The 11 references with contexts in paper Іваненко, Олійник (2016) “МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ // Marketing potential of industrial companies of Ukraine” / spz:ztu:ven:66408

1
Akyf'eva, V.A. and Batova, T.N. (2015), „Yssledovanye vzaymosvjazy marketyngovogo, ekonomicheskogo v rуnochnogo potencyalov predpryjatyja”, Nauchnyj zhurnal NYU YTMO, Еkonomyka i ekologycheskyj menedzhment, No 3, рр. 42–62.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=3499
  Prefix
  Вивченню маркетингового потенціалу підприємства присвячена значна кількість праць, у яких визначено зміст поняття «маркетинговий потенціал», виявлені його істотні ознаки, сформовані концептуальні підходи до управління ним. Зокрема, теоретичні та практичні питання сутності маркетингового потенціалу підприємств вивчали: В.А. Акіф’єва
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Т.Н. Батова [1], В.М. Божко [2], О.І. Комишан [9], В.В. Кучер [3], О.В. Кучер [3], Т.В. Лебідь [4], Л.А. Мороз [4], В.В. Рябенко [6], С.С. Сергеєв [9], Л.І. Телишевська [9] та ін. Проте аналіз існуючих підходів до структурування маркетингового потенціалу підприємства свідчить, що жоден з них не є універсальним і не відображає всієї глибини категорії, що досліджується.

 2. In-text reference with the coordinate start=3517
  Prefix
  Вивченню маркетингового потенціалу підприємства присвячена значна кількість праць, у яких визначено зміст поняття «маркетинговий потенціал», виявлені його істотні ознаки, сформовані концептуальні підходи до управління ним. Зокрема, теоретичні та практичні питання сутності маркетингового потенціалу підприємств вивчали: В.А. Акіф’єва [1], Т.Н. Батова
  Exact
  [1]
  Suffix
  , В.М. Божко [2], О.І. Комишан [9], В.В. Кучер [3], О.В. Кучер [3], Т.В. Лебідь [4], Л.А. Мороз [4], В.В. Рябенко [6], С.С. Сергеєв [9], Л.І. Телишевська [9] та ін. Проте аналіз існуючих підходів до структурування маркетингового потенціалу підприємства свідчить, що жоден з них не є універсальним і не відображає всієї глибини категорії, що досліджується.

 3. In-text reference with the coordinate start=11432
  Prefix
  Потенціал маркетингу характеризує можливість застосування різноманітних маркетингових ресурсів та має бути інтегральною характеристикою ресурсного забезпечення підприємства. Автори В.А. Акіф’єва та Т.Н. Батова
  Exact
  [1, с. 45]
  Suffix
  визначають поняття «маркетинговий потенціал підприємства» як систему, що інтегрує наявні маркетингові ресурси, створені резерви, можливості щодо їх використання та сприятливі можливості зовнішнього середовища; при цьому функціонування та розвиток системи підпорядковані досягненню маркетингових цілей підприємства.

2
Bozhko, V.M. „Metodyka ocinky marketyngovogo potencialu pidpryjemstva”, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1892
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3534
  Prefix
  Вивченню маркетингового потенціалу підприємства присвячена значна кількість праць, у яких визначено зміст поняття «маркетинговий потенціал», виявлені його істотні ознаки, сформовані концептуальні підходи до управління ним. Зокрема, теоретичні та практичні питання сутності маркетингового потенціалу підприємств вивчали: В.А. Акіф’єва [1], Т.Н. Батова [1], В.М. Божко
  Exact
  [2]
  Suffix
  , О.І. Комишан [9], В.В. Кучер [3], О.В. Кучер [3], Т.В. Лебідь [4], Л.А. Мороз [4], В.В. Рябенко [6], С.С. Сергеєв [9], Л.І. Телишевська [9] та ін. Проте аналіз існуючих підходів до структурування маркетингового потенціалу підприємства свідчить, що жоден з них не є універсальним і не відображає всієї глибини категорії, що досліджується.

