The 19 references with contexts in paper Кулаковський (2016) “ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА // Impact of scarcity on consumer behavior” / spz:ztu:ven:79528

1
Vasyl'kevych, L.O. and Tsymbal, O.I. (2012), “Systema pokaznykiv kil'kisno-yakisnoi' ocinky povedinkovyh reakcij spozhyvachiv na rynku pidpryemstv turystychnoi' sfery” [The system parameters of quantitative and qualitative mark of behavioural reactions of consumers on the market of travel sphere], Efektyvna ekonomika, No. 2.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2304
  Prefix
  З переходом вітчизняної економіки від планово-командної системи управління господарством до функціонування в умовах ринку з наукової та навчальної економічної літератури зникає таке поняття як «дефіцит товару (послуги)». Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології
  Exact
  [1; 3–5]
  Suffix
  . Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.

2
Bazylevych, V.D., Popov, V.M. and Grazhevs'ka, N.I. (2006), Ekonomichna teoriya: Politekonomiya [Economic theory: Political economy], in Bazylevych, V.D. (Ed.), Znannya, Kyiv, 631 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2728
  Prefix
  Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін. Так представники класичної економічної теорії
  Exact
  [2; 7]
  Suffix
  стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару. Так само, попит на товар знижується за умов дефіциту, оскільки дефіцит підвищує ціну та робить товар недоступним для більшості споживачів, а не тому що дефіцит знижує бажаність товару.

3
Lozhkin, G.V. and Komarovs'ka, V.L. (2009), “Spozhyvats'ka povedinka” [Consumer behavior], Praktychna psyhologiya ta social`na robota, No. 4, pp. 1–9.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2304
  Prefix
  З переходом вітчизняної економіки від планово-командної системи управління господарством до функціонування в умовах ринку з наукової та навчальної економічної літератури зникає таке поняття як «дефіцит товару (послуги)». Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології
  Exact
  [1; 3–5]
  Suffix
  . Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.

4
Maksymenko, S.D., Mazaraki, A.A., Kulakovs'ka, L.P. and Kulakovs'kyj, T.Yu. (2012), Pidpryemnystvo: psyhologichni, organizacijni ta ekonomichni aspekty [Entrepreneurship: psychological, organizational and economic aspects], KNTU, Kyiv, 720 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2304
  Prefix
  З переходом вітчизняної економіки від планово-командної системи управління господарством до функціонування в умовах ринку з наукової та навчальної економічної літератури зникає таке поняття як «дефіцит товару (послуги)». Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології
  Exact
  [1; 3–5]
  Suffix
  . Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.

5
Panok, V., Tytarenko, T. and Chepeleva, N. (1999), Osnovy praktychnoi' psyhologii` [Fundamentals of Practical Psychology], Lybid', Kyiv, 224 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2304
  Prefix
  З переходом вітчизняної економіки від планово-командної системи управління господарством до функціонування в умовах ринку з наукової та навчальної економічної літератури зникає таке поняття як «дефіцит товару (послуги)». Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології
  Exact
  [1; 3–5]
  Suffix
  . Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.

6
Sidorenko, E.V. (2000), Metody matematicheskoy obrabotki v psihologii [The methods of mathematical processing in psychology], OO “Rech”, St. Petersburg, 350 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17240
  Prefix
  Контрольна група отримала таку ж інструкцію, але в їхніх умовах не було вказано на обмеженість шоколаду у будь-яких зразках, тобто був відсутній дефіцит товару. Під час обробки отриманих даних використовувався критерій Манна-Уїтні
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Сутність якого полягає в тому, що: U-критерій Манна-Уїтні використовується для оцінки відмінностей між двома малими вибірками (n1, n2≥3 або n1 = 2, n2≥5) за рівнем кількісно вимірюваного ознаки. При цьому першою вибіркою прийнято вважати ту, де значення ознаки більше.

