The 14 references with contexts in paper Семенець (2016) “ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ЯК МЕТОД ЇХ КОНТРОЛЮ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД // Inventory of electronic money as method of its control: process approach” / spz:ztu:ven:79580

1
Brovko, O.T., Bondar, N.V. and Terepa, L.O. “Etapy provedennya inventaryzatsiyi tovarnomaterial'nykh tsinnostey rozdribnoho pidpryyemstva”, available at: www.kpi.kharkov.ua/archive/
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3224
  Prefix
  Вивчення теоретичних основ господарського контролю в цілому, та інвентаризації як методу господарського контролю проводили у своїх дослідженнях такі вчені і дослідники, як Т.А. Бутинець [2], О.Т. Бровко, Н.В. Бондар, Л.О. Терепа
  Exact
  [1]
  Suffix
  , О.В. Мельниченко [8], В.В. Чудовець [12], О.В. Ілляшенко [6], Т.П. Сморжанюк [10], А.М. Шнурко, М.О. Бражко [13]. Окремі питання контролю за станом грошових розрахунків на підприємстві досліджували: М.

 2. In-text reference with the coordinate start=6169
  Prefix
  обліку (відповідний субрахунок у складі рахунку 33 «Інші кошти» з’явився у редакції Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 27.06.2013 [11]. Різні автори процес інвентаризації поділяють на етапи, хоча погляди на їх кількість різниться. Так, О.Т. Бровко, Н.В. Бондар, Л.О. Терепа
  Exact
  [1]
  Suffix
  виділяють такі етапи інвентаризації: підготовка, перевірка, підсумок та аналітичний. Шнурко А.М., М.О. Бражко [13] виділяють три етапи: 1) підготовка до інвентаризації; 2) проведення інвентаризації; 3) завершення інвентаризації.

2
Butynets', T.A. (2011), Rozvytok nauky hospodars'koho kontrolyu: problemy teoriyi, metodolohiyi, praktyky, ZhDTU, Zhytomyr, 772 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3182
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення теоретичних основ господарського контролю в цілому, та інвентаризації як методу господарського контролю проводили у своїх дослідженнях такі вчені і дослідники, як Т.А. Бутинець
  Exact
  [2]
  Suffix
  , О.Т. Бровко, Н.В. Бондар, Л.О. Терепа [1], О.В. Мельниченко [8], В.В. Чудовець [12], О.В. Ілляшенко [6], Т.П. Сморжанюк [10], А.М. Шнурко, М.О. Бражко [13]. Окремі питання контролю за станом грошових розрахунків на підприємстві досліджували: М.

 2. In-text reference with the coordinate start=4805
  Prefix
  та фінансову звітність в Україні» [5] визначено, що «для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка». Як зазначає Т.А. Бутинець інвентаризація являє собою перевірку фактичної наявності об’єкта
  Exact
  [2, с. 282]
  Suffix
  . Ілляшенко О.В., в свою чергу, додає, що метою інвентаризації є «виявлення наявності та оцінка стану об’єкта, що перевіряється, виявлення відхилень від тих нормативних, планових, облікових та інших характеристик, відповідно до яких він може функціонувати та їх нормативноправове регулювання» [6, с. 51].

3
Datsenko, H.V. and Levchenko, I.A. (2013), „Audyt ta inspektuvannya hroshovykh koshtiv i kasovykh operatsiy: sut', problemni aspekty ta shlyakhy yikh podolannya”, available at: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201374/210-216.htm
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3465
  Prefix
  Ілляшенко [6], Т.П. Сморжанюк [10], А.М. Шнурко, М.О. Бражко [13]. Окремі питання контролю за станом грошових розрахунків на підприємстві досліджували: М.Д. Корінько [7], Г.В. Даценко, І.А. Левченко
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Е.Ф. Югас, М.С Попович [14] та ін. Аналіз наукових праць, які присвячені питанням інвентаризації в цілому, та грошових коштів, зокрема, свідчить про відсутність методики проведення інвентаризації електронних грошей на підприємстві у зв’язку з відносною новизною даного об’єкту обліку.

