The 18 references with contexts in paper Давидюк, Жалінська, Марчева (2016) “ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ КРИЗИ // Impact of processes of transformation on dairy enterprises’ activity under crisis” / spz:ztu:ven:72457

1
Zhuk, I.M. (Ed.), Regiony Ukrai'ny 2015, Vol. 2, 681 p., available at: www.ukrstat.gov.ua/
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=16031
  Prefix
  Рік 2014 р. до 2005 р., 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 +/– Питома вага галузі – в Житомирській області 0,44 0,40 0,37 0,30 0,23 0,28 0,28 0,29 -0,15 – в Україні 0,16 0,14 0,18 0,18 0,16 0,18 0,19 0,21 0,05 Клок галузі 2,69 2,84 2,03 1,71 1,40 1,61 1,49 1,39 -1,3 Джерело: розраховано авторами за
  Exact
  [1]
  Suffix
  Також було розраховано коефіцієнт локалізації галузі за кількістю найманих працівників за період 2010–2013 рр., значення яких в цілому підтверджують виявлену тенденцію зменшення питомої ваги галузі.

 2. In-text reference with the coordinate start=16927
  Prefix
  той час як по Україні питома вага галузі залишається незмінною. 68 Структуру асортименту молокопереробних підприємств наведемо в розрізі основних асортиментних груп: молоко рідке оброблене, йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, сири жирні. Динаміка показників за останніми двома асортиментними позиціями відображена на рисунку 2. Рік Джерело: побудовано авторами за
  Exact
  [1]
  Suffix
  Рис. 2. Динаміка показників виробництва йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків й сирів жирних в Житомирській області за 2004–2014 рр. Вочевидь спостерігається зменшення виробництва сирів жирних: величина показника у 2014 р. майже вдвічі менше за показник 2004.

2
Biznes-Gid, available at: http://business-guide.com.ua/enterprises?o=171&v=131
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14222
  Prefix
  них є ПАТ «Житомирський маслозавод», ТОВ «Молочник», ТОВ «Андрушівський маслосир завод», ПАТ «Житомирмолоко», ПАТ «Овруцький молочноконсервний комбінат», ТОВ «Галіївський маслозавод», ДП «Ружин-молоко», ДП «Молочний завод», ТзОВ Молочна фабрика «Рейнфорд». Найбільше підприємств розташовано в м. Житомир, Андрушівському, Радомишльському та Ємільчинському районах
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Визначити рівень розвитку певної галузі в регіоні можна за допомогою показника локалізації, який розраховується як співвідношення питомої ваги певної галузі в загальному виробництві області й такого ж співвідношення у межах країни.

3
Gumenjuk, G.D. and Slyva, Ju.V. (2015), “Standarty na harchovi produkty ta i'h garmonizacija z mizhnarodnymy i jevropejs'kymy vymogamy”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 21, No. 1, pp. 15–21.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4064
  Prefix
  Так можна зазначити праці, які стосуються впровадження міжнародних стандартів якості, гармонізації вітчизняних стандартів з міжнародними та європейськими вимогами. Зокрема роботи Д.Крисанова, Г.Гуменюк, Ю.Сливи, Л.Чернелевського, Н.Кудренко присвячені вивченню перелічених аспектів
  Exact
  [3, 8, 18]
  Suffix
  . Також наукова спільнота активно обговорює 65 проблеми та напрями реформування підприємств молочної галузі України. Серед останніх праць можемо виділити дослідження В.Ємцева, І.Ємцевої, Т.Керанчук, С.

 2. In-text reference with the coordinate start=23100
  Prefix
  Безумовно, це матиме суттєві позитивні наслідки для вітчизняних підприємств, в т. ч. усунення технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі, підвищення конкурентоспроможності окремих підприємств. Варто підкреслити, що на цьому шляху Україною зроблено вже досить багато, про що зазначається в ряді досліджень
  Exact
  [3, 8, 18]
  Suffix
  . Останні зміни стосуються остаточного скасування дії 12 776 ГОСТів, які залишаться частково дійсними на перехідний період до 2018 р. Підприємства за бажанням зможуть застосовувати їх добровільно.

