The 10 references with contexts in paper Рудейчук, Хоменко (2016) “СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ // Current status and trends, organizational methods accounting and analysis of innovative enterprises’ venture financing” / spz:ztu:ven:79436

1
Akel’ev, E.S. (2009), «Venchurnoe finansirovanie kak ob’’ekt institutsional’nogo analiza», Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika, Vol. 3 (7), pp. 5–12.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6573
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв
  Exact
  [1]
  Suffix
  , О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окр

2
Babins’ka, O.V. (2006), «Venchurnyj biznes v Ukrai’ni», Naukovyj visnyk Chernivec’kogo torgive’no-ekonomichnogo instytutu KNTEU. Ekonomichni nauky, Vol. 4, pp. 129–139.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6592
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська
  Exact
  [2]
  Suffix
  , С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема

3
Bezverhyj, K.V. and Bochulja, T.V. (2014), Informacijnyj kompleks oblikovoi’ systemy ta zvitnist’ v Ukrai’ni, «Centr uchbovoi’ literatury», Kyiv, 184 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8161
  Prefix
  Вчасно отримана та достатня економічна інформація дозволяє уникнути невизначеності, визначити загрози підприємницької діяльності та прийняти заходи щодо мінімізації негативних наслідків господарських операцій, господарських процесів, а в нашому випадку інноваційної діяльності. Безверхий К.В.
  Exact
  [3]
  Suffix
  визначає інформацію як відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, тобто все те, що розширює уявлення про об’єкт дослідження. Автор вказує, що мета інформаційного забезпечення – це надання менеджерам, відповідальним за досягнення конкретних виробничих цілей, управлінської інформації.

4
Bilec’ka, G.M. and Mel’nyk, Ja.R. (2008), «Organizacijno-ekonomichni aspekty vykorystannja venchurnogo kapitalu v innovacijnij dijal'nosti pidpryjemstv», Aktual’ni problemy rozvytku ekonomiky regionu: naukovyj zbirnyk, Vol. 4, No. 1, pp. 112–115.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4212
  Prefix
  Перші кроки з використання принципів венчурного бізнесу були розпочаті не в області фінансування ініціативних підприємницьких проектів, а з метою виходу з кризи і підвищення ефективності роботи приватизованих підприємств, утім це є одним із традиційних напрямків венчурного бізнесу
  Exact
  [4]
  Suffix
  . © С.В. Рудейчук, Г.Ю. Хоменко, 2016 Як показує зарубіжний досвід, розвиток венчурної індустрії у більшості залежить від рівня державної підтримки, яка створює сприятливі умови для розвитку венчурних фондів.

5
Voytishkina, A.L. and Korkhov, I.Yu. (2009), «Venchurnoe finansirovanie kak novaya forma kreditovaniya innovatsionnoy deyatel’nosti», Naukoviy vіsnik ChDІEU. Serіya: Ekonomіka, No. 1 (2), pp. 175–186.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6709
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов
  Exact
  [5]
  Suffix
  , А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема розгляд венчурного фінансування у складі об’єктів бухгалтерського обліку та економічного аналізу, методи оцінки венчур

6
Grynkevych, S.S. (2008), «Strategija rozvytku venchurnogo finansuvannja v systemi ocinky vartosti biznesu», Visnyk Donec’kogo universytetu. Serija V: Ekonomika i pravo, Vol. 1, pp. 202–206.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6610
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич
  Exact
  [6]
  Suffix
  , В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема розгляд венчурного ф

7
Zhivitsa, A.E. (2010), «Zarubezhnyy opyt venchurnogo investirovaniya kak osnova aktivizatsii deyatel’nosti venchurnykh fondov v Rossiyskoy Federatsii», Vestnik UGTUUPI. Seriya: Innovatsii i investitsii, No. 4, pp. 115–125.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6725
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица
  Exact
  [7]
  Suffix
  та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема розгляд венчурного фінансування у складі об’єктів бухгалтерського обліку та економічного аналізу, методи оцінки венчурних проектів, п

8
Klimenko, V.V. (2006), «Analiz vliyaniya venchurnogo kapitala na innovatsionnoe razvitie promyshlennosti», Trudy Odesskogo politekhnicheskogo universiteta, Vol. 1 (25), pp. 263–266.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4904
  Prefix
  Таке цілеспрямоване державне втручання забезпечило швидкий розвиток венчурної індустрії в західноєвропейських країнах. На початку 1980 років Західна Європа значно поступалася США сукупними обсягами венчурного капіталу, а вже в середині 1990-х років перегнала їх
  Exact
  [8, c. 264]
  Suffix
  . Виходячи з того, що інноваційні продукти є об’єктами інтелектуальної власності, обов’язковою умовою їх існування є документальна фіксація (офіційна реєстрація) такого продукту розробником або автором права власності на результати інноваційної діяльності на державному рівні.

 2. In-text reference with the coordinate start=6627
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко
  Exact
  [8]
  Suffix
  , А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема розгляд венчурного фінансування у скла

9
Nikkonen, A.I. (2010), «Venchurnyy kapital – kapitalizator razvitiya innovatsionnoy ekonomiki», Vserossiyskiy nauchnyy i obshchestvenno-prosvetitel’skiy zhurnal «Initsiativy XXI veka», No. 1, pp. 1–5.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6644
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен
  Exact
  [9]
  Suffix
  , О.М. Петрук, С.З. Мошенський [10], А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема розгляд венчурного фінансування у складі об’єктів бухга

10
Petruk, O.M. and Moshens’kyj, S.Z. (2008), Teorija ta praktyka venchurnogo finansuvannja, ZhDTU, PP «Ruta», Zytomyr, 248 p. РУДЕЙЧУК Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6676
  Prefix
  Вивченню сучасного стану та тенденцій розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств присвятили свої праці такі вчені, як Є.С. Акельєв [1], О.В. Бабінська [2], С.С. Гринкевич [6], В.В. Клименко [8], А.І. Нікконен [9], О.М. Петрук, С.З. Мошенський
  Exact
  [10]
  Suffix
  , А.Л. Войтишкина, І.Ю. Корхов [5], А.Е. Живица [7] та ін. Віддаючи належне науковим доробкам попередників у дослідженні організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та економічного аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, варто зазначити, що окремі питання, зокрема розгляд венчурного фінансування у складі об’єктів бухгалтерського обліку та економічного