The 64 references with contexts in paper Гордополов (2017) “СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ // Components of foreign object management as” / spz:ztu:ven:89284

1
Artemov, N.M. (2002), Valyutnoe regulirovanie v Rossiyskoy Federatsii: dis. ... doktora yurid. nauk, Moscow, 347 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=35471
  Prefix
  Пепеляєва [43, с. 49] дотримується думки, щодо «визначення валютних операцій через певні юридичні факти, з якими валютне законодавство пов’язує виникнення певних наслідків». Здебільшого, трактування категорії «валютна операція» авторами здійснюється у широкому та вузькому значенні, наприклад, як зазначає М.М. Артьомов
  Exact
  [1, с. 63]
  Suffix
  , «визначення валютних операцій у «вузькому значенні» є близьким до визначення цивільно-правової угоди, відрізняючись від нього лише наявністю об’єкта з особливим правовим режимом, яким є валютні цінності.

2
Bernar, I. (1997), Tolkovyy ekonomicheskiy i finansovyy slovar': frantsuzskaya, russkaya, angliyskaya, nemetskaya, ispanskaya terminologiya: v 2-kh tomakh, Mezhdunar. otnosheniya, Moscow, 784 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14702
  Prefix
  Макміллана [52], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65] З точки зору процесу товарів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Сліпушко О.М. [51] Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Бернар И., Колли Ж.-К.
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.

 2. In-text reference with the coordinate start=16749
  Prefix
  О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Сліпушко О.М. [51], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65], Голощапов Н.А. [9], Бернар И., Колли Ж.К.
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Olsacka B., Pałczyńska-Gościniak R. [66] З точки зору інших характеристик Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6] Шляхом групування за основними підходами вдалося встановити, що визначення категорій «експорт» та «імпорт» в літературних джерелах розглядається з наступних позицій: з точки зору об’єктів таких операцій, процесу здійснення та з точки зору інших характеристик даних економ

3
Azriliyan, A.N. (1999), Bol'shoy ekonomicheskiy slovar', Institut novoy ekonomiki, Moscow, 1248 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=14820
  Prefix
  А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Сліпушко О.М. [51] Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Бернар И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н.
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.

 2. In-text reference with the coordinate start=16164
  Prefix
  О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н.
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.

 3. In-text reference with the coordinate start=17615
  Prefix
  Натомість, перелік об’єктів експорту та імпорту авторами наводиться неповний, що, в свою чергу, не дає повного уявлення про дані операції. Переважна більшість (В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина [50], А.Н. Азрилиян
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Ю.А. Белик [35], Ф.Ф. Бутинець [5], М.Я. Дем’яненко, В.И. Грязнов [55], Ю.А. Белик [35], А.М. Прохоров [53], Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський [15], А.В. Кудрицький [58], Б.А. Райзберг, Л.

4
Borisov, A.B. (2001), Bol'shoy ekonomicheskiy slovar', Knizhnyy mir, Moscow, 895 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=15231
  Prefix
  Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B., PałczyńskaGościniak R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б.
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Моисеев А.В. [39], Рибалкин В.Е. [33] Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.С. [56], Фаминский И.П. [8], Кудрицький А.В. [58] З точки зору інших характеристик Кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В.

 2. In-text reference with the coordinate start=16237
  Prefix
  Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б.
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.

 3. In-text reference with the coordinate start=18039
  Prefix
  Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів. Незначна група авторів (В.С. Сухарський [56], И.П. Фаминский [8], А.В. Кудрицький [58], А.Б. Борисов
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Р.Дяків [14], В.Е. Рибалкин [33], В.П. Абаренков, Т.Е. Абова, А.Г. Аверкин [34], О.И. Ожерельев [46], Ф.Ф. Бутинець [5], В.Г. Золотогоров [26], М.Я. Дем’яненко, И.П. Фаминский [8]) характеризуючи дані категорії, зазначають ширше коло об’єктів – товари, послуги, капітал, технології, цінні папери.

5
Butinec, F.F. (2001), Bukhgalters'kiy slovnik, PP «Ruta», Zhitomir, Ukraine, 224 p.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=14853
  Prefix
  А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Сліпушко О.М. [51] Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Бернар И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф.
  Exact
  [5]
  Suffix
  , Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.

 2. In-text reference with the coordinate start=16416
  Prefix
  . [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф.
  Exact
  [5]
  Suffix
  , Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Карпінський Б.

 3. In-text reference with the coordinate start=17648
  Prefix
  Натомість, перелік об’єктів експорту та імпорту авторами наводиться неповний, що, в свою чергу, не дає повного уявлення про дані операції. Переважна більшість (В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина [50], А.Н. Азрилиян [3], Ю.А. Белик [35], Ф.Ф. Бутинець
  Exact
  [5]
  Suffix
  , М.Я. Дем’яненко, В.И. Грязнов [55], Ю.А. Белик [35], А.М. Прохоров [53], Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський [15], А.В. Кудрицький [58], Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський [48], А.В. Моисеев [39], В.

 4. In-text reference with the coordinate start=18153
  Prefix
  Незначна група авторів (В.С. Сухарський [56], И.П. Фаминский [8], А.В. Кудрицький [58], А.Б. Борисов [4], Р.Дяків [14], В.Е. Рибалкин [33], В.П. Абаренков, Т.Е. Абова, А.Г. Аверкин [34], О.И. Ожерельев [46], Ф.Ф. Бутинець
  Exact
  [5]
  Suffix
  , В.Г. Золотогоров [26], М.Я. Дем’яненко, И.П. Фаминский [8]) характеризуючи дані категорії, зазначають ширше коло об’єктів – товари, послуги, капітал, технології, цінні папери. Однак, цей перелік не є вичерпним, адже, як зазначалося вище, об’єктами експортно-імпортних операцій окрім зазначених авторами, можуть бути роботи та робоча сила.

6
Kuznjecov, V. and Myhajlenko, O. (2005), Velykyj slovnyk buhgaltera, Faktor, H. 532 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=15528
  Prefix
  R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б. [4], Моисеев А.В. [39], Рибалкин В.Е. [33] Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.С. [56], Фаминский И.П. [8], Кудрицький А.В. [58] З точки зору інших характеристик Кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О.
  Exact
  [6]
  Suffix
  , Началов А.В. [54] Форма міжнародного бізнесу Колесніков Г.О. [37] Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.

 2. In-text reference with the coordinate start=16861
  Prefix
  товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Сліпушко О.М. [51], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65], Голощапов Н.А. [9], Бернар И., Колли Ж.К. [2], Olsacka B., Pałczyńska-Gościniak R. [66] З точки зору інших характеристик Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О.
  Exact
  [6]
  Suffix
  Шляхом групування за основними підходами вдалося встановити, що визначення категорій «експорт» та «імпорт» в літературних джерелах розглядається з наступних позицій: з точки зору об’єктів таких операцій, процесу здійснення та з точки зору інших характеристик даних економічних категорій.

 3. In-text reference with the coordinate start=18635
  Prefix
  Однак, цей перелік не є вичерпним, адже, як зазначалося вище, об’єктами експортно-імпортних операцій окрім зазначених авторами, можуть бути роботи та робоча сила. Варто зазначити, що принципово інший підхід до трактування даних категорій, наводять В.Кузнєцов, О.Михайленко
  Exact
  [6]
  Suffix
  , А.В. Началов [54] характеризуючи експорт та імпорт як митний режим, тобто з позицій митного регулювання та законодавства. З позицій міжнародної економіки визначає поняття «експорт» Г.

7
Vencel', V.T. (2012), Buhgalters'kyj oblik i kontrol' eksportno-importnyh operacij: teorija, metodyka, organizacija : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk, Zhytomyr, derzh. tehnol. un-t, Zhytomyr, 21 p.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=7673
  Prefix
  , що найпоширенішим із зазначених вище видів є експорт та імпорт товарів і послуг, на частку яких в загальній структурі зовнішньоекономічної діяльності, за підрахунками, припадає близько 80 %. Зарубіжні вчені Ю.Римарчик (J.Rymarczyk), М.Нємєц (M.Niemiec) [67], експорт та імпорт характеризують як форми зовнішньоекономічної діяльності. Натомість, В.Т. Венцель
  Exact
  [7]
  Suffix
  зазначає, що «відсутність обґрунтованого підходу до визначення напрямків здійснення зовнішньоекономічної діяльності негативно впливає на організацію управління такою діяльністю на підприємстві та його інформаційне забезпечення».

 2. In-text reference with the coordinate start=7972
  Prefix
  Венцель [7] зазначає, що «відсутність обґрунтованого підходу до визначення напрямків здійснення зовнішньоекономічної діяльності негативно впливає на організацію управління такою діяльністю на підприємстві та його інформаційне забезпечення». Як напрямок вирішення даного питання, дослідник
  Exact
  [7]
  Suffix
  пропонує «визначення форм зовнішньоекономічної діяльності, які поділяються на види. З цією метою, виходячи із завдань, які ставлять перед бухгалтерським обліком суб’єкти управління підприємством, до основних форм зовнішньоекономічної діяльності залежно від рівня заіцікавленості в результатах співробітництва з іноземними партнерами та рівня залучення ресурсів належить

 3. In-text reference with the coordinate start=9054
  Prefix
  Забезпечення збереження майна власника та обчислення фінансових результатів діяльності є основними критеріями у наведеному поділі форм зовнішньоекономічної діяльності». З огляду на зазначені в чинному законодавстві види зовнішньоекономічної діяльності та запропоновані В.Т. Венцелем
  Exact
  [7]
  Suffix
  форми класифікації зовнішньоекономічної діяльності, доцільно охарактеризувати дану сферу діяльності з точки зору наведених вище критеріїв з метою подальшої ідентифікації об’єктів системи бухгалтерського обліку по кожному із напрямків.

 4. In-text reference with the coordinate start=9501
  Prefix
  охарактеризувати дану сферу діяльності з точки зору наведених вище критеріїв з метою подальшої ідентифікації об’єктів системи бухгалтерського обліку по кожному із напрямків. Класифікацію форм та видів зовнішньоекономічної діяльності наведено в таблиці 2. Таблиця 2 Класифікація форм та видів зовнішньоекономічної діяльності (розроблено з використанням даних [21],
  Exact
  [7]
  Suffix
  ) Критерій поділу Форма Вид 1 2 3 торгівля Експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили Надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, у

8
Faminskogo, I.P. (2000), Vneshneekonomicheskiy tolkovyy slovar', INFRA-M, Moscow, 512 p.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=15356
  Prefix
  Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B., PałczyńskaGościniak R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б. [4], Моисеев А.В. [39], Рибалкин В.Е. [33] Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.С. [56], Фаминский И.П.
  Exact
  [8]
  Suffix
  , Кудрицький А.В. [58] З точки зору інших характеристик Кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6], Началов А.