 2. In-text reference with the coordinate start=12965
  Prefix
  Вочевидь, формування маркетингового потенціалу промислового підприємства потребує наявності оціночних параметрів щодо маркетингової системи, що в подальшому ідентифікує напрями її діяльності та розвитку. Вивчаючи особливості оцінки маркетингового потенціалу підприємства, В.М. Божко
  Exact
  [2]
  Suffix
  пропонує такі кроки: 1) початковий, що передбачає визначення мети і завдань аналізу, під час якого обумовлюються вимоги до вхідної та вихідної інформації, формується послідовність і здійснюється вибір оціночних показників маркетингового потенціалу та методів їх розрахунку; 2) розрахунково-аналітичний, який передбачає здійснення розрахункових операцій та формування кількісних і якісних показ

3
Kucher, V.V. and Kucher, O.V. „Marketyngovyj potencial v systemi upravlinnja agrarnymy pidpryjemstvamy”, available at: www.khntusg.com.ua/files/sbornik/ vestnik_112/65.pdf
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=3572
  Prefix
  потенціалу підприємства присвячена значна кількість праць, у яких визначено зміст поняття «маркетинговий потенціал», виявлені його істотні ознаки, сформовані концептуальні підходи до управління ним. Зокрема, теоретичні та практичні питання сутності маркетингового потенціалу підприємств вивчали: В.А. Акіф’єва [1], Т.Н. Батова [1], В.М. Божко [2], О.І. Комишан [9], В.В. Кучер
  Exact
  [3]
  Suffix
  , О.В. Кучер [3], Т.В. Лебідь [4], Л.А. Мороз [4], В.В. Рябенко [6], С.С. Сергеєв [9], Л.І. Телишевська [9] та ін. Проте аналіз існуючих підходів до структурування маркетингового потенціалу підприємства свідчить, що жоден з них не є універсальним і не відображає всієї глибини категорії, що досліджується.

 2. In-text reference with the coordinate start=3590
  Prefix
  Зокрема, теоретичні та практичні питання сутності маркетингового потенціалу підприємств вивчали: В.А. Акіф’єва [1], Т.Н. Батова [1], В.М. Божко [2], О.І. Комишан [9], В.В. Кучер [3], О.В. Кучер
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Т.В. Лебідь [4], Л.А. Мороз [4], В.В. Рябенко [6], С.С. Сергеєв [9], Л.І. Телишевська [9] та ін. Проте аналіз існуючих підходів до структурування маркетингового потенціалу підприємства свідчить, що жоден з них не є універсальним і не відображає всієї глибини категорії, що досліджується.

 3. In-text reference with the coordinate start=10992
  Prefix
  людських (цінні знання та навички, які мають працівники, а також їхні здібності та готовність до спільної діяльності з іншими членами організації), матеріальних (активи, які відображаються в балансі компанії: основні й оборотні засоби, інвестиції) та нематеріальних ресурсів [4]. Вивчаючи маркетинговий потенціал у системі управління аграрними підприємствами, В.В. Кучер та О.В. Кучер
  Exact
  [3]
  Suffix
  зазначають, що найважливішим елементом підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах є маркетинг, який є засобом, що забезпечує ділову активність, стабільність, конкурентоспроможність і ефективність роботи сільськогосподарського підприємства.

4
Moroz, L.A. and Lebid', T.V. (2009), „Strategichnyj analiz marketyngovogo potencialu pidpryjemstva”, available at: http://vlp.com.ua/files/special/30.pdf
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=3607
  Prefix
  Зокрема, теоретичні та практичні питання сутності маркетингового потенціалу підприємств вивчали: В.А. Акіф’єва [1], Т.Н. Батова [1], В.М. Божко [2], О.І. Комишан [9], В.В. Кучер [3], О.В. Кучер [3], Т.В. Лебідь
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Л.А. Мороз [4], В.В. Рябенко [6], С.С. Сергеєв [9], Л.І. Телишевська [9] та ін. Проте аналіз існуючих підходів до структурування маркетингового потенціалу підприємства свідчить, що жоден з них не є універсальним і не відображає всієї глибини категорії, що досліджується.

 2. In-text reference with the coordinate start=3625
  Prefix
  Зокрема, теоретичні та практичні питання сутності маркетингового потенціалу підприємств вивчали: В.А. Акіф’єва [1], Т.Н. Батова [1], В.М. Божко [2], О.І. Комишан [9], В.В. Кучер [3], О.В. Кучер [3], Т.В. Лебідь [4], Л.А. Мороз
  Exact
  [4]
  Suffix
  , В.В. Рябенко [6], С.С. Сергеєв [9], Л.І. Телишевська [9] та ін. Проте аналіз існуючих підходів до структурування маркетингового потенціалу підприємства свідчить, що жоден з них не є універсальним і не відображає всієї глибини категорії, що досліджується.

