The 10 references with contexts in paper Гончаренко, Кравчук (2016) “ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ОСВІТИ У ВИПРАВНИХ ЗАКЛАДАХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ // Economic and social factors of education in correctional institutions of penal system in Ukraine” / spz:ztu:ven:79449

1
Presidential Administration of Ukraine (2012), Pro Kontseptsiiu derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/631/2012
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6870
  Prefix
  Тому, в умовах реформування кримінально-виконавчої системи, питання вдосконалення організації професійної освіти і професійної підготовки, знайшли своє відображення в Концепції державної політики у сфері реформування ДКВС України
  Exact
  [1]
  Suffix
  . Мова йде про необхідність «здійснення професійного навчання і професійної підготовки засуджених із урахуванням результатів моніторингу потреб в робітничих кадрах установ виконання покарань і регіональних ринків праці, з метою подальшого працевлаштування і повернення в суспільство законослухняних громадян».

2
Ehorshyn, A. (2011), Motyvatsyia trudovoi deiatelnosty, Ynfra-M, Moscow, 377 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3154
  Prefix
  І нарешті, право на освіту є одним з важливих соціальних прав засуджених, яке має значний вплив на його виправлення і подальшу соціальну адаптацію в суспільстві після звільнення. Аналіз останніх публікацій. Проблемам використання освітнього фактора в процесі виправлення засуджених присвячені праці відомих російських вчених юристів та економістів (А.Єгоршина
  Exact
  [2]
  Suffix
  , О.Ємельянової [3], О.Погудіна [7, 8], Н.Матвєєвої [6] та ін.). Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.

3
Emelianova, E. (2009), “K voprosu o prave hosudarstva ispolzovat trud osuzhdennykh”, Uholovno-ispolnytelnoe pravo, No. 11, pp. 3–4.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=3171
  Prefix
  Аналіз останніх публікацій. Проблемам використання освітнього фактора в процесі виправлення засуджених присвячені праці відомих російських вчених юристів та економістів (А.Єгоршина [2], О.Ємельянової
  Exact
  [3]
  Suffix
  , О.Погудіна [7, 8], Н.Матвєєвої [6] та ін.). Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.

 2. In-text reference with the coordinate start=7275
  Prefix
  професійного навчання і професійної підготовки засуджених із урахуванням результатів моніторингу потреб в робітничих кадрах установ виконання покарань і регіональних ринків праці, з метою подальшого працевлаштування і повернення в суспільство законослухняних громадян». На думку О.Ємельянової, «праця в місцях позбавлення волі може мати виховне значення тільки за правильної її організації»
  Exact
  [3]
  Suffix
  . З цим важко не погодитися. Однак наведений нею підхід, який вказує на те, що «праця має бути організована, щоб засуджений зрозумів, що закон зобов’язує працювати не в якості покарання і рятівного засобу від бездіяльності, не як спосіб окупити державі його утримання, а як високу цінність і надбання для самих засуджених» – викликає сумнів.

 3. In-text reference with the coordinate start=7971
  Prefix
  Інші вчені вказують на те, що «саме заняття роботою, праця в майстерні чи підсобному господарстві може і повинна сформувати в них звичку працювати, не звичку красти, вбивати, займатися грабежем, брехати чи ґвалтувати»
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Навряд чи можна вести мову сьогодні про ефективність використання бюджетних коштів, які виділяються на освіту та професійне навчання засуджених, оскільки названі витрати майже 54 не порівнюються з конкурентоспроможністю отриманої професії та рівнем кваліфікації, станом трудової зайнятості та технологічним забезпеченням виробництва в установах виконання покарань, номенклатурою і якістю про

4
Zhuk, I.L., Zhuk, L.A. and Nezhyvets, O.M. (2009), Pratsia zasudzhenykh v mistsiakh pozbavlennia voli, Kondor, Kyiv, 225 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=3449
  Prefix
  Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.Жук
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Л.Жук [4], О.Неживець [4], О.Сєвєрова [9] та ін. Однак поза увагою залишаються питання ефективності освітньої діяльності в установах виконання покарань, і можливості повернення витрачених державою коштів на освіту осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

 2. In-text reference with the coordinate start=3459
  Prefix
  Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.Жук [4], Л.Жук
  Exact
  [4]
  Suffix
  , О.Неживець [4], О.Сєвєрова [9] та ін. Однак поза увагою залишаються питання ефективності освітньої діяльності в установах виконання покарань, і можливості повернення витрачених державою коштів на освіту осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

 3. In-text reference with the coordinate start=3474
  Prefix
  Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.Жук [4], Л.Жук [4], О.Неживець
  Exact
  [4]
  Suffix
  , О.Сєвєрова [9] та ін. Однак поза увагою залишаються питання ефективності освітньої діяльності в установах виконання покарань, і можливості повернення витрачених державою коштів на освіту осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