 2. In-text reference with the coordinate start=16470
  Prefix
  Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П.
  Exact
  [8]
  Suffix
  Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Сліпушко О.М. [51], Уолл Н.

 3. In-text reference with the coordinate start=18003
  Prefix
  Лозовський [48], А.В. Моисеев [39], В.И. Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів. Незначна група авторів (В.С. Сухарський [56], И.П. Фаминский
  Exact
  [8]
  Suffix
  , А.В. Кудрицький [58], А.Б. Борисов [4], Р.Дяків [14], В.Е. Рибалкин [33], В.П. Абаренков, Т.Е. Абова, А.Г. Аверкин [34], О.И. Ожерельев [46], Ф.Ф. Бутинець [5], В.Г. Золотогоров [26], М.Я. Дем’яненко, И.

 4. In-text reference with the coordinate start=18210
  Prefix
  Кудрицький [58], А.Б. Борисов [4], Р.Дяків [14], В.Е. Рибалкин [33], В.П. Абаренков, Т.Е. Абова, А.Г. Аверкин [34], О.И. Ожерельев [46], Ф.Ф. Бутинець [5], В.Г. Золотогоров [26], М.Я. Дем’яненко, И.П. Фаминский
  Exact
  [8]
  Suffix
  ) характеризуючи дані категорії, зазначають ширше коло об’єктів – товари, послуги, капітал, технології, цінні папери. Однак, цей перелік не є вичерпним, адже, як зазначалося вище, об’єктами експортно-імпортних операцій окрім зазначених авторами, можуть бути роботи та робоча сила.

9
Goloshchapov, N.A. (1999), Slovar'-spravochnik auditora, «Ekzamen», Moscow, 384 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16725
  Prefix
  і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Сліпушко О.М. [51], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65], Голощапов Н.А.
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Бернар И., Колли Ж.К. [2], Olsacka B., Pałczyńska-Gościniak R. [66] З точки зору інших характеристик Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6] Шляхом групування за основними підходами вдалося встановити, що визначення категорій «експорт» та «імпорт» в літературних джерелах розглядається з наступних позицій: з точки зору об’єктів таких операцій, процесу здійснення та з точки зору інших

10
Gordijenko, D.D. (2006), Ekonomichnyj tlumachnyj slovnyk, Ponjatijna baza zakonodavstva Ukrai'ny u sferi ekonomiky, KNT, Kyiv, Ukraine, 308 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14405
  Prefix
  Таблиця 3 Підходи щодо трактування категорій «експорт» та «імпорт» в літературних джерелах Підхід Автора, джерело 1 2 Визначення поняття «експорт» З точки зору об’єктів Товари Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30] Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65] З точки зору процесу товарів Гордієнко Д.Д.
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Сліпушко О.М. [51] Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.

 2. In-text reference with the coordinate start=16543
  Prefix
  54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д.
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Сліпушко О.М. [51], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65], Голощапов Н.А. [9], Бернар И.

11
Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny vid 16.01.2003 r. (2003). «Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (VVR)», Vol. 18, 144 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=22632
  Prefix
  [62] Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам (ст. 194) Господарський кодекс України
  Exact
  [11]
  Suffix
  Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб’єктом господарювання, який його випустив (видав), і власником та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам (ч. 1, ст. 163) Цивільний кодекс цін

 2. In-text reference with the coordinate start=26210
  Prefix
  Таблиця 5 Визначення поняття «оренда» в нормативно-правовій літературі Нормативно-правовий акт, Трактування категорії «цінні папери» джерело України [62] За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк (ст. 759) Господарський кодекс України
  Exact
  [11]
  Suffix
  За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності (ст. 283) Цивільний кодекс Закон України «Про оренду державного та комунального майна» [23] Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення

12
Dekret Kabinetu Ministriv Ukrai'ny «Pro systemu valjutnogo reguljuvannja i valjutnogo kontrolju» vid 19.02.1993 No 15-93 (1993), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-93
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=33611
  Prefix
  Законодавством України, термін «валютна операція» не наводиться, однак визначається перелік операцій, що входять до їх складу. Зокрема, Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і контролю»
  Exact
  [12]
  Suffix
  передбачено, що до валютних операцій належать: «операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, операції з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу з передаванням заборгованостей та інших зобов’язань предметом яких є валютні цінності та операції пов’язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України валютних ці

 2. In-text reference with the coordinate start=34276
  Prefix
  Варто підкреслити, що зазначений нормативний документ було прийнято ще в 1993 році, і значних змін до цього часу він не зазнавав. Як стверджує Р.Сухий [57] про Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і контролю»
  Exact
  [12]
  Suffix
  , «Незважаючи на суттєву зміну суспільних відносин протягом незалежності України, основний законодавчий акт у валютній сфері фактично не зазнав концептуальних змін і на сьогодні вже значно відстає від економічних реалій та деструктивно впливає на економіку країни.

 3. In-text reference with the coordinate start=37217
  Prefix
  операція” пояснюється тим, що якщо ті чи інші дії особи не віднесені законодавством до числа валютних операцій, то виникаючі у зв’язку з ними суспільні відносини, не підпадають під дію валютних правил». З огляду на це, вважаємо за доцільне закріпити поняття «валютні операції» в Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і контролю»
  Exact
  [12]
  Suffix
  , Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21] та НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [42] в наступній редакції: валютні операції – це господарські операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що побудовані на взаємовідносинах вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання, що передбачають здійснення ними сукупності дій з валютою та валютними ціннос

13
Mochernyj, S.V. (2000), Ekonomichna encyklopedija: u tr'oh tomah, Vydavnychyj centr «Akademija», Kyiv, Ukraine, 864 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14947
  Prefix
  табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Бернар И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В.
  Exact
  [13]
  Suffix
  ,Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.

 2. In-text reference with the coordinate start=16078
  Prefix
  процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В.
  Exact
  [13]
  Suffix
  , Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.

14
Djakiv, R. (2002), Encyklopedija biznesmena, ekonomista, menedzhera, Mizhnarodna ekonomichna fundacija, Kyiv, Ukraine, 703 p.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=15488
  Prefix
  Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B., PałczyńskaGościniak R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б. [4], Моисеев А.В. [39], Рибалкин В.Е. [33] Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.С. [56], Фаминский И.П. [8], Кудрицький А.В. [58] З точки зору інших характеристик Кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р.
  Exact
  [14]
  Suffix
  Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6], Началов А.В. [54] Форма міжнародного бізнесу Колесніков Г.О. [37] Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.

 2. In-text reference with the coordinate start=16277
  Prefix
  В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р.
  Exact
  [14]
  Suffix
  , Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.

 3. In-text reference with the coordinate start=18051
  Prefix
  Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів. Незначна група авторів (В.С. Сухарський [56], И.П. Фаминский [8], А.В. Кудрицький [58], А.Б. Борисов [4], Р.Дяків
  Exact
  [14]
  Suffix
  , В.Е. Рибалкин [33], В.П. Абаренков, Т.Е. Абова, А.Г. Аверкин [34], О.И. Ожерельев [46], Ф.Ф. Бутинець [5], В.Г. Золотогоров [26], М.Я. Дем’яненко, И.П. Фаминский [8]) характеризуючи дані категорії, зазначають ширше коло об’єктів – товари, послуги, капітал, технології, цінні папери.

 4. In-text reference with the coordinate start=18978
  Prefix
  З позицій міжнародної економіки визначає поняття «експорт» Г.О. Колесніков [37], а саме – як форму міжнародного бізнесу. Дискусійного підходу до визначення поняття «експорт» дотримується Р.Дяків
  Exact
  [14]
  Suffix
  , трактуючи категорію як кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг, адже не весь спектр, кількість і вартість товарів, що вивозяться закордон є об’єктами експортних операцій (наприклад, придбання іноземними фізичними особами в рамках туристичної поїздки – товарів і з послідуючим вивезенням їх до іноземної країни).

15
Zavads'kyj, J.S., Osovs'ka, G.V. and Jushkevych, O.O. (1999), Slovnyk ekonomichnyh terminiv: menedzhment, marketyng, pidpryjemnyctvo, ZhITI, Zhytomyr, Ukraine, 444 p.
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=15011
  Prefix
  О.В. [28], Бернар И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С.
  Exact
  [15]
  Suffix
  , Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B., PałczyńskaGościniak R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.

 2. In-text reference with the coordinate start=15103
  Prefix
  Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С.
  Exact
  [15]
  Suffix
  , Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B., PałczyńskaGościniak R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б. [4], Моисеев А.В. [39], Рибалкин В.Е. [33] Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.

 3. In-text reference with the coordinate start=15830
  Prefix
  , послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6], Началов А.В. [54] Форма міжнародного бізнесу Колесніков Г.О. [37] Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С.
  Exact
  [15]
  Suffix
  , Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.

 4. In-text reference with the coordinate start=16098
  Prefix
  товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С.
  Exact
  [15]
  Suffix
  , Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.

 5. In-text reference with the coordinate start=17763
  Prefix
  Копорулина, Л.В. Копорулина [50], А.Н. Азрилиян [3], Ю.А. Белик [35], Ф.Ф. Бутинець [5], М.Я. Дем’яненко, В.И. Грязнов [55], Ю.А. Белик [35], А.М. Прохоров [53], Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський
  Exact
  [15]
  Suffix
  , А.В. Кудрицький [58], Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський [48], А.В. Моисеев [39], В.И. Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів. Незначна група авторів (В.

16
Zaval'na, Zh.V. and Staryns'kyj, M.V. (2005), Valjutne pravo Ukrai'ny, VTD «Uni- versytets'ka knyga», Sumy, Ukraine, 304 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=36153
  Prefix
  З огляду на зазначене вище, можна стверджувати, що основною ознакою валютної операції є наявність іноземного субєкта, що безпосередньо бере участь у взаємовідносинах, що виникають у процесі здійснення валютних операцій. Однак, як стверджують Ж.В. Завальна, М.В. Старинський
  Exact
  [16, с. 123]
  Suffix
  , основною ознакою валютних операцій є те, що «одним із суб’єктів валютних операцій (прямо чи опосередковано) є Національний банк України». Вважаємо некоректним відносити операції до валютних на підставі, окресленої авторами вище, адже це може виявитися передумовою виникнення прогалин у законодавстві та неправильному трактуванні тих чи інших операцій, адже валютні опера

17
Zagorodnij, A.G. and Voznjuk L.G. (2007), Finansovo-ekonomichnyj slovnyk, Znannja, Kyiv, Ukraine. 1071 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=30278
  Prefix
  Це зменшує оподаткований дохід інвестора і створює ефект відстрочки податків». Таким чином, міжнародний лізинг є своєрідним інструментом ефективного кредитування. Варто зазначити, що А.Г. Загородній, Л.Г. Вознюк
  Exact
  [17]
  Suffix
  , Г.О. Холодний [60], В.Г. Чирков, І.В. Черевань [63] міжнародний лізинг розглядають як підвид лізингу, зазначаючи, що «внутрішній лізинг здійснюється всередині своєї країни, тоді як міжнародний лізинг здійснюється за кордоном», єдину відмінність науковці вбачають у тому, «об’єкт лізингу перетинає кордон».

