The 18 references with contexts in paper Бондарчук, Рабошук (2016) “ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В ТЕОРІЇ ФІРМИ ДЖОНА КЕННЕТА ГЕЛБРЕЙТА // Мultinational corporations in John Kenneth Galbraith’s theory of firm” / spz:ztu:ven:66489

1
Bzhezinskiy, Z. (1999), Velikaya shakhmatnaya doska. Gospodstvo Ameriki i ee geostrategicheskie imperativy, Mezhdunarodnye otnosheniya, Moskva.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2528
  Prefix
  Аналіз досліджень і публікацій. Характеризуючи сту пінь наукової розробленості теми необхідно зазначити, що її теоретичні аспекти знайшли відображення в працях зарубіжних дослідників, серед яких: П.Бергер [3], З.Бжезинський
  Exact
  [1, 2]
  Suffix
  , Д.Гелд, А.МакГрю [10], Д.Гольдблат, Дж.Йейтс, Р.Кеохейн [14], Т.Левітт [15], Дж.Най, Дж.Перратон, Дж.Розенау [18], Дж. Стігліц [4] та ін. Проте в науковій літературі з питань функціонування корпорацій серед основних дослідників транснаціональних корпорацій не згадується ім’я Дж.

2
Bzhezinskiy, Z. (2005a), Vybor: Global'noe gospodstvo i global'noe liderstvo, Mezhdunar. otnosheniya, Moskva.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2528
  Prefix
  Аналіз досліджень і публікацій. Характеризуючи сту пінь наукової розробленості теми необхідно зазначити, що її теоретичні аспекти знайшли відображення в працях зарубіжних дослідників, серед яких: П.Бергер [3], З.Бжезинський
  Exact
  [1, 2]
  Suffix
  , Д.Гелд, А.МакГрю [10], Д.Гольдблат, Дж.Йейтс, Р.Кеохейн [14], Т.Левітт [15], Дж.Най, Дж.Перратон, Дж.Розенау [18], Дж. Стігліц [4] та ін. Проте в науковій літературі з питань функціонування корпорацій серед основних дослідників транснаціональних корпорацій не згадується ім’я Дж.

3
Mnogolikaya globalizatsiya (2004), pod red. Bergera, P. and Khantingtona, S., Aspekt Press, Moskva.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2508
  Prefix
  Аналіз досліджень і публікацій. Характеризуючи сту пінь наукової розробленості теми необхідно зазначити, що її теоретичні аспекти знайшли відображення в працях зарубіжних дослідників, серед яких: П.Бергер
  Exact
  [3]
  Suffix
  , З.Бжезинський [1, 2], Д.Гелд, А.МакГрю [10], Д.Гольдблат, Дж.Йейтс, Р.Кеохейн [14], Т.Левітт [15], Дж.Най, Дж.Перратон, Дж.Розенау [18], Дж. Стігліц [4] та ін. Проте в науковій літературі з питань функціонування корпорацій серед основних дослідників транснаціональних корпорацій не згадується ім’я Дж.

4
Stiglits, Dzh.Yu. (2003), Globalizatsiya: trevozhnye tendentsii, Mysl', Moskva.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2667
  Prefix
  Характеризуючи сту пінь наукової розробленості теми необхідно зазначити, що її теоретичні аспекти знайшли відображення в працях зарубіжних дослідників, серед яких: П.Бергер [3], З.Бжезинський [1, 2], Д.Гелд, А.МакГрю [10], Д.Гольдблат, Дж.Йейтс, Р.Кеохейн [14], Т.Левітт [15], Дж.Най, Дж.Перратон, Дж.Розенау [18], Дж. Стігліц
  Exact
  [4]
  Suffix
  та ін. Проте в науковій літературі з питань функціонування корпорацій серед основних дослідників транснаціональних корпорацій не згадується ім’я Дж.К.Гелбрейта, що, на нашу думку, є свідченням недооціненості його теорії фірми та зумовлює потребу детальнішого дослідження й наукової розробки.