4
Davydjuk, Ju.V. (2016), “Retrospektyvnyj analiz vplyvu faktoriv makroseredovyshha na dijal'nist' molokopererobnyh pidpryjemstv”, Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, No. 16.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=5602
  Prefix
  Відповідно до специфіки, саме молокопереробна галузь (її стан, динаміка функціонування) знаходиться під суттєвим впливом факторів зовнішнього середовища, а особливо макросередовища, яке формується на рівні окремої країни і пов’язано зі зміною політики як внутрішньої, так і зовнішньої, законодавства, економічної ситуації тощо
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Прослідкуємо особливості впливу факторів макросередовища на діяльність підприємств з виробництва молочних продуктів за допомогою таблиці (табл. 1). Таблиця 1 Домінуючі фактори впливу макросередовища на розвиток молокопереробних підприємств України у 2005–2015 рр.

 2. In-text reference with the coordinate start=8894
  Prefix
  Стабілізація фінансово-економічного стану провідних підприємств галузі 2015 Зовнішньоекономічне середовище Економічне середовище Втрата традиційних ринків збуту. Скорочення поголів’я корів та виробництва молока. Зменшення обсягів продажу молокопродуктів. Збитковість молочного скотарства як результат кризових явищ в економіці Джерело:
  Exact
  [4]
  Suffix
  Крім окреслених, специфічним фактором впливу на стан молокопереробної галузі, який діяв на постійній основі, є природно-кліматичне середовище, що й обумовлює сезонний характер виробництва і переробки молока, наявність або відсутність кормової бази для поголів’я скота.

 3. In-text reference with the coordinate start=9330
  Prefix
  впливу на стан молокопереробної галузі, який діяв на постійній основі, є природно-кліматичне середовище, що й обумовлює сезонний характер виробництва і переробки молока, наявність або відсутність кормової бази для поголів’я скота. В результаті дії цього фактора відбувалися коливання закупівельних цін на молочну сировину, що й спричиняли істотні економічні втрати аграріїв
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Тенденції функціонування та розвитку підприємств з виробництва молока та молочних продуктів ілюструють зміни у вітчизняній промисловості та дають змогу окреслити виклики, з яким стикаються виробники у теперішній час.

5
Bul'chak, T.M. (Ed.) (2014), Dijal'nist' sub’jektiv gospodarjuvannja Zhytomyrshhyny 2013, 208 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13641
  Prefix
  10934 80,3 Обсяги реалізованої продукції, млн. грн. 3786,0 3466,0 4074,4 4703,5 124,2 Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -34597,9 -83247,1 20971,9 74403,7 – Питома вага збиткових підприємств, % 52,4 45,9 42,5 39,8 -12,6 Рентабельність операційної діяльності, % 2,7 1,9 5,0 6,4 3,7 Рентабельність усієї діяльності, % -0,8 -2,1 0,5 1,6 2,4 Джерело: сформовано авторами за
  Exact
  [5, 17]
  Suffix
  На сьогодні в Житомирській області функціонує 40 підприємств з перероблення молока і виробництва сиру та 3 підприємства з виробництва морозива. Провідними серед них є ПАТ «Житомирський маслозавод», ТОВ «Молочник», ТОВ «Андрушівський маслосир завод», ПАТ «Житомирмолоко», ПАТ «Овруцький молочноконсервний комбінат», ТОВ «Галіївський маслозавод», ДП «Ружин-моло

6
Jemcev, V.I. and Jemceva, I.V. (2015), “Naprjamy reformuvannja molochnogo pid kompleksu APK Ukrai'ny v umovah jogo adaptacii' do vymogo konkurento formujuchogo seredovyshha rynku JeS”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 21, No. 3, pp. 72–82.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4309
  Prefix
  Також наукова спільнота активно обговорює 65 проблеми та напрями реформування підприємств молочної галузі України. Серед останніх праць можемо виділити дослідження В.Ємцева, І.Ємцевої, Т.Керанчук, С.Ніколаєнко
  Exact
  [6, 7, 10]
  Suffix
  . Протягом останніх років проводяться ґрунтовні аналітичні огляди, пов’язані з ринком молока та молочних продуктів в Україні [13, 14]. Проте дослідження тенденцій розвитку підприємств з виробництва молока та молочних продуктів в регіональному розрізі та реакції підприємств на поточні виклики, спричинені дією факторів макросередовища залишаються недостатньо вивченими.

