The 14 references with contexts in paper Павелко (2017) “ВИТРАТИ У БУДІВНИЦТВІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ // Еxpenses in construction: identification of economic substance, legal regulation of accounting and reflection in reports” / spz:ztu:ven:89366

1
Derij, V.A. (2009), Vytraty i dohody pidpryjemstv u systemi obliku ta kontrolju, Ekonomichna dumka, Ternopil', 272 p. 100
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7895
  Prefix
  власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками Грошовий вираз матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, використаних у процесі такої діяльності з метою отримання економічної вигоди за винятком оплати рахунків постачальників, різних кредиторів за отримані виробничі запаси, товари, послуги Задорожний Дерій В.А.
  Exact
  [1]
  Suffix
  Повністю або частково використані у процесі господарсько-фінансової діяльності підприємства запаси, необоротні активи, трудові й інтелектуальні ресурси, а також зменшення (погашення) зобов’язань підприємства перед бюджетом, кредиторами Поняття «затрати» можна вживати лише тоді, коли йдеться про затрату конкретного часу, матеріалів, реальних грошей на придбання товароматеріальних ціннос

2
Zadorozhnyj, Z.-M.V. (2007), Vnutrishn'ogospodars'kyj oblik v budivnyctvi: metodologija ta organizacija: dissertation, Ternopil', 293 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7412
  Prefix
  Таблиця 1 Ідентифікація понять «витрати» та «затрати» у працях вітчизняних науковців Автор праці Поняття «витрати» Поняття «затрати» 1 2 3 [7] Споживання ресурсів у процесі господарської діяльності Затрати є більш загальним поняттям, оскільки включають витрати і при цьому охоплюють ще ряд об’єктів обліку (закупівля запасів, інвестиції тощо) Одинцова Т.М. З.-М.В.
  Exact
  [2]
  Suffix
  Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які зумовлюють зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками Грошовий вираз матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, використаних у процесі такої діяльності з метою отримання економічної вигоди за винятком оплати рахунків пост

 2. In-text reference with the coordinate start=12070
  Prefix
  Відтак, витрачені матеріальні ресурси – затрати підприємства, які після співставлення із доходами згідно з принципом нарахування та відповідності доходів і витрат визнаються витратами. Погоджуємося із висловлювання З.В. Задорожного, який вважає, що в обліку будівельномонтажних робіт поряд із широко вживаним терміном «витрати» варто послуговуватися терміном «затрати»
  Exact
  [2, с. 74]
  Suffix
  . Як витрати, так і затрати мають місце в господарській діяльності і відображаються в системі фінансового обліку. Отже, доцільно застосовувати поняття «затрати» при веденні обліку будівельних підприємств.

3
Kostjakova, A.A. (2010), Oblik vytrat na vyrobnyctvo produkcii' roslynnyctva: Author’s abstract, Kyiv, 19 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9715
  Prefix
  і трансформацію ресурсів [12] Витрати – використання лише тих ресурсів, що при визначенні прибутку суб’єкта господарювання за певний період ставляться у відповідність доходам Використання ресурсів, що проявляються у зменшенні активів або збільшенні зобов’язань, що призводить до утворення інших активів; будь-яке використання ресурсів, у тому числі на придбання активів Скрипник М.І.
  Exact
  [3]
  Suffix
  Витрати – використання лише тих ресурсів, які при визначенні прибутку суб’єктом господарювання розглядаються відповідно до доходів за звітний період Витрати, які відображаються в управлінському обліку, тобто зменшення одних активів за умов рівноцінного приросту інших активів або приріст активів і зобов’язань на одну й ту ж величину Костякова А.

4
Metodychni rekomendacii' z formuvannja sobivartosti budivel'no-montazhnyh robit (2010), available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lashs/shosh/z0433-01
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5671
  Prefix
  для використання при формуванні виробничої собівартості будівельних, монтажних, реставраційних, пусконалагоджувальних та ремонтно-будівельних робіт під час спорудження нових об’єктів, реконструкції, реставрації та ремонту об’єктів як підрядним, так і господарським способами, є Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт від 31.12.2010 р. No 573
  Exact
  [4]
  Suffix
  , згідно з яким витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

 2. In-text reference with the coordinate start=6907
  Prefix
  У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. No 996-XIV [10], П(С)БО 18 «Будівельні контракти» [9] та Методичних рекомендаціях з формування собівартості будівельно-монтажних робіт No 573
  Exact
  [4]
  Suffix
  використовується в основному поняття «витрати». Ідентифікації понять «затрати» та «витрати» у працях вітчизняних науковців проілюстровано у таблиці 1. Таблиця 1 Ідентифікація понять «витрати» та «затрати» у працях вітчизняних науковців Автор праці Поняття «витрати» Поняття «затрати» 1 2 3 [7] Споживання ресурсів у процесі господарської діяльності Затрати є більш загальним пон

