The 12 references with contexts in paper Шиманська (2016) “АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ОБОРОТУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ // Analysis of Ukraine’s foreign trade turnover in context of free trade zone with European Union” / spz:ztu:ven:72505

1
Quantitative Assessment of Ukraine’s Regional Integration Options (2011), Institute for Economic Research and Policy Consulting, German Advisory Group, available at: www.beratergruppeukraine.de/download/Beraterpapiere/2011/PP_05_2011_en.pdf
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=6649
  Prefix
  Динаміка обсягів експорту, імпорту послуг та зовнішньоторговельного балансу України (в частині послу) за 2012–2015 рр. (побудовано за даними офіційної статистики України [4, 5]) За результатами дослідження, проведеного Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (Institute for Economic Research and Policy Consulting) German Advisory Group
  Exact
  [1]
  Suffix
  , у структурі експорту України обсяги експорту до країн ЄС (EU-27) складали 23,3 % у 1996 р., 33,1 % – у 2000 р., 28,2 % – у 2007 р. та 25,4 % – у 2010 р., в той час, коли частка країн СНД невпинно зростала.

 2. In-text reference with the coordinate start=7366
  Prefix
  США (побудовано за даними офіційної статистики України [4, 5]) За даними Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (Institute for Economic Research and Policy Consulting) German Advisory Group
  Exact
  [1]
  Suffix
  , у структурі імпорту України обсяги імпорту з країн ЄС (EU-27) складали 25,2 % у 1996 р., 30,0 % – у 2000 р., 36,7 % – у 2007 р. та 31,4 % – у 2010 р., в той час, коли частка країн СНД у структурі експорту коливалася з 33,0 до 53,5 % протягом цього самого часу.

2
Gitton, Zh. (2015), “Choho chekaty Ukrayini vid rezhymu vil'noyi torhivli z YeS?”, Yevropeys'ka pravda, available at: www.eurointegration.com.ua/articles/2015/07/ 9/7035702/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2519
  Prefix
  Але це не означає, що ці правила не націлені на розвиток бізнесу. Навпаки, вони спрямовані на встановлення правильної рівноваги між захистом прав споживачів та конкурентоспроможністю промисловості”
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Зауважимо, що на сьогодні щодо функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС існує багато міфів, проте вивчення реального стану справ та готовності України до виходу на європейські ринки залишається стратегічно важливим питанням, що потребує дослідження та розробки у всіх інституційних сферах.

3
YeS–Ukrayina: pohlyblena ta vseokhoplyuyucha zona vil'noyi torhivli (2013), Predstavnytstvo YeS v Ukrayini, Kyiv, available at: http://eeas.europa.eu/ delegations/ukraine/documents/virtual_library/dcfta_guidebook_web.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11691
  Prefix
  Так “Україна вживатиме необхідних заходів з метою поступового досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС і зобов’язується дотримуватися принципів, практик, викладених у чинних Рішеннях та Регламентах ЄС”
  Exact
  [3, с. 6]
  Suffix
  . Впровадження вказаних заходів на національному рівні, а також контроль за виконанням таких регламентів на локальному рівні суб’єктами, які прагнуть виходити на зовнішні ринки, сприятиме наближенню України до країн-членів ЄС за рівнем контролю якості товарів та послуг.

4
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2016), Zovnishn'otorhovel'nyy balans Ukrayiny u 2015 rotsi, available at: www.ukrstat.gov.ua/express/expr2016/02/18pdf.zip
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=5981
  Prefix
  Вказані тенденції продемонстровані на рисунку 1. Рис. 1. Динаміка обсягів експорту, імпорту товарів та зовнішньоторговельного балансу України (в частині товарів) за 2012–2015 рр. (побудовано за даними офіційної статистики України
  Exact
  [4, 5]
  Suffix
  ) У сфері послуг спостерігається подібна динаміка скорочення обсягів зовнішньоторговельного обороту. І хоча експорт послуг завжди перевищував імпорт, у 2015 р., порівняно з 2013, зовнішньоторговельний баланс за послугами зменшився на більш ніж 35 % (рис. 2).