 2. In-text reference with the coordinate start=20440
  Prefix
  На нашу думку, це по-перше, необхідність пошуку нових ринків збуту, по-друге, зміни в асортиментній політиці, по-третє, важливість гармонізації національних стандартів відповідно до міжнародних та світових систем якості на підприємствах. На думку багатьох експертів
  Exact
  [6, 13]
  Suffix
  , суттєвою проблемою вітчизняних виробників є пошук нових ринків збуту для молочної продукції. Вважаємо, що основними причинами такої необхідності є: втрата традиційного ринку збуту Росії та суттєве падіння купівельної спроможності населення всередині країни, хоча важливо підкреслити, що наразі вітчизняний ринок молочної продукції далекий від насичення і в перспективі може вирости в три рази.

7
Keranchuk, T.L. (2015), “Aktual'ni problemy pidpryjemstv molochnoi' galuzi Ukrai'ny”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 12, No. 6, pp. 48–53.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4309
  Prefix
  Також наукова спільнота активно обговорює 65 проблеми та напрями реформування підприємств молочної галузі України. Серед останніх праць можемо виділити дослідження В.Ємцева, І.Ємцевої, Т.Керанчук, С.Ніколаєнко
  Exact
  [6, 7, 10]
  Suffix
  . Протягом останніх років проводяться ґрунтовні аналітичні огляди, пов’язані з ринком молока та молочних продуктів в Україні [13, 14]. Проте дослідження тенденцій розвитку підприємств з виробництва молока та молочних продуктів в регіональному розрізі та реакції підприємств на поточні виклики, спричинені дією факторів макросередовища залишаються недостатньо вивченими.

 2. In-text reference with the coordinate start=21770
  Prefix
  Попри гучні заяви робота в цьому напрямі лише почалася. Основні проблеми пов’язують з низькою якістю молочної сировини в Україні, що доволі широко висвітлено у фаховій літературі (наприклад,
  Exact
  [7]
  Suffix
  ), та необхідність відповідності вітчизняної продукції вимогам нормативних документів ЄС. Проте варто наголосити ще на одній особливості. Вихід на ринки ЄС вимагає адаптації українських виробників до вимог високо конкурентного середовища європейського ринку.

8
Krysanov, D. (2014), “Systemy tehnichnogo reguljuvannja Jevropejs'kogo Sojuzu, Ukrai'ny ta Mytnogo Sojuzu dlja agroprodovol'choi' sfery: naprjamy i'h zblyzhennja, mozhlyvosti zvuzhennja nevidpovidnosti ta zmenshennja asymetrychnosti”, Ekonomist, No. 2, pp. 4–10.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4064
  Prefix
  Так можна зазначити праці, які стосуються впровадження міжнародних стандартів якості, гармонізації вітчизняних стандартів з міжнародними та європейськими вимогами. Зокрема роботи Д.Крисанова, Г.Гуменюк, Ю.Сливи, Л.Чернелевського, Н.Кудренко присвячені вивченню перелічених аспектів
  Exact
  [3, 8, 18]
  Suffix
  . Також наукова спільнота активно обговорює 65 проблеми та напрями реформування підприємств молочної галузі України. Серед останніх праць можемо виділити дослідження В.Ємцева, І.Ємцевої, Т.Керанчук, С.

