The 19 references with contexts in paper Вигівська, Пиріжок (2016) “ТИПІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // Typing operations manual and disposal of fixed assets: directions of improvement of accounting” / spz:ztu:ven:79411

1
Azriliyan, A.N. (1999), Bol’shoy bukhgalterskiy slovar’, in Azriliyan, A.N. (Ed.), Institut novoy ekonomiki, Moscow, 574 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=20663
  Prefix
  збереженні, використанні, технічному обслуговуванні, ремонті та поліпшенні для збереження та відновлення експлуатаційних можливостей використання об’єкта основних засобів у діяльності суб’єкта господарювання. Останнім етапом життя основного засобу є його вибуття, тому для цілей бухгалтерського обліку доречним є аналіз визначення поняття «вибуття основних засобів». Азріліян А.Н.
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко [7], А.Ю. Редько [16] вибуття основних засобів – ліквідація, реалізація, передача іншим підприємствам і загибель від стихійних лих об’єктів, що значаться у складі основних засобів.

2
Gorokhov, V.G. and Khalipov, V.Kh. (1987), Nauchno-tekhnicheskiy progress: slovar’, Politizdat, Moscow, 366 p.
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=5816
  Prefix
  Для вирішення окреслених вище проблемних питань необхідним є теоретичне обґрунтування сутності та складу операцій з основними засобами на підприємстві, зокрема в частині експлуатації та їх вибуття. Проведений аналіз літературних джерел дозволив виявити розбіжності в поглядах авторів щодо трактування самого поняття «експлуатація». Так В.Г. Горохов та В.Х. Халипов
  Exact
  [2, с. 335]
  Suffix
  під експлуатацією основних засобів розуміють використання їх за призначенням після виготовлення. На думку вчених, в широкому розумінні експлуатація основних засобів охоплює весь період їх життя – від моменту випуску до моменту списання та, крім використання за призначенням, враховує технічне обслуговування, ремонт і доробку після заводських умов, зберігання

 2. In-text reference with the coordinate start=7526
  Prefix
  залежить від якості основних засобів, їх технічного рівня, зокрема надійності, ступеня зносу, методів і засобів технічного обслуговування і ремонту, кваліфікації персоналу, його відношення до техніки і своїх обов’язків тощо. Першочергове значення для інтенсифікації експлуатації основних засобів має удосконалення організації раціоналізаторської та винахідливої роботи
  Exact
  [2, с. 335]
  Suffix
  . На сучасному етапі господарювання відбувається перехід від системи експлуатації основних засобів «за ресурсами» до системи експлуатації основних засобів «за станом». Під час експлуатації вказаних необоротних активів «за ресурсами» обсяг і терміни виконання профілактичних робіт чітко встановлені відповідними нормативами й відображають середньостатистичний стан всієї с

 3. In-text reference with the coordinate start=8667
  Prefix
  Перехід на експлуатацію основних засобів «за станом» – один із головних шляхів інтенсифікації експлуатації, оскільки зменшує простої основних засобів на обслуговування, економить сили і засоби, значно зменшує кількість раптових відмов і аварій
  Exact
  [2, с. 335]
  Suffix
  . З метою розробки обґрунтованих організаційно-методичних положень з бухгалтерського обліку, операцій з експлуатації основних засобів необхідно уточнити особливості кожної операції, що входить до процесу експлуатації.

 4. In-text reference with the coordinate start=14165
  Prefix
  Через це періодичність регламентних робіт, їх обсяги і суть визначаються науковими методами на основі узагальнення досвіду експлуатації та спеціальних випробувань, періодичного аналізу стану техніки, вивчення її типових відмов тощо
  Exact
  [2, с. 288]
  Suffix
  . Для складної техніки встановлюються терміни і обсяги профілактичних оглядів і перевірок. Інтенсивність використання техніки передбачає скорочення витрат часу, сил і засобів на технічне обслуговування за одночасного підвищення її якості.