5
Muzhevych, N.V. (2013), “Normatyvno-pravove reguljuvannja obliku vytrat u budivnyctvi”, Statystyka, oblik, analiz ta audyt, Vol. 9, pp. 196–201.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6158
  Prefix
  Мужевич у її твердженні, що визначення витрат у Методичних рекомендаціях – не досконале, адже замість фрази «зменшення активів, або збільшення зобов’язань» у документі заявлено лише «вибуття активів або зобов’язань»
  Exact
  [5, с. 200]
  Suffix
  . Відтак, спостерігаємо наявність неточностей у формулюванні визначення витрат, а отже, є розбіжності між нормами законодавства у частині ідентифікації сутності витрат – одного з найважливіших і найбільш дискусійних об’єктів обліку.

6
Napadovs'ka, L.V. (2004), Upravlins'kyj oblik, Knyga, Kyiv, 544 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8425
  Prefix
  активи, трудові й інтелектуальні ресурси, а також зменшення (погашення) зобов’язань підприємства перед бюджетом, кредиторами Поняття «затрати» можна вживати лише тоді, коли йдеться про затрату конкретного часу, матеріалів, реальних грошей на придбання товароматеріальних цінностей, про індивідуалізовані натуральні вимірники або грошові одиниці 94 Закінчення табл. 1 1 2 3 Л.В.
  Exact
  [6]
  Suffix
  Зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду або збільшення зобов’язань підприємства, що веде до зменшення капіталу Вартісний вираз використаних у процесі діяльності підприємства матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів Нападовська Сопко В.

7
Odyncova, T.M. (2008), “Pryznanye y otrazhenye v systeme fynansovogo y upravlencheskogo ucheta zatrat y rashodov predpryjatyja”, Visnyk SevDTU: Ekonomika i finansy, Vol. 92, pp. 155–162.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7192
  Prefix
  Ідентифікації понять «затрати» та «витрати» у працях вітчизняних науковців проілюстровано у таблиці 1. Таблиця 1 Ідентифікація понять «витрати» та «затрати» у працях вітчизняних науковців Автор праці Поняття «витрати» Поняття «затрати» 1 2 3
  Exact
  [7]
  Suffix
  Споживання ресурсів у процесі господарської діяльності Затрати є більш загальним поняттям, оскільки включають витрати і при цьому охоплюють ще ряд об’єктів обліку (закупівля запасів, інвестиції тощо) Одинцова Т.

8
Pogorjelov, Ju.S. (2006), Vybir i obg'runtuvannja metodiv upravlinnja zatratamy pidpryjemstva: dissertation, Donetsk, 32 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9248
  Prefix
  праці [11] Відображають зміну майна (зміни активів) і використовуються при розрахунку фінансових результатів та обліку виробничої собівартості продукції Відображають трансформацію ресурсів у створення нової вартості, більш точно пов’язані з реальним рухом грошових коштів і повинні широко використовуватися в плануванні повної собівартості продукції Рудніченко Є.М. Погорєлов Ю.С.
  Exact
  [8]
  Suffix
  Відбивають зменшення активів і збільшення зобов’язань за період Відбивають реальний рух і трансформацію ресурсів [12] Витрати – використання лише тих ресурсів, що при визначенні прибутку суб’єкта господарювання за певний період ставляться у відповідність доходам Використання ресурсів, що проявляються у зменшенні активів або збільшенні зобов’язань, що призводить до утворення інших ак

9
The Ministry of Finance of Ukraine (2001), Budivel'ni kontrakty, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lashs/shosh/z0433-01
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4994
  Prefix
  зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Тобто, визначення витрат не наведено, проте подано його крізь призму механізму визнання. Облік витрат у будівництві визначається нормами ПСБО 18 «Будівельні контракти» No 205 від 28.04.2001 р.
  Exact
  [9]
  Suffix
  , у якому також не висвітлюється сутність витрат, однак наводиться визначення витрат за будівельним контрактом – як собівартості робіт за будівельним контрактом. Ідентифікації безпосередньо витрат у досліджуваному документі не запропоновано.

 2. In-text reference with the coordinate start=6811
  Prefix
  практиці підприємств досить важливим є розмежування сутності понять «витрати» і «затрати», що пояснюється необхідністю достовірного визначення кінцевого фінансового результату ведення господарської діяльності підприємствами. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. No 996-XIV [10], П(С)БО 18 «Будівельні контракти»
  Exact
  [9]
  Suffix
  та Методичних рекомендаціях з формування собівартості будівельно-монтажних робіт No 573 [4] використовується в основному поняття «витрати». Ідентифікації понять «затрати» та «витрати» у працях вітчизняних науковців проілюстровано у таблиці 1.

