The 16 references with contexts in paper Мельничук (2016) “ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: АКТИВІЗАЦІЯ ЙОГО РОЗВИТКУ // Labor potential: enhancing its development” / spz:ztu:ven:72471

1
Stakanova, O.V. (1981), “O strukture trudovogo potencyala”, Socyologycheskye yssledovanyja, No. 2, p. 75.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3961
  Prefix
  з огляду на його значущість для держави доцільно розглядати в теоретико-методологічному та практичному аспектах, як це у своїй більшості дотримувалося в наукових роботах провідних зарубіжних і вітчизняних вчених з акцентом у них на визначальній ролі людини в суспільних відносинах. Однак самі визначення економічної категорії «трудовий потенціал» навіть в оригінальному контексті
  Exact
  [1–4]
  Suffix
  та часовій послідовності з 80-х років минулого століття до сьогодні, методики його оцінювання на різних рівнях [5–7] та інше настільки різні, що поки не дозволяють зарахувати його до розряду статистичних показників.

2
Pankratov, A.S. (1988), Upravlenye vosproyzvodstvom trudovogo potencyala, MGU, Moscow, 279 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3961
  Prefix
  з огляду на його значущість для держави доцільно розглядати в теоретико-методологічному та практичному аспектах, як це у своїй більшості дотримувалося в наукових роботах провідних зарубіжних і вітчизняних вчених з акцентом у них на визначальній ролі людини в суспільних відносинах. Однак самі визначення економічної категорії «трудовий потенціал» навіть в оригінальному контексті
  Exact
  [1–4]
  Suffix
  та часовій послідовності з 80-х років минулого століття до сьогодні, методики його оцінювання на різних рівнях [5–7] та інше настільки різні, що поки не дозволяють зарахувати його до розряду статистичних показників.

3
Bogynja, D.P. and Grishnova, O.A. (2001), Osnovy ekonomiky praci, Znannja-Pres, Kyiv, 313 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3961
  Prefix
  з огляду на його значущість для держави доцільно розглядати в теоретико-методологічному та практичному аспектах, як це у своїй більшості дотримувалося в наукових роботах провідних зарубіжних і вітчизняних вчених з акцентом у них на визначальній ролі людини в суспільних відносинах. Однак самі визначення економічної категорії «трудовий потенціал» навіть в оригінальному контексті
  Exact
  [1–4]
  Suffix
  та часовій послідовності з 80-х років минулого століття до сьогодні, методики його оцінювання на різних рівнях [5–7] та інше настільки різні, що поки не дозволяють зарахувати його до розряду статистичних показників.

4
Pyrozhkov, S.I. (2008), Demografichnyj i trudovyj potencial, Vol. 1, Vybrani naukovi praci, Kyi'vs'kyj nacional'nyj torgovo-ekonomichnyj universytet, Kyiv, 934 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3961
  Prefix
  з огляду на його значущість для держави доцільно розглядати в теоретико-методологічному та практичному аспектах, як це у своїй більшості дотримувалося в наукових роботах провідних зарубіжних і вітчизняних вчених з акцентом у них на визначальній ролі людини в суспільних відносинах. Однак самі визначення економічної категорії «трудовий потенціал» навіть в оригінальному контексті
  Exact
  [1–4]
  Suffix
  та часовій послідовності з 80-х років минулого століття до сьогодні, методики його оцінювання на різних рівнях [5–7] та інше настільки різні, що поки не дозволяють зарахувати його до розряду статистичних показників.

5
Chalenko, O.Ju. (2013), “Metodyka vyznachennja ekonomichnogo potencialu”, Ekonomika Ukrai'ny, No. 8, pp. 40–54.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4091
  Prefix
  Однак самі визначення економічної категорії «трудовий потенціал» навіть в оригінальному контексті [1–4] та часовій послідовності з 80-х років минулого століття до сьогодні, методики його оцінювання на різних рівнях
  Exact
  [5–7]
  Suffix
  та інше настільки різні, що поки не дозволяють зарахувати його до розряду статистичних показників. Адже це мало б важливе значення власне задля прогнозування раціонального використання і активізації розвитку трудового потенціалу.

6
Duda, T.S. and Popivnjak, S.V. (2013), “Trudovyj potencial pidpryjemstva: ocinjuvannja ta zasoby pidvyshhennja efektyvnosti vykorystannja”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 23.3, pp. 370–375.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4091
  Prefix
  Однак самі визначення економічної категорії «трудовий потенціал» навіть в оригінальному контексті [1–4] та часовій послідовності з 80-х років минулого століття до сьогодні, методики його оцінювання на різних рівнях
  Exact
  [5–7]
  Suffix
  та інше настільки різні, що поки не дозволяють зарахувати його до розряду статистичних показників. Адже це мало б важливе значення власне задля прогнозування раціонального використання і активізації розвитку трудового потенціалу.