 5. In-text reference with the coordinate start=14886
  Prefix
  технологічність, облаштовувати її вбудованими мікроелектронними системами контролю і діагностики, активно впроваджувати засоби механізації та автоматизації робіт з технічного обслуговування, підвищувати кваліфікацію обслуговуючого персоналу, оптимально вирішувати питання забезпечення запасними частинами, витратними матеріалами, обладнанням та інструментами
  Exact
  [2, с. 288]
  Suffix
  . У процесі використання основні засоби поступово втрачають свою вартість, що може бути зумовлено не лише їх експлуатацією, а й впливом зовнішнього середовища і моральним зносом. Для збереження основних засобів від завчасного зносу і підтримання у робочому стані підприємству необхідно здійснювати їх ремонт та поліпшення.

3
Mochernyj, S.V., Larina, Ja.S., Ustenko, O.A. and Jurij, S.I. (2005), Ekonomichnyj encyklopedychnyj slovnyk, Vol. 1, in Mochernyj, S.V. (Ed.), Svit, L’viv, 616 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=6306
  Prefix
  На думку вчених, в широкому розумінні експлуатація основних засобів охоплює весь період їх життя – від моменту випуску до моменту списання та, крім використання за призначенням, враховує технічне обслуговування, ремонт і доробку після заводських умов, зберігання і транспортування. Вчені С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко та С.І. Юрій
  Exact
  [3, с. 208]
  Suffix
  під експлуатацією виробу розуміють використання виробу, підтримання та відновлення його якості. Витрати виробництва, пов’язані з підтриманням у працездатному стані використовуваних систем, машин та устаткування, називають експлуатаційними витратами.

 2. In-text reference with the coordinate start=19584
  Prefix
  Тому розглянемо більш детально кожен з видів поліпшення: 1) добудова (будівель та споруд) та дообладнання – це створення/ приєднання нового об’єкта в структурі основного засобу; 2) реконструкція – це конструктивна реорганізація, перебудова за новими принципами, тобто повне відновлення основного засобу; 3) модернізація (за визначеннями у довідковій літературі
  Exact
  [3, 4, 8, 19]
  Suffix
  ) – удосконалення обладнання, конструкцій, устаткування і машин, які використовуються підприємством у господарській діяльності, шляхом внесення до них змін, що підвищують їх технічний рівень, який відповідає сучасним вимогам; 4) модифікація – зміна, видозміна, перетворення, поява нових ознак, властивостей основного засобу; його якісно відмінні стани.

4
Zhevtyak, P.N., Maslennikov, V.N. and Serebryanyy, M.I. (1979), Spravochnik finansista proizvodstvennogo ob"edineniya (predpriyatiya), 3rd ed., Finansy, Moscow, 527 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=16688
  Prefix
  У результаті мають бути усунені результати фізичного зносу і максимально ліквідовані результати морального зносу. Капітальний ремонт обладнання полягає в повному розбиранні агрегату з заміною усіх зношених частин, виправлених незамінних деталей
  Exact
  [4, с. 76]
  Suffix
  . Особливістю зазначених видів ремонтів є їх обов’язкова економічна обґрунтованість, інформація про яку може бути сформована лише в системі бухгалтерського обліку. Для раціональної організації технології виробництва за терміном проведення розрізняють: 1) плановий ремонт, який проводиться у заздалегідь визначені терміни, тобто «за планом» (для його здійснення аналізується ча

 2. In-text reference with the coordinate start=19018
  Prefix
  такі основні види капітальних інвестицій: 1) збільшують вартість основних засобів (будівельно-монтажні роботи); 2) не збільшують вартість основних засобів (витрати на підготовку експлуатаційних кадрів, витрати на консервацію об’єктів і придбання інструмента та інвентарю, передбачених у кошторисах на будівництво і зарахованого до складу оборотних засобів нового підприємства)
  Exact
  [4, с. 25]
  Suffix
  . Проведений аналіз спеціальної літератури показав, що хоч науковці й виділяють капітальний ремонт і поліпшення, однак відмінностей між зазначеними процесами не виділяють. Тому розглянемо більш детально кожен з видів поліпшення: 1) добудова (будівель та споруд) та дообладнання – це створення/ приєднання нового об’єкта в структурі основного засобу; 2) реконструкція – ц

 3. In-text reference with the coordinate start=19584
  Prefix
  Тому розглянемо більш детально кожен з видів поліпшення: 1) добудова (будівель та споруд) та дообладнання – це створення/ приєднання нового об’єкта в структурі основного засобу; 2) реконструкція – це конструктивна реорганізація, перебудова за новими принципами, тобто повне відновлення основного засобу; 3) модернізація (за визначеннями у довідковій літературі
  Exact
  [3, 4, 8, 19]
  Suffix
  ) – удосконалення обладнання, конструкцій, устаткування і машин, які використовуються підприємством у господарській діяльності, шляхом внесення до них змін, що підвищують їх технічний рівень, який відповідає сучасним вимогам; 4) модифікація – зміна, видозміна, перетворення, поява нових ознак, властивостей основного засобу; його якісно відмінні стани.