 2. In-text reference with the coordinate start=6445
  Prefix
  І хоча експорт послуг завжди перевищував імпорт, у 2015 р., порівняно з 2013, зовнішньоторговельний баланс за послугами зменшився на більш ніж 35 % (рис. 2). Рис. 2. Динаміка обсягів експорту, імпорту послуг та зовнішньоторговельного балансу України (в частині послу) за 2012–2015 рр. (побудовано за даними офіційної статистики України
  Exact
  [4, 5]
  Suffix
  ) За результатами дослідження, проведеного Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (Institute for Economic Research and Policy Consulting) German Advisory Group [1], у структурі експорту України обсяги експорту до країн ЄС (EU-27) складали 23,3 % у 1996 р., 33,1 % – у 2000 р., 28,2 % – у 2007 р. та 25,4 % – у 2010 р., в той час, коли частка країн СНД невпи

 3. In-text reference with the coordinate start=7203
  Prefix
  При цьому структура експорту за країнамипартнерами також зміщується в бік країн ЄС. Рис. 3. Структура та динаміка обсягів експорту України за 2012–2015 рр., млн. дол. США (побудовано за даними офіційної статистики України
  Exact
  [4, 5]
  Suffix
  ) За даними Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (Institute for Economic Research and Policy Consulting) German Advisory Group [1], у структурі імпорту України обсяги імпорту з країн ЄС (EU-27) складали 25,2 % у 1996 р., 30,0 % – у 2000 р., 36,7 % – у 2007 р. та 31,4 % – у 2010 р., в той час, коли частка країн СНД у структурі експорту коливалася з 33,0 до 53,5 %

 4. In-text reference with the coordinate start=7892
  Prefix
  Імпорт протягом 2012–2015 рр. (рис. 4) показує таку саму тенденцію до зниження, а також до зміни його регіональної структури. Рис. 4. Структура та динаміка обсягів імпорту України за 2012-2015 рр., млн. дол. США (побудовано за даними офіційно статистики України
  Exact
  [4, 5]
  Suffix
  ) За словами О.І. Шниркова, “за сучасних умов економіка України знаходиться під впливом двох зовнішньоекономічних процесів: розвиток економічної інтеграції з ЄС та одночасно поглиблення дезінтеграції з економікою РФ” [11, с. 168].

5
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2014), Zovnishn'otorhovel'nyy balans Ukrayiny, available at: www.ukrstat.gov.ua/express/expr2014/02_14/23.zip
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=5981
  Prefix
  Вказані тенденції продемонстровані на рисунку 1. Рис. 1. Динаміка обсягів експорту, імпорту товарів та зовнішньоторговельного балансу України (в частині товарів) за 2012–2015 рр. (побудовано за даними офіційної статистики України
  Exact
  [4, 5]
  Suffix
  ) У сфері послуг спостерігається подібна динаміка скорочення обсягів зовнішньоторговельного обороту. І хоча експорт послуг завжди перевищував імпорт, у 2015 р., порівняно з 2013, зовнішньоторговельний баланс за послугами зменшився на більш ніж 35 % (рис. 2).

 2. In-text reference with the coordinate start=6445
  Prefix
  І хоча експорт послуг завжди перевищував імпорт, у 2015 р., порівняно з 2013, зовнішньоторговельний баланс за послугами зменшився на більш ніж 35 % (рис. 2). Рис. 2. Динаміка обсягів експорту, імпорту послуг та зовнішньоторговельного балансу України (в частині послу) за 2012–2015 рр. (побудовано за даними офіційної статистики України
  Exact
  [4, 5]
  Suffix
  ) За результатами дослідження, проведеного Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (Institute for Economic Research and Policy Consulting) German Advisory Group [1], у структурі експорту України обсяги експорту до країн ЄС (EU-27) складали 23,3 % у 1996 р., 33,1 % – у 2000 р., 28,2 % – у 2007 р. та 25,4 % – у 2010 р., в той час, коли частка країн СНД невпи