 2. In-text reference with the coordinate start=23100
  Prefix
  Безумовно, це матиме суттєві позитивні наслідки для вітчизняних підприємств, в т. ч. усунення технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі, підвищення конкурентоспроможності окремих підприємств. Варто підкреслити, що на цьому шляху Україною зроблено вже досить багато, про що зазначається в ряді досліджень
  Exact
  [3, 8, 18]
  Suffix
  . Останні зміни стосуються остаточного скасування дії 12 776 ГОСТів, які залишаться частково дійсними на перехідний період до 2018 р. Підприємства за бажанням зможуть застосовувати їх добровільно.

9
Jurliga (2015), “Minjekonomrazvitija osvobodilo biznes ot sovetskih GOSTov”, available at: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/12/16/138765.htm
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=23720
  Prefix
  Загалом реформа системи технічного регулювання передбачає перехід від системи обов’язкових держстандартів до європейської моделі технічного регулювання, заснованої на застосуванні технічних регламентів, які містять всі необхідні вимоги до безпеки продукції та не висувають вимог щодо конструкції й дизайну виробів, а також добровільному використанні стандартів
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Окрім того, з січня 2015 р. набув чинності Закон України «Про стандартизацію», згідно з якими починає функціонувати Національний орган стандартизації (Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»), до повноважень якого належать організація і координація діяльності в галузі стандартизації, представленн

10
Nikolajenko, S.M. (2015), “Teoretychni aspekty i peredumovy stvorennja klasteru molochnoi' promyslovosti”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 21, No. 2, pp. 62–69.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4309
  Prefix
  Також наукова спільнота активно обговорює 65 проблеми та напрями реформування підприємств молочної галузі України. Серед останніх праць можемо виділити дослідження В.Ємцева, І.Ємцевої, Т.Керанчук, С.Ніколаєнко
  Exact
  [6, 7, 10]
  Suffix
  . Протягом останніх років проводяться ґрунтовні аналітичні огляди, пов’язані з ринком молока та молочних продуктів в Україні [13, 14]. Проте дослідження тенденцій розвитку підприємств з виробництва молока та молочних продуктів в регіональному розрізі та реакції підприємств на поточні виклики, спричинені дією факторів макросередовища залишаються недостатньо вивченими.

11
Perelik kodiv ekonomichnoi' dijal'nosti za nacional'nym klasyfikatorom, available at: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/128651.html
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11198
  Prefix
  Зауважимо, що офіційна статистика вимикає виробництво молочних продуктів в одну групу «Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів», де враховуються дані всього розділу 10, а також виробництво напоїв (розділ 11) і виробництво тютюнових виробів (розділ 12)
  Exact
  [11]
  Suffix
  . На рисунку 1 відображено індекс промислової продукції в цілому та за виробництвом харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в Житомирській області за період 2005–2014 рр. Джерело: побудовано авторами за [15] Рис. 1.

12
Verhovna Rada Ukrai'ny (2015), Pro standartyzaciju, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=24765
  Prefix
  від суб’єкта стандартизації, який приймає стандарти: національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації та стандарти, технічні умови, прийняті підприємствами. Законом скасовується галузева стандартизація, а центральні органи виконавчої влади мають право перевіряти, переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень
  Exact
  [12]
  Suffix
  . До основних міжнародних стандартів у харчовій промисловості належать такі системи якості як ISO, HACCP (Система аналізу небезпечних чинників і критичних точок керування) та GMP (стандарти доброї виробничої практики).

13
Ynvestycyonnyj portal InVenture, “Rynok moloka y molokoproduktov Ukrai'ny ”, available at: https://inventure.com.ua/analytics/investments/ rynok_moloka_i_molokoproduktov_ukrainy
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=4444
  Prefix
  Серед останніх праць можемо виділити дослідження В.Ємцева, І.Ємцевої, Т.Керанчук, С.Ніколаєнко [6, 7, 10]. Протягом останніх років проводяться ґрунтовні аналітичні огляди, пов’язані з ринком молока та молочних продуктів в Україні
  Exact
  [13, 14]
  Suffix
  . Проте дослідження тенденцій розвитку підприємств з виробництва молока та молочних продуктів в регіональному розрізі та реакції підприємств на поточні виклики, спричинені дією факторів макросередовища залишаються недостатньо вивченими.