5
Zagorodnij, A.G. and Voznjuk, G.L. (2005), Finansovo-ekonomichnyj slovnyk, Vydavnyctvo Nacional’nogo universytetu «L’vivs’ka politehnika», L’viv, 174 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=20923
  Prefix
  Редько [16] вибуття основних засобів – ліквідація, реалізація, передача іншим підприємствам і загибель від стихійних лих об’єктів, що значаться у складі основних засобів. Загородній А.Г., В.Л. Вознюк
  Exact
  [5]
  Suffix
  , Е.Б. Фігурнов [18] вибуття основних засобів – списання основних засобів за їх балансовою вартістю у разі їх повної зношеності, знищення внаслідок стихійного лиха чи аварії, безоплатної передачі іншим підприємствам, реалізації на сторону, недостачі під час проведення інвентаризації тощо.

6
Zinkevych, O.V., Goncharuk, Ja.A., Apopij, V.V. and Zagors’kyj, V.S. (2004), «Doslidzhennja okremyh pytan' metodyky obliku vybuttja osnovnyh zasobiv», Proceedings of the Oblik, analiz i audyt u suchasnomu biznesi International Scientific Conference, L’viv, may 27-28, 398 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=23656
  Prefix
  або до отримання економічних вигод (продаж за грошові кошти, передача у фінансову оренду, внесок до статутного капіталу іншого підприємства), або до понесення витрат, пов’язаних з вибуттям активів (безоплатна передача, виявлена недостача в результаті проведення інвентаризації, списання у зв’язку з невідповідністю визнання активами тощо). Зінкевич О.В.
  Exact
  [6]
  Suffix
  також пропонує розглядати шляхи вибуття основних засобів з підприємства з точки зору отримання економічних вигод: операції, що передбачають отримання економічних вигод; операції, що передбачають втрати від їх здійснення; операції, що передбачають призупинення надходження економічних вигод.

7
Karpins’kyj, B.A. and Gerasymenko, O.V. (2005), Finansovo-investycijnyj slovnyk, Magnolija Pljus, L’viv, 304 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=20707
  Prefix
  Останнім етапом життя основного засобу є його вибуття, тому для цілей бухгалтерського обліку доречним є аналіз визначення поняття «вибуття основних засобів». Азріліян А.Н. [1], Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко
  Exact
  [7]
  Suffix
  , А.Ю. Редько [16] вибуття основних засобів – ліквідація, реалізація, передача іншим підприємствам і загибель від стихійних лих об’єктів, що значаться у складі основних засобів. Загородній А.

8
Belik, Yu.A. (Ed.) (1987), Kratkiy ekonomicheskiy slovar’, Politzdat, Moscow, 399 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=19584
  Prefix
  Тому розглянемо більш детально кожен з видів поліпшення: 1) добудова (будівель та споруд) та дообладнання – це створення/ приєднання нового об’єкта в структурі основного засобу; 2) реконструкція – це конструктивна реорганізація, перебудова за новими принципами, тобто повне відновлення основного засобу; 3) модернізація (за визначеннями у довідковій літературі
  Exact
  [3, 4, 8, 19]
  Suffix
  ) – удосконалення обладнання, конструкцій, устаткування і машин, які використовуються підприємством у господарській діяльності, шляхом внесення до них змін, що підвищують їх технічний рівень, який відповідає сучасним вимогам; 4) модифікація – зміна, видозміна, перетворення, поява нових ознак, властивостей основного засобу; його якісно відмінні стани.

9
Kusajkina, N.D. and Cybul’nyk, Ju.S. (2009), Suchasnyj tlumachnyj slovnyk ukrai’ns’koi’ movy, available at: www.hurtom.com/culture/music/6567-suchasnijj-tlumachnijjslovnik-ukransko.html
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=22625
  Prefix
  Ожегова «вибути» означає перестати знаходитися або значитися де-небудь [10]. Кусайкіна Н.Д. розуміє під словом «вибувати» вихід зі складу чогось, залишати місце роботи, перебування, проживання тощо
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Більшість авторів у своїх працях вказують на те, що шляхи вибуття основних засобів за своєю методикою можна об’єднати у дві групи: 1) списання (ліквідація); 2) передача фізичним чи юридичним особам.