4
Elektronni hroshi bankiv Ukrayiny u 2015 rotsi", available at: www.bank.gov.ua/control /uk/ publish/article?art_id=125412&cat_id=22918283
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2125
  Prefix
  Так, загальна кількість «електронних гаманців» (облікових записів) користувачів вже складає 40 млн., з яких 26,5 млн. тих, за якими було здійснено одну і більше операцій, а сума на яку користувачі здійснили операцій з метою оплати за товари, роботи, послуги, склала 3238 млн. грн.
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Таблиця 1 Електронні гроші банків України у 2015 році [4] No Вид електронних грошей Банк-емітент Сума, тис. грн. з/п 1 Система електронних грошей «Monexy» ФІДОБАНК 12 379 2 Система електронних грошей «Maxi» АЛЬФА-БАНК 9 315 3 Міжнародна платіжна система «GlobalMoney» Ощадбанк 8 500 4 «MasterCard» АЛЬФА-БАНК, ПРИВАТ-БАНК, Банк «МИХАЙЛІВСЬКИЙ», Перший інвестиційний бан

 2. In-text reference with the coordinate start=2177
  Prefix
  Так, загальна кількість «електронних гаманців» (облікових записів) користувачів вже складає 40 млн., з яких 26,5 млн. тих, за якими було здійснено одну і більше операцій, а сума на яку користувачі здійснили операцій з метою оплати за товари, роботи, послуги, склала 3238 млн. грн. [4]. Таблиця 1 Електронні гроші банків України у 2015 році
  Exact
  [4]
  Suffix
  No Вид електронних грошей Банк-емітент Сума, тис. грн. з/п 1 Система електронних грошей «Monexy» ФІДОБАНК 12 379 2 Система електронних грошей «Maxi» АЛЬФА-БАНК 9 315 3 Міжнародна платіжна система «GlobalMoney» Ощадбанк 8 500 4 «MasterCard» АЛЬФА-БАНК, ПРИВАТ-БАНК, Банк «МИХАЙЛІВСЬКИЙ», Перший інвестиційний банк 322 5 НСМЕП ПОЛІКОМБАНК, ЕКСПРЕСБАНК, Банк «МИХАЙЛІВСЬКИ

5
The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro bukhhalters'kyy oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrayini, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4482
  Prefix
  Однак, у зв’язку з рядом негативних факторів (відсутність розроблених на національному рівні методик, недостатність кваліфікації бухгалтерських кадрів з окремих питань) відбуваються викривлення такої інформації. Аби запобігти цьому статтею 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  Exact
  [5]
  Suffix
  визначено, що «для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка».

6
Illyashenko, O.V. (2012) , “Doslidzhennya sutnosti inventaryzatsiyi yak vazhlyvoho metodu obliku ta vnutrishn'ohospodars'koho kontrolyu diyal'nosti pidpryyemstv”, Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, Vol. 1 (1), pp. 45–52, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_1(1)__9
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3288
  Prefix
  Вивчення теоретичних основ господарського контролю в цілому, та інвентаризації як методу господарського контролю проводили у своїх дослідженнях такі вчені і дослідники, як Т.А. Бутинець [2], О.Т. Бровко, Н.В. Бондар, Л.О. Терепа [1], О.В. Мельниченко [8], В.В. Чудовець [12], О.В. Ілляшенко
  Exact
  [6]
  Suffix
  , Т.П. Сморжанюк [10], А.М. Шнурко, М.О. Бражко [13]. Окремі питання контролю за станом грошових розрахунків на підприємстві досліджували: М.Д. Корінько [7], Г.В. Даценко, І.А. Левченко [3], Е.Ф.

 2. In-text reference with the coordinate start=5080
  Prefix
  Ілляшенко О.В., в свою чергу, додає, що метою інвентаризації є «виявлення наявності та оцінка стану об’єкта, що перевіряється, виявлення відхилень від тих нормативних, планових, облікових та інших характеристик, відповідно до яких він може функціонувати та їх нормативноправове регулювання»
  Exact
  [6, с. 51]
  Suffix
  . Загальні положення проведення інвентаризації на підприємстві регулюються Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань [9]. Однак, дане положення регулює лише особливості інвентаризації готівкових та безготівкових грошових коштів.

7
Korin'ko, M.D. (2014), “Audytors'kyy kontrol' hroshovykh koshtiv”, Biznes ta intelektual'nyy kapital, No. 6, pp. 80–85.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3433
  Prefix
  Мельниченко [8], В.В. Чудовець [12], О.В. Ілляшенко [6], Т.П. Сморжанюк [10], А.М. Шнурко, М.О. Бражко [13]. Окремі питання контролю за станом грошових розрахунків на підприємстві досліджували: М.Д. Корінько
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Г.В. Даценко, І.А. Левченко [3], Е.Ф. Югас, М.С Попович [14] та ін. Аналіз наукових праць, які присвячені питанням інвентаризації в цілому, та грошових коштів, зокрема, свідчить про відсутність методики проведення інвентаризації електронних грошей на підприємстві у зв’язку з відносною новизною даного об’єкту обліку.