7
Smith, A. (2007), Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations], Eksmo, Moskow, 960 p.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=2728
  Prefix
  Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін. Так представники класичної економічної теорії
  Exact
  [2; 7]
  Suffix
  стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару. Так само, попит на товар знижується за умов дефіциту, оскільки дефіцит підвищує ціну та робить товар недоступним для більшості споживачів, а не тому що дефіцит знижує бажаність товару.

 2. In-text reference with the coordinate start=4760
  Prefix
  Кулаковський, 2016 Засновник сучасної економічної теорії А.Сміт у своїй головній праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» вказує на те, що сутністю і природою багатства є виключно праця, а поділ праці є результатом схильності людської природи до торгівлі та обміну
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Сміт А. вказує, що кожен, хто хоче щось отримати від іншого звертається до його егоїзму: «Дай мені те, що мені потрібно, і ти отримаєш те, що потрібно тобі», – така суть будь-якої подібної пропозиції [7].

 3. In-text reference with the coordinate start=4960
  Prefix
  Сміт А. вказує, що кожен, хто хоче щось отримати від іншого звертається до його егоїзму: «Дай мені те, що мені потрібно, і ти отримаєш те, що потрібно тобі», – така суть будь-якої подібної пропозиції
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Тут А.Сміт показує людину економічну, яка розглядається як «раціональна» в тому сенсі, що вона прагне досягати дуже специфічних та заздалегідь визначених цілей з максимально можливим результатом при мінімально можливих витратах.

 4. In-text reference with the coordinate start=8976
  Prefix
  Як бачимо, вчення Дж.У. Брема [10], Р.Чалдіні [8] та інших вчених не вписуються в традиційну економічну думку щодо поведінки споживача, що випливає з концепції економічної людини, висунутої А.Смітом
  Exact
  [7]
  Suffix
  та підтриманої його послідовниками. Ефект дефіциту може бути пояснено як зростання бажаності чогось, доступ до чого обмежений. Люди часто переоцінюють дефіцитні товари, недооцінюючи товари, що є в надмірному доступі.

8
Chaldini, R. (1999), Psihologiya vliyaniya [Psychology of influence], PiterKom, St. Petersburg, 272 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7107
  Prefix
  Виникає необхідність проводити емпіричні дослідження впливу обмеженого доступу до товару (дефіциту) на суб’єктивне сприйняття покупцями споживчих якостей товару. Чалдіні Р. одним із принципів інформаційного впливу на людину, маніпулювання поведінкою людини виділив принцип дефіциту
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Перед психологами постає питання: чому у людини виникає бажання володіти дефіцитним товаром чи послугою, а не скористатися більш доступним? Одним із пояснень такої поведінки людини є теорія реактивного опору [10], яка свідчить про те, що людина схильна реагувати специфічним чином на обмеження свободи дій.

 2. In-text reference with the coordinate start=8821
  Prefix
  Страх втратити свободу може привести людину до того, що вона спробує цю свободу повернути, через подолання обмежень і активну протидію впливу, які на неї чиняться. Виникає реактивний опір – опір у відповідь на опір як реакція на небажані впливи. Як бачимо, вчення Дж.У. Брема [10], Р.Чалдіні
  Exact
  [8]
  Suffix
  та інших вчених не вписуються в традиційну економічну думку щодо поведінки споживача, що випливає з концепції економічної людини, висунутої А.Смітом [7] та підтриманої його послідовниками. Ефект дефіциту може бути пояснено як зростання бажаності чогось, доступ до чого обмежений.

9
Bozzolo, A.M. and Brock, T.C. (1992), “Unavailability effects on message processing: A theoretical analysis and empirical test”, Basic and Applied Social Psychology, No. 13 (1), pp. 93–101.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2471
  Prefix
  Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології [1; 3–5]. Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки
  Exact
  [9–19]
  Suffix
  . Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін.