18
Zagorodnij, A.G. and Voznjuk, G.L. (2007), Zovnishn'oekonomichna dijal'nist': terminologichnyj slovnyk, Kondor, Kyiv, Ukraine, 168 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14438
  Prefix
  трактування категорій «експорт» та «імпорт» в літературних джерелах Підхід Автора, джерело 1 2 Визначення поняття «експорт» З точки зору об’єктів Товари Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30] Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65] З точки зору процесу товарів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.
  Exact
  [18]
  Suffix
  , Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Сліпушко О.М. [51] Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Бернар И.

 2. In-text reference with the coordinate start=16059
  Prefix
  [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л.
  Exact
  [18]
  Suffix
  , Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.

19
Zagorodnij, A.G., Voznjuk, G.L. and Smovzhenko, T.S. (2000), Finansovyj slovnyk, t-vo «Znannja», KOO, Kyiv, Ukraine, 587 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14494
  Prefix
  джерелах Підхід Автора, джерело 1 2 Визначення поняття «експорт» З точки зору об’єктів Товари Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30] Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65] З точки зору процесу товарів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С.
  Exact
  [19]
  Suffix
  , Сліпушко О.М. [51] Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Бернар И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.

 2. In-text reference with the coordinate start=16600
  Prefix
  4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С.
  Exact
  [19]
  Suffix
  , Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Сліпушко О.М. [51], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65], Голощапов Н.А. [9], Бернар И., Колли Ж.К. [2], Olsacka B., Pałczyńska-Gościniak R. [66] З точки зору інших характеристик Митний режим Кузнєцов В.

20
Zakon Ukrai'ny «Pro rezhym inozemnogo investuvannja» vid 19.03.1996 No 93/96-VR (1993), аvailable at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=38738
  Prefix
  Автор наголошує на меті інвестування, а саме – отримання прибутку, не беручи до уваги те, що інвестиції можуть здійснюватися і для забезпечення роботи підприємства та його розвитку. В свою чергу, в Законі України «Про режим іноземного інвестування»
  Exact
  [20]
  Suffix
  передбачено наступне визначення: «іноземні інвестиції – цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту».

 2. In-text reference with the coordinate start=40004
  Prefix
  З огляду на це, пропонується уточнити визначення сутності категорії іноземні інвестиції, запропонувати і закріпити визначення поняття «операції з іноземними інвестиціями» в Законі України «Про режим іноземного інвестування»
  Exact
  [20]
  Suffix
  та Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21]. Так, вважаємо за доцільне трактувати іноземні інвестиції як грошові кошти, цінні папери, майно та майнові права, результати інтелектуальної діяльності, інші цінності, передбачені чинним законодавством, що вкладаються іноземними суб’єктами господарської діяльності в Україні з метою отримання прибутку або досягне

21
Zakon Ukrai'ny «Pro zovnishn'oekonomichnu dijal'nist'» vid 16 kvitnja 1991 r. No 959-HII, iz zminamy i dopovnennjamy (1991), аvailable at: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=959-12
Total in-text references: 16
 1. In-text reference with the coordinate start=3665
  Prefix
  Лук’яненко, М.Р. Лучко, О.В. Небильцова, М.Я. Остап’юк та ін. Однак ряд проблемних питань залишився невирішеним. Викладення основного матеріалу. Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  передбачено перелік видів зовнішньоекономічної діяльності (табл. 1). © В.Ю. Гордополов, 2016 Таблиця 1 Види зовнішньоекономічної діяльності згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21] No з/п Вид зовнішньоекономічної діяльності 1.

 2. In-text reference with the coordinate start=3887
  Prefix
  Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21] передбачено перелік видів зовнішньоекономічної діяльності (табл. 1). © В.Ю. Гордополов, 2016 Таблиця 1 Види зовнішньоекономічної діяльності згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  No з/п Вид зовнішньоекономічної діяльності 1. Експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили 2. Надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортноекспедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, ко

 3. In-text reference with the coordinate start=9495
  Prefix
  , доцільно охарактеризувати дану сферу діяльності з точки зору наведених вище критеріїв з метою подальшої ідентифікації об’єктів системи бухгалтерського обліку по кожному із напрямків. Класифікацію форм та видів зовнішньоекономічної діяльності наведено в таблиці 2. Таблиця 2 Класифікація форм та видів зовнішньоекономічної діяльності (розроблено з використанням даних
  Exact
  [21]
  Suffix
  , [7]) Критерій поділу Форма Вид 1 2 3 торгівля Експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили Надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних

 4. In-text reference with the coordinate start=19557
  Prefix
  Зважаючи на трактування понять, зазначені в зарубіжній та вітчизняній літературі, можна зробити такі висновки. В першу чергу, варто підкреслити, що в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  подано визначення понять «експорт товарів», «імпорт товарів» та «експорт (імпорт) капіталу», однак, цим же нормативно-правовим актом визначено як вид зовнішньоекономічної діяльності – експорт (імпорт) товарів, послуг, капіталу та робочої сили.

 5. In-text reference with the coordinate start=19972
  Prefix
  понять «експорт товарів», «імпорт товарів» та «експорт (імпорт) капіталу», однак, цим же нормативно-правовим актом визначено як вид зовнішньоекономічної діяльності – експорт (імпорт) товарів, послуг, капіталу та робочої сили. З огляду на це, охарактеризувати поняття «експортні операції» та «імпортні операції» і закріпити їх у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  в наступній редакції: експортні операції – це господарські операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, що полягають в продажі товарів, наданні послуг, вивезення капіталу чи робочої сили за кордон; імпортні операції – це господарські операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що полягають у придбанні товарів, отриманні послуг, ввезення капітал

 6. In-text reference with the coordinate start=23750
  Prefix
  , іншим особам (ст. 3) Наведене вище дає підстави стверджувати про однозначність трактувань у законодавстві Закон України «Про категорії «цінні папери», тому на основі зазначених визначень у законодавстві, можна сформулювати власне бачення поняття «зовнішньоекономічні операції з цінними паперами» та закріпити його в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  та НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [42] в наступній редакції: зовнішньоекономічні операції з цінними паперами – це господарські операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що полягають в розміщенні, виданні документів встановленої форми, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини між вітчизняними та іноземними

 7. In-text reference with the coordinate start=24779
  Prefix
  Окремо кредитні та розрахункові операції розглядаються в банківській системі, а в розрізі їх здійснення в зовнішньоекономічній діяльності, даному питанню приділена недостатня увага. З огляду на те, що кредитні та розрахункові операції Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  передбачено як вид зовнішньоекономічної діяльності, вважаємо за доцільне закріпити в даному нормативноправовому акті [21] та в НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [42] категорії «зовнішньоекономічні кредитно-розрахункові операції» з наступним їх трактуванням, а саме: це господарські операції, що побудовані на економічних взаємовідносинах вітчизняних та іноземн

 8. In-text reference with the coordinate start=24911
  Prefix
  З огляду на те, що кредитні та розрахункові операції Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21] передбачено як вид зовнішньоекономічної діяльності, вважаємо за доцільне закріпити в даному нормативноправовому акті
  Exact
  [21]
  Suffix
  та в НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [42] категорії «зовнішньоекономічні кредитно-розрахункові операції» з наступним їх трактуванням, а саме: це господарські операції, що побудовані на економічних взаємовідносинах вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання, що передбачають створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських,

 9. In-text reference with the coordinate start=28250
  Prefix
  Зважаючи на те, що дане визначення враховує всі суттєві характеристики зазначеного виду зовнішньоекономічних операцій, вважаємо за доцільне з метою уточнення понятійно-категоріального апарату закріпити дефініцію в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  , НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [42], П(С)БО 14 «Оренда» [40] та МСФЗ 17 «Оренда» [38]. Однією із своєрідних форм оренди є лізинг, в сфері зовнішньоекономічної діяльності виникає явище міжнародного лізингу.

 10. In-text reference with the coordinate start=32570
  Prefix
  до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умові передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі)», вважаємо за доцільне сформулювати власне трактування категорії «міжнародний лізинг» та закріпити його в Законі України «Про лізинг» [22], Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  , НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [42], П(С)БО 14 «Оренда» [40] та МСФЗ 17 «Оренда» [38] в наступній редакції: міжнародний лізинг – це господарська операція суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що побудована на цивільно- правових відносин між вітчизняним та зарубіжними суб’єктами господарської діяльності, що виникають з договору фінансового лі

 11. In-text reference with the coordinate start=37275
  Prefix
  З огляду на це, вважаємо за доцільне закріпити поняття «валютні операції» в Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і контролю» [12], Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  та НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [42] в наступній редакції: валютні операції – це господарські операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що побудовані на взаємовідносинах вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання, що передбачають здійснення ними сукупності дій з валютою та валютними цінностями, зазвичай, у вигляді угод, характерними ознаками як

 12. In-text reference with the coordinate start=39089
  Prefix
  «Про режим іноземного інвестування» [20] передбачено наступне визначення: «іноземні інвестиції – цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту». Натомість, іншим нормативно-правовим актом – Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  , передбачено, що «іноземні інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб’єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект».

 13. In-text reference with the coordinate start=40068
  Prefix
  З огляду на це, пропонується уточнити визначення сутності категорії іноземні інвестиції, запропонувати і закріпити визначення поняття «операції з іноземними інвестиціями» в Законі України «Про режим іноземного інвестування» [20] та Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  . Так, вважаємо за доцільне трактувати іноземні інвестиції як грошові кошти, цінні папери, майно та майнові права, результати інтелектуальної діяльності, інші цінності, передбачені чинним законодавством, що вкладаються іноземними суб’єктами господарської діяльності в Україні з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

 14. In-text reference with the coordinate start=40996
  Prefix
  та зарубіжних суб’єктів господарювання та передбачають вкладення останніми грошових коштів, цінних паперів, майна та майнових прав, результатів інтелектуальної діяльності та інших цінностей, передбачених чинним законодавством, з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Що стосується спільної діяльності, то Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  передбачено наступне трактування даної категорії, а саме: «спільна підприємницька (господарська) діяльність – діяльність, що базується на співробітництві між суб’єктами господарської діяльності України та іноземними суб’єктами господарської діяльності і на спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення».