 3. In-text reference with the coordinate start=7203
  Prefix
  При цьому структура експорту за країнамипартнерами також зміщується в бік країн ЄС. Рис. 3. Структура та динаміка обсягів експорту України за 2012–2015 рр., млн. дол. США (побудовано за даними офіційної статистики України
  Exact
  [4, 5]
  Suffix
  ) За даними Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (Institute for Economic Research and Policy Consulting) German Advisory Group [1], у структурі імпорту України обсяги імпорту з країн ЄС (EU-27) складали 25,2 % у 1996 р., 30,0 % – у 2000 р., 36,7 % – у 2007 р. та 31,4 % – у 2010 р., в той час, коли частка країн СНД у структурі експорту коливалася з 33,0 до 53,5 %

 4. In-text reference with the coordinate start=7892
  Prefix
  Імпорт протягом 2012–2015 рр. (рис. 4) показує таку саму тенденцію до зниження, а також до зміни його регіональної структури. Рис. 4. Структура та динаміка обсягів імпорту України за 2012-2015 рр., млн. дол. США (побудовано за даними офіційно статистики України
  Exact
  [4, 5]
  Suffix
  ) За словами О.І. Шниркова, “за сучасних умов економіка України знаходиться під впливом двох зовнішньоекономічних процесів: розвиток економічної інтеграції з ЄС та одночасно поглиблення дезінтеграції з економікою РФ” [11, с. 168].

6
Kudyrko, L.P. (2015), “Rehulyatorna komponenta zminy roli krayin peryferiyi ta napivperyferiyi v mizhnarodniy torhivli”, Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, Vol. 30, pp. 104–112.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=3078
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням і вирішенням актуальних проблем міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельних операцій України займаються такі вчені та дослідники, як Т.Ф. Гордєєва, Л.П. Кудирко
  Exact
  [6]
  Suffix
  , А.Мазаракі, Т.М. Мельник [7, 8], К.С. Пугачевська [7, 8], О.М. Сазонець [9], Т.М. Циганкова, О.І. Шнирков [11] та інші. Проте питання функціонування зони вільної торгівлі між Україною та країнами ЄС наразі потребують вирішення в режимі реального часу.

 2. In-text reference with the coordinate start=4304
  Prefix
  Проте, беззаперечною є необхідність інтенсифікації залучення України до міжнародного торговельного обміну, що сприятиме не лише посиленню позицій нашої країни, а й формуванню активного попиту на українські товари, що сприятиме розвитку вітчизняного товарного виробництва. Кудирко Л.П.
  Exact
  [6]
  Suffix
  у контексті місця у процесах міжнародної торгівлі зараховує Україну до, так званої, групи країн “периферії”, яким, на її думку притаманні “поширення низькотехнологічних виробництв, низький рівень концентрації капіталу, слабка бюрократія, поширення неформальних інститутів у вигляді релігії та забобонів, переважання агрокультури як способу життя та виробництва” [6, с. 108].

 3. In-text reference with the coordinate start=4681
  Prefix
  Кудирко Л.П. [6] у контексті місця у процесах міжнародної торгівлі зараховує Україну до, так званої, групи країн “периферії”, яким, на її думку притаманні “поширення низькотехнологічних виробництв, низький рівень концентрації капіталу, слабка бюрократія, поширення неформальних інститутів у вигляді релігії та забобонів, переважання агрокультури як способу життя та виробництва”
  Exact
  [6, с. 108]
  Suffix
  . Крім України, на думку вченої, до цієї групи належать ще 78 країн світу, що, перш за все, відомі у світі як постачальники сировини переважно з низьким рівнем ВВП на душу населення, низьким індексом розвитку людського потенціалу, незначним експортом високотехнологічної продукції.

7
Mel'nyk, T.M. and Puhachevs'ka, K.S. (2014), “Netaryfnyy protektsionizm u krayinakh YeS ta Ukrayini”, Biznes Inform, Vol. 1, pp. 20–27, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_1_5
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3111
  Prefix
  Дослідженням і вирішенням актуальних проблем міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельних операцій України займаються такі вчені та дослідники, як Т.Ф. Гордєєва, Л.П. Кудирко [6], А.Мазаракі, Т.М. Мельник
  Exact
  [7, 8]
  Suffix
  , К.С. Пугачевська [7, 8], О.М. Сазонець [9], Т.М. Циганкова, О.І. Шнирков [11] та інші. Проте питання функціонування зони вільної торгівлі між Україною та країнами ЄС наразі потребують вирішення в режимі реального часу.