10
Brehm, J. (1966), Theory of psychological reactance, New York, NY, 135 р.
Total in-text references: 6
 1. In-text reference with the coordinate start=2471
  Prefix
  Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології [1; 3–5]. Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки
  Exact
  [9–19]
  Suffix
  . Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=2660
  Prefix
  Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро
  Exact
  [10–13; 15–19]
  Suffix
  та ін. Так представники класичної економічної теорії [2; 7] стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару.

 3. In-text reference with the coordinate start=3187
  Prefix
  Так само, попит на товар знижується за умов дефіциту, оскільки дефіцит підвищує ціну та робить товар недоступним для більшості споживачів, а не тому що дефіцит знижує бажаність товару. Психологи ж стверджують, що обмежені (дефіцитні товари) є більш бажаними
  Exact
  [10–13; 15–18]
  Suffix
  . Мета дослідження. Виходячи з актуальності проблеми та недостатньої її розробки, метою дослідження визначено: узагальнити наявну інформацію щодо впливу дефіциту на споживача, експериментально дослідити вплив дефіциту на вибір товару споживачем в ринкових умовах та встановити як впливає дефіцит товару на оцінку його якості споживачем.

 4. In-text reference with the coordinate start=7319
  Prefix
  Перед психологами постає питання: чому у людини виникає бажання володіти дефіцитним товаром чи послугою, а не скористатися більш доступним? Одним із пояснень такої поведінки людини є теорія реактивного опору
  Exact
  [10]
  Suffix
  , яка свідчить про те, що людина схильна реагувати специфічним чином на обмеження свободи дій. Дж.У. Брем в межах своєї теорії робить спробу пояснити реакцію людей на зменшення ступеня особистого контролю над ситуацією.

 5. In-text reference with the coordinate start=7842
  Prefix
  Згідно з даною теорією людина завжди прагне відновити контроль над ситуацією чи втраченою свободою дій, що підсилює її бажання мати заборонений об'єкт або недоступну можливість дії. В цьому сенсі він виділяє чотири основні поняття: відчуття свободи; загроза свободі; реактивний опір; відновлення свободи
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Свобода розглядається як внутрішнє відчуття безлічі можливостей, які пов’язані з реальною поведінкою, діями, емоціями і відносинами. Поведінка вважається вільною, якщо людина реалізує її в сьогоденні або очікує, що вона зможе реалізувати її в майбутньому.

 6. In-text reference with the coordinate start=8805
  Prefix
  Страх втратити свободу може привести людину до того, що вона спробує цю свободу повернути, через подолання обмежень і активну протидію впливу, які на неї чиняться. Виникає реактивний опір – опір у відповідь на опір як реакція на небажані впливи. Як бачимо, вчення Дж.У. Брема
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Р.Чалдіні [8] та інших вчених не вписуються в традиційну економічну думку щодо поведінки споживача, що випливає з концепції економічної людини, висунутої А.Смітом [7] та підтриманої його послідовниками.

11
Brock, T.C. and Brannon, L.A. (1992), “Liberalization of commodity theory”, Basic and Applied Social Psychology, No. 13 (1), pp. 135–144.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2471
  Prefix
  Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології [1; 3–5]. Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки
  Exact
  [9–19]
  Suffix
  . Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=2660
  Prefix
  Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро
  Exact
  [10–13; 15–19]
  Suffix
  та ін. Так представники класичної економічної теорії [2; 7] стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару.

 3. In-text reference with the coordinate start=3187
  Prefix
  Так само, попит на товар знижується за умов дефіциту, оскільки дефіцит підвищує ціну та робить товар недоступним для більшості споживачів, а не тому що дефіцит знижує бажаність товару. Психологи ж стверджують, що обмежені (дефіцитні товари) є більш бажаними
  Exact
  [10–13; 15–18]
  Suffix
  . Мета дослідження. Виходячи з актуальності проблеми та недостатньої її розробки, метою дослідження визначено: узагальнити наявну інформацію щодо впливу дефіциту на споживача, експериментально дослідити вплив дефіциту на вибір товару споживачем в ринкових умовах та встановити як впливає дефіцит товару на оцінку його якості споживачем.