 15. In-text reference with the coordinate start=43679
  Prefix
  З огляду на зазначені вище ознаки спільної діяльності, вважаємо за доцільне уточнити сутність категорії «спільна діяльність», зазначену у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  та П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції» [40], в наступній редакції: спільна господарська діяльність – це діяльність, яка базується на добровільному, демократичному об’єднанні власності та зусиль суб’єктів господарювання України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, що характеризується наявністю тісної та глибокої взаємодії партнерів у всіх або окремих ланках госпо

 16. In-text reference with the coordinate start=44531
  Prefix
  В свою чергу, необхідним є закріплення такого виду зовнішньоекономічної діяльності як «операції пов’язані зі спільною діяльністю» на рівні Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
  Exact
  [21]
  Suffix
  та П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції» в наступній редакції, а саме: операції, пов’язані зі спільною діяльністю – це господарські операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що базуються на добровільному, демократичному об’єднанні власності та зусиль суб’єктів господарювання України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, та характеризуються наявністю ті

22
Zakon Ukrai'ny Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny «Pro lizyng» vid 11 g rudnja 2003 r., No 1381-XV (2004), Urjadovyj kur’jer, Vol. 8, P. 4.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=31990
  Prefix
  Міжнародний лізинг передбачає врахування діяльності значно більшої кількості суб’єктів». З огляду на зазначені вище особливості міжнародного лізингу та трактування категорії «внутрішній лізинг» Законом України «Про лізинг»
  Exact
  [22]
  Suffix
  - «вид цивільно- правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу, за яким лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умові передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі)», вважаємо за

 2. In-text reference with the coordinate start=32508
  Prefix
  у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умові передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі)», вважаємо за доцільне сформулювати власне трактування категорії «міжнародний лізинг» та закріпити його в Законі України «Про лізинг»
  Exact
  [22]
  Suffix
  , Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21], НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [42], П(С)БО 14 «Оренда» [40] та МСФЗ 17 «Оренда» [38] в наступній редакції: міжнародний лізинг – це господарська операція суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що побудована на цивільно- правових відносин між вітчизняним та зарубіжними суб’єктами го

23
Zakon Ukrai'ny «Pro orendu derzhavnogo ta komunal'nogo majna» vid 10.04.1992 No 2269XII (1992), аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2269-12
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=26478
  Prefix
  передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк (ст. 759) Господарський кодекс України [11] За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності (ст. 283) Цивільний кодекс Закон України «Про оренду державного та комунального майна»
  Exact
  [23]
  Suffix
  Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності (ст. 2) П(С)БО 14 «Оренда» [40] Оренда – угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку МСФЗ 17 «Оренда» [38] Оренда – це угода, згідно з якою орендод

24
Zahozhaj, V.B. and Fedorenko, V.G. (2002), Strahovyj ta investycijnyj menedzhment, MAUP, Kyiv, Ukraine, 344 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=37999
  Prefix
  цінностями, зазвичай, у вигляді угод, характерними ознаками яких є рух валюти і валютних цінностей у вигляді переходу права власності на них та (або) їх фізичного переміщення через митний кордон країни. Важливими видами зовнішньоекономічної діяльності, що передбачають вкладення ресурсів є іноземні інвестиції та спільна діяльність. На думку, В.Г. Федоренка та В.Б. Захожая
  Exact
  [24]
  Suffix
  «іноземні інвестиції являють собою всі види цінностей, які вкладаються в об’єкти інвестиційної діяльності на території тієї чи іншої країни». Проте, автори не зазначають мету здійснення іноземного інвестування.

25
Kozyk, V.V., Pankova, L.A. and Karp’jak, Ja.S. (2004), Zovnishn'oekonomichni operacii' ta kontrakty, Centr navchal'noi' li teratury, Kyiv, 608 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=30919
  Prefix
  Однак стверджувати, що відмінність міжнародного лізингу від внутрішнього – лише в перетині кордону є не зовсім коректним, адже зовнішньоекономічна операція лізингу розпочинається до моменту виходу суб’єкта господарювання на міжнародний ринок. В свою чергу, В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Карп’як
  Exact
  [25]
  Suffix
  , Б.С. Івасів [27] вважають, що принципових відмінностей між поняттям «міжжнародний лізинг» та «лізинг» не має, адже «в обох випадках використовуються єдині принципи та інструменти». Як стверджує Л.

26
Zolotogorov, V.G. (1997), Entsiklopedicheskiy slovar po ekonomike, Polymya, Mn., 1997, 571 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=15052
  Prefix
  2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г.
  Exact
  [26]
  Suffix
  , Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B., PałczyńskaGościniak R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б. [4], Моисеев А.

 2. In-text reference with the coordinate start=16436
  Prefix
  13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г.
  Exact
  [26]
  Suffix
  , Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Карпінський Б.А., Герасименко О.

 3. In-text reference with the coordinate start=18175
  Prefix
  Сухарський [56], И.П. Фаминский [8], А.В. Кудрицький [58], А.Б. Борисов [4], Р.Дяків [14], В.Е. Рибалкин [33], В.П. Абаренков, Т.Е. Абова, А.Г. Аверкин [34], О.И. Ожерельев [46], Ф.Ф. Бутинець [5], В.Г. Золотогоров
  Exact
  [26]
  Suffix
  , М.Я. Дем’яненко, И.П. Фаминский [8]) характеризуючи дані категорії, зазначають ширше коло об’єктів – товари, послуги, капітал, технології, цінні папери. Однак, цей перелік не є вичерпним, адже, як зазначалося вище, об’єктами експортно-імпортних операцій окрім зазначених авторами, можуть бути роботи та робоча сила.

27
Ivasiv, B.S. (2004), Mizhnarodni rozrahunky, Kart-blansh, Ternopil', 223 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=30936
  Prefix
  Однак стверджувати, що відмінність міжнародного лізингу від внутрішнього – лише в перетині кордону є не зовсім коректним, адже зовнішньоекономічна операція лізингу розпочинається до моменту виходу суб’єкта господарювання на міжнародний ринок. В свою чергу, В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Карп’як [25], Б.С. Івасів
  Exact
  [27]
  Suffix
  вважають, що принципових відмінностей між поняттям «міжжнародний лізинг» та «лізинг» не має, адже «в обох випадках використовуються єдині принципи та інструменти». Як стверджує Л.М. Шульгіна [64] «Разом з тим, з огляду на особливості міжнародного ринкового середовища міжнародний лізинг має свою специфіку, що витікає з особливостей функціонування зарубіжних ринків та у мов діяльно

28
Karpins'kyj, B.A. and Gerasymenko, O.V. (2005), Finansovo-investycijnyj slovnyk, Magnolija Pljus, L'viv, Ukraine, 304 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14670
  Prefix
  і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65] З точки зору процесу товарів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Сліпушко О.М. [51] Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В.
  Exact
  [28]
  Suffix
  , Бернар И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.

 2. In-text reference with the coordinate start=16641
  Prefix
  14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Карпінський Б.А., Герасименко О.В.
  Exact
  [28]
  Suffix
  , Сліпушко О.М. [51], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65], Голощапов Н.А. [9], Бернар И., Колли Ж.К. [2], Olsacka B., Pałczyńska-Gościniak R. [66] З точки зору інших характеристик Митний режим Кузнєцов В.

29
Konvencija pro mizhderzhavnyj lizyng vid 25.11.1998 (1998), аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/997_179
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=28925
  Prefix
  Зокрема, варто зазначити, що окремої законодавчої бази для регулювання такого виду зовнішньоекономічної діяльності як міжнародний лізинг, в Україні немає, однак, у 2006 році Україна приєдналася до Конвенції про міждержавний лізинг
  Exact
  [29]
  Suffix
  . Даним документом [29] визначено, що «міжнародний лізинг – це лізингова діяльність, в якій беруть участь лізингові компанії та господарюючі суб’єкти будь-яких двох і більше іноземних держав». Як зазначає Л.

 2. In-text reference with the coordinate start=28947
  Prefix
  Зокрема, варто зазначити, що окремої законодавчої бази для регулювання такого виду зовнішньоекономічної діяльності як міжнародний лізинг, в Україні немає, однак, у 2006 році Україна приєдналася до Конвенції про міждержавний лізинг [29]. Даним документом
  Exact
  [29]
  Suffix
  визначено, що «міжнародний лізинг – це лізингова діяльність, в якій беруть участь лізингові компанії та господарюючі суб’єкти будь-яких двох і більше іноземних держав». Як зазначає Л.І. Хомутенко [61] «у формі міжнародного лізингу може використовуватися будь-який різновид лізингових угод.

30
Konoplic'kyj, V.A. and Filina G.I. (2007), Ekonomichnyj slovnyk: tlumachnoterminologichnyj, KNT, Kyiv, Ukraine. 580 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14252
  Prefix
  Таблиця 3 Підходи щодо трактування категорій «експорт» та «імпорт» в літературних джерелах Підхід Автора, джерело 1 2 Визначення поняття «експорт» З точки зору об’єктів Товари Конопліцький В.А., Філіна Г.І.
  Exact
  [30]
  Suffix
  Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65] З точки зору процесу товарів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Загородній А.

 2. In-text reference with the coordinate start=16024
  Prefix
  Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І.
  Exact
  [30]
  Suffix
  , Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.

31
Kosak, V.M. (2005), Pravovi zasady inozemnogo investuvannja v Ukrai'ni, Centr Jevropy L'viv, Ukraine, 223 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=39444
  Prefix
  зовнішньоекономічну діяльність» [21], передбачено, що «іноземні інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб’єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект». Визначення, наведені в законодавчих актах не суперечать один одному, проте, як стверджує В.М. Косак
  Exact
  [31]
  Suffix
  , «не зовсім вдалим є визначення категорії “іноземні інвестиції” через категорію “цінності”, оскільки остання є ширшою і об’єднує також об’єкти, які не пов’язані з інвестуванням. Тому категорію “цінності” необхідно замінити конкретнішими об’єктами: гроші, цінні папери, майнові права тощо».

32
Kostjuchenko, O.A. (2009), Pravovi zasady valjutnogo reguljuvannja v Ukrai'ni, KNT, Kyiv, Ukraine, 224 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=35718
  Prefix
  Артьомов [1, с. 63], «визначення валютних операцій у «вузькому значенні» є близьким до визначення цивільно-правової угоди, відрізняючись від нього лише наявністю об’єкта з особливим правовим режимом, яким є валютні цінності. Натомість, О.А. Костюченко
  Exact
  [32, с. 48]
  Suffix
  , наводить думку, що валютні операції – це «вид банківської діяльності, пов’язаної з переходом права власності, інших прав на валютні цінності». З огляду на зазначене вище, можна стверджувати, що основною ознакою валютної операції є наявність іноземного субєкта, що безпосередньо бере участь у взаємовідносинах, що виникають у процесі здійснення валютних операцій.