5
Coase, R.H. (1937), The Nature of the Firm Economica 4, new series, рр. 386–405.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3306
  Prefix
  Значна частина професійної кар’єри Дж.К. Гелбрейта присвячена дослідженню сучасного індустріального суспільства і великих фірм, що домінують над ним. Однак, незважаючи на те, що науковий доробок багатьох теоретиків
  Exact
  [5, 16, 17, 12]
  Suffix
  зазнав підвищеного інтересу в контексті відродження інтересу до їх теорій фірм, внесок Дж.К. Гелбрейта був ледь помітним. Така ситуація спричинена тим, що вчений-економіст традиційно розглядається як популістський варіант більш «суворих», усталених управлінських теорій фірми, який в своєму прагненні об’єднати існуючі підходи продемонстрував розгалуження © В.

6
Galbraith, J.K. (1952a), „American Capitalism”, The Concept of Countervailing Power, Hamish Hamilton, London.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8048
  Prefix
  Горизонтальна інтеграція дозволяє фірмі скорочувати суму цінової конкуренції, що спрощує деталізоване планування. Поки фірма не має істотної частки ринку, у неї не існу є сильного стимулу здійснювати великі витрати на розвиток, що й пояснює мотивацію фірми до горизонтальної інтеграції
  Exact
  [6, с. 92]
  Suffix
  . Третя стратегія передбачає вертикальну інтеграцію. Вона не усуває невизначеність ринку, швидше «велика і некерована невизначеність щодо ціни руди або сировини замінена меншою, більш диверсифікованою і більш керованою невизначеністю щодо вартості праці, буріння, транспортування руди, але разом з тим більшою територіальною віддаленістю сировини» [7, с. 45–46].

7
Galbraith, J.K. (1967b), The New Industrial State, Penguin Harmondsworth, UK, 4th ed., references are to the 2d edition unless stated.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=8372
  Prefix
  Вона не усуває невизначеність ринку, швидше «велика і некерована невизначеність щодо ціни руди або сировини замінена меншою, більш диверсифікованою і більш керованою невизначеністю щодо вартості праці, буріння, транспортування руди, але разом з тим більшою територіальною віддаленістю сировини»
  Exact
  [7, с. 45–46]
  Suffix
  . Таким чином, вертикальна інтеграція являє собою засіб пом’якшення негативних наслідків невизначеності. Усунення ринку трансформує зовнішні переговори, а отже, частково або повністю трансформує і ті аспекти ринку, що не підлягають контролю з боку корпорації.

 2. In-text reference with the coordinate start=8790
  Prefix
  Усунення ринку трансформує зовнішні переговори, а отже, частково або повністю трансформує і ті аспекти ринку, що не підлягають контролю з боку корпорації. «Ніщо краще не пояснює сучасну промислову політику 137 щодо капіталу і праці, ніж вимога зробити ці стратегічні фактори вартості піддатливими суто внутрішнім рішенням»
  Exact
  [7, с. 55]
  Suffix
  . Отримання контролю над ринком становить четверту стратегію пом’якшення невизначеності. Такий підхід враховує, наприклад, велику фірму, що намагається керувати споживанням її продуктів за цінами, які вона регулює.

8
Galbraith, J.K. (1970c), Economics, Peace and Laughter, Penguin. Harmondsworth, UK.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9443
  Prefix
  споживача є результатом обставин сучасного промислового життя – складна технологія, великі обсяги капіталу, довгострокове планування в розробці і виробництві продукту, а в подальшому – велика, негнучка і вразлива організація. Це призводить до необхідності керувати якомога більшою кількістю параметрів (витрати, собівартість, ціна попиту і ризики технічної інновації), в яких працює фірма
  Exact
  [8, с. 58]
  Suffix
  . П’ята стратегія управління невизначеністю стосується використання довгострокових, виражених у грошовій формі договорів. У той час як вертикальна інтеграція пропонує перспективу регулювання ціни і постачання стратегічних факторів виробництва, договір діє аналогічно.