12
Brock, T.C. (1968), “Implications of commodity theory for value change”, in Greenwald, A.G., Brock, T.C. and Ostrom, T.M. (Eds.), Psychological foundations of attitudes, Academic Press, New York, NY, pp. 243–215.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=2471
  Prefix
  Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології [1; 3–5]. Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки
  Exact
  [9–19]
  Suffix
  . Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=2660
  Prefix
  Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро
  Exact
  [10–13; 15–19]
  Suffix
  та ін. Так представники класичної економічної теорії [2; 7] стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару.

 3. In-text reference with the coordinate start=3187
  Prefix
  Так само, попит на товар знижується за умов дефіциту, оскільки дефіцит підвищує ціну та робить товар недоступним для більшості споживачів, а не тому що дефіцит знижує бажаність товару. Психологи ж стверджують, що обмежені (дефіцитні товари) є більш бажаними
  Exact
  [10–13; 15–18]
  Suffix
  . Мета дослідження. Виходячи з актуальності проблеми та недостатньої її розробки, метою дослідження визначено: узагальнити наявну інформацію щодо впливу дефіциту на споживача, експериментально дослідити вплив дефіциту на вибір товару споживачем в ринкових умовах та встановити як впливає дефіцит товару на оцінку його якості споживачем.

 4. In-text reference with the coordinate start=11775
  Prefix
  В Теорії товару відсутні припущення щодо механізму, який лежить в основі ефекту дефіциту, та його впливу на цінність. Однак, Брок (1968) припускав, що люди схильні більше цінувати дефіцитні товари порівняно з доступними оскільки володіння ними породжує відчуття особистої унікальності та своєрідності
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Фромкін Х.Л. та Ч.Р. Шнайдер розвинули дане припущення в теорії Потреби в унікальності [18]. Відповідно до неї, індивіди мають потребу в відчутті себе помірно унікальними. Дослідження в рамках даної теорії свідчать, що люди реагують негативно на інформацію щодо своєї надмірної схожості на інших [18].

13
Belk, R. (2013), “Extended Self in a Digital World”, Journal of Consumer Research, Vol. 40, No. 3, pp. 477–500, available at: www.jstor.org/stable/10.1086/671052 (accessed 21.01.2014).
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2471
  Prefix
  Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології [1; 3–5]. Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки
  Exact
  [9–19]
  Suffix
  . Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=2660
  Prefix
  Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро
  Exact
  [10–13; 15–19]
  Suffix
  та ін. Так представники класичної економічної теорії [2; 7] стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару.

 3. In-text reference with the coordinate start=3187
  Prefix
  Так само, попит на товар знижується за умов дефіциту, оскільки дефіцит підвищує ціну та робить товар недоступним для більшості споживачів, а не тому що дефіцит знижує бажаність товару. Психологи ж стверджують, що обмежені (дефіцитні товари) є більш бажаними
  Exact
  [10–13; 15–18]
  Suffix
  . Мета дослідження. Виходячи з актуальності проблеми та недостатньої її розробки, метою дослідження визначено: узагальнити наявну інформацію щодо впливу дефіциту на споживача, експериментально дослідити вплив дефіциту на вибір товару споживачем в ринкових умовах та встановити як впливає дефіцит товару на оцінку його якості споживачем.

14
Lynn, M. (1989), “Scarcity effects on desirability: Mediated by assumed expensiveness?”, available at: http://scholarship.sha.cornell.edu/articles/178 (accessed 06.07.16).
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2471
  Prefix
  Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології [1; 3–5]. Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки
  Exact
  [9–19]
  Suffix
  . Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=10365
  Prefix
  Дана реакція мотивує такі особливості поведінки як поспіх та схильність до накопичення, за яких люди схильні реагувати швидко і частково не логічно з метою зменшити дефіцит та повернути втрачену свободу. Теорія товару
  Exact
  [14–17]
  Suffix
  передбачає, що будь-який товар буде цінитися більше зі зростанням його недоступності. Теорія стверджує, що чим більш недоступний товар, тим більш цінним він буде сприйматися, аж до межі його доступності.