 3. In-text reference with the coordinate start=9933
  Prefix
  Партнерські відносини з посередниками і постачальниками Рис. 1. Маркетинговий потенціал підприємства в структурі загального потенціалу підприємства та фактори, що його формують (систематизовано на основі
  Exact
  [4]
  Suffix
  , [9]) Таким чином, сукупність ресурсів підприємства визначає можливі досягнення цілей потенціал у підприємства, багатоаспектні складові, що містить як матеріальні, так і нематеріальні активи, які забезпечують ефективність діяльності підприємства.

 4. In-text reference with the coordinate start=10887
  Prefix
  Він являє собою сукупність людських (цінні знання та навички, які мають працівники, а також їхні здібності та готовність до спільної діяльності з іншими членами організації), матеріальних (активи, які відображаються в балансі компанії: основні й оборотні засоби, інвестиції) та нематеріальних ресурсів
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Вивчаючи маркетинговий потенціал у системі управління аграрними підприємствами, В.В. Кучер та О.В. Кучер [3] зазначають, що найважливішим елементом підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах є маркетинг, який є засобом, що забезпечує ділову активність, стабільність, конкурентоспроможність і ефективність роботи сільськогосподарського підприємства.

5
Obsjag novyh zamovlen' na vyrobnyctvo produkcii' za okremymy vydamy dijal'nosti pererobnoi' promyslovosti za sichen'–lystopad” (2015), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny, available at: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/pr/ozvp/ ozvp_u/ozvp_1115_u.htm
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5852
  Prefix
  характеризують відповідні показники, серед яких обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності (табл. 1), що, враховуючи обсяг іноземних замовлень, ілюструє ступінь залучення промисловості до міжнародного ринку. Таблиця 1 Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень–листопад 2015 р.
  Exact
  [5]
  Suffix
  Виробництво Обсяг нових замовлень З нього обсяг іноземних замовлень млн. грн. млн. грн. у % до обсягу нових замовлень за видом діяльності 1 2 3 4 Текстильне виробництво 4197,3 1336,2 31,8 Виробництво одягу 4360,1 2757,6 63,2 Виробництво паперу та паперових виробів 16256,5 5802,6 35,7 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 6181,6 510,1 8,3 Виробництво хімічних

6
Rjabenko, V.V. (2010), „Metodyka vartisnoi' ocinky marketyngovogo potencialu pidpryjemstva”, available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/16393/1/Stattya17.pdf
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3645
  Prefix
  Зокрема, теоретичні та практичні питання сутності маркетингового потенціалу підприємств вивчали: В.А. Акіф’єва [1], Т.Н. Батова [1], В.М. Божко [2], О.І. Комишан [9], В.В. Кучер [3], О.В. Кучер [3], Т.В. Лебідь [4], Л.А. Мороз [4], В.В. Рябенко
  Exact
  [6]
  Suffix
  , С.С. Сергеєв [9], Л.І. Телишевська [9] та ін. Проте аналіз існуючих підходів до структурування маркетингового потенціалу підприємства свідчить, що жоден з них не є універсальним і не відображає всієї глибини категорії, що досліджується.

 2. In-text reference with the coordinate start=12314
  Prefix
  При цьому під «маркетинговими ресурсами» розуміють частину ресурсів підприємства, що спрямовані на забезпечення його ефективної маркетингової діяльності. До складу маркетингових ресурсів належать: трудові, фінансові, матеріальні, інформаційні, інноваційні і часові ресурси
  Exact
  [6]
  Suffix
  . В цілому, одним з основних завдань промислових підприємств є розширення його ринкової частки за рахунок розвитку та ефективного використання маркетингового потенціалу, що передбачає комплекс заходів, зокрема, побудову маркетингової системи підприємства, визначення можливих ризиків, загроз та розробку заходів щодо їх уникнення або мінімізації, проведення маркетингових досліджень, прийняття н

7
Sokolov, O.Je. (2012), „Shljahy pidvyshhennja efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstv mashynobuduvannja”, available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/6286/1/vestnik_HPI_2012_6_Sokolov_Shliakhy.pdf
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3126
  Prefix
  Дослідження окремих питань класифікації та оцінки показників ефективності діяльності промислових підприємств здійснили: М.В. Афанасьєв, Л.В. Безкоровайна, М.В. Гальцев [12], В.В. Пастухова, Н.Я. Петришин, І.Л. Решетнікова, О.Є. Соколов
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Ю.В. Федорусь [10], Л.О. Шишмарьова, О.В. Шляга [12] та ін. Вивченню маркетингового потенціалу підприємства присвячена значна кількість праць, у яких визначено зміст поняття «маркетинговий потенціал», виявлені його істотні ознаки, сформовані концептуальні підходи до управління ним.