9
Galbraith, J.K. (1973d), Economics and the Public Purpose, Penguin. Harmondsworth, UK.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14791
  Prefix
  Часто транснаціональна корпорація розцінюється як перешкода для демократичних процесів. Дійсно, перефразовуючи Маркса, Гелбрейт зауважив, що сучасна держава не є виконавчим комітетом буржуазії, але вона дуже близька до ролі виконавчого комітету техноструктури
  Exact
  [9, с. 188]
  Suffix
  . Спроба сучасної корпорації забезпечити необхідну незалежність від внутрішніх і зовнішніх урядів є частиною більш широкого процесу пом’якшення невизначеності, що має місце в процесі прийняття управлінських рішень.

10
Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. and Perraton, J. (2004), Global Transformations, Cambridge.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2555
  Prefix
  Характеризуючи сту пінь наукової розробленості теми необхідно зазначити, що її теоретичні аспекти знайшли відображення в працях зарубіжних дослідників, серед яких: П.Бергер [3], З.Бжезинський [1, 2], Д.Гелд, А.МакГрю
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Д.Гольдблат, Дж.Йейтс, Р.Кеохейн [14], Т.Левітт [15], Дж.Най, Дж.Перратон, Дж.Розенау [18], Дж. Стігліц [4] та ін. Проте в науковій літературі з питань функціонування корпорацій серед основних дослідників транснаціональних корпорацій не згадується ім’я Дж.

11
Hennart, J.F. (1991), The Transaction Cost Theory of the Multinational Enterprise. In The Nature of the Transnational Firm, ed. Pitelis, C.N. and Sugden, R., Routledge, London.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11537
  Prefix
  Геннард робить висновок: «важко зрозуміти, чому фірми, що базуються в одній країні, використовують свої переваги, організувавши виробництво в іншій країні. Чому б не продати або здати в оренду ці переваги місцевим підприємцям, які могли б об’єднати їх з місцевими факторами виробництва за більш низькими цінами»
  Exact
  [11, с. 82]
  Suffix
  . Однак в той час як сучасні теоретики транснаціональної корпорації продовжують пошук відповідей на це питання, Дж.К. Гелбрейт удосконалює стратегічне уявлення про транснаціональну корпорацію, що з’являється у відповідь на певну невизначеність міжнародного виробництва і торгівлі.

12
Hymer, S.H. (1976), The International Operations of National Firms, MIT Press, Cambridge, MA.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3306
  Prefix
  Значна частина професійної кар’єри Дж.К. Гелбрейта присвячена дослідженню сучасного індустріального суспільства і великих фірм, що домінують над ним. Однак, незважаючи на те, що науковий доробок багатьох теоретиків
  Exact
  [5, 16, 17, 12]
  Suffix
  зазнав підвищеного інтересу в контексті відродження інтересу до їх теорій фірм, внесок Дж.К. Гелбрейта був ледь помітним. Така ситуація спричинена тим, що вчений-економіст традиційно розглядається як популістський варіант більш «суворих», усталених управлінських теорій фірми, який в своєму прагненні об’єднати існуючі підходи продемонстрував розгалуження © В.

13
Kay, N.M. (1997), Pattern in Corporate Evolution, Oxford University Press, Oxford.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12651
  Prefix
  відміну від деяких пояснень транснаціональної корпорації, які фокусуються майже виключно на вертикальних відносинах і спеціалізованих активах, зазначений вище економіст надає більш широке пояснення, яке передбачає факт, що більшість випадків багатонаціонального зростання містить передачу нематеріальних активів, таких як технічне і маркетингове «ноу-хау» та техноструктури в іноземні локації
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Зовсім не є випадковим те, що багатонаціональна фірма є великою і впливовою. Розмір значно спрощує пом’якшення специфічної невизначеності, пов’язаної з міжнародною торгівлею. Дійсно, численні емпіричні дослідження показали, що більш великі фірми, ймовірно, стануть транснаціональними корпораціями.

