The 11 references with contexts in paper Мельничук, Шпиталенко (2016) “ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА: УРОКИ ІСТОРІЇ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ СУЧАСНОСТІ // Demographic development of ukrainian rural area: lessons of history, modern socio-economic threats” / spz:ztu:ven:72452

1
Herasymov, I.O. (Ed.) (2000), Bezsmertia. Knyha Pamiati Ukrainy 1941–1945, Poshukovo-vydavnyche ahentstvo «Knyha Pamiati Ukrainy», Kyiv, 872 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=18758
  Prefix
  Книга пам’яті України. 1941– 1945», можна дійти висновку, що близько 75 тис. чоловіків та жінок з сільської місцевості з різних причин вирішили потім не повертатися на батьківщину й, скориставшись можливістю, залишилися на Заході, виїхали до Північної та Південної Америки, Австралії, Нової Зеландії
  Exact
  [1, с. 544]
  Suffix
  . Не менш як 200 тис. селян загинули на чужині в Рейху, а багато з тих, які повернулися, залишилися інвалідами та хронічно хворими. Кардинальним чином вплинуло на генофонд України фізичне знищення нацистами мільйонів громадян України, через що загальні втрати цивільного населення на окупованій території оцінюються у 4,5 млн. осіб.

2
Vsesoyuznaya perepis' naseleniya 17 dekabrya 1926 g. Predvaritel'nye itogi perepisi (1927), Moscow, Vol. 1–3.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12617
  Prefix
  У 1923 р. знову був проведений перепис лише міського населення України. Найбагатший і досі єдиний точний матеріал для вивчення стану розселення населення українських земель дає загальний перепис 1926 р.
  Exact
  [2]
  Suffix
  . І хоча він вважається найбільш вдало організованим і професійно проведеним, розширені наукові трактування його результатів по суті відсутні. Серед іншого, це пояснюється тим, що, починаючи з 1930 p., в організації статистичної роботи СРСР відбулися зміни: Центральне Статистичне Управління УРСР було скасоване.

3
Vsesoyuznaya perepis' naseleniya 1939 g. Osnovnye itogi” (1939, 1940), Pravda, July 2, April 29.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13365
  Prefix
  У 1937 та 1939 рр. в СРСР було проведено ще два загальні переписи, проте результати першого були оголошені сфальсифікованими, а фахівці (які, до речі, проводили і перепис 1926 р.) у своїй більшості були розстріляні
  Exact
  [3]
  Suffix
  . Перепис 1937 р. був оголошений «шкідливим» та анульований, очевидно тому, що він виявив надзвичайно низьку частку українського населення, що було результатом та свідченням жахливих людських втрат під час голодомору 1932–1933 років.

4
Holod v Ukraini u pershii polovyni XX st.: prychyny ta naslidky (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947), Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, natsionalnyi universytet «Kyievo-Mohylianska akademiia», Kyiv, 364 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=16612
  Prefix
  Екстраполяція цих даних на весь масив постраждалих від голоду українських земель виводить оцінку загальних втрат на значно більшу їх чисельність. За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ в Україні протягом 1922– 1923 рр. від голоду померло більше 1 млн. чол.
  Exact
  [4, с. 110]
  Suffix
  . Слід зазначити, що завдяки діяльності Американської адміністрації допомоги та інших доброчинних організацій у 1922 р. вдалося врятувати від голодної смерті десятки тисяч селян. Відомо, зокрема, що восени 1922 р. на півдні України допомогу одержували близько половини голодуючих дітей, а таких було 944 тис. осіб [7, с. 3–68].