33
Rybalkin, V.E. (1991), Kratkiy vneshneekonomicheskiy slovar'-spravochnik, Mezhdunarod. otnosheniya, Moscow, 256 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=15267
  Prefix
  Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B., PałczyńskaGościniak R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б. [4], Моисеев А.В. [39], Рибалкин В.Е.
  Exact
  [33]
  Suffix
  Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.С. [56], Фаминский И.П. [8], Кудрицький А.В. [58] З точки зору інших характеристик Кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В.

 2. In-text reference with the coordinate start=16294
  Prefix
  В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е.
  Exact
  [33]
  Suffix
  , Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.

 3. In-text reference with the coordinate start=18070
  Prefix
  Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів. Незначна група авторів (В.С. Сухарський [56], И.П. Фаминский [8], А.В. Кудрицький [58], А.Б. Борисов [4], Р.Дяків [14], В.Е. Рибалкин
  Exact
  [33]
  Suffix
  , В.П. Абаренков, Т.Е. Абова, А.Г. Аверкин [34], О.И. Ожерельев [46], Ф.Ф. Бутинець [5], В.Г. Золотогоров [26], М.Я. Дем’яненко, И.П. Фаминский [8]) характеризуючи дані категорії, зазначають ширше коло об’єктів – товари, послуги, капітал, технології, цінні папери.

34
Abarenkov, V.P., Abova, T.E. and Averkin, A.G. (1989), Kratkiy politicheskiy slovar, Politizdat, Moscow, 623 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=14748
  Prefix
  Д., Мартин Б. [65] З точки зору процесу товарів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Сліпушко О.М. [51] Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Бернар И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г.
  Exact
  [34]
  Suffix
  Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.

 2. In-text reference with the coordinate start=16338
  Prefix
  і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г.
  Exact
  [34]
  Suffix
  Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.

 3. In-text reference with the coordinate start=18114
  Prefix
  Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів. Незначна група авторів (В.С. Сухарський [56], И.П. Фаминский [8], А.В. Кудрицький [58], А.Б. Борисов [4], Р.Дяків [14], В.Е. Рибалкин [33], В.П. Абаренков, Т.Е. Абова, А.Г. Аверкин
  Exact
  [34]
  Suffix
  , О.И. Ожерельев [46], Ф.Ф. Бутинець [5], В.Г. Золотогоров [26], М.Я. Дем’яненко, И.П. Фаминский [8]) характеризуючи дані категорії, зазначають ширше коло об’єктів – товари, послуги, капітал, технології, цінні папери.

35
Belik, Yu.A. (1987), Kratkiy ekonomicheskiy slovar', Politizdat, Moscow, 399 p.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=14836
  Prefix
  Г.Л. [18], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Сліпушко О.М. [51] Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Бернар И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А.
  Exact
  [35]
  Suffix
  , Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.

 2. In-text reference with the coordinate start=15758
  Prefix
  характеристик Кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6], Началов А.В. [54] Форма міжнародного бізнесу Колесніков Г.О. [37] Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А.
  Exact
  [35]
  Suffix
  , Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.

 3. In-text reference with the coordinate start=17629
  Prefix
  Натомість, перелік об’єктів експорту та імпорту авторами наводиться неповний, що, в свою чергу, не дає повного уявлення про дані операції. Переважна більшість (В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина [50], А.Н. Азрилиян [3], Ю.А. Белик
  Exact
  [35]
  Suffix
  , Ф.Ф. Бутинець [5], М.Я. Дем’яненко, В.И. Грязнов [55], Ю.А. Белик [35], А.М. Прохоров [53], Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський [15], А.В. Кудрицький [58], Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський [48], А.

 4. In-text reference with the coordinate start=17696
  Prefix
  Натомість, перелік об’єктів експорту та імпорту авторами наводиться неповний, що, в свою чергу, не дає повного уявлення про дані операції. Переважна більшість (В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина [50], А.Н. Азрилиян [3], Ю.А. Белик [35], Ф.Ф. Бутинець [5], М.Я. Дем’яненко, В.И. Грязнов [55], Ю.А. Белик
  Exact
  [35]
  Suffix
  , А.М. Прохоров [53], Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський [15], А.В. Кудрицький [58], Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський [48], А.В. Моисеев [39], В.И. Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів.

37
Kolesnikov, G.O. (2007), Menedzhers'kyj slovnyk: navchal'no-dovidkove vydannja, «VD «Profesional», Kyiv, Ukraine, 288 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=15591
  Prefix
  . [4], Моисеев А.В. [39], Рибалкин В.Е. [33] Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.С. [56], Фаминский И.П. [8], Кудрицький А.В. [58] З точки зору інших характеристик Кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6], Началов А.В. [54] Форма міжнародного бізнесу Колесніков Г.О.
  Exact
  [37]
  Suffix
  Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.

 2. In-text reference with the coordinate start=16118
  Prefix
  Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О.
  Exact
  [37]
  Suffix
  Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.

 3. In-text reference with the coordinate start=18854
  Prefix
  Началов [54] характеризуючи експорт та імпорт як митний режим, тобто з позицій митного регулювання та законодавства. З позицій міжнародної економіки визначає поняття «експорт» Г.О. Колесніков
  Exact
  [37]
  Suffix
  , а саме – як форму міжнародного бізнесу. Дискусійного підходу до визначення поняття «експорт» дотримується Р.Дяків [14], трактуючи категорію як кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг, адже не весь спектр, кількість і вартість товарів, що вивозяться закордон є об’єктами експортних операцій (наприклад, придбання іноземними фізичними особ

38
Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 17 (MSBO 17) «Orenda» vid 01.01.2012 r. (2012), аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_018
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=26816
  Prefix
  оренду державного та комунального майна» [23] Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності (ст. 2) П(С)БО 14 «Оренда» [40] Оренда – угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку МСФЗ 17 «Оренда»
  Exact
  [38]
  Suffix
  Оренда – це угода, згідно з якою орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право користування активом протягом погодженого періоду часу Визначення категорії «оренда» в чинних законодавчих актах відрізняються, однак, вдалося встановити суттєві характеристики даної дефініції, на які здійснюється акцент в нормативнозаконодавчій базі.

 2. In-text reference with the coordinate start=28367
  Prefix
  Зважаючи на те, що дане визначення враховує всі суттєві характеристики зазначеного виду зовнішньоекономічних операцій, вважаємо за доцільне з метою уточнення понятійно-категоріального апарату закріпити дефініцію в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21], НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [42], П(С)БО 14 «Оренда» [40] та МСФЗ 17 «Оренда»
  Exact
  [38]
  Suffix
  . Однією із своєрідних форм оренди є лізинг, в сфері зовнішньоекономічної діяльності виникає явище міжнародного лізингу. Зважаючи на суттєві відмінності економічних категорій «зовнішньоекономічні орендні операції» та «міжнародний лізинг», є потреба у дослідженні та вивченні останньої.

 3. In-text reference with the coordinate start=32686
  Prefix
  не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі)», вважаємо за доцільне сформулювати власне трактування категорії «міжнародний лізинг» та закріпити його в Законі України «Про лізинг» [22], Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21], НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [42], П(С)БО 14 «Оренда» [40] та МСФЗ 17 «Оренда»
  Exact
  [38]
  Suffix
  в наступній редакції: міжнародний лізинг – це господарська операція суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що побудована на цивільно- правових відносин між вітчизняним та зарубіжними суб’єктами господарської діяльності, що виникають з договору фінансового лізингу, за яким лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановле

39
Moiseev, A.V., Petrosyan, K.Ts. and Pilipenko, N.N. (1985), Ekonomicheskiy slovar'spravochnik, Prosveshchenie, Moscow, 256 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=15248
  Prefix
  55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B., PałczyńskaGościniak R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б. [4], Моисеев А.В.
  Exact
  [39]
  Suffix
  , Рибалкин В.Е. [33] Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.С. [56], Фаминский И.П. [8], Кудрицький А.В. [58] З точки зору інших характеристик Кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В.

 2. In-text reference with the coordinate start=15907
  Prefix
  А.В. [54] Форма міжнародного бізнесу Колесніков Г.О. [37] Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В.
  Exact
  [39]
  Suffix
  , Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.

 3. In-text reference with the coordinate start=17837
  Prefix
  Бутинець [5], М.Я. Дем’яненко, В.И. Грязнов [55], Ю.А. Белик [35], А.М. Прохоров [53], Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський [15], А.В. Кудрицький [58], Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський [48], А.В. Моисеев
  Exact
  [39]
  Suffix
  , В.И. Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів. Незначна група авторів (В.С. Сухарський [56], И.П. Фаминский [8], А.В. Кудрицький [58], А.

40
Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny Pro zatverdzhennja Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 14 «Orenda» vid 28 lypnja 2000 r., No 181 (2000), аvailable at: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO14.aspx
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=26660
  Prefix
  стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності (ст. 283) Цивільний кодекс Закон України «Про оренду державного та комунального майна» [23] Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності (ст. 2) П(С)БО 14 «Оренда»
  Exact
  [40]
  Suffix
  Оренда – угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку МСФЗ 17 «Оренда» [38] Оренда – це угода, згідно з якою орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право користування активом протягом погодженого періоду часу Визначення категорії «оренда» в чинних законодавчих акт

 2. In-text reference with the coordinate start=28339
  Prefix
  Зважаючи на те, що дане визначення враховує всі суттєві характеристики зазначеного виду зовнішньоекономічних операцій, вважаємо за доцільне з метою уточнення понятійно-категоріального апарату закріпити дефініцію в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21], НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [42], П(С)БО 14 «Оренда»
  Exact
  [40]
  Suffix
  та МСФЗ 17 «Оренда» [38]. Однією із своєрідних форм оренди є лізинг, в сфері зовнішньоекономічної діяльності виникає явище міжнародного лізингу. Зважаючи на суттєві відмінності економічних категорій «зовнішньоекономічні орендні операції» та «міжнародний лізинг», є потреба у дослідженні та вивченні останньої.

 3. In-text reference with the coordinate start=32657
  Prefix
  на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі)», вважаємо за доцільне сформулювати власне трактування категорії «міжнародний лізинг» та закріпити його в Законі України «Про лізинг» [22], Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21], НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [42], П(С)БО 14 «Оренда»
  Exact
  [40]
  Suffix
  та МСФЗ 17 «Оренда» [38] в наступній редакції: міжнародний лізинг – це господарська операція суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що побудована на цивільно- правових відносин між вітчизняним та зарубіжними суб’єктами господарської діяльності, що виникають з договору фінансового лізингу, за яким лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальни

 4. In-text reference with the coordinate start=41440
  Prefix
  , а саме: «спільна підприємницька (господарська) діяльність – діяльність, що базується на співробітництві між суб’єктами господарської діяльності України та іноземними суб’єктами господарської діяльності і на спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення». Нормативне трактування дефініції «спільна діяльність» передбачено П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції»
  Exact
  [40]
  Suffix
  , а саме: «спільною діяльністю визнається господарська діяльність зі створенням чи без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох чи більше сторін відповідно до письмової угоди між ними».