5
Letunov, V.N. (1991), Professionalnoe obrazovanie osuzhdennykh k lishenyiu svobodu, Akademyia MVD SSSR, Moscow, 28 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=28642
  Prefix
  В планово-адміністративній економіці, за даними М.Летунова, «після закінчення профтехучилища на підприємствах виправних колоній працевлаштовувалися 45 % випускників, а витрати на навчання решти — не окупилися»
  Exact
  [5]
  Suffix
  , тому в сьогоднішніх умовах дана ситуація принципово не може бути кращою. В зв’язку з цим наведена в Концепції державної політики реформування кримінальновиконавчої служби України теза про професійно-технічну освіту засуджених на основі моніторингу прогнозованої потреби в робітничих кадрах виправних колоній і потреб регіональних ринків праці ризикує, на жаль, так і залишитися на наш погляд, і

6
Matveeva, N.S. (2008), Problemy i perspektivy razvitiya predprinimatel'skoy deyatel'nosti v ugolovno-ispolnitel'noy sisteme Rosii, Kirovskiy filial Akademii FSYN Rossii, Kyrov, 233 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3204
  Prefix
  Проблемам використання освітнього фактора в процесі виправлення засуджених присвячені праці відомих російських вчених юристів та економістів (А.Єгоршина [2], О.Ємельянової [3], О.Погудіна [7, 8], Н.Матвєєвої
  Exact
  [6]
  Suffix
  та ін.). Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.

7
Pohudyn, O.A. (2009), “Professyonalnoe obuchenye osuzhdennykh i ikh trudovaia adaptatsyia posle osvobozhdenyia”, Chelovek i trud, No. 2, pp. 39–41.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3186
  Prefix
  Аналіз останніх публікацій. Проблемам використання освітнього фактора в процесі виправлення засуджених присвячені праці відомих російських вчених юристів та економістів (А.Єгоршина [2], О.Ємельянової [3], О.Погудіна
  Exact
  [7, 8]
  Suffix
  , Н.Матвєєвої [6] та ін.). Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.

8
Pohudyn, O.A. and Davydova, S.G. (2008), “Sotsialno-ekonomycheskaia deiatelnost uholovno-ispolnytelnoi systemy”, Chelovek i zakon, No. 5, pp. 86–100.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3186
  Prefix
  Аналіз останніх публікацій. Проблемам використання освітнього фактора в процесі виправлення засуджених присвячені праці відомих російських вчених юристів та економістів (А.Єгоршина [2], О.Ємельянової [3], О.Погудіна
  Exact
  [7, 8]
  Suffix
  , Н.Матвєєвої [6] та ін.). Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.

 2. In-text reference with the coordinate start=10900
  Prefix
  Внутрішня, пов’язана з розподілом ресурсів серед навчальних закладів і споживанням освітніх послуг, а зовнішня – пов’язана з реалізацією отриманого освітнього потенціалу, який може застосовуватися в різних галузях господарського комплексу. Виходячи з визначеної класифікації, інвестування в професійну освіту засуджених, на думку О.Погудина
  Exact
  [8]
  Suffix
  , можна трактувати як зовнішню ефективність інвестицій. Умовою для її оцінки є працевлаштування засуджених, які отримали професійну освіту в виправних закладах, з нарахуванням їм відповідного заробітку, частина з якого, у вигляді податків та обов’язкових платежів, повернеться державі.

9
Sievierov, O.P. (1996), “Penitentsiarna polityka ta osvita”, Aktualni problemy suchasnoi penitentsiarnoi polityky Ukrainy, p. 56.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3489
  Prefix
  Проблеми економічної та соціальної ефективності працевикористання засуджених українськими вченими майже не досліджуються, проте деякі аспекти значення професійнотехнічної освіти в процесі їх ресоціалізації відображені в працях вітчизняних вчених І.Жук [4], Л.Жук [4], О.Неживець [4], О.Сєвєрова
  Exact
  [9]
  Suffix
  та ін. Однак поза увагою залишаються питання ефективності освітньої діяльності в установах виконання покарань, і можливості повернення витрачених державою коштів на освіту осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

10
Tokubaeva, Z.S. (2009), “Sovershenstvovanie instytuta reabilitatsii lits, osvobodivshikhsia s mest lishenyia svobody”, Vestnyk Karahandynskoi akademyy MVD RK, No. 3, pp. 7–9.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=30530
  Prefix
  є досвід Республіки Білорусь, яка відповідно до Державної програми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи передбачає видачу грошової допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі, оформлення паспортів, проводиться не після звільнення, а «в період перебування в виправному закладі... установи співпрацюють зі службами зайнятості і бронюють місця за півроку до звільнення»
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших досліджень. Забезпечуючи засуджених продуктивною (рентабельною) працею відповідно до отриманих ними в профтехучилищах професій і кваліфікації, за інших рівних умов, є економічно доцільним щодо осіб, які мають тривалі за рішенням суду терміни відбування покарання.