 2. In-text reference with the coordinate start=21716
  Prefix
  За даними різних дослідників, у часи інтенсивного вилучення хліба голод в Україні забрав до 2,8 млн. життів, в основному, українських селян-хліборобів. В цілому, від голоду в Україні, враховуючи голод 1921– 1923 рр., 1932–1933 рр. та 1946–1947 рр., вірогідно загинуло до 15 млн. чоловік
  Exact
  [4, с. 344]
  Suffix
  . Втрати серед сільського населення зросли й в результаті повстанської боротьби у Західних областях України у 1944–1955 рр. У Постанові Президії ЦК КПРС «Про політичний і господарський стан західних областей Української РСР» від 26 травня 1953 р. вказувалося, що за період 1944–1952 рр. різним репресіям у регіоні було піддано до 500 тис. осіб, у т. ч. заарештовано понад 134 тис., уби

5
Entsyklopediia ukrainoznavstva (1949), Vol. 1, Munich, New-York.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=11759
  Prefix
  Вони проводилися з більшою точністю та деталізацією. Зокрема, переписи були проведені у 1857, 1869, 1880, 1890, 1900 і 1910 роках. Австрійські переписи 1880, 1890 і 1900 років подавали поділ населення за вірою і мовою для кожного села
  Exact
  [5, с. 133–134]
  Suffix
  . Щодо джерел періоду СРСР, то, починаючи з 1916 p., проводилися так звані сільськогосподарські переписи, які містили окремі демографічні матеріали щодо сільського населення УРСР. Перевага ж надавалася дослідженню міського населення.

 2. In-text reference with the coordinate start=13998
  Prefix
  Джерела щодо Західної України після 1918 р. – це матеріали Польщі, Чехословаччини, Румунії. Так, у Польщі переписи населення проводилися у 1921 та 1931 pр. У Румунії було проведено перепис населення у 1930 р.
  Exact
  [5, с. 134]
  Suffix
  . Щодо джерел більш пізнього радянського періоду, то, починаючи з 1959 року, з інтервалом у 10 р. у СРСР регулярно проводилися переписи населення (1959, 1970, 1979, 1989 рр.). У 2001 р. у незалежній Україні був проведений перший перепис населення.

6
Koval, M.V. (1999), Ukraina u Druhii svitovii i Velykii vitchyznianii viinakh (1939–1945rr.), Al'ternatyvy, Kyiv, 336 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=20296
  Prefix
  Такі обставини призвели до значного уповільнення у повоєнні роки темпів відтворення сільського населення, зумовили суттєве зменшення різниці у рівнях народжуваності в сільській та міській місцевостях. Якщо у 1939 р. народжуваність у селах була вищою, ніж у містах на 25,6 пунктів, то у 1950 р. – лише на 4,3 пункти
  Exact
  [6, с. 437]
  Suffix
  . Війна та пов’язані з нею події завдали українському селу важких демографічних втрат. Спотворена демографічна структура, загибель найбільш дієздатної та репродуктивно активної частини сільського населення, насамперед чоловічої статі, надовго унеможливили нормальне відтворення та розвиток сільського соціуму.

7
Kulchytskyi, S.V. and Movchan, O.M. (1993), Nevidomi storinky holodu 1921–1923 rr. v Ukraini, Instytut istorii' Ukrai'ny AN Ukrai'ny, Kyiv, 70 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=16285
  Prefix
  За оцінками наркома здоров’я УРСР (які спиралися на дані вибіркового опитування селянських господарств навесні 1922 р. кореспондентськими пунктами Центрального статистичного управління УРСР, яке проводилося, однак, лише в числі постраждалих від голоду південних губерній), взимку 1921– 1922 рр. в УРСР загинуло 235 тис. осіб
  Exact
  [7, с. 3–68]
  Suffix
  . Екстраполяція цих даних на весь масив постраждалих від голоду українських земель виводить оцінку загальних втрат на значно більшу їх чисельність. За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім.

 2. In-text reference with the coordinate start=16976
  Prefix
  Слід зазначити, що завдяки діяльності Американської адміністрації допомоги та інших доброчинних організацій у 1922 р. вдалося врятувати від голодної смерті десятки тисяч селян. Відомо, зокрема, що восени 1922 р. на півдні України допомогу одержували близько половини голодуючих дітей, а таких було 944 тис. осіб
  Exact
  [7, с. 3–68]
  Suffix
  . Станом на 1926 р. чисельність сільського населення складала 23,5 млн. осіб. На відміну від першої чверті ХХ ст., демографічна картина на українських землях у другій чверті цього ж століття фіксувалася кількома переписами населення.