10
The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro buhgalters'kyj oblik i finansovu zvitnist' v Ukrai'ni, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lashs/shosh/996-14
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6771
  Prefix
  В обліковій практиці підприємств досить важливим є розмежування сутності понять «витрати» і «затрати», що пояснюється необхідністю достовірного визначення кінцевого фінансового результату ведення господарської діяльності підприємствами. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. No 996-XIV
  Exact
  [10]
  Suffix
  , П(С)БО 18 «Будівельні контракти» [9] та Методичних рекомендаціях з формування собівартості будівельно-монтажних робіт No 573 [4] використовується в основному поняття «витрати». Ідентифікації понять «затрати» та «витрати» у працях вітчизняних науковців проілюстровано у таблиці 1.

11
Rudnichenko, Je.M. (2006), Mehanizm upravlinnja nakladnymy zatratamy v systemi formuvannja finansovyh rezul'tativ promyslovyh pidpryjemstv: dissertation, Khmelnytskyj, 207 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8878
  Prefix
  зобов’язань підприємства, що веде до зменшення капіталу Вартісний вираз використаних у процесі діяльності підприємства матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів Нападовська Сопко В.В. [13] Витрати виникають при витрачанні грошових коштів на закупку матеріальних цінностей Використані у процесі виробництва різні речовини та сили природи на виготовлення нового продукту праці
  Exact
  [11]
  Suffix
  Відображають зміну майна (зміни активів) і використовуються при розрахунку фінансових результатів та обліку виробничої собівартості продукції Відображають трансформацію ресурсів у створення нової вартості, більш точно пов’язані з реальним рухом грошових коштів і повинні широко використовуватися в плануванні повної собівартості продукції Рудніченко Є.

12
Skrypnyk, M.I., (2012), Rozvytok buhgalters'kogo obliku i vnutrishn'ogo kontrolju vytrat ta kal'kuljuvannja sobivartosti produkcii': dissertation, Kyiv, 41 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9362
  Prefix
  виробничої собівартості продукції Відображають трансформацію ресурсів у створення нової вартості, більш точно пов’язані з реальним рухом грошових коштів і повинні широко використовуватися в плануванні повної собівартості продукції Рудніченко Є.М. Погорєлов Ю.С. [8] Відбивають зменшення активів і збільшення зобов’язань за період Відбивають реальний рух і трансформацію ресурсів
  Exact
  [12]
  Suffix
  Витрати – використання лише тих ресурсів, що при визначенні прибутку суб’єкта господарювання за певний період ставляться у відповідність доходам Використання ресурсів, що проявляються у зменшенні активів або збільшенні зобов’язань, що призводить до утворення інших активів; будь-яке використання ресурсів, у тому числі на придбання активів Скрипник М.

13
Sopko, V.V. (2000), Buhgalters'kyj oblik, 3rd ed., KNEU, Kyiv, 578 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8691
  Prefix
  цінностей, про індивідуалізовані натуральні вимірники або грошові одиниці 94 Закінчення табл. 1 1 2 3 Л.В. [6] Зменшення економічної вигоди протягом звітного періоду або збільшення зобов’язань підприємства, що веде до зменшення капіталу Вартісний вираз використаних у процесі діяльності підприємства матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів Нападовська Сопко В.В.
  Exact
  [13]
  Suffix
  Витрати виникають при витрачанні грошових коштів на закупку матеріальних цінностей Використані у процесі виробництва різні речовини та сили природи на виготовлення нового продукту праці [11] Відображають зміну майна (зміни активів) і використовуються при розрахунку фінансових результатів та обліку виробничої собівартості продукції Відображають трансформацію ресурсів у створення ново

14
Spodaryk, V.M. (2013), “Analiz ekonomichnyh kategorij “vytraty” i “zatraty” za zmistom i pryznachennjam”, Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt, Vol. 1–2, pp. 49–51. ПАВЕЛКО Ольга Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудит
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13200
  Prefix
  Сподарик, яка вважає, що «витрати знаходять своє відображення за дебетом рахунків класу 9, а затрати належать до дебету рахунку 23 «Виробництво», формуючи таким чином виробничу собівартість, що також засвідчує відмінність цих двох понять і необхідність їх чіткого розмежування на законодавчому рівні з метою усунення численних трактувань та непорозумінь між дослідниками»
  Exact
  [14, с. 51]
  Suffix
  . Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що за умови використання у п. 2 П(С)БО 18 «Будівельні контракти» затрат замість витрат до собівартості робіт за будівельним контрактом будуть належати затрати за будівельним контрактом, що можуть визнаватися витратами за умови здачі робіт замовникам та визнання доходів, що є більш обґрунтованим з позиції П(С)БО та Методичних рекомен