8
Mel'nychenko, O.V. (2013), “Metodolohiya audytu elektronnykh hroshey”, Visnyk ZhDTU. Seriya: Ekonomichni nauky, No. 2 (64), pp. 124–130.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3248
  Prefix
  Вивчення теоретичних основ господарського контролю в цілому, та інвентаризації як методу господарського контролю проводили у своїх дослідженнях такі вчені і дослідники, як Т.А. Бутинець [2], О.Т. Бровко, Н.В. Бондар, Л.О. Терепа [1], О.В. Мельниченко
  Exact
  [8]
  Suffix
  , В.В. Чудовець [12], О.В. Ілляшенко [6], Т.П. Сморжанюк [10], А.М. Шнурко, М.О. Бражко [13]. Окремі питання контролю за станом грошових розрахунків на підприємстві досліджували: М.Д. Корінько [7], Г.

9
The Ministry of Finance of Ukraine (2014), Polozhennya pro inventaryzatsiyu aktyviv ta zobov"yazan', available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5203
  Prefix
  , що метою інвентаризації є «виявлення наявності та оцінка стану об’єкта, що перевіряється, виявлення відхилень від тих нормативних, планових, облікових та інших характеристик, відповідно до яких він може функціонувати та їх нормативноправове регулювання» [6, с. 51]. Загальні положення проведення інвентаризації на підприємстві регулюються Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Однак, дане положення регулює лише особливості інвентаризації готівкових та безготівкових грошових коштів. А саме, в ході інвентаризації, відповідно до п. 6.1. наявність готівки, грошових коштів, цінних паперів, грошових документів і бланків документів суворої звітності встановлюється інвентаризацією та оформляється актом інвентаризації [9], а проводиться вона шляхом звірки залишків сум з

 2. In-text reference with the coordinate start=5523
  Prefix
  А саме, в ході інвентаризації, відповідно до п. 6.1. наявність готівки, грошових коштів, цінних паперів, грошових документів і бланків документів суворої звітності встановлюється інвентаризацією та оформляється актом інвентаризації
  Exact
  [9]
  Suffix
  , а проводиться вона шляхом звірки залишків сум за даними бухгалтерського обліку підприємства з даними первинних документів. Однак, вказаним вище положенням не передбачений порядок інвентаризації електронних грошей у зв’язку з порівняно нещодавнім зарахуванням електронних грошей до об’єктів бухгалтерського обліку (відповідний субрахунок у складі рахунку 33 «Інші кошти» з’явився у редак

10
Smorzhanyuk, T.P. (2015), “Inventaryzatsiya – odyn iz holovnykh metodiv obliku i kontrolyu”, Molodyy vchenyy, No. 2 (17), pp. 66–69.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3305
  Prefix
  Вивчення теоретичних основ господарського контролю в цілому, та інвентаризації як методу господарського контролю проводили у своїх дослідженнях такі вчені і дослідники, як Т.А. Бутинець [2], О.Т. Бровко, Н.В. Бондар, Л.О. Терепа [1], О.В. Мельниченко [8], В.В. Чудовець [12], О.В. Ілляшенко [6], Т.П. Сморжанюк
  Exact
  [10]
  Suffix
  , А.М. Шнурко, М.О. Бражко [13]. Окремі питання контролю за станом грошових розрахунків на підприємстві досліджували: М.Д. Корінько [7], Г.В. Даценко, І.А. Левченко [3], Е.Ф. Югас, М.С Попович [14] та ін.

11
The Ministry of Finance of Ukraine (1999), Instruktsiya pro zastosuvannya Planu rakhunkiv bukhhalters'koho obliku aktyviv, kapitalu, zobov"yazan' i hospodars'kykh operatsiy pidpryyemstv i orhanizatsiy, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6039
  Prefix
  порядок інвентаризації електронних грошей у зв’язку з порівняно нещодавнім зарахуванням електронних грошей до об’єктів бухгалтерського обліку (відповідний субрахунок у складі рахунку 33 «Інші кошти» з’явився у редакції Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 27.06.2013
  Exact
  [11]
  Suffix
  . Різні автори процес інвентаризації поділяють на етапи, хоча погляди на їх кількість різниться. Так, О.Т. Бровко, Н.В. Бондар, Л.О. Терепа [1] виділяють такі етапи інвентаризації: підготовка, перевірка, підсумок та аналітичний.

