The 9 references with contexts in paper Воронкова, Проволоцька (2018) “Сучасні тенденції фінансової стійкості вітчизняних промислових підприємств // Modern tendencies of financial stability of domestic industrial enterprises” / spz:ztu:ven:127614

1
Derzhavna sluzhba staty sty ky Ukrai'ny , available at: www.ukrstat.gov.ua/
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=8642
  Prefix
  формування оборотних коштів для 2008 -227861 -68249,9 501893,4 4,82 2009 -268039 -92445,4 576879,2 5,37 2010 -318070 -133990 644417,4 5,05 2011 -384135 -160776 728341,3 4,85 2012 -483519 -178202 848336,3 5,11 2013 -535145 -168102 615935,7 3,76 2014 -726246 -253047 705452,6 3,97 2015 -965001 -380740 912419 4,15 2016 -1095669 -534529 1167819 4,34 Довідка: *розроблено авторами за даними
  Exact
  [1, 6, 7, 8, 9]
  Suffix
  Коефіцієнт забезпеченості запасів є індикатором негативних тенденцій на підприємстві. За 2008–2016 рр. цей показник не мав чітких тенденцій. Так, найнижчого значення було досягнуто у 2013–2014 рр., а найвищого у 2009–2010, 2012 роках.

 2. In-text reference with the coordinate start=11306
  Prefix
  активів (x2) Облікова ставка НБУ (x3) 2008 0,676 0,566 1,23 0,696 0,12 2009 0,598 0,534 1,143 0,503 0,103 2010 0,53 0,497 1,187 0,583 0,078 2011 0,504 0,496 1,142 0,617 0,078 2012 0,633 0,561 1,003 0,552 0,075 2013 0,627 0,581 1,017 0,495 0,065 2014 0,405 0,523 1,318 0,521 0,14 2015 0,255 0,451 1,254 0,529 0,22 2016 0,233 0,39 1,357 0,475 0,14 Довідка: *розроблено авторами за даними
  Exact
  [1, 2, 8]
  Suffix
  В результаті розрахунків було отримано трьох- та двохфакторна моделі лінійної регресії: y1 = 0,86145 – 0,62213 x1 + 0,921281 x2 – 1,22217 x3; y2 = 0,890856 – 0,30356 x1 – 0,18205 x3. Характеристики побудованих регресивних моделей (табл. 4) свідчать, що отримані моделі є адекватними, та дають змогу зробити такі висновки: Таблиця 4 Показники якості та адекватності економіко-

2
Nacional'ny j bank Ukrai'ny , available at: http s://bank.gov.ua/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11306
  Prefix
  активів (x2) Облікова ставка НБУ (x3) 2008 0,676 0,566 1,23 0,696 0,12 2009 0,598 0,534 1,143 0,503 0,103 2010 0,53 0,497 1,187 0,583 0,078 2011 0,504 0,496 1,142 0,617 0,078 2012 0,633 0,561 1,003 0,552 0,075 2013 0,627 0,581 1,017 0,495 0,065 2014 0,405 0,523 1,318 0,521 0,14 2015 0,255 0,451 1,254 0,529 0,22 2016 0,233 0,39 1,357 0,475 0,14 Довідка: *розроблено авторами за даними
  Exact
  [1, 2, 8]
  Suffix
  В результаті розрахунків було отримано трьох- та двохфакторна моделі лінійної регресії: y1 = 0,86145 – 0,62213 x1 + 0,921281 x2 – 1,22217 x3; y2 = 0,890856 – 0,30356 x1 – 0,18205 x3. Характеристики побудованих регресивних моделей (табл. 4) свідчать, що отримані моделі є адекватними, та дають змогу зробити такі висновки: Таблиця 4 Показники якості та адекватності економіко-

3
Bashnjany n, G.I. and Lintur, I.V. (2015), «Finasova stijkist' sub’jektiv gospodarjuvannja ta shljahy i'i' p okrashhennja», Ekonomika i suspil'stvo, Iss. 1, pp. 65–68.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2656
  Prefix
  Теоретичні та методичні засади фінансової стійкості підприємств створені вітчизняними та іноземними науковцями, серед яких: Г.В. Савицька [8], Ю.М. Тютюнник [9], А.М. Поддєрьогін [7], С.З. Мошенський [6], Г.І. Башнянин
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Н.М. Гапак [4], О.Загородна [5], П.Ю. Буряк, Дж.К. Ван Хорн, О.О. Шеремет, О.В. Павловська, М.Д. Білик, М.Я. Коробов, Ю.Брігхем та ін. Щодо практичних аспектів даної проблематики, то варто зазначити їх зумовленість певними чинниками, а саме: фаза розвитку економіки, галузева належність, часові межі тощо.

