The 9 references with contexts in paper Ковалевська (2016) “ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ ЖИТОМИРЩИНИ // Еcological security of environment in Zhytomyr region” / spz:ztu:ven:66399

1
Bezpeka regioniv Ukrai'ny i strategija i'i' garantuvannja (2008), red. Danylyshyn, B.M., Naukova dumka, Kyi'v, 391 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2939
  Prefix
  наукове визначення безпеки, вважав, що «...безпека в об’єктивному плані передбачає відсутність загроз набутим цінностям, у суб’єктивному – відсутність страху стосовно того, що цим цінностям буде заподіяна шкода», тобто, що вони не зазнають руйнації [4, с. 19]. На багатогранність «феномену безпеки» вказують і українські вчені Б.М. Данилишин, A.B. Степаненко, О.М. Ральчук, В.В. Ковтун,
  Exact
  [1, 2]
  Suffix
  , С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева [3], Г.П. Ситник [4], Н.І. Чухрай [5]. Зокрема, Ю.М. Крамаренко вважає, що безпека – це стан діяльності, за якого (з певною ймовірністю винятків) проявляється небезпека [7].

2
Danylyshyn, B.M., Kovtun V.V. and Stepanenko, A.B. (2004), Naukovi osnovy prognozuvannja pryrodno-tehnogennoi' (ekologichnoi') bezpeky, Leks Dim, Kyi'v, 552 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2939
  Prefix
  наукове визначення безпеки, вважав, що «...безпека в об’єктивному плані передбачає відсутність загроз набутим цінностям, у суб’єктивному – відсутність страху стосовно того, що цим цінностям буде заподіяна шкода», тобто, що вони не зазнають руйнації [4, с. 19]. На багатогранність «феномену безпеки» вказують і українські вчені Б.М. Данилишин, A.B. Степаненко, О.М. Ральчук, В.В. Ковтун,
  Exact
  [1, 2]
  Suffix
  , С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева [3], Г.П. Ситник [4], Н.І. Чухрай [5]. Зокрема, Ю.М. Крамаренко вважає, що безпека – це стан діяльності, за якого (з певною ймовірністю винятків) проявляється небезпека [7].

3
Doroguntsov, S.І., Ral'chuk, O.M. and Fedorishcheva, A.M. (2004) „Bezpeka rozvitku і bezpeka stabіl'nostі − vіdpovіd' na vyklyky globalіzatsіi'”, Rada po vyvchenniu produktivnykh sil Ukrai'ny HAH Ukraїny, Tovaristvo «Znannya» Ukrai'ni, Kiev, 39 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2996
  Prefix
  ’єктивному плані передбачає відсутність загроз набутим цінностям, у суб’єктивному – відсутність страху стосовно того, що цим цінностям буде заподіяна шкода», тобто, що вони не зазнають руйнації [4, с. 19]. На багатогранність «феномену безпеки» вказують і українські вчені Б.М. Данилишин, A.B. Степаненко, О.М. Ральчук, В.В. Ковтун, [1, 2], С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Г.П. Ситник [4], Н.І. Чухрай [5]. Зокрема, Ю.М. Крамаренко вважає, що безпека – це стан діяльності, за якого (з певною ймовірністю винятків) проявляється небезпека [7]. На думку В.А. Ліпкана, безпека характеризує конкретний стан захищеності будь-якої держави та її спроможність протистояти змінам умов функціонування як таким, що мають як передбачуваний, так і спонтанний характер.

4
Sytnyk, G.P. (2004), Derzhavne upravlіnnya natsіonal'noyu bezpekoyu Ukrai'ni, Nats. akad. derzh. upr. pri Prezidentovі Ukrai'ni, Kyi'v, 407 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2803
  Prefix
  Американський політолог А.Уолферс, який свого часу першим запропонував наукове визначення безпеки, вважав, що «...безпека в об’єктивному плані передбачає відсутність загроз набутим цінностям, у суб’єктивному – відсутність страху стосовно того, що цим цінностям буде заподіяна шкода», тобто, що вони не зазнають руйнації
  Exact
  [4, с. 19]
  Suffix
  . На багатогранність «феномену безпеки» вказують і українські вчені Б.М. Данилишин, A.B. Степаненко, О.М. Ральчук, В.В. Ковтун, [1, 2], С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева [3], Г.П.

 2. In-text reference with the coordinate start=3012
  Prefix
  На багатогранність «феномену безпеки» вказують і українські вчені Б.М. Данилишин, A.B. Степаненко, О.М. Ральчук, В.В. Ковтун, [1, 2], С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева [3], Г.П. Ситник
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Н.І. Чухрай [5]. Зокрема, Ю.М. Крамаренко вважає, що безпека – це стан діяльності, за якого (з певною ймовірністю винятків) проявляється небезпека [7]. На думку В.А. Ліпкана, безпека характеризує конкретний стан захищеності будь-якої держави та її спроможність протистояти змінам умов функціонування як таким, що мають як передбачуваний, так і спонтанний характер.