12
Chudovets', V.V. (2006), Inventaryzatsiya yak metod obliku i kontrolyu diyal'nosti sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv 2006 hoda: Author’s abstract, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrayiny, Kyiv, 21 p., available at: http://disser.com.ua/contents/34773.html
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3268
  Prefix
  Вивчення теоретичних основ господарського контролю в цілому, та інвентаризації як методу господарського контролю проводили у своїх дослідженнях такі вчені і дослідники, як Т.А. Бутинець [2], О.Т. Бровко, Н.В. Бондар, Л.О. Терепа [1], О.В. Мельниченко [8], В.В. Чудовець
  Exact
  [12]
  Suffix
  , О.В. Ілляшенко [6], Т.П. Сморжанюк [10], А.М. Шнурко, М.О. Бражко [13]. Окремі питання контролю за станом грошових розрахунків на підприємстві досліджували: М.Д. Корінько [7], Г.В. Даценко, І.А.

 2. In-text reference with the coordinate start=6406
  Prefix
  Терепа [1] виділяють такі етапи інвентаризації: підготовка, перевірка, підсумок та аналітичний. Шнурко А.М., М.О. Бражко [13] виділяють три етапи: 1) підготовка до інвентаризації; 2) проведення інвентаризації; 3) завершення інвентаризації. Чудовець В.В.
  Exact
  [12]
  Suffix
  пропонує процес інвентаризації поділити на: організаційно-підготовчий, технологічно-документальний, порівняльно-аналітичний та результативний (підсумковий) етапи. На нашу думку, даний поділ є більш логічним та раціональним щодо правильності організації та методики проведення інвентаризації електронних грошей на підприємстві.

13
Shnurko, A.M. (2014), “Osoblyvosti provedennya inventaryzatsiyi na pidpryyemstvi”, Proceedings of the Perspective innovations in science, education, production and transport Conference , available at: www.sworld.com.ua/konfer37/738.pdf
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3334
  Prefix
  Вивчення теоретичних основ господарського контролю в цілому, та інвентаризації як методу господарського контролю проводили у своїх дослідженнях такі вчені і дослідники, як Т.А. Бутинець [2], О.Т. Бровко, Н.В. Бондар, Л.О. Терепа [1], О.В. Мельниченко [8], В.В. Чудовець [12], О.В. Ілляшенко [6], Т.П. Сморжанюк [10], А.М. Шнурко, М.О. Бражко
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Окремі питання контролю за станом грошових розрахунків на підприємстві досліджували: М.Д. Корінько [7], Г.В. Даценко, І.А. Левченко [3], Е.Ф. Югас, М.С Попович [14] та ін. Аналіз наукових праць, які присвячені питанням інвентаризації в цілому, та грошових коштів, зокрема, свідчить про відсутність методики проведення інвентаризації електронних грошей на підприємстві у зв’язку з відносною

 2. In-text reference with the coordinate start=6278
  Prefix
  Різні автори процес інвентаризації поділяють на етапи, хоча погляди на їх кількість різниться. Так, О.Т. Бровко, Н.В. Бондар, Л.О. Терепа [1] виділяють такі етапи інвентаризації: підготовка, перевірка, підсумок та аналітичний. Шнурко А.М., М.О. Бражко
  Exact
  [13]
  Suffix
  виділяють три етапи: 1) підготовка до інвентаризації; 2) проведення інвентаризації; 3) завершення інвентаризації. Чудовець В.В. [12] пропонує процес інвентаризації поділити на: організаційно-підготовчий, технологічно-документальний, порівняльно-аналітичний та результативний (підсумковий) етапи.

14
Yuhas, E.F. and Popovych, M.S. (2014), “Kontrol' i reviziya bezhotivkovykh rozrakhunkiv”, Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu, Vol. 1 (42), pp. 212–217. СЕМЕНЕЦЬ Анна Павлівна – аспірант кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3490
  Prefix
  Сморжанюк [10], А.М. Шнурко, М.О. Бражко [13]. Окремі питання контролю за станом грошових розрахунків на підприємстві досліджували: М.Д. Корінько [7], Г.В. Даценко, І.А. Левченко [3], Е.Ф. Югас, М.С Попович
  Exact
  [14]
  Suffix
  та ін. Аналіз наукових праць, які присвячені питанням інвентаризації в цілому, та грошових коштів, зокрема, свідчить про відсутність методики проведення інвентаризації електронних грошей на підприємстві у зв’язку з відносною новизною даного об’єкту обліку.