7
Sidorenko, V.V. (2011), “Integral'na ocinka trudovogo potencialu mashynobudivnyh pidpryjemstv”, Visnyk Hmel'nyc'kogo nac. un-tu, Vol. 1, No. 5, pp. 106–110.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4091
  Prefix
  Однак самі визначення економічної категорії «трудовий потенціал» навіть в оригінальному контексті [1–4] та часовій послідовності з 80-х років минулого століття до сьогодні, методики його оцінювання на різних рівнях
  Exact
  [5–7]
  Suffix
  та інше настільки різні, що поки не дозволяють зарахувати його до розряду статистичних показників. Адже це мало б важливе значення власне задля прогнозування раціонального використання і активізації розвитку трудового потенціалу.

8
Bendasjuk, O.O. (2010), “Osoblyvosti rozvytku trudovogo potencialu Ukrai'ny v umovah perehodu do innovacijnoi' modeli ekonomiky”, Regional'na ekonomika, No. 1, pp. 172–177.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4685
  Prefix
  Незважаючи на помітні неузгодженості щодо трудового потенціалу, загальновизнані його кількісні показники (зокрема, статевовікові, демографічні) та якісні характеристики (освітньопрофесійні, медико-психологічні тощо) постійно потребують поліпшення та покращення, як це підтверджено в наукових працях відомих вітчизняних вчених
  Exact
  [8–10]
  Suffix
  та низці державних документів [11, 12]. До найбільш прогресивних стратегій розвитку трудового потенціалу належать стратегії, що запропоновані зокрема в роботах [13–15] відомими науковцями, в яких особливу роль відведено освіті та університетській і академічній науці.

9
Il'i'ch, L.M. (2006), Trudovyj potencial Ukrai'ny ta efektyvnist' jogo vykorystannja: dissertation, Derzhavnyj komitet statystyky Ukrai'ny, Kyiv, 223 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4685
  Prefix
  Незважаючи на помітні неузгодженості щодо трудового потенціалу, загальновизнані його кількісні показники (зокрема, статевовікові, демографічні) та якісні характеристики (освітньопрофесійні, медико-психологічні тощо) постійно потребують поліпшення та покращення, як це підтверджено в наукових працях відомих вітчизняних вчених
  Exact
  [8–10]
  Suffix
  та низці державних документів [11, 12]. До найбільш прогресивних стратегій розвитку трудового потенціалу належать стратегії, що запропоновані зокрема в роботах [13–15] відомими науковцями, в яких особливу роль відведено освіті та університетській і академічній науці.

10
Kravchenko, M.V. (2007), “Problemy ta perspektyvy rozvytku trudovogo potencialu Ukrai'ny: regional'nyj vymir”, Derzhavne budivnyctvo, No. 1, Vol. 2, available at: www.nbuv.gov.ua
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4685
  Prefix
  Незважаючи на помітні неузгодженості щодо трудового потенціалу, загальновизнані його кількісні показники (зокрема, статевовікові, демографічні) та якісні характеристики (освітньопрофесійні, медико-психологічні тощо) постійно потребують поліпшення та покращення, як це підтверджено в наукових працях відомих вітчизняних вчених
  Exact
  [8–10]
  Suffix
  та низці державних документів [11, 12]. До найбільш прогресивних стратегій розвитку трудового потенціалу належать стратегії, що запропоновані зокрема в роботах [13–15] відомими науковцями, в яких особливу роль відведено освіті та університетській і академічній науці.

11
Verhovna Rada Ukrai'ny (2012), Pro profesijnyj rozvytok pracivnykiv, available at: http:// zakon4.rada.gov.ua
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4722
  Prefix
  Незважаючи на помітні неузгодженості щодо трудового потенціалу, загальновизнані його кількісні показники (зокрема, статевовікові, демографічні) та якісні характеристики (освітньопрофесійні, медико-психологічні тощо) постійно потребують поліпшення та покращення, як це підтверджено в наукових працях відомих вітчизняних вчених [8–10] та низці державних документів
  Exact
  [11, 12]
  Suffix
  . До найбільш прогресивних стратегій розвитку трудового потенціалу належать стратегії, що запропоновані зокрема в роботах [13–15] відомими науковцями, в яких особливу роль відведено освіті та університетській і академічній науці.

