному з найбільших АТП в м.

9
Ognevyj, V.O. (2012), “Modeljuvannja strategij rozvytku vyrobnyctva cherez transformaciju na prykladi PAT "Vinnyc'ke avtotransportne pidpryjemstvo 10554”, Upravlinnja proektamy, systemnyj analiz i logistyka, Vol. 10, pp. 186–192.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4339
  Prefix
  На основі комплексу наукових досліджень, в тому числі і за участю авторів, в яких було вирішено питання формування напрямків, розробки стратегій і © В.В. Біліченко, В.О. Огневий, 2016 варіантів трансформаційних змін АТП та моделювання роботи АТП при їх реалізації
  Exact
  [7, 9]
  Suffix
  , обґрунтування техніко-економічних критеріїв ефективності, а саме інтегрального показника конкурентноспроможності (Ккс), чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків (NPV), індексу прибутковості (PI) та внутрішньої ставки дохідності (IRR) та процедури визначення оптимальної стратегії на основі цих критеріїв [2, 8], що дозволило узагальнити напрацювання та провести розробку

10
Bilichenko, V. and Ogneviy, V. (2013), “The integral estimation methodology of motor transport enterprises’ subsystems in determining the development strategies through transformation”, Buletinul institutului politehnic din Iasi. Sectia si ingeneria materialor, Vol. l LIX (LXIII), No. 3, pp. 65–75.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5662
  Prefix
  Крім того, підприємство надає додаткові послуги з експедиції вантажів, технічного обслуговування та ремонту автомобілів, складування та зберігання вантажів, послуги платної стоянки легкових та вантажних автомобілів. Пошук пріоритетного напрямку трансформаційних змін даного підприємства здійснений за розробленими науково-методичними положеннями
  Exact
  [10]
  Suffix
  з використанням розробленого програмного забезпечення на ЕОМ (Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір No 37401 [4]). Для визначення оціночних показників ефективності в межах усіх напрямків трансформаційних змін досліджуваного підприємства та найважливіших конкурентів було проведено аналіз статистичної звітності та проведено експертне опитування фах