8
Melnychuk, D.P. (2014), “Efekt «liudskoho kapitalu»: ekonomichni ta tekhniko-tekhnolohichni determinanty”,Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu / Ekonomichni nauky, No. 2 (68), pp. 131–141.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8653
  Prefix
  інвестиційних та кредитних ресурсів, залишаючись сам на сам з проблемою високої зношеності основних фондів, потребою технологічного переоснащення підприємств, а відтак і з низькою конкурентоспроможністю вітчизняної продукції, у тому числі, на зарубіжних ринках, де стандарти та вимоги до якості не лише кінцевого продукту, а й сировини та технологій її оброки – принципово інші
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Така ситуація вимагає термінового реформування відносин в аграрній сфері. Важливою передумовою вирішення цього завдання є усвідомлення актуальності, наукове опрацювання та реалізація ідей демографічного розвитку сільських територій.

9
Narodne hospodarstvo Ukrainskoi RSR v 1971 rotsi (1972), Statystyka, Kyiv, pp. 12–14, 16.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17516
  Prefix
  Ці переписи засвідчили, що в Україні (у зіставних із сучасністю кордонах) у 1930 р. налічувалося 41,8 млн. осіб [10, с. 44]. За роки ж Другої світової війни українське село втратило понад 7,4 млн. чоловік: у східних областях сільське населення зменшилося на 25,1 %, у західних – на 32,85 %
  Exact
  [9, с. 12–14]
  Suffix
  . Такі демографічні зміни відбулися через взаємодію декількох факторів: мобілізації значної частини сільського населення чоловічої статі до лав Збройних Сил та їх масової загибелі; евакуації у тилові регіони СРСР на початку війни; загибелі мирного сільського населення в районах бойових дій воюючих сторін; масового знищення окупантами значної кількості цивільного сільського населення та військо

10
Perkovskyi, A.L. and Pyrozhkov, S.I. (1989), “Demohrafichni vtraty Ukrainskoi RSR u 30-ti roky”, Ukrai'ns'kyj istorychnyj zhurnal, No. 8.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17338
  Prefix
  На відміну від першої чверті ХХ ст., демографічна картина на українських землях у другій чверті цього ж століття фіксувалася кількома переписами населення. Ці переписи засвідчили, що в Україні (у зіставних із сучасністю кордонах) у 1930 р. налічувалося 41,8 млн. осіб
  Exact
  [10, с. 44]
  Suffix
  . За роки ж Другої світової війни українське село втратило понад 7,4 млн. чоловік: у східних областях сільське населення зменшилося на 25,1 %, у західних – на 32,85 % [9, с. 12–14]. Такі демографічні зміни відбулися через взаємодію декількох факторів: мобілізації значної частини сільського населення чоловічої статі до лав Збройних Сил та їх масової загибелі; евакуації у тилові регіони СРСР на

11
Steshenko, V.S. (2013), “Zmist poniat «demohrafichnyi rozvytok» i «liudskyi rozvytok»: totozhnosti ta vidminnosti”, Demohrafiia ta socialna ekonomika, No. 1 (19), pp. 5–16. МЕЛЬНИЧУК Дмитро Петрович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Житомирський державний технологічний університет. На
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7185
  Prefix
  Демографічна катастрофа маніфестується перетворенням країни або її окремих регіонів на райони демографічного лиха (демографічного бідування), що проявляється у масовому відпливі населення з них, у частковому або повному обезлюдненні територій
  Exact
  [11, с. 11]
  Suffix
  . В Україні подібними районами демографічного лиха, насамперед, є сільські території. Демографічні зрушення на селі безпосередньо визначають перспективи розвитку аграрного сектора економіки, а відтак і забезпеченість України продукцією сільськогосподарського виробництва.

 2. In-text reference with the coordinate start=29614
  Prefix
  Демографічний розвиток відбувається лише тоді, коли зменшуються занадто великі розбіжності між соціально-економічним станом спільнот, посилюється «соціальне різноманіття» індивідів як суб’єктів, що відображається у позитивних демографічних змінах, насамперед – якості населення
  Exact
  [11, с. 11]
  Suffix
  . Наразі зрозуміло, що про демографічний розвиток українського села можна говорити лише у широкому розумінні поняття «розвиток», у вузькому ж сенсі – правомірно стверджувати про стрімко наростаючу демографічну катастрофу.