The 7 references with contexts in paper Ксендзук (2016) “РОЗРАХУНКИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН // Payments in foreign economic activity as economic category in the system of international economic relations” / spz:ztu:ven:79558

1
Burak, I.O. (2010), “Poniattia “rozrakhunky”: rizni pohliady fakhivtsiv z bukhhalterskoho obliku ta ekonomiky” [The concept of “payments”: different views of experts in accounting and economics], Proceedings of the MIIM '10: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Suchasni kryzovi yavyshcha v ekonomitsi ta problemy oblikovoho, kontrolnoho i analitychnoho zabezpechennia upravlinnia pidpryiemtvom”, Lutsk, рр. 69–70.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5179
  Prefix
  Хоча дані дефініції використовують в бухгалтерському обліку, зокрема, в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 11 «Зобов’язання». В П(С)БО 11 наводяться терміни для позначення зобов’язань, які ототожнюють категорії зобов’язання та заборгованість. Та, як зауважують І.О. Власова [2], І.О. Бурак
  Exact
  [1]
  Suffix
  в Плані рахунків активів, капіталу і зобов’язань господарських операцій виділено 37 спеціалізованих рахунків, в назві яких є категорія «розрахунки». Поняття «заборгованість» розглядається лише в окремих нормативних документах, які регулюють функціонування певних галузей економіки (паливно-енергетичний комплекс) або розкривають питання про проведення відкритих аукціонів

 2. In-text reference with the coordinate start=9038
  Prefix
  Заборгованість зумовлює: Зобов’язання Розрахунки 1) необхідність проведення 2) наявність Розрахунків Зобов’язань Заборгованість Сєкіріна Н.В. Бурак І.О., Ковалко Н.М. Система розрахунків Платежі Зобов’язанняЗаборгованість Розрахунки відносини між суб’єктами *Примітка: узагальнено на основі
  Exact
  [1, 2, 4–6]
  Suffix
  Рис. 1. Підходи науковців до взаємозв’язку між досліджуваними поняттями «розрахунки», «зобов’язання», «заборгованість» та «платежі»* Як видно з рисунка 1, різні підходи до розуміння одних і тих же самих термінів призводять до не зрозумілого та в деяких випадках неправильного трактування досліджуваних понять.

2
Vlasova, I.O. (2005), Oblik rozrakhunkiv z debitoramy ta kredytoramy [Accounting for payments to debtors and creditors]: Author’s abstract, Kyiv, 26 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5164
  Prefix
  Хоча дані дефініції використовують в бухгалтерському обліку, зокрема, в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 11 «Зобов’язання». В П(С)БО 11 наводяться терміни для позначення зобов’язань, які ототожнюють категорії зобов’язання та заборгованість. Та, як зауважують І.О. Власова
  Exact
  [2]
  Suffix
  , І.О. Бурак [1] в Плані рахунків активів, капіталу і зобов’язань господарських операцій виділено 37 спеціалізованих рахунків, в назві яких є категорія «розрахунки». Поняття «заборгованість» розглядається лише в окремих нормативних документах, які регулюють функціонування певних галузей економіки (паливно-енергетичний комплекс) або розкривають питання про проведення відк

 2. In-text reference with the coordinate start=9038
  Prefix
  Заборгованість зумовлює: Зобов’язання Розрахунки 1) необхідність проведення 2) наявність Розрахунків Зобов’язань Заборгованість Сєкіріна Н.В. Бурак І.О., Ковалко Н.М. Система розрахунків Платежі Зобов’язанняЗаборгованість Розрахунки відносини між суб’єктами *Примітка: узагальнено на основі
  Exact
  [1, 2, 4–6]
  Suffix
  Рис. 1. Підходи науковців до взаємозв’язку між досліджуваними поняттями «розрахунки», «зобов’язання», «заборгованість» та «платежі»* Як видно з рисунка 1, різні підходи до розуміння одних і тих же самих термінів призводять до не зрозумілого та в деяких випадках неправильного трактування досліджуваних понять.