 2. In-text reference with the coordinate start=20440
  Prefix
  На нашу думку, це по-перше, необхідність пошуку нових ринків збуту, по-друге, зміни в асортиментній політиці, по-третє, важливість гармонізації національних стандартів відповідно до міжнародних та світових систем якості на підприємствах. На думку багатьох експертів
  Exact
  [6, 13]
  Suffix
  , суттєвою проблемою вітчизняних виробників є пошук нових ринків збуту для молочної продукції. Вважаємо, що основними причинами такої необхідності є: втрата традиційного ринку збуту Росії та суттєве падіння купівельної спроможності населення всередині країни, хоча важливо підкреслити, що наразі вітчизняний ринок молочної продукції далекий від насичення і в перспективі може вирости в три рази.

 3. In-text reference with the coordinate start=21029
  Prefix
  та суттєве падіння купівельної спроможності населення всередині країни, хоча важливо підкреслити, що наразі вітчизняний ринок молочної продукції далекий від насичення і в перспективі може вирости в три рази. Найбільш перспективними ринками наразі визнаються ринки країн ЄС, Молдова, Казахстан, Азербайджан, Грузія. Експерти серед майбутніх географічних ринків збуту вказують також країни Африки
  Exact
  [13]
  Suffix
  . В довгостроковій та середньостроковій перспективах ринок ЄС є досить привабливим та значним за обсягами. Вочевидь зміна ринків збуту спричиняє низку наслідків, в першу чергу, зміну асортиментної політики.

 4. In-text reference with the coordinate start=21421
  Prefix
  Вочевидь зміна ринків збуту спричиняє низку наслідків, в першу чергу, зміну асортиментної політики. Неможливість збуту сирів жирних в попередніх обсягах переорієнтовує виробників на інші асортименті позиції, такі як масло вершкове, згущене молоко, сухе молоко
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Це підтверджує і проведене нами дослідження. Суттєві виклики є перед вітчизняними виробниками і у зв’язку з виходом на ринки країн ЄС. Попри гучні заяви робота в цьому напрямі лише почалася.

14
Rynok moloka, available at: //infagro.com.ua/informatsionno-analiticheskiy-byulleten-ryinok-moloka/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4444
  Prefix
  Серед останніх праць можемо виділити дослідження В.Ємцева, І.Ємцевої, Т.Керанчук, С.Ніколаєнко [6, 7, 10]. Протягом останніх років проводяться ґрунтовні аналітичні огляди, пов’язані з ринком молока та молочних продуктів в Україні
  Exact
  [13, 14]
  Suffix
  . Проте дослідження тенденцій розвитку підприємств з виробництва молока та молочних продуктів в регіональному розрізі та реакції підприємств на поточні виклики, спричинені дією факторів макросередовища залишаються недостатньо вивченими.

15
Golovne upravlinnja statystyky v Zhytomyrs'kij oblasti (2015), Statystychnyj shhorichnyk Zhytomyrs'koi' oblasti 2014 rik, in Pashyns'ka, A.G. (Ed.), Zhytomyr, 466 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=11426
  Prefix
  На рисунку 1 відображено індекс промислової продукції в цілому та за виробництвом харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в Житомирській області за період 2005–2014 рр. Джерело: побудовано авторами за
  Exact
  [15]
  Suffix
  Рис. 1. Динаміка індексу промислової продукції в Житомирській області за 2005–2014 рр. Динаміка індексу промисловості характеризується доволі значним падінням у 2009 р. та суттєвим підйомом у 2010–2011 рр. з подальшим поступовим зменшенням, хоча величина індексу після 2010 р. була більше за 100.

