The 6 references with contexts in paper Бабич, Тарасюк (2016) “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ // Quality management as one of the components of operating system” / spz:ztu:ven:79541

1
Vasylenko, V.O. and Tkachenko, T.I. (2003), Vyrobnychyj (operacijnyj) menedzhment, CUL, Kyiv, 532 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4369
  Prefix
  Підсистема управління призначена для забезпечення функціонування переробної й забезпечувальної підсистем. У ній визначають цілі, політику, основні напрямки розвитку операційної системи, планують випуск продукції (послуг), необхідні для цього ресурси
  Exact
  [1, с. 498]
  Suffix
  . Особливістю змісту операційної системи є те, що насамперед її елементами є люди й машини. Крім того, виявляється, що більшість подібних систем перетворюють одну кількість ресурсів-входів (матеріали, гроші) в іншу, більш цінну кількість ресурсів-виходів (товари, послуги).

2
Gevko, I.B. (2007), Operacijnyj menedzhment, Kondor, Kyiv, 228 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4718
  Prefix
  Крім того, виявляється, що більшість подібних систем перетворюють одну кількість ресурсів-входів (матеріали, гроші) в іншу, більш цінну кількість ресурсів-виходів (товари, послуги). Тому така система, як правило, містить чотири класи елементів: люди, машини, матеріали і гроші
  Exact
  [2, с. 87]
  Suffix
  . В операційній системі елементи мають бути взаємопов’язаними. Будь-яка система може розглядатися як підсистема певної більш великої системи. Для того щоб зрозуміти, як система виконує свою функцію, необхідно знати, як усі її елементи взаємопов’язані один з одним і як сама вона пов’язана з системою, що утворює її зовнішнє середовище.

4
Goncharuk, A.G. and Gagauz, I.G. (2011), “Teoretychni aspekty upravlinnja jakistju na pidpryjemstvi”, Ekonomika harchovoi' promyslovosti, No. 4, pp. 49–52.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10658
  Prefix
  Прикладами джерел інформації для визначення коригувальних дій можуть бути: претензії споживачів; акти невідповідності; акти внутрішнього аудиту; виходи процесу аналізу з боку керівництва; виходи процесу аналізу даних; виходи процесу вимірювання задоволеності; відповідні протоколи і зареєстровані дані системи менеджменту якості; персонал організації
  Exact
  [4, с. 51]
  Suffix
  . Для створення структури, спрямованої на вдосконалення діяльності, вище керівництво має визначити і запровадити процес безперервного вдосконалення, який застосовується до основних і допоміжних процесів та видів діяльності.

8
Komarnyc'kyj, B.M. “Systemy kontrolju vyrobnychyh procesiv v rynkovyh umovah”, available at: www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1719820-1-postanovka-problemi-zagalnomuviglyadi-osnovi-diyalnosti-bud-yakogo-pidpri-mstva-virobnichiy-proces-yakiy-funkcionu.php
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8384
  Prefix
  Система контролю виробничих процесів призначена оцінювати ефективність виконання всіх етапів циклу створення і реалізації продукції з метою забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку
  Exact
  [8, с. 3]
  Suffix
  . Наведене вище підтверджує думку про те, що від організації управління системою контролю виробничих процесів безпосередньо залежить ефективність функціонування кожного підприємства. Забезпечення ефективного управління якістю на вітчизняних підприємствах має ґрунтуватися на постійному вдосконаленні діяльності та ефективному управлінні якістю проведення досліджень і проектування нової про

12
Russell, S.R. and Taylor, W.B. (2010), Operations Management: Creating Value Along the Supply Chain, 7th ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, 832 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2271
  Prefix
  Аналіз літературних джерел свідчить про те, що дослідження, які здійснювалися, є дуже різнобічними. Р.Рассел та Б.Тейлор проаналізували теоретикометодологічні аспекти створення вартості в ланцюжку харчування
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Вдалою є робота Р. Чейза, у якій він дослідив і детально описав найуживаніші методики проектування процесів, прогнозування, планування, постачання, збуту і розміщення виробництва [14]. У працях Е.

14
Chase, R.B., Jacobs, F.R. and Aquilano, N.J. (2004), Operations management for competitive advantage, 10th ed., Irvin McGrav-Hill, New York, NY, 765 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2445
  Prefix
  Р.Рассел та Б.Тейлор проаналізували теоретикометодологічні аспекти створення вартості в ланцюжку харчування [12]. Вдалою є робота Р. Чейза, у якій він дослідив і детально описав найуживаніші методики проектування процесів, прогнозування, планування, постачання, збуту і розміщення виробництва
  Exact
  [14]
  Suffix
  . У працях Е.Баумена, Р.Феттера та Е.-С. Баффа було наголошено на спільності проблем, які доводиться розв’язувати в будь-яких операційних системах, і важливості ставлення до виробничих операцій як елементів системи, а також вказано на користь практичного застосування теорії черг, моделювання операцій і лінійного програмування.

 2. In-text reference with the coordinate start=6088
  Prefix
  до кваліфікації та рівня підготовки робітників і фахівців; – вимоги до рівня якості обслуговування та часу виконання замовлень стали занадто високими для традиційних виробничих систем і механізму ухвалення рішень; 88 – хоча частка вартості робочої сили у витратах виробництва зменшується, а обсяг інформаційної роботи зростає, продуктивність, як і раніше, вимірюється витратами праці
  Exact
  [14, с. 132]
  Suffix
  . Дієвим підходом до підвищення продуктивності є гнучкі виробничі системи. Головна ідея використання таких систем полягає в тому, щоб автоматизувати не всі операції загалом, а використовувати автоматизоване обладнання там, де це технічно й економічно доцільно, внаслідок чого вони працюють набагато ефективніше, ніж системи, які орієнтуються на повну автоматизацію.