3
The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini [On Accounting and Financial Reporting in Ukraine], available at: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4373
  Prefix
  Ксендзук, 2016 108 бухгалтерського обліку обґрунтовано лише сутність дефініції «зобов’язання» як заборгованості підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
  Exact
  [3]
  Suffix
  ). Отже, в законодавстві, як і в розглянутих підходах деяких науковців поняття «заборгованість» та «зобов’язання» ототожнюються, що, на нашу думку, є не досить доцільним, адже дані дефініції мають свої особливості.

4
Kovalko, N.M. (2007), Finansovo-pravove rehuliuvannia spetsialnykh rezhymiv rozrakhunkovykh vidnosyn [Financial and legal regulation of special modes of payment relations]: dissertation, available at: http://adminpravo.com.ua/index.php/2010-04-1314-05-13/47-2010-07-07-14-41-08.html 113
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9038
  Prefix
  Заборгованість зумовлює: Зобов’язання Розрахунки 1) необхідність проведення 2) наявність Розрахунків Зобов’язань Заборгованість Сєкіріна Н.В. Бурак І.О., Ковалко Н.М. Система розрахунків Платежі Зобов’язанняЗаборгованість Розрахунки відносини між суб’єктами *Примітка: узагальнено на основі
  Exact
  [1, 2, 4–6]
  Suffix
  Рис. 1. Підходи науковців до взаємозв’язку між досліджуваними поняттями «розрахунки», «зобов’язання», «заборгованість» та «платежі»* Як видно з рисунка 1, різні підходи до розуміння одних і тих же самих термінів призводять до не зрозумілого та в деяких випадках неправильного трактування досліджуваних понять.

5
Orlov, I.V. (2010), Bukhhalterskyi oblik i kontrol zobov’iazan sub’iektiv hospodariuvannia: teoriia i metodolohiia [Accounting and control obligations of business entities: theory and methodology], ZhDTU, Zhytomyr, 400 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9038
  Prefix
  Заборгованість зумовлює: Зобов’язання Розрахунки 1) необхідність проведення 2) наявність Розрахунків Зобов’язань Заборгованість Сєкіріна Н.В. Бурак І.О., Ковалко Н.М. Система розрахунків Платежі Зобов’язанняЗаборгованість Розрахунки відносини між суб’єктами *Примітка: узагальнено на основі
  Exact
  [1, 2, 4–6]
  Suffix
  Рис. 1. Підходи науковців до взаємозв’язку між досліджуваними поняттями «розрахунки», «зобов’язання», «заборгованість» та «платежі»* Як видно з рисунка 1, різні підходи до розуміння одних і тих же самих термінів призводять до не зрозумілого та в деяких випадках неправильного трактування досліджуваних понять.

6
Siekirina, N.V. (2011), “Problemy vyznachennia poniat “zoboviazannia” i “rozrakhunky” yak katehorii obliku” [Problems of definition of “commitment” and “payments” as accounting categories], Proceedings of the MIIM '11: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Problemy i perspektyvy realizatsii oblikovoi, kontrolnoi ta analitychnoi funktsii u sotsiokulturnomu prostori suchasnoho biznesu”, Donetskyi natsionalnyi universytet ekonomiky i torhovli im. M. Tuhan-Baranovskoho, Donetsk, рр. 100–103.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9038
  Prefix
  Заборгованість зумовлює: Зобов’язання Розрахунки 1) необхідність проведення 2) наявність Розрахунків Зобов’язань Заборгованість Сєкіріна Н.В. Бурак І.О., Ковалко Н.М. Система розрахунків Платежі Зобов’язанняЗаборгованість Розрахунки відносини між суб’єктами *Примітка: узагальнено на основі
  Exact
  [1, 2, 4–6]
  Suffix
  Рис. 1. Підходи науковців до взаємозв’язку між досліджуваними поняттями «розрахунки», «зобов’язання», «заборгованість» та «платежі»* Як видно з рисунка 1, різні підходи до розуміння одних і тих же самих термінів призводять до не зрозумілого та в деяких випадках неправильного трактування досліджуваних понять.

7
The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 КСЕНДЗУК Валентина Віталіївна – кандидат економічних наук, асистент кафедри міжна
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13380
  Prefix
  сутність зобов’язань визначається Цивільним кодексом України (стаття 509) як правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Заборгованість виникає у підприємства щодо іншого суб’єкта господарювання залежно від того, яке зобов’язання має підприємство. Однією з умов ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності є забезпечення нормального протікання розрахункового процесу.