 5. In-text reference with the coordinate start=43719
  Prefix
  З огляду на зазначені вище ознаки спільної діяльності, вважаємо за доцільне уточнити сутність категорії «спільна діяльність», зазначену у Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21] та П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції»
  Exact
  [40]
  Suffix
  , в наступній редакції: спільна господарська діяльність – це діяльність, яка базується на добровільному, демократичному об’єднанні власності та зусиль суб’єктів господарювання України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, що характеризується наявністю тісної та глибокої взаємодії партнерів у всіх або окремих ланках господарського циклу у формі спільного володіння

42
Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 1 «Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti», zatverdzhene Nakazom Ministerstva finansiv Ukrai'ny vid 07.02.2013 r., No 73 (2013), аvailable at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/ main?art_id=366860&cat_id=285157
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=23813
  Prefix
  про однозначність трактувань у законодавстві Закон України «Про категорії «цінні папери», тому на основі зазначених визначень у законодавстві, можна сформулювати власне бачення поняття «зовнішньоекономічні операції з цінними паперами» та закріпити його в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21] та НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
  Exact
  [42]
  Suffix
  в наступній редакції: зовнішньоекономічні операції з цінними паперами – це господарські операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що полягають в розміщенні, виданні документів встановленої форми, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини між вітчизняними та іноземними суб’єктами господарювання та передбачають виконання зобов’

 2. In-text reference with the coordinate start=24970
  Prefix
  З огляду на те, що кредитні та розрахункові операції Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21] передбачено як вид зовнішньоекономічної діяльності, вважаємо за доцільне закріпити в даному нормативноправовому акті [21] та в НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
  Exact
  [42]
  Suffix
  категорії «зовнішньоекономічні кредитно-розрахункові операції» з наступним їх трактуванням, а саме: це господарські операції, що побудовані на економічних взаємовідносинах вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання, що передбачають створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створ

 3. In-text reference with the coordinate start=28311
  Prefix
  Зважаючи на те, що дане визначення враховує всі суттєві характеристики зазначеного виду зовнішньоекономічних операцій, вважаємо за доцільне з метою уточнення понятійно-категоріального апарату закріпити дефініцію в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21], НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
  Exact
  [42]
  Suffix
  , П(С)БО 14 «Оренда» [40] та МСФЗ 17 «Оренда» [38]. Однією із своєрідних форм оренди є лізинг, в сфері зовнішньоекономічної діяльності виникає явище міжнародного лізингу. Зважаючи на суттєві відмінності економічних категорій «зовнішньоекономічні орендні операції» та «міжнародний лізинг», є потреба у дослідженні та вивченні останньої.

 4. In-text reference with the coordinate start=32629
  Prefix
  її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі)», вважаємо за доцільне сформулювати власне трактування категорії «міжнародний лізинг» та закріпити його в Законі України «Про лізинг» [22], Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21], НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
  Exact
  [42]
  Suffix
  , П(С)БО 14 «Оренда» [40] та МСФЗ 17 «Оренда» [38] в наступній редакції: міжнародний лізинг – це господарська операція суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що побудована на цивільно- правових відносин між вітчизняним та зарубіжними суб’єктами господарської діяльності, що виникають з договору фінансового лізингу, за яким лізингодавець зобов’язується набути у власність

 5. In-text reference with the coordinate start=37332
  Prefix
  З огляду на це, вважаємо за доцільне закріпити поняття «валютні операції» в Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і контролю» [12], Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [21] та НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
  Exact
  [42]
  Suffix
  в наступній редакції: валютні операції – це господарські операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що побудовані на взаємовідносинах вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання, що передбачають здійснення ними сукупності дій з валютою та валютними цінностями, зазвичай, у вигляді угод, характерними ознаками яких є рух валюти і валютних цінностей у вигляді пере

43
Pepelyaeva, S.G. (1995), Osnovy nalogovogo prava, Invest Fond, Moscow, 210 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=35120
  Prefix
  визначень в сфері валютного законодавства та зовнішньоекономічній діяльності, трактування даної дефініції та закріплення її на нормативно-правовому рівні дасть змогу уникнути ряду проблем, пов’язаних з системою державного контролю за валютними операціями, які, зважаючи на невідповідність законодавства, можуть виникнути при здійсненні такої діяльності. Зокрема, С.Г. Пепеляєва
  Exact
  [43, с. 49]
  Suffix
  дотримується думки, щодо «визначення валютних операцій через певні юридичні факти, з якими валютне законодавство пов’язує виникнення певних наслідків». Здебільшого, трактування категорії «валютна операція» авторами здійснюється у широкому та вузькому значенні, наприклад, як зазначає М.

44
Pavlova, L.N. (1998), Finansy pidpryjemstv, Finansy, JuNITI, Moscow, 639 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=38252
  Prefix
  Захожая [24] «іноземні інвестиції являють собою всі види цінностей, які вкладаються в об’єкти інвестиційної діяльності на території тієї чи іншої країни». Проте, автори не зазначають мету здійснення іноземного інвестування. Натомість, Л.Н. Павлова
  Exact
  [44]
  Suffix
  , стверджує, що «іноземні інвестиції являють собою всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку».

45
Podatkovyj kodeks Ukrai'ny vid 02.12.2010 r., No 2755-VI (2010), аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2623
  Prefix
  Останні зміни, що відбулися в податковому законодавстві свідчать про можливість не лише юридичних осіб провадити зовнішньоекономічну діяльність, а й фізичні особи– підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та є платниками єдиного податку можуть здійснювати діяльність в зовнішньоекономічній сфері. Так, п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України
  Exact
  [45]
  Suffix
  визначено види діяльності, здійснюючи які фізична особа–підприємець не може бути платником єдиного податку, однак серед видів діяльності, зовнішньоекономічна – відсутня. Зазначене актуалізує дослідження складових видів зовнішньоекономічної діяльності та особливостей їх здійснення і регулювання, адже даний напрямок господарської діяльності є пріоритетним як для вітчизняних суб’єктів госпо

46
Ozherel'ev, O.I. (1990), Politicheskaya ekonomiya: slovar', Politizdat, Moscow, 607 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=14965
  Prefix
  , технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Бернар И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И.
  Exact
  [46]
  Suffix
  Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B.

 2. In-text reference with the coordinate start=16398
  Prefix
  А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И.
  Exact
  [46]
  Suffix
  , Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.

 3. In-text reference with the coordinate start=18134
  Prefix
  Незначна група авторів (В.С. Сухарський [56], И.П. Фаминский [8], А.В. Кудрицький [58], А.Б. Борисов [4], Р.Дяків [14], В.Е. Рибалкин [33], В.П. Абаренков, Т.Е. Абова, А.Г. Аверкин [34], О.И. Ожерельев
  Exact
  [46]
  Suffix
  , Ф.Ф. Бутинець [5], В.Г. Золотогоров [26], М.Я. Дем’яненко, И.П. Фаминский [8]) характеризуючи дані категорії, зазначають ширше коло об’єктів – товари, послуги, капітал, технології, цінні папери.

47
Pro cinni papery ta fondovyj rynok: Zakon Ukrai'ny vid 23 ljutogo 2006 r. (2006), аvailable at: http://zakon1.rada.gov.ua
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=23011
  Prefix
  форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб’єктом господарювання, який його випустив (видав), і власником та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам (ч. 1, ст. 163) Цивільний кодекс цінні папери і фондовий ринок»
  Exact
  [47]
  Suffix
  Цінні папери – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам (ст. 3) Наведене вищ

48
Rayzberg, B.A., Lozovskiy, L.Sh. and Starodubtseva E.B. (1996), Sovremennyy ekonomicheskiy slovar', INFRA-M, Moscow, 496 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=15140
  Prefix
  Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш.
  Exact
  [48]
  Suffix
  , Olsacka B., PałczyńskaGościniak R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б. [4], Моисеев А.В. [39], Рибалкин В.Е. [33] Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.

 2. In-text reference with the coordinate start=15888
  Prefix
  О. [6], Началов А.В. [54] Форма міжнародного бізнесу Колесніков Г.О. [37] Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш.
  Exact
  [48]
  Suffix
  , Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.

 3. In-text reference with the coordinate start=17818
  Prefix
  Белик [35], Ф.Ф. Бутинець [5], М.Я. Дем’яненко, В.И. Грязнов [55], Ю.А. Белик [35], А.М. Прохоров [53], Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський [15], А.В. Кудрицький [58], Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський
  Exact
  [48]
  Suffix
  , А.В. Моисеев [39], В.И. Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів. Незначна група авторів (В.С. Сухарський [56], И.П. Фаминский [8], А.В.

49
Rjeznikova, V.V. (2013), «Spil'na gospodars'ka dijal'nist' v Ukrai'ni: ekonomiko-pravova sutnist'», Publichne pravo, Vol. 2, P. 269–273.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=41736
  Prefix
  трактування дефініції «спільна діяльність» передбачено П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції» [40], а саме: «спільною діяльністю визнається господарська діяльність зі створенням чи без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох чи більше сторін відповідно до письмової угоди між ними». Характеристика спільної діяльності, наведена В.В. Рєзніковою
  Exact
  [49]
  Suffix
  з точки зору найбільш суттєвих її особливостей: «основними загально- понятійними ознаками спільної діяльності є: наявність спільних для всіх учасників такої діяльності мети й мотивації; поділ єдиного процесу діяльності на функціонально пов’язані між собою складові (окремі операції) та розподіл їх між учасниками; об’єднання зусиль окремих суб’єктів, їхніх індивідуа

 2. In-text reference with the coordinate start=42386
  Prefix
  ’язані між собою складові (окремі операції) та розподіл їх між учасниками; об’єднання зусиль окремих суб’єктів, їхніх індивідуальних діяльностей та узгоджене (скоординоване) їх здійснення; наявність управління (зокрема самоуправління); настання спільних кінцевих результатів; єдине просторово-часове перебування та функціонування всіх учасників спільної діяльності». Автор
  Exact
  [49]
  Suffix
  зазначає, що «з позицій економіко-правової сутності спільна господарська діяльність може, бути потрактована як форма співпраці (кооперації), що передбачає об’єднання та спільне використання матеріально-фінансових, трудових та/або інших ресурсів партнерів, функціонує як єдиний економічний організм із метою досягнення спільних цілей у різних сферах господарювання, має демократ

50
Koporulina, V.N. and Koporulina L.V. (1997), Russko-ukrainskiy finansovo-bankovskiy slovar', Fortuna-Press, Konsum, Kharkiv, Ukraine, 208 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=14799
  Prefix
  Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Сліпушко О.М. [51] Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Бернар И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В.
  Exact
  [50]
  Suffix
  , Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.