 2. In-text reference with the coordinate start=3139
  Prefix
  Дослідженням і вирішенням актуальних проблем міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельних операцій України займаються такі вчені та дослідники, як Т.Ф. Гордєєва, Л.П. Кудирко [6], А.Мазаракі, Т.М. Мельник [7, 8], К.С. Пугачевська
  Exact
  [7, 8]
  Suffix
  , О.М. Сазонець [9], Т.М. Циганкова, О.І. Шнирков [11] та інші. Проте питання функціонування зони вільної торгівлі між Україною та країнами ЄС наразі потребують вирішення в режимі реального часу.

8
Mel'nyk, T.M. and Puhachevs'ka, K.S. (2013), “Otsinyuvannya vplyvu importu na promizhne i kintseve spozhyvannya v Ukrayini”, Aktual'ni problemy ekonomiky, Vol. 11, pp. 62–70.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=3111
  Prefix
  Дослідженням і вирішенням актуальних проблем міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельних операцій України займаються такі вчені та дослідники, як Т.Ф. Гордєєва, Л.П. Кудирко [6], А.Мазаракі, Т.М. Мельник
  Exact
  [7, 8]
  Suffix
  , К.С. Пугачевська [7, 8], О.М. Сазонець [9], Т.М. Циганкова, О.І. Шнирков [11] та інші. Проте питання функціонування зони вільної торгівлі між Україною та країнами ЄС наразі потребують вирішення в режимі реального часу.

 2. In-text reference with the coordinate start=3139
  Prefix
  Дослідженням і вирішенням актуальних проблем міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельних операцій України займаються такі вчені та дослідники, як Т.Ф. Гордєєва, Л.П. Кудирко [6], А.Мазаракі, Т.М. Мельник [7, 8], К.С. Пугачевська
  Exact
  [7, 8]
  Suffix
  , О.М. Сазонець [9], Т.М. Циганкова, О.І. Шнирков [11] та інші. Проте питання функціонування зони вільної торгівлі між Україною та країнами ЄС наразі потребують вирішення в режимі реального часу.

 3. In-text reference with the coordinate start=5303
  Prefix
  Пугачевської, які вказують, що “український експорт переважно складається з продукції перших технологічних переділів, імпорт – навпаки, з високотехнологічної продукції й товарів кінцевого споживання, а також енергоносіїв”
  Exact
  [8, с. 63–64]
  Suffix
  . Основним засобом нівелювання негативного впливу імпорту на економіку України вказані автори вбачають у орієнтації на несировинні, переробні і високотехнологічні галузі промисловості [8, с. 69].

 4. In-text reference with the coordinate start=5511
  Prefix
  експорт переважно складається з продукції перших технологічних переділів, імпорт – навпаки, з високотехнологічної продукції й товарів кінцевого споживання, а також енергоносіїв” [8, с. 63–64]. Основним засобом нівелювання негативного впливу імпорту на економіку України вказані автори вбачають у орієнтації на несировинні, переробні і високотехнологічні галузі промисловості
  Exact
  [8, с. 69]
  Suffix
  . Аналіз динаміки експорту та імпорту товарів України дозволяє говорити про їх суттєве скорочення, що почалося ще з 2012 р. Разом з тим, вперше за останні роки за товарами Україна вийшла на позитивне зовнішньоторговельне сальдо.

9
Sazonets', O.M. (2012), “Analiz dynamiky zrostannya obsyahiv mizhnarodnoyi torhivli posluhamy”, Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, Vol. 31 (1), pp. 33–38.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3163
  Prefix
  Дослідженням і вирішенням актуальних проблем міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельних операцій України займаються такі вчені та дослідники, як Т.Ф. Гордєєва, Л.П. Кудирко [6], А.Мазаракі, Т.М. Мельник [7, 8], К.С. Пугачевська [7, 8], О.М. Сазонець
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Т.М. Циганкова, О.І. Шнирков [11] та інші. Проте питання функціонування зони вільної торгівлі між Україною та країнами ЄС наразі потребують вирішення в режимі реального часу. Вивчення зовнішньоторговельного обороту України протягом останніх років допоможе встановити основні тенденції залучення України до процесів міжнародної торгівлі та допоможе сформулювати перспе