12
Kabiet Ministriv Ukrai'ny (2011), Pro zatverdzhennja nacional'noi' ramky kvalifikacii', available at: http://zakon4.rada.gov.ua
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4722
  Prefix
  Незважаючи на помітні неузгодженості щодо трудового потенціалу, загальновизнані його кількісні показники (зокрема, статевовікові, демографічні) та якісні характеристики (освітньопрофесійні, медико-психологічні тощо) постійно потребують поліпшення та покращення, як це підтверджено в наукових працях відомих вітчизняних вчених [8–10] та низці державних документів
  Exact
  [11, 12]
  Suffix
  . До найбільш прогресивних стратегій розвитку трудового потенціалу належать стратегії, що запропоновані зокрема в роботах [13–15] відомими науковцями, в яких особливу роль відведено освіті та університетській і академічній науці.

13
Shaul's'ka, L.V. (2006), Trudovyj potencial: bagatorivneva strategija zberezhennja ta rozvytku: dissertation, NAN Ukrai'ny, Instytut ekonomiky promyslovosti, Donetsk, 460 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4862
  Prefix
  , демографічні) та якісні характеристики (освітньопрофесійні, медико-психологічні тощо) постійно потребують поліпшення та покращення, як це підтверджено в наукових працях відомих вітчизняних вчених [8–10] та низці державних документів [11, 12]. До найбільш прогресивних стратегій розвитку трудового потенціалу належать стратегії, що запропоновані зокрема в роботах
  Exact
  [13–15]
  Suffix
  відомими науковцями, в яких особливу роль відведено освіті та університетській і академічній науці. Однак у наш час нові реалії глобального характеру вимагають суттєвих новацій у вирішенні завдань розвитку трудового потенціалу і, в першу чергу, шляхом активізації інтеграції освіти, науки та виробництва в єдиному інноваційному полі.

14
Sukov, G.S. and Tupyk, Y.Ja. (2008), Upravlenye razvytyem personala na mashynо stroytel'nom zavode. Teoryja y praktyka, in Danjuk, V.M. (Ed.), KNEU, Kyiv, 232 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4862
  Prefix
  , демографічні) та якісні характеристики (освітньопрофесійні, медико-психологічні тощо) постійно потребують поліпшення та покращення, як це підтверджено в наукових працях відомих вітчизняних вчених [8–10] та низці державних документів [11, 12]. До найбільш прогресивних стратегій розвитку трудового потенціалу належать стратегії, що запропоновані зокрема в роботах
  Exact
  [13–15]
  Suffix
  відомими науковцями, в яких особливу роль відведено освіті та університетській і академічній науці. Однак у наш час нові реалії глобального характеру вимагають суттєвих новацій у вирішенні завдань розвитку трудового потенціалу і, в першу чергу, шляхом активізації інтеграції освіти, науки та виробництва в єдиному інноваційному полі.

15
Rapic'kyj, T.I. (2010), “Konceptual'ni zasady strategichnogo upravlinnja rozvytkom trudovogo potencialu Ukrai'ny”, Ekonomichni nauky: zbirnyk naukovyh prac' Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Vol. 18, I, available at: www.br.com.ua/ referats/Economical_topics/78014.htm
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4862
  Prefix
  , демографічні) та якісні характеристики (освітньопрофесійні, медико-психологічні тощо) постійно потребують поліпшення та покращення, як це підтверджено в наукових працях відомих вітчизняних вчених [8–10] та низці державних документів [11, 12]. До найбільш прогресивних стратегій розвитку трудового потенціалу належать стратегії, що запропоновані зокрема в роботах
  Exact
  [13–15]
  Suffix
  відомими науковцями, в яких особливу роль відведено освіті та університетській і академічній науці. Однак у наш час нові реалії глобального характеру вимагають суттєвих новацій у вирішенні завдань розвитку трудового потенціалу і, в першу чергу, шляхом активізації інтеграції освіти, науки та виробництва в єдиному інноваційному полі.

16
Mel'nyk, L.G. (2003), Fundamental'nye osnovy razvytyja, YTD "Unyversytetskaja knyga", Sumy, 288 p. МЕЛЬНИЧУК Ольга Петрівна – старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету. Наук
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7179
  Prefix
  В широкому розумінні розвиток – це «...процес закономірної зміни, переходу від одного стану до іншого, більш довершеного; перехід від старого якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого до вищого»
  Exact
  [16, с. 26]
  Suffix
  . Щодо трудового потенціалу, то його розвиток передбачає постійне покращання медико-біологічних, освітньо-кваліфікаційних, статевовікових та інших якісних характеристик осіб з економічно-активного населення як незворотну, спрямовану та закономірну позитивну їх зміну.