 3. In-text reference with the coordinate start=12933
  Prefix
  Останнє має безпосередній вплив на споживацьку поведінку. Вчені схильні розглядати дефіцит як атрибут товару за допомогою якого споживач оцінює інші атрибути: наприклад, ціну М.Лінн
  Exact
  [14–15]
  Suffix
  чи унікальність товару – Х.Л. Фромкін, Ч.Р. Шнайдер [18]. Лінн М. вказує, що маркетингові дослідження неодноразово підтвердили вплив дефіциту на сприйняття товару споживачем, підвищуючи його бажаність та привабливість [15].

15
Lynn, M. (1991), “Scarcity effects on value: A quantitative review of the commodity theory literature”, available at: http://scholarship.sha.cornell.edu/articles/179 (accessed 06.07.16).
Total in-text references: 6
 1. In-text reference with the coordinate start=2471
  Prefix
  Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології [1; 3–5]. Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки
  Exact
  [9–19]
  Suffix
  . Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=2660
  Prefix
  Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро
  Exact
  [10–13; 15–19]
  Suffix
  та ін. Так представники класичної економічної теорії [2; 7] стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару.

 3. In-text reference with the coordinate start=3187
  Prefix
  Так само, попит на товар знижується за умов дефіциту, оскільки дефіцит підвищує ціну та робить товар недоступним для більшості споживачів, а не тому що дефіцит знижує бажаність товару. Психологи ж стверджують, що обмежені (дефіцитні товари) є більш бажаними
  Exact
  [10–13; 15–18]
  Suffix
  . Мета дослідження. Виходячи з актуальності проблеми та недостатньої її розробки, метою дослідження визначено: узагальнити наявну інформацію щодо впливу дефіциту на споживача, експериментально дослідити вплив дефіциту на вибір товару споживачем в ринкових умовах та встановити як впливає дефіцит товару на оцінку його якості споживачем.

 4. In-text reference with the coordinate start=10365
  Prefix
  Дана реакція мотивує такі особливості поведінки як поспіх та схильність до накопичення, за яких люди схильні реагувати швидко і частково не логічно з метою зменшити дефіцит та повернути втрачену свободу. Теорія товару
  Exact
  [14–17]
  Suffix
  передбачає, що будь-який товар буде цінитися більше зі зростанням його недоступності. Теорія стверджує, що чим більш недоступний товар, тим більш цінним він буде сприйматися, аж до межі його доступності.

 5. In-text reference with the coordinate start=12933
  Prefix
  Останнє має безпосередній вплив на споживацьку поведінку. Вчені схильні розглядати дефіцит як атрибут товару за допомогою якого споживач оцінює інші атрибути: наприклад, ціну М.Лінн
  Exact
  [14–15]
  Suffix
  чи унікальність товару – Х.Л. Фромкін, Ч.Р. Шнайдер [18]. Лінн М. вказує, що маркетингові дослідження неодноразово підтвердили вплив дефіциту на сприйняття товару споживачем, підвищуючи його бажаність та привабливість [15].

 6. In-text reference with the coordinate start=13162
  Prefix
  Вчені схильні розглядати дефіцит як атрибут товару за допомогою якого споживач оцінює інші атрибути: наприклад, ціну М.Лінн [14–15] чи унікальність товару – Х.Л. Фромкін, Ч.Р. Шнайдер [18]. Лінн М. вказує, що маркетингові дослідження неодноразово підтвердили вплив дефіциту на сприйняття товару споживачем, підвищуючи його бажаність та привабливість
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Дослідження щодо впливу дефіциту демонструють, що інформація щодо дефіцитності товару, яка використовується в маркетингових рекламних компаніях має позитивний вплив на оцінку дефіцитного об’єкта. Дані дослідження були проведені в країнах з тривалою історією ринкових відносин, під впливом яких формувалася свідомість споживачів.