10
Ozhegov, S.I., Tolkovyy slovar’ russkogo yazyka, available at: www.jobtoday.com.ua/ slovar/ slovo.php?gnm=4657
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=22492
  Prefix
  Списанню підлягають повністю зношені засоби виробництва, основні засоби, що вийшли з ладу та безнадійні борги. У тлумачному словнику С.І. Ожегова «вибути» означає перестати знаходитися або значитися де-небудь
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Кусайкіна Н.Д. розуміє під словом «вибувати» вихід зі складу чогось, залишати місце роботи, перебування, проживання тощо [9]. Більшість авторів у своїх працях вказують на те, що шляхи вибуття основних засобів за своєю методикою можна об’єднати у дві групи: 1) списання (ліквідація); 2) передача фізичним чи юридичним особам.

11
Pas’ko, O.V. (2005), Vidtvorennja osnovnyh zasobiv agrarnyh pidpryjemstv (na prykladi Sums’koi’ oblasti): Author’s abstract, Sums’kyj nac. agrar. un-t, Sumy, 20 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=22067
  Prefix
  Прохожая [14] вважає, що основні засоби можуть вибувати з підприємства у зв’язку з їх продажем на аукціонах, конфіскацією, безоплатною передачею державним організаціям, передачею в межах однієї юридичної особи; В.В. Сопко [17] – вилученням засновниками та А.І. Пасько
  Exact
  [11]
  Suffix
  – надзвичайними подіями. На думку Б.А. Райзберга [15], під «списанням», в свою чергу, розуміється належність товарних та грошових цінностей підприємства до збитків з вилученням їх із балансу.

12
The Ministry of Finance of Ukraine (2008), Polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 14 «Orenda», available at: http://buhgalter911.com /Res/PSBO/PSBO14.aspx
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=25710
  Prefix
  та технологічних якостей його елементів Моральний знос: знос у результаті створення нових, прогресивніших, економічно ефективніших, досконаліших об’єктів основних засобів з підвищеною продуктивністю 5. Внесок до статутного капіталу Вклад засновника до статутного капіталу суб’єкта господарювання у майновій формі (об’єкт основних засобів) 6. Фінансова оренда П(С)БО 14 «Оренда»
  Exact
  [12]
  Suffix
  декларує передачу у фінансову оренду об’єкта основних засобів як його вибуття, у зв’язку з передачею орендарю всіх ризиків та вигод, пов’язаних з правом користування та володіння активом Закінчення табл. 1 1 2 3 7.

13
The Ministry of Finance of Ukraine (2000), Polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 7 «Osnovni zasoby», available at: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=18127
  Prefix
  За поліпшення виникають витрати на їх добудову, дообладнання, реконструкцію, переоснащення, модернізацію та модифікацію, у результаті чого збільшується первісна вартість основних засобів. Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби»
  Exact
  [13]
  Suffix
  капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи пояснюються як витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об’єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.

 2. In-text reference with the coordinate start=26499
  Prefix
  Втрата внаслідок надзвичайних ситуацій Руйнування основних засобів або псування їх технічно важливих частин у результаті аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж та інших факторів Вибуття основних засобів може бути зумовлено невідповідністю їх певним критеріям, визначених положеннями П(С)БО 7
  Exact
  [13]
  Suffix
  : – ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цього об’єкта; – вартість може бути достовірно визначена; – матеріальність (мати матеріальну форму); – призначення (утримуватися з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адмі

14
Prokhozhaya, V.A. (2006), Osnovnye sredstva: uchet i nalogooblazhenie, Izd-vo Grevtsova, Minsk, 184 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21799
  Prefix
  Аналіз наукової літератури щодо обліку вибуття основних засобів показав, що більшість науковців вважають, що основні засоби можуть вибувати з підприємства шляхом їх продажу, ліквідації, фінансової оренди (лізинг) та безоплатної передачі. Тільки В.А. Прохожая
  Exact
  [14]
  Suffix
  вважає, що основні засоби можуть вибувати з підприємства у зв’язку з їх продажем на аукціонах, конфіскацією, безоплатною передачею державним організаціям, передачею в межах однієї юридичної особи; В.