5
Chukhray, N.І. (2010), „Problemi zabezpechennya naukovo-tekhnologіchnoі' bezpeky Ukraі'ni v umovakh globalizatsіi' ta еуvroіntegratsіi'”, Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie Ukrainy i ee regionov: problemy nauki i praktiki, Kharkіv, 344 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3029
  Prefix
  На багатогранність «феномену безпеки» вказують і українські вчені Б.М. Данилишин, A.B. Степаненко, О.М. Ральчук, В.В. Ковтун, [1, 2], С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева [3], Г.П. Ситник [4], Н.І. Чухрай
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Зокрема, Ю.М. Крамаренко вважає, що безпека – це стан діяльності, за якого (з певною ймовірністю винятків) проявляється небезпека [7]. На думку В.А. Ліпкана, безпека характеризує конкретний стан захищеності будь-якої держави та її спроможність протистояти змінам умов функціонування як таким, що мають як передбачуваний, так і спонтанний характер.

7
Lіpkan, V.A. (2009), Teorіya natsіonal'noi' bezpeki, MON Ukrai'ni, KNT, Kiev, 631 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3157
  Prefix
  Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева [3], Г.П. Ситник [4], Н.І. Чухрай [5]. Зокрема, Ю.М. Крамаренко вважає, що безпека – це стан діяльності, за якого (з певною ймовірністю винятків) проявляється небезпека
  Exact
  [7]
  Suffix
  . На думку В.А. Ліпкана, безпека характеризує конкретний стан захищеності будь-якої держави та її спроможність протистояти змінам умов функціонування як таким, що мають як передбачуваний, так і спонтанний характер.

8
Dovkіllya Ukrai'ni u 2013 rotsі (2014), Derzhstat Ukrai'ni, Kiev, р. 6.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3498
  Prefix
  Ліпкана, безпека характеризує конкретний стан захищеності будь-якої держави та її спроможність протистояти змінам умов функціонування як таким, що мають як передбачуваний, так і спонтанний характер. Безпека – це гарантована конституційними, законодавчими і практичними заходами захищеність життєво важливих інтересів об’єкта від зовнішніх і внутрішніх загроз
  Exact
  [8]
  Suffix
  . У більшості випадків поняття «безпека» розглядають у широкому науковому сенсі, розуміючи під «безпекою» захищеність природно-фізіологічних, соціально-економічних, ідеально-духовних і ситуативних потреб у ресурсах, технологіях, інформації й моральних ідеалах, необхідних для життєдіяльності й розвитку населення.

 2. In-text reference with the coordinate start=7120
  Prefix
  екологічних природно-техногенних показників складається із показників, що характеризують всі явища і процеси геоекологічної небезпеки, природно-екологічних умов, екологічного стану довкілля. Вихідна первинна інформація для оцінки екологічної безпеки довкілля являє систему із чотирьох груп показників: природно-кліматичних, техногенно-екологічних, соціально-економічних та результативних
  Exact
  [8–10]
  Suffix
  . Викладення основного матеріалу. Протягом 2013 р. в Україні зареєстровано 143 надзвичайні ситуації, що відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010, розподілилися на три групи: техногенного характеру – 75, природного характеру – 56, соціального характеру – 12.

9
Natsіonal'na dopovіd' pro stan tekhnogennoi' ta prirodnoi' bezpeki v Ukrai'nі u 2013 rotsі” (2010), Mіnіsterstvo nadzvichaynikh situatsіy Ukrai'ni, available at: http: // www.mns.gov.ua/content/nasdopov 2010.html
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7120
  Prefix
  екологічних природно-техногенних показників складається із показників, що характеризують всі явища і процеси геоекологічної небезпеки, природно-екологічних умов, екологічного стану довкілля. Вихідна первинна інформація для оцінки екологічної безпеки довкілля являє систему із чотирьох груп показників: природно-кліматичних, техногенно-екологічних, соціально-економічних та результативних
  Exact
  [8–10]
  Suffix
  . Викладення основного матеріалу. Протягом 2013 р. в Україні зареєстровано 143 надзвичайні ситуації, що відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010, розподілилися на три групи: техногенного характеру – 75, природного характеру – 56, соціального характеру – 12.

10
Stan dovkіllya v Ukrai'nі: іnformatsіyno-analіtichniy oglyad” (2013), Mіnіsterstvo ekologіi' ta pryrodnykh resursіv Ukrai'ni, Kiev, 37 р. КОВАЛЕВСЬКА Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, асистент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Житомирського національного агроекологічного
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7120
  Prefix
  екологічних природно-техногенних показників складається із показників, що характеризують всі явища і процеси геоекологічної небезпеки, природно-екологічних умов, екологічного стану довкілля. Вихідна первинна інформація для оцінки екологічної безпеки довкілля являє систему із чотирьох груп показників: природно-кліматичних, техногенно-екологічних, соціально-економічних та результативних
  Exact
  [8–10]
  Suffix
  . Викладення основного матеріалу. Протягом 2013 р. в Україні зареєстровано 143 надзвичайні ситуації, що відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010, розподілилися на три групи: техногенного характеру – 75, природного характеру – 56, соціального характеру – 12.