16
Lynn, M. and Harris, J. (1997), “The desire for unique consumer products: A new individual differences scale”, available at: http://scholarship.sha.cornell.edu/articles/183 (accessed 06.07.16).
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=2471
  Prefix
  Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології [1; 3–5]. Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки
  Exact
  [9–19]
  Suffix
  . Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=2660
  Prefix
  Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро
  Exact
  [10–13; 15–19]
  Suffix
  та ін. Так представники класичної економічної теорії [2; 7] стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару.

 3. In-text reference with the coordinate start=3187
  Prefix
  Так само, попит на товар знижується за умов дефіциту, оскільки дефіцит підвищує ціну та робить товар недоступним для більшості споживачів, а не тому що дефіцит знижує бажаність товару. Психологи ж стверджують, що обмежені (дефіцитні товари) є більш бажаними
  Exact
  [10–13; 15–18]
  Suffix
  . Мета дослідження. Виходячи з актуальності проблеми та недостатньої її розробки, метою дослідження визначено: узагальнити наявну інформацію щодо впливу дефіциту на споживача, експериментально дослідити вплив дефіциту на вибір товару споживачем в ринкових умовах та встановити як впливає дефіцит товару на оцінку його якості споживачем.

 4. In-text reference with the coordinate start=10365
  Prefix
  Дана реакція мотивує такі особливості поведінки як поспіх та схильність до накопичення, за яких люди схильні реагувати швидко і частково не логічно з метою зменшити дефіцит та повернути втрачену свободу. Теорія товару
  Exact
  [14–17]
  Suffix
  передбачає, що будь-який товар буде цінитися більше зі зростанням його недоступності. Теорія стверджує, що чим більш недоступний товар, тим більш цінним він буде сприйматися, аж до межі його доступності.

17
Lynn, M. and Harris, J. (1997), “Individual differences in the pursuit of self-uniqueness through consumption”, available at: http://scholarship.sha.cornell.edu/articles/149 (accessed 06.07.16).
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=2471
  Prefix
  Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології [1; 3–5]. Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки
  Exact
  [9–19]
  Suffix
  . Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=2660
  Prefix
  Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро
  Exact
  [10–13; 15–19]
  Suffix
  та ін. Так представники класичної економічної теорії [2; 7] стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару.

 3. In-text reference with the coordinate start=3187
  Prefix
  Так само, попит на товар знижується за умов дефіциту, оскільки дефіцит підвищує ціну та робить товар недоступним для більшості споживачів, а не тому що дефіцит знижує бажаність товару. Психологи ж стверджують, що обмежені (дефіцитні товари) є більш бажаними
  Exact
  [10–13; 15–18]
  Suffix
  . Мета дослідження. Виходячи з актуальності проблеми та недостатньої її розробки, метою дослідження визначено: узагальнити наявну інформацію щодо впливу дефіциту на споживача, експериментально дослідити вплив дефіциту на вибір товару споживачем в ринкових умовах та встановити як впливає дефіцит товару на оцінку його якості споживачем.

 4. In-text reference with the coordinate start=10365
  Prefix
  Дана реакція мотивує такі особливості поведінки як поспіх та схильність до накопичення, за яких люди схильні реагувати швидко і частково не логічно з метою зменшити дефіцит та повернути втрачену свободу. Теорія товару
  Exact
  [14–17]
  Suffix
  передбачає, що будь-який товар буде цінитися більше зі зростанням його недоступності. Теорія стверджує, що чим більш недоступний товар, тим більш цінним він буде сприйматися, аж до межі його доступності.

18
Fromkin, H.L. (1973), “The psychology of uniqueness: Avoidance of similarity and seeking of differences”, research paper 438, Purdue University, Institute for Research in Behavioural, Economic, and Management Sciences.
Total in-text references: 6
 1. In-text reference with the coordinate start=2471
  Prefix
  Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології [1; 3–5]. Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки
  Exact
  [9–19]
  Suffix
  . Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=2660
  Prefix
  Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро
  Exact
  [10–13; 15–19]
  Suffix
  та ін. Так представники класичної економічної теорії [2; 7] стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару.