15
Rayzberg, B.A., Lozovskiy, L.Sh. and Starodubtseva, E.B. (1999), Sovremennyy ekonomicheskiy slovar’, 2nd ed., INFRA-M, Moscow, 479 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=22121
  Prefix
  Прохожая [14] вважає, що основні засоби можуть вибувати з підприємства у зв’язку з їх продажем на аукціонах, конфіскацією, безоплатною передачею державним організаціям, передачею в межах однієї юридичної особи; В.В. Сопко [17] – вилученням засновниками та А.І. Пасько [11] – надзвичайними подіями. На думку Б.А. Райзберга
  Exact
  [15]
  Suffix
  , під «списанням», в свою чергу, розуміється належність товарних та грошових цінностей підприємства до збитків з вилученням їх із балансу. Списанню підлягають повністю зношені засоби виробництва, основні засоби, що вийшли з ладу та безнадійні борги.

16
Red’ko, A.Yu., Baranovskaya, V.G. and Gorbacheva, T.V (1996), Spravochnik-slovar’ bukhgaltera, Drukar, Kyiv, 178 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=20725
  Prefix
  Останнім етапом життя основного засобу є його вибуття, тому для цілей бухгалтерського обліку доречним є аналіз визначення поняття «вибуття основних засобів». Азріліян А.Н. [1], Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко [7], А.Ю. Редько
  Exact
  [16]
  Suffix
  вибуття основних засобів – ліквідація, реалізація, передача іншим підприємствам і загибель від стихійних лих об’єктів, що значаться у складі основних засобів. Загородній А.Г., В.Л. Вознюк [5], Е.

17
Sopko, V.V. (2000), Bukhgalters’kiy oblіk, KNEU, Kyiv, 578 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=22023
  Prefix
  Прохожая [14] вважає, що основні засоби можуть вибувати з підприємства у зв’язку з їх продажем на аукціонах, конфіскацією, безоплатною передачею державним організаціям, передачею в межах однієї юридичної особи; В.В. Сопко
  Exact
  [17]
  Suffix
  – вилученням засновниками та А.І. Пасько [11] – надзвичайними подіями. На думку Б.А. Райзберга [15], під «списанням», в свою чергу, розуміється належність товарних та грошових цінностей підприємства до збитків з вилученням їх із балансу.

18
Figurnov, E.B. (1990), Upravlenie predpriyatiem: slovar’-spravochnik, Profizdat, Moscow, 336 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=20941
  Prefix
  Редько [16] вибуття основних засобів – ліквідація, реалізація, передача іншим підприємствам і загибель від стихійних лих об’єктів, що значаться у складі основних засобів. Загородній А.Г., В.Л. Вознюк [5], Е.Б. Фігурнов
  Exact
  [18]
  Suffix
  вибуття основних засобів – списання основних засобів за їх балансовою вартістю у разі їх повної зношеності, знищення внаслідок стихійного лиха чи аварії, безоплатної передачі іншим підприємствам, реалізації на сторону, недостачі під час проведення інвентаризації тощо.

19
Moiseev, A.V., Petrosyan, K.Ts. and Pilipenko, N.N. (1985), Ekonomicheskiy slovar’spravochnik, 2nd ed., Prosveshchenie, Moscow, 256 p. ВИГІВСЬКА Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=19584
  Prefix
  Тому розглянемо більш детально кожен з видів поліпшення: 1) добудова (будівель та споруд) та дообладнання – це створення/ приєднання нового об’єкта в структурі основного засобу; 2) реконструкція – це конструктивна реорганізація, перебудова за новими принципами, тобто повне відновлення основного засобу; 3) модернізація (за визначеннями у довідковій літературі
  Exact
  [3, 4, 8, 19]
  Suffix
  ) – удосконалення обладнання, конструкцій, устаткування і машин, які використовуються підприємством у господарській діяльності, шляхом внесення до них змін, що підвищують їх технічний рівень, який відповідає сучасним вимогам; 4) модифікація – зміна, видозміна, перетворення, поява нових ознак, властивостей основного засобу; його якісно відмінні стани.