 2. In-text reference with the coordinate start=19239
  Prefix
  Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т 16592 11048 13073 12991 78,3 Спреди та суміші жирові, т 11499 7889 8030 10173 88,5 Продукти молоковмісні, інші, т 7111 6747 8196 8983 126,3 Джерело: сформовано авторами за
  Exact
  [15]
  Suffix
  Наведені дані ілюструють збільшення обсягів виробництва майже за всіма номенклатурними позиціями, окрім йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків, а також спредів та сумішей жирових.

16
Strategichnyj vybir shhodo pryskorennja ta pidtrymky zrostannja v Ukrai'ni. Memorandum z ekonomichnogo rozvytku, available at: http://web.worldbank.org
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5257
  Prefix
  В Україні молокопереробна галузь має високий потенціал, який недостатньо використовується на сьогоднішній день. Згідно з Меморандумом з економічного розвитку України, 7 місце в оцінці можливостей стратегічного значення займає саме виробництво молочних продуктів
  Exact
  [16]
  Suffix
  . Відповідно до специфіки, саме молокопереробна галузь (її стан, динаміка функціонування) знаходиться під суттєвим впливом факторів зовнішнього середовища, а особливо макросередовища, яке формується на рівні окремої країни і пов’язано зі зміною політики як внутрішньої, так і зовнішньої, законодавства, економічної ситуації тощо [4].

17
Bul'chak, T.M. (Ed.) (2014), Finansovo-gospodars'kyj stan pidpryjemnyc'kyh struktur Zhytomyrshhyny, 184 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13641
  Prefix
  10934 80,3 Обсяги реалізованої продукції, млн. грн. 3786,0 3466,0 4074,4 4703,5 124,2 Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -34597,9 -83247,1 20971,9 74403,7 – Питома вага збиткових підприємств, % 52,4 45,9 42,5 39,8 -12,6 Рентабельність операційної діяльності, % 2,7 1,9 5,0 6,4 3,7 Рентабельність усієї діяльності, % -0,8 -2,1 0,5 1,6 2,4 Джерело: сформовано авторами за
  Exact
  [5, 17]
  Suffix
  На сьогодні в Житомирській області функціонує 40 підприємств з перероблення молока і виробництва сиру та 3 підприємства з виробництва морозива. Провідними серед них є ПАТ «Житомирський маслозавод», ТОВ «Молочник», ТОВ «Андрушівський маслосир завод», ПАТ «Житомирмолоко», ПАТ «Овруцький молочноконсервний комбінат», ТОВ «Галіївський маслозавод», ДП «Ружин-моло

18
Chernelevs'kyj, L.M. (2014), “Osoblyvosti i perspektyvy vprovadzhennja mizhnarodnyh standartiv jakosti na pidpryjemstvah pererobnoi' promyslovosti”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 20, No. 4, pp. 30–37. ДАВИ
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4064
  Prefix
  Так можна зазначити праці, які стосуються впровадження міжнародних стандартів якості, гармонізації вітчизняних стандартів з міжнародними та європейськими вимогами. Зокрема роботи Д.Крисанова, Г.Гуменюк, Ю.Сливи, Л.Чернелевського, Н.Кудренко присвячені вивченню перелічених аспектів
  Exact
  [3, 8, 18]
  Suffix
  . Також наукова спільнота активно обговорює 65 проблеми та напрями реформування підприємств молочної галузі України. Серед останніх праць можемо виділити дослідження В.Ємцева, І.Ємцевої, Т.Керанчук, С.

 2. In-text reference with the coordinate start=23100
  Prefix
  Безумовно, це матиме суттєві позитивні наслідки для вітчизняних підприємств, в т. ч. усунення технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі, підвищення конкурентоспроможності окремих підприємств. Варто підкреслити, що на цьому шляху Україною зроблено вже досить багато, про що зазначається в ряді досліджень
  Exact
  [3, 8, 18]
  Suffix
  . Останні зміни стосуються остаточного скасування дії 12 776 ГОСТів, які залишаться частково дійсними на перехідний період до 2018 р. Підприємства за бажанням зможуть застосовувати їх добровільно.