 3. In-text reference with the coordinate start=3187
  Prefix
  Так само, попит на товар знижується за умов дефіциту, оскільки дефіцит підвищує ціну та робить товар недоступним для більшості споживачів, а не тому що дефіцит знижує бажаність товару. Психологи ж стверджують, що обмежені (дефіцитні товари) є більш бажаними
  Exact
  [10–13; 15–18]
  Suffix
  . Мета дослідження. Виходячи з актуальності проблеми та недостатньої її розробки, метою дослідження визначено: узагальнити наявну інформацію щодо впливу дефіциту на споживача, експериментально дослідити вплив дефіциту на вибір товару споживачем в ринкових умовах та встановити як впливає дефіцит товару на оцінку його якості споживачем.

 4. In-text reference with the coordinate start=11867
  Prefix
  Однак, Брок (1968) припускав, що люди схильні більше цінувати дефіцитні товари порівняно з доступними оскільки володіння ними породжує відчуття особистої унікальності та своєрідності [12]. Фромкін Х.Л. та Ч.Р. Шнайдер розвинули дане припущення в теорії Потреби в унікальності
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Відповідно до неї, індивіди мають потребу в відчутті себе помірно унікальними. Дослідження в рамках даної теорії свідчать, що люди реагують негативно на інформацію щодо своєї надмірної схожості на інших [18].

 5. In-text reference with the coordinate start=12098
  Prefix
  Відповідно до неї, індивіди мають потребу в відчутті себе помірно унікальними. Дослідження в рамках даної теорії свідчать, що люди реагують негативно на інформацію щодо своєї надмірної схожості на інших
  Exact
  [18]
  Suffix
  . А, оскільки, матеріальні цінності часто сприймаються як вираз себе, одним із потенційних джерел відчуття унікальності є володіння дефіцитними товарами. Таким чином Теорія потреби в унікальності пояснює ефект дефіциту, що був передбачений в Теорії товару.

 6. In-text reference with the coordinate start=12991
  Prefix
  Останнє має безпосередній вплив на споживацьку поведінку. Вчені схильні розглядати дефіцит як атрибут товару за допомогою якого споживач оцінює інші атрибути: наприклад, ціну М.Лінн [14–15] чи унікальність товару – Х.Л. Фромкін, Ч.Р. Шнайдер
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Лінн М. вказує, що маркетингові дослідження неодноразово підтвердили вплив дефіциту на сприйняття товару споживачем, підвищуючи його бажаність та привабливість [15]. Дослідження щодо впливу дефіциту демонструють, що інформація щодо дефіцитності товару, яка використовується в маркетингових рекламних компаніях має позитивний вплив на оцінку дефіцитного об’єкта.

19
Snyder, C.R. and Fromkin, H.L. (1980), Uniqueness: The human pursuit of difference, Plenum, New York, USA.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2471
  Prefix
  Не приділяють уваги цьому питанню і представники економічної психології [1; 3–5]. Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки
  Exact
  [9–19]
  Suffix
  . Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро [10–13; 15–19] та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=2660
  Prefix
  Разом із тим, питання впливу дефіциту товарів та послуг на поведінку споживачів знаходять відображення в роботах представників зарубіжної науки [9–19]. Однак, думки представників економічної теорії та представників психологічної науки є суперечливими, на що звертають увагу М.Лінн, С.Ворчел, Т.С. Брок, Х.Л. Фромкін, А.Р. Рао, К.Б. Монро
  Exact
  [10–13; 15–19]
  Suffix
  та ін. Так представники класичної економічної теорії [2; 7] стверджують, що ціна зростає зі зростанням дефіцитності, оскільки дефіцит підвищує конкуренцію щодо отримання продукту, а не через те що дефіцит підвищує бажаність товару.