 2. In-text reference with the coordinate start=8202
  Prefix
  Виявлені загальні закономірності – це основа для опрацювання заходів щодо підвищення ефективності функціонування переробної промисловості із залученням наявних резервів. Досліджуючи шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств машинобудування, О.Є. Соколов
  Exact
  [7, с. 13–15]
  Suffix
  зазначає, що до основних факторів забезпечення ефективності діяльності машинобудівних підприємств у сучасних умовах господарювання належать: диверсифікація виробництва, забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, стратегічне інвестування, діагностика збалансованої системи стратегічних показників діяльності підприємства, ефективне управління активами підприємства, раці

9
Telyshevs'ka, L.I., Komyshan, O.I. and Sergejev, S.S. (2012), „Marketyngovyj potencial u pidvyshhenni prybutkovosti pidpryjemstva”, Mehanizm reguljuvannja ekonomiky, No 3, рр. 126–132, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_3_16
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=3554
  Prefix
  Вивченню маркетингового потенціалу підприємства присвячена значна кількість праць, у яких визначено зміст поняття «маркетинговий потенціал», виявлені його істотні ознаки, сформовані концептуальні підходи до управління ним. Зокрема, теоретичні та практичні питання сутності маркетингового потенціалу підприємств вивчали: В.А. Акіф’єва [1], Т.Н. Батова [1], В.М. Божко [2], О.І. Комишан
  Exact
  [9]
  Suffix
  , В.В. Кучер [3], О.В. Кучер [3], Т.В. Лебідь [4], Л.А. Мороз [4], В.В. Рябенко [6], С.С. Сергеєв [9], Л.І. Телишевська [9] та ін. Проте аналіз існуючих підходів до структурування маркетингового потенціалу підприємства свідчить, що жоден з них не є універсальним і не відображає всієї глибини категорії, що досліджується.

 2. In-text reference with the coordinate start=3665
  Prefix
  Зокрема, теоретичні та практичні питання сутності маркетингового потенціалу підприємств вивчали: В.А. Акіф’єва [1], Т.Н. Батова [1], В.М. Божко [2], О.І. Комишан [9], В.В. Кучер [3], О.В. Кучер [3], Т.В. Лебідь [4], Л.А. Мороз [4], В.В. Рябенко [6], С.С. Сергеєв
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Л.І. Телишевська [9] та ін. Проте аналіз існуючих підходів до структурування маркетингового потенціалу підприємства свідчить, що жоден з них не є універсальним і не відображає всієї глибини категорії, що досліджується.

 3. In-text reference with the coordinate start=3689
  Prefix
  Акіф’єва [1], Т.Н. Батова [1], В.М. Божко [2], О.І. Комишан [9], В.В. Кучер [3], О.В. Кучер [3], Т.В. Лебідь [4], Л.А. Мороз [4], В.В. Рябенко [6], С.С. Сергеєв [9], Л.І. Телишевська
  Exact
  [9]
  Suffix
  та ін. Проте аналіз існуючих підходів до структурування маркетингового потенціалу підприємства свідчить, що жоден з них не є універсальним і не відображає всієї глибини категорії, що досліджується. Викладення основного матеріалу.

 4. In-text reference with the coordinate start=9938
  Prefix
  Партнерські відносини з посередниками і постачальниками Рис. 1. Маркетинговий потенціал підприємства в структурі загального потенціалу підприємства та фактори, що його формують (систематизовано на основі [4],
  Exact
  [9]
  Suffix
  ) Таким чином, сукупність ресурсів підприємства визначає можливі досягнення цілей потенціал у підприємства, багатоаспектні складові, що містить як матеріальні, так і нематеріальні активи, які забезпечують ефективність діяльності підприємства.

10
Fedorus', Ju.V. (2014), „Pidvyshhennja efektyvnosti promyslovyh pidpryjemstv pererobnoi' galuzi Ukrai'ny”, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3933
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3145
  Prefix
  Дослідження окремих питань класифікації та оцінки показників ефективності діяльності промислових підприємств здійснили: М.В. Афанасьєв, Л.В. Безкоровайна, М.В. Гальцев [12], В.В. Пастухова, Н.Я. Петришин, І.Л. Решетнікова, О.Є. Соколов [7], Ю.В. Федорусь
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Л.О. Шишмарьова, О.В. Шляга [12] та ін. Вивченню маркетингового потенціалу підприємства присвячена значна кількість праць, у яких визначено зміст поняття «маркетинговий потенціал», виявлені його істотні ознаки, сформовані концептуальні підходи до управління ним.