 2. In-text reference with the coordinate start=15962
  Prefix
  ] Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В.
  Exact
  [50]
  Suffix
  Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.

 3. In-text reference with the coordinate start=17597
  Prefix
  авторів схиляється до підходу, що характеризує категорії «експорт» та «імпорт» з позицій процесу – вивезення/ввезення, продаж/придбання, визначаючи при цьому різні об’єкти такої діяльності. Натомість, перелік об’єктів експорту та імпорту авторами наводиться неповний, що, в свою чергу, не дає повного уявлення про дані операції. Переважна більшість (В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина
  Exact
  [50]
  Suffix
  , А.Н. Азрилиян [3], Ю.А. Белик [35], Ф.Ф. Бутинець [5], М.Я. Дем’яненко, В.И. Грязнов [55], Ю.А. Белик [35], А.М. Прохоров [53], Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський [15], А.В. Кудрицький [58], Б.

51
Slipushko, O.M. (1999), Politychnyj i finansovo-ekonomichnyj slovnyk, Vydavnyctvo «Krynycja», Kyiv, Ukraine, 389 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14514
  Prefix
  , джерело 1 2 Визначення поняття «експорт» З точки зору об’єктів Товари Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30] Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65] З точки зору процесу товарів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Сліпушко О.М.
  Exact
  [51]
  Suffix
  Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Бернар И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.

 2. In-text reference with the coordinate start=16661
  Prefix
  ], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Сліпушко О.М.
  Exact
  [51]
  Suffix
  , Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65], Голощапов Н.А. [9], Бернар И., Колли Ж.К. [2], Olsacka B., Pałczyńska-Gościniak R. [66] З точки зору інших характеристик Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6] Шляхом групування за основними підходами вдалося встановити, що визначення категорій «експорт» та «імпорт» в літературних джерелах розглядається з наступних позицій: з точки з

52
Slovnyk suchasnoi' ekonomiky MAKMILLANA (2000), «ArtEk», Kyiv, Ukraine, 640 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14313
  Prefix
  Таблиця 3 Підходи щодо трактування категорій «експорт» та «імпорт» в літературних джерелах Підхід Автора, джерело 1 2 Визначення поняття «експорт» З точки зору об’єктів Товари Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30] Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана
  Exact
  [52]
  Suffix
  , Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65] З точки зору процесу товарів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Сліпушко О.

 2. In-text reference with the coordinate start=15697
  Prefix
  .С. [56], Фаминский И.П. [8], Кудрицький А.В. [58] З точки зору інших характеристик Кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6], Началов А.В. [54] Форма міжнародного бізнесу Колесніков Г.О. [37] Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана
  Exact
  [52]
  Suffix
  З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.

53
Prokhorov, A.M. (1988), Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar', Sov. Entsiklopediya, Moscow, 1600 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=15030
  Prefix
  И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М.
  Exact
  [53]
  Suffix
  , Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B., PałczyńskaGościniak R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.

 2. In-text reference with the coordinate start=15779
  Prefix
  і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6], Началов А.В. [54] Форма міжнародного бізнесу Колесніков Г.О. [37] Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М.
  Exact
  [53]
  Suffix
  , Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.

 3. In-text reference with the coordinate start=17716
  Prefix
  Натомість, перелік об’єктів експорту та імпорту авторами наводиться неповний, що, в свою чергу, не дає повного уявлення про дані операції. Переважна більшість (В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина [50], А.Н. Азрилиян [3], Ю.А. Белик [35], Ф.Ф. Бутинець [5], М.Я. Дем’яненко, В.И. Грязнов [55], Ю.А. Белик [35], А.М. Прохоров
  Exact
  [53]
  Suffix
  , Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський [15], А.В. Кудрицький [58], Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський [48], А.В. Моисеев [39], В.И. Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів.

54
Nachalov, A.V. (2006), Sovremennyy tolkovyy nalogovyy slovar', OOO IIA «Nalog Info», OOO «Status-Kvo 97», Moscow, 480 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=15546
  Prefix
  Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б. [4], Моисеев А.В. [39], Рибалкин В.Е. [33] Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.С. [56], Фаминский И.П. [8], Кудрицький А.В. [58] З точки зору інших характеристик Кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6], Началов А.В.
  Exact
  [54]
  Suffix
  Форма міжнародного бізнесу Колесніков Г.О. [37] Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.

 2. In-text reference with the coordinate start=16181
  Prefix
  Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В.
  Exact
  [54]
  Suffix
  Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С. [56], Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.

 3. In-text reference with the coordinate start=18652
  Prefix
  Однак, цей перелік не є вичерпним, адже, як зазначалося вище, об’єктами експортно-імпортних операцій окрім зазначених авторами, можуть бути роботи та робоча сила. Варто зазначити, що принципово інший підхід до трактування даних категорій, наводять В.Кузнєцов, О.Михайленко [6], А.В. Началов
  Exact
  [54]
  Suffix
  характеризуючи експорт та імпорт як митний режим, тобто з позицій митного регулювання та законодавства. З позицій міжнародної економіки визначає поняття «експорт» Г.О. Колесніков [37], а саме – як форму міжнародного бізнесу.

55
Gryaznov, V.I. (1965), Statisticheskiy slovar', Statistika, Moscow, 706 p.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=14889
  Prefix
  Т.С. [19], Сліпушко О.М. [51] Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Бернар И., Колли Ж.-К. [2], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Вивезення товарів Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50], Азрилиян А.Н. [3], Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И.
  Exact
  [55]
  Suffix
  Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.

 2. In-text reference with the coordinate start=15926
  Prefix
  бізнесу Колесніков Г.О. [37] Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В. [58], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И.
  Exact
  [55]
  Suffix
  , Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.

 3. In-text reference with the coordinate start=17682
  Prefix
  Натомість, перелік об’єктів експорту та імпорту авторами наводиться неповний, що, в свою чергу, не дає повного уявлення про дані операції. Переважна більшість (В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина [50], А.Н. Азрилиян [3], Ю.А. Белик [35], Ф.Ф. Бутинець [5], М.Я. Дем’яненко, В.И. Грязнов
  Exact
  [55]
  Suffix
  , Ю.А. Белик [35], А.М. Прохоров [53], Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський [15], А.В. Кудрицький [58], Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський [48], А.В. Моисеев [39], В.И. Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів.

 4. In-text reference with the coordinate start=17855
  Prefix
  Дем’яненко, В.И. Грязнов [55], Ю.А. Белик [35], А.М. Прохоров [53], Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський [15], А.В. Кудрицький [58], Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський [48], А.В. Моисеев [39], В.И. Грязнов
  Exact
  [55]
  Suffix
  ) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів. Незначна група авторів (В.С. Сухарський [56], И.П. Фаминский [8], А.В. Кудрицький [58], А.Б. Борисов [4], Р.Дяків [14], В.

56
Suhars'kyj, V.S. (2002), Ekonomichnyj slovnyk-dovidnyk: navchal'na knyga, Bogdan, Ternopil', 328 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=15336
  Prefix
  товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B., PałczyńskaGościniak R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б. [4], Моисеев А.В. [39], Рибалкин В.Е. [33] Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.С.
  Exact
  [56]
  Suffix
  , Фаминский И.П. [8], Кудрицький А.В. [58] З точки зору інших характеристик Кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6], Началов А.

 2. In-text reference with the coordinate start=16261
  Prefix
  А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Мочерний С.В. [13], Завадський Й.С. [15], Колесніков Г.О. [37] Ввезення товарів або капіталу Азрилиян А.Н. [3], Началов А.В. [54] Ввезення товарів, технологій і капіталу Борисов А.Б. [4], Сухарський В.С.
  Exact
  [56]
  Suffix
  , Дяків Р. [14], Рибалкин В.Е. [33], Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. [34] Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.

 3. In-text reference with the coordinate start=17984
  Prefix
  Райзберг, Л.Ш. Лозовський [48], А.В. Моисеев [39], В.И. Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів. Незначна група авторів (В.С. Сухарський
  Exact
  [56]
  Suffix
  , И.П. Фаминский [8], А.В. Кудрицький [58], А.Б. Борисов [4], Р.Дяків [14], В.Е. Рибалкин [33], В.П. Абаренков, Т.Е. Абова, А.Г. Аверкин [34], О.И. Ожерельев [46], Ф.Ф. Бутинець [5], В.Г. Золотогоров [26], М.

57
Suhyj, R. (2013), «Do pytannja vyznachennja ponjattja "valjutna operacija”», Visnyk Nacional'nogo banku Ukrai'ny, Vol. 9. P. 28–30.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=34177
  Prefix
  обігу як засобу платежу з передаванням заборгованостей та інших зобов’язань предметом яких є валютні цінності та операції пов’язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України валютних цінностей». Варто підкреслити, що зазначений нормативний документ було прийнято ще в 1993 році, і значних змін до цього часу він не зазнавав. Як стверджує Р.Сухий
  Exact
  [57]
  Suffix
  про Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і контролю» [12], «Незважаючи на суттєву зміну суспільних відносин протягом незалежності України, основний законодавчий акт у валютній сфері фактично не зазнав концептуальних змін і на сьогодні вже значно відстає від економічних реалій та деструктивно впливає на економіку країни.

 2. In-text reference with the coordinate start=36746
  Prefix
  операції до валютних на підставі, окресленої авторами вище, адже це може виявитися передумовою виникнення прогалин у законодавстві та неправильному трактуванні тих чи інших операцій, адже валютні операції можуть виникати між суб’єктами господарювання без участі Національного банку України, окрім випадків, коли для здійснення такої операції необхідна ліцензія НБУ. Сухий Р.
  Exact
  [57]
  Suffix
  зазначає, що «важливість питання про визначення поняття “валютна операція” пояснюється тим, що якщо ті чи інші дії особи не віднесені законодавством до числа валютних операцій, то виникаючі у зв’язку з ними суспільні відносини, не підпадають під дію валютних правил».

58
Kudryc'kyj, A.V. (1986), Ukrai'ns'kyj Radjans'kyj Ekonomichnyj Slovnyk, Kolibr, Kyiv, 752 p.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=15375
  Prefix
  15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B., PałczyńskaGościniak R. [66] Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б. [4], Моисеев А.В. [39], Рибалкин В.Е. [33] Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.С. [56], Фаминский И.П. [8], Кудрицький А.В.
  Exact
  [58]
  Suffix
  З точки зору інших характеристик Кількість і вартість вивезених товарів, технологій, капіталів, послуг Дяків Р. [14] Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6], Началов А.В. [54] Форма міжнародного бізнесу Колесніков Г.