10
Hejlijer, M. and P’jatnyc'kyj, V. (2013), Torhivlya z YeS v ramkakh pohlyblenoyi ta vseosyazhnoyi uhody pro vil'nu torhivlyu: Roz"yasnennya perevah pohlyblenoyi ta vseosyazhnoyi uhody pro vil'nu torhivlyu (ZVT+) mizh Ukrayinoyu ta YeS, Economic & Export Analysts LTD, available at: www.me.gov.ua/Documents/DCFTAEU_UA.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9664
  Prefix
  роз’ясненнями М.Хейлієра та В.П’ятницького щодо переваг поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю (ЗВТ+) між Україною та ЄС, “незважаючи на відкриття величезних можливостей для великих товаровиробників, гармонізація законодавства України із законодавством ЄС означатиме, що всі підприємства (великі, середні та малі) повинні будуть прийняти ці правила та дотримуватися їх”
  Exact
  [10,
  Suffix
  . Тому скасування технічних бар’єрів входження на ринки ЄС не означає нівелювання значення якісних показників експортованої продукції, напроти, вказує на необхідність приведення вітчизняних екологічних та санітарних стандартів до європейських норм і регламентів, що поставить Україну у ранг європейських торгових партнерів.

11
Shnyrkov, O.I. (2015), “Zona vil'noyi torhivli Ukrayiny z YeS za umov ekonomichnoyi dezintehratsiyi z RF”, Suchasni vyklyky rozvytku svitovoyi ekonomiky, Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference, Kyiv, November 19-20, 2015, Kyivs'kyy natsional'nyy universytet imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv, pp. 168–171.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3200
  Prefix
  Дослідженням і вирішенням актуальних проблем міжнародної торгівлі та зовнішньоторговельних операцій України займаються такі вчені та дослідники, як Т.Ф. Гордєєва, Л.П. Кудирко [6], А.Мазаракі, Т.М. Мельник [7, 8], К.С. Пугачевська [7, 8], О.М. Сазонець [9], Т.М. Циганкова, О.І. Шнирков
  Exact
  [11]
  Suffix
  та інші. Проте питання функціонування зони вільної торгівлі між Україною та країнами ЄС наразі потребують вирішення в режимі реального часу. Вивчення зовнішньоторговельного обороту України протягом останніх років допоможе встановити основні тенденції залучення України до процесів міжнародної торгівлі та допоможе сформулювати перспективні напрями його розвитку, що зумов

 2. In-text reference with the coordinate start=8133
  Prefix
  Шниркова, “за сучасних умов економіка України знаходиться під впливом двох зовнішньоекономічних процесів: розвиток економічної інтеграції з ЄС та одночасно поглиблення дезінтеграції з економікою РФ”
  Exact
  [11, с. 168]
  Suffix
  . Виходячи з представлених на рисунках 3 та 4 даних, можна стверджувати, що рівень торгівлі між країнами ЄС та Україною, не дивлячись на встановлення зони вільної торгівлі, достатньо низький, порівнян з зовнішньоторговельним оборотом з країнами СНД, проте має багато перспектив на майбутнє.

12
Yakoyu bude zona vil'noyi torhivli (HVZVT)”, Biznes po-yevropeys'ky: putivnyk dlya maloho ta seredn'oho biznesu, available at: http://europa-torgivlia.org.ua/about-fta/ ШИМАНСЬКА Катерина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки Житомирського державного технологічного університету, сертифікований ау
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8972
  Prefix
  та 2 протоколах Угоди про асоціацію України з ЄС, передбачено скасування більшості митних зборів (понад на 95 % товарів) після набуття Угодою чинності, а також встановлення спеціальних мит на окремі категорії товарів. За розрахунками фахівців, “внаслідок скасування мит українські експортери заощаджуватимуть 487 млн. євро щороку. Економія експортерів ЄС складе 391 млн. євро щороку”
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Перспективним напрямом реалізації зовнішньоторговельної політики України є сприяння залученню підприємств малого та середнього бізнесу, що на сьогодні працюють переважно на національних ринках, на європейські ринки, оскільки на сьогодні вони доступні лише великим бізнес-одиницям.