 2. In-text reference with the coordinate start=7672
  Prefix
  продуктивності суспільної праці, що відображається через групи показників: узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва, ефективності використання живої праці, основних виробничих фондів, матеріальних ресурсів, фінансових коштів, показники якості продукції [12, с. 68]. Визначаючи напрями підвищення ефективності промислових підприємств переробної галузі України, Ю.В. Федорусь
  Exact
  [10]
  Suffix
  зазначає, що необхідним є виокремлення трьох основних факторів, що впливають на процес розвитку і рівень ефективності переробних галузей на сучасному етапі: кон’юнктура потреб населення і суміжних галузей; обсяги виробництва та якість сировини; низький техніко-технологічни й рівень матеріально-технічної бази.

11
Hodjakova, O. (2014), „Analiz suchasnogo stanu promyslovosti v Ukrai'ni”, No 2, рр. 60–64, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_11.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4490
  Prefix
  Враховуючи сучасний політичний та економічний стани, та їх вплив на діяльність підприємств, актуальними є розробка та впровадження заходів, що сприятимуть трансформації та відновленню вітчизняної економіки. Так, досліджуючи аналіз © О.В. Олійник, В.О. Іваненко, 2016 сучасного стану промисловості України, О.Ходякова
  Exact
  [11]
  Suffix
  визначає ключовими як заходи поновлення індустріального потенціалу країни, так і її конкурентні переваги: 1) потужна сировинна база. Україна займає одне з лідируючих місць у світі по запасах залізної й марганцевої руди (близько 15–17 % загальносвітових запасів), вугілля (у тому числі коксівного); 2) вигідне географічне положення.

12
Shljaga, O.V. and Gal'cev, M.V. (2014), „Shljahy pidvyshhennja efektyvnosti roboty pidpryjemstva”, рр. 66–75, available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_7_066.pdf ОЛІЙНИК Оксана Вікторівна – доктор економічних наук, професор, перший проректор Житомирського державного технологічного університету.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=3058
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження окремих питань класифікації та оцінки показників ефективності діяльності промислових підприємств здійснили: М.В. Афанасьєв, Л.В. Безкоровайна, М.В. Гальцев
  Exact
  [12]
  Suffix
  , В.В. Пастухова, Н.Я. Петришин, І.Л. Решетнікова, О.Є. Соколов [7], Ю.В. Федорусь [10], Л.О. Шишмарьова, О.В. Шляга [12] та ін. Вивченню маркетингового потенціалу підприємства присвячена значна кількість праць, у яких визначено зміст поняття «маркетинговий потенціал», виявлені його істотні ознаки, сформовані концептуальні підходи до управління ним.

 2. In-text reference with the coordinate start=3179
  Prefix
  Дослідження окремих питань класифікації та оцінки показників ефективності діяльності промислових підприємств здійснили: М.В. Афанасьєв, Л.В. Безкоровайна, М.В. Гальцев [12], В.В. Пастухова, Н.Я. Петришин, І.Л. Решетнікова, О.Є. Соколов [7], Ю.В. Федорусь [10], Л.О. Шишмарьова, О.В. Шляга
  Exact
  [12]
  Suffix
  та ін. Вивченню маркетингового потенціалу підприємства присвячена значна кількість праць, у яких визначено зміст поняття «маркетинговий потенціал», виявлені його істотні ознаки, сформовані концептуальні підходи до управління ним.

 3. In-text reference with the coordinate start=7559
  Prefix
  Гальцев, критерієм ефективності виробництва в макроекономічному масштабі є зростання продуктивності суспільної праці, що відображається через групи показників: узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва, ефективності використання живої праці, основних виробничих фондів, матеріальних ресурсів, фінансових коштів, показники якості продукції
  Exact
  [12, с. 68]
  Suffix
  . Визначаючи напрями підвищення ефективності промислових підприємств переробної галузі України, Ю.В. Федорусь [10] зазначає, що необхідним є виокремлення трьох основних факторів, що впливають на процес розвитку і рівень ефективності переробних галузей на сучасному етапі: кон’юнктура потреб населення і суміжних галузей; обсяги виробництва та якість сировини; низький техніко-технологічни й ріве