 2. In-text reference with the coordinate start=15852
  Prefix
  . [14] Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6], Началов А.В. [54] Форма міжнародного бізнесу Колесніков Г.О. [37] Визначення поняття «імпорт» З точки зору об’єктів Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52] З точки зору процесу Ввезення іноземних товарів Белик Ю.А. [35], Прохоров А.М. [53], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Кудрицький А.В.
  Exact
  [58]
  Suffix
  , Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Моисеев А.В. [39], Грязнов В.И. [55], Копорулина В.Н., Копорулина Л.В. [50] Ввезення товарів і послуг Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30], Загородній А.

 3. In-text reference with the coordinate start=17783
  Prefix
  Копорулина [50], А.Н. Азрилиян [3], Ю.А. Белик [35], Ф.Ф. Бутинець [5], М.Я. Дем’яненко, В.И. Грязнов [55], Ю.А. Белик [35], А.М. Прохоров [53], Г.В. Осовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський [15], А.В. Кудрицький
  Exact
  [58]
  Suffix
  , Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський [48], А.В. Моисеев [39], В.И. Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів. Незначна група авторів (В.С. Сухарський [56], И.

 4. In-text reference with the coordinate start=18022
  Prefix
  Моисеев [39], В.И. Грязнов [55]) схиляється до думки, що експорт/імпорт – це лише вивіз/ввезення товарів. Незначна група авторів (В.С. Сухарський [56], И.П. Фаминский [8], А.В. Кудрицький
  Exact
  [58]
  Suffix
  , А.Б. Борисов [4], Р.Дяків [14], В.Е. Рибалкин [33], В.П. Абаренков, Т.Е. Абова, А.Г. Аверкин [34], О.И. Ожерельев [46], Ф.Ф. Бутинець [5], В.Г. Золотогоров [26], М.Я. Дем’яненко, И.П. Фаминский [8]) характеризуючи дані категорії, зазначають ширше коло об’єктів – товари, послуги, капітал, технології, цінні папери.

60
Holodnyj, G.O. (2007), Lizyng v investyci jnomu mehanizmi innovacijnogo rozvytku pidpryjemstv, H, 195 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=30297
  Prefix
  Це зменшує оподаткований дохід інвестора і створює ефект відстрочки податків». Таким чином, міжнародний лізинг є своєрідним інструментом ефективного кредитування. Варто зазначити, що А.Г. Загородній, Л.Г. Вознюк [17], Г.О. Холодний
  Exact
  [60]
  Suffix
  , В.Г. Чирков, І.В. Черевань [63] міжнародний лізинг розглядають як підвид лізингу, зазначаючи, що «внутрішній лізинг здійснюється всередині своєї країни, тоді як міжнародний лізинг здійснюється за кордоном», єдину відмінність науковці вбачають у тому, «об’єкт лізингу перетинає кордон».

61
Homutenko, L.I. (2013), «Mizhnarodnyj lizyng jak al'ternatyva tradycijnogo kredytuvannja», Oblik, analiz, ta audyt v umovah mizhnarodnoi' integracii' Ukrai'ny, zb. mater. Vseukrai'ns'koi' nauk.-prakt. internet konf., 12 grudnja 2013 r., DonDUU, Donec'k, Pр. 195–198.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=29148
  Prefix
  Даним документом [29] визначено, що «міжнародний лізинг – це лізингова діяльність, в якій беруть участь лізингові компанії та господарюючі суб’єкти будь-яких двох і більше іноземних держав». Як зазначає Л.І. Хомутенко
  Exact
  [61]
  Suffix
  «у формі міжнародного лізингу може використовуватися будь-який різновид лізингових угод. Однак у міжнародній практиці найбільш застосовуються три основні види лізингових угод: лізинг з умовним продажем, чистий лізинг, лізинг з опціоном.

62
Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny vid 16.01.2003 r. (2003), Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (VVR), Vol. 40–44, 356 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=22289
  Prefix
  Зокрема, категорія «зовнішньоекономічні операції з цінними паперами» в україномовних джерелах не зустрічається, однак в нормативно-правовій літературі розглядається поняття «цінні папери» (табл. 4). Таблиця 4 Визначення поняття «цінні папери» в нормативно-правовій літературі Нормативноправовий акт, джерело Трактування категорії «цінні папери» України
  Exact
  [62]
  Suffix
  Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам (ст. 194) Господарський кодекс України [11] Ці

 2. In-text reference with the coordinate start=26026
  Prefix
  Варто зазначити, що поняття «оренда» визначене широким колом нормативно-правових актів (табл. 5). Таблиця 5 Визначення поняття «оренда» в нормативно-правовій літературі Нормативно-правовий акт, Трактування категорії «цінні папери» джерело України
  Exact
  [62]
  Suffix
  За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк (ст. 759) Господарський кодекс України [11] За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності (ст. 283) Цивільний коде

63
Chyrkov, V.G., Cherevan' I.V. (2010), Lizyng: inform.-metod. posib., Feniks, Kyiv, 78 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=30328
  Prefix
  Це зменшує оподаткований дохід інвестора і створює ефект відстрочки податків». Таким чином, міжнародний лізинг є своєрідним інструментом ефективного кредитування. Варто зазначити, що А.Г. Загородній, Л.Г. Вознюк [17], Г.О. Холодний [60], В.Г. Чирков, І.В. Черевань
  Exact
  [63]
  Suffix
  міжнародний лізинг розглядають як підвид лізингу, зазначаючи, що «внутрішній лізинг здійснюється всередині своєї країни, тоді як міжнародний лізинг здійснюється за кордоном», єдину відмінність науковці вбачають у тому, «об’єкт лізингу перетинає кордон».

64
Shul'gina, L.M. and Balic'ka I.P. (2013), “Sutnist' ponjattja «mizhnarodnyj lizyng»” Suchasni problemy ekonomiky i pidpryjemnyctvo, Vol. 12., IVC Vydavnyctvo «Politehnika», Kyi'v, Ukraine, аvailable at: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/2656
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=31139
  Prefix
  Івасів [27] вважають, що принципових відмінностей між поняттям «міжжнародний лізинг» та «лізинг» не має, адже «в обох випадках використовуються єдині принципи та інструменти». Як стверджує Л.М. Шульгіна
  Exact
  [64]
  Suffix
  «Разом з тим, з огляду на особливості міжнародного ринкового середовища міжнародний лізинг має свою специфіку, що витікає з особливостей функціонування зарубіжних ринків та у мов діяльності на них.

65
Uoll, N., Markuze, Ya., Laynz, D. and Martin, B. (1999), Ekonomika i biznes. A–Ya: slovar'-spravochnik, M., FAIR-PRESS, 624 s.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14356
  Prefix
  Таблиця 3 Підходи щодо трактування категорій «експорт» та «імпорт» в літературних джерелах Підхід Автора, джерело 1 2 Визначення поняття «експорт» З точки зору об’єктів Товари Конопліцький В.А., Філіна Г.І. [30] Товари і послуги Словник сучасної економіки Макміллана [52], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б.
  Exact
  [65]
  Suffix
  З точки зору процесу товарів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. [18], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Сліпушко О.М. [51] Продаж або передача Закінчення табл. 3 1 2 товарів, технологій та послуг Карпінський Б.

 2. In-text reference with the coordinate start=16706
  Prefix
  Ввезення товарів, послуг і цінних паперів Ожерельев О.И. [46], Бутинець Ф.Ф. [5], Золотогоров В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Сліпушко О.М. [51], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б.
  Exact
  [65]
  Suffix
  , Голощапов Н.А. [9], Бернар И., Колли Ж.К. [2], Olsacka B., Pałczyńska-Gościniak R. [66] З точки зору інших характеристик Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6] Шляхом групування за основними підходами вдалося встановити, що визначення категорій «експорт» та «імпорт» в літературних джерелах розглядається з наступних позицій: з точки зору об’єктів таких операцій, процесу здійснення та

66
Olsacka, B. and Paczyska-Gociniak, R. (1998), Leksykon zarządzania finansamy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdask, 370 s.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=15179
  Prefix
  Белик Ю.А. [35], Бутинець Ф.Ф. [5], Дем’яненко М.Я., Грязнов В.И. [55] Продаж та вивезення Вивезення товарів і послуг Мочерний С.В. [13],Ожерельев О.И. [46] Вивезення товару або капіталу Завадський Й.С. [15], Прохоров А.М. [53], Золотогоров В.Г. [26], Осовська Г.В., Юркевич О.О., Завадський Й.С. [15], Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. [48], Olsacka B., PałczyńskaGościniak R.
  Exact
  [66]
  Suffix
  Вивезення товарів, послуг і капіталу Борисов А.Б. [4], Моисеев А.В. [39], Рибалкин В.Е. [33] Вивезення товарів, капіталу, послуг, цінних паперів Сухарський В.С. [56], Фаминский И.П. [8], Кудрицький А.

 2. In-text reference with the coordinate start=16788
  Prefix
  В.Г. [26], Дем’яненко М.Я., Фаминский И.П. [8] Купівля суб’єктами ЗЕД товарів в іноземних суб’єктів Гордієнко Д.Д. [10], Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. [19], Карпінський Б.А., Герасименко О.В. [28], Сліпушко О.М. [51], Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. [65], Голощапов Н.А. [9], Бернар И., Колли Ж.К. [2], Olsacka B., Pałczyńska-Gościniak R.
  Exact
  [66]
  Suffix
  З точки зору інших характеристик Митний режим Кузнєцов В., Михайленко О. [6] Шляхом групування за основними підходами вдалося встановити, що визначення категорій «експорт» та «імпорт» в літературних джерелах розглядається з наступних позицій: з точки зору об’єктів таких операцій, процесу здійснення та з точки зору інших характеристик даних економічних категорій.

67
Rymarczyk, J. and Niemiec, M. (2007), Współczesne tendencje whandlu międzynarodowym, Wrocław. ГОРДОПОЛОВ Володимир Юрійович – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи Київського національного торговельно-економічного університету.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7516
  Prefix
  Варто зазначити, що найпоширенішим із зазначених вище видів є експорт та імпорт товарів і послуг, на частку яких в загальній структурі зовнішньоекономічної діяльності, за підрахунками, припадає близько 80 %. Зарубіжні вчені Ю.Римарчик (J.Rymarczyk), М.Нємєц (M.Niemiec)
  Exact
  [67]
  Suffix
  , експорт та імпорт характеризують як форми зовнішньоекономічної діяльності. Натомість, В.Т. Венцель [7] зазначає, що «відсутність обґрунтованого підходу до визначення напрямків здійснення зовнішньоекономічної діяльності негативно впливає на організацію управління такою діяльністю на підприємстві та його інформаційне забезпечення».