14
Keohane, R.O. (1972), Transnational Relations and World Politics Keohane, Harvard University Press.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2595
  Prefix
  Характеризуючи сту пінь наукової розробленості теми необхідно зазначити, що її теоретичні аспекти знайшли відображення в працях зарубіжних дослідників, серед яких: П.Бергер [3], З.Бжезинський [1, 2], Д.Гелд, А.МакГрю [10], Д.Гольдблат, Дж.Йейтс, Р.Кеохейн
  Exact
  [14]
  Suffix
  , Т.Левітт [15], Дж.Най, Дж.Перратон, Дж.Розенау [18], Дж. Стігліц [4] та ін. Проте в науковій літературі з питань функціонування корпорацій серед основних дослідників транснаціональних корпорацій не згадується ім’я Дж.

15
Levitt, Th. (1983), The Globalization of Markets, N. Y.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2610
  Prefix
  Характеризуючи сту пінь наукової розробленості теми необхідно зазначити, що її теоретичні аспекти знайшли відображення в працях зарубіжних дослідників, серед яких: П.Бергер [3], З.Бжезинський [1, 2], Д.Гелд, А.МакГрю [10], Д.Гольдблат, Дж.Йейтс, Р.Кеохейн [14], Т.Левітт
  Exact
  [15]
  Suffix
  , Дж.Най, Дж.Перратон, Дж.Розенау [18], Дж. Стігліц [4] та ін. Проте в науковій літературі з питань функціонування корпорацій серед основних дослідників транснаціональних корпорацій не згадується ім’я Дж.

16
Penrose, E.T. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3306
  Prefix
  Значна частина професійної кар’єри Дж.К. Гелбрейта присвячена дослідженню сучасного індустріального суспільства і великих фірм, що домінують над ним. Однак, незважаючи на те, що науковий доробок багатьох теоретиків
  Exact
  [5, 16, 17, 12]
  Suffix
  зазнав підвищеного інтересу в контексті відродження інтересу до їх теорій фірм, внесок Дж.К. Гелбрейта був ледь помітним. Така ситуація спричинена тим, що вчений-економіст традиційно розглядається як популістський варіант більш «суворих», усталених управлінських теорій фірми, який в своєму прагненні об’єднати існуючі підходи продемонстрував розгалуження © В.

17
Richardson, G.B. (1960), Information and Investment, Clarendon Press, Oxford.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3306
  Prefix
  Значна частина професійної кар’єри Дж.К. Гелбрейта присвячена дослідженню сучасного індустріального суспільства і великих фірм, що домінують над ним. Однак, незважаючи на те, що науковий доробок багатьох теоретиків
  Exact
  [5, 16, 17, 12]
  Suffix
  зазнав підвищеного інтересу в контексті відродження інтересу до їх теорій фірм, внесок Дж.К. Гелбрейта був ледь помітним. Така ситуація спричинена тим, що вчений-економіст традиційно розглядається як популістський варіант більш «суворих», усталених управлінських теорій фірми, який в своєму прагненні об’єднати існуючі підходи продемонстрував розгалуження © В.

18
Rosenau, J. (1960), Turbulence in the World Politics Theory of Change and Continuity, New York. БОНДАРЧУК Віталій Вікторович – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Житомирського державного технологічного університету. Науко
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2648
  Prefix
  Характеризуючи сту пінь наукової розробленості теми необхідно зазначити, що її теоретичні аспекти знайшли відображення в працях зарубіжних дослідників, серед яких: П.Бергер [3], З.Бжезинський [1, 2], Д.Гелд, А.МакГрю [10], Д.Гольдблат, Дж.Йейтс, Р.Кеохейн [14], Т.Левітт [15], Дж.Най, Дж.Перратон, Дж.Розенау
  Exact
  [18]
  Suffix
  , Дж. Стігліц [4] та ін. Проте в науковій літературі з питань функціонування корпорацій серед основних дослідників транснаціональних корпорацій не згадується ім’я Дж.К.Гелбрейта, що, на нашу думку, є свідченням недооціненості його теорії фірми та зумовлює потребу детальнішого дослідження й наукової розробки.