 2. In-text reference with the coordinate start=7328
  Prefix
  Варто зазначити, що фінансова стійкість має характеризуватися таким станом фінансових ресурсів, який би відповідав вимогам ринку і водночас задовольняв потреби розвитку підприємства
  Exact
  [3, с.66]
  Suffix
  . Під час дослідження було визначено тип фінансової стійкості промислових вітчизняних підприємств за 2008–2016 рр. (табл. 2). За даними таблиці 2 бачимо, що за весь аналізований період показники вказують на один тип фінансової стійкості – нестійкий фінансовий стан (ЗВ < 0, ЗВД < 0, ЗВДК ≥ 0).

4
Gap ak, N.M . and Kap shtan, S.A. (2014), «Osobly vosti vy znachennja finansovoi' stijkosti p idp ry jemstv», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu, Serija Ekonomika, Iss. 42, pp. 191–196.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2672
  Prefix
  Теоретичні та методичні засади фінансової стійкості підприємств створені вітчизняними та іноземними науковцями, серед яких: Г.В. Савицька [8], Ю.М. Тютюнник [9], А.М. Поддєрьогін [7], С.З. Мошенський [6], Г.І. Башнянин [3], Н.М. Гапак
  Exact
  [4]
  Suffix
  , О.Загородна [5], П.Ю. Буряк, Дж.К. Ван Хорн, О.О. Шеремет, О.В. Павловська, М.Д. Білик, М.Я. Коробов, Ю.Брігхем та ін. Щодо практичних аспектів даної проблематики, то варто зазначити їх зумовленість певними чинниками, а саме: фаза розвитку економіки, галузева належність, часові межі тощо.

 2. In-text reference with the coordinate start=10459
  Prefix
  В той же час, фінансова стійкість підприємства залежить від ефективного управління фінансовими ресурсами і визначається оптимальною структурою активів, оптимальним співвідношенням власних і позикових коштів, оптимальним співвідношенням активів та джерел їх фінансування
  Exact
  [4, с. 192]
  Suffix
  . Тому, в якості впливових факторів, було обрано чинники і зовнішнього, і внутрішнього середовища (табл. 3): індекс цін виробників промислової продукції (x1), оборотність оборотних активів промислових підприємств (x2), облікова ставка Національного банку України (x3).

5
Zagorodna, O. and Seredy ns'ka, V. (2010), «Diagnosty ka finansovogo stanu i stijkosti funkcionuvannja p idp ry jemstva», Ekonomichnyj analiz, Iss. 7, pp. 262–265.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2689
  Prefix
  Теоретичні та методичні засади фінансової стійкості підприємств створені вітчизняними та іноземними науковцями, серед яких: Г.В. Савицька [8], Ю.М. Тютюнник [9], А.М. Поддєрьогін [7], С.З. Мошенський [6], Г.І. Башнянин [3], Н.М. Гапак [4], О.Загородна
  Exact
  [5]
  Suffix
  , П.Ю. Буряк, Дж.К. Ван Хорн, О.О. Шеремет, О.В. Павловська, М.Д. Білик, М.Я. Коробов, Ю.Брігхем та ін. Щодо практичних аспектів даної проблематики, то варто зазначити їх зумовленість певними чинниками, а саме: фаза розвитку економіки, галузева належність, часові межі тощо.

 2. In-text reference with the coordinate start=4771
  Prefix
  Діагностика стійкості функціонування підприємства – етап управлінського процесу, що дає можливість ще на ранній стадії виявляти порушення пропорцій у фазах циклу кругообігу капіталу на підприємстві та встановлювати причини, що їх спричинили
  Exact
  [5, с. 262]
  Suffix
  . © О.М. Проволоцька, А.В. Воронкова, 2018 Промисловість займає провідне місце в економіці України та має значний вплив на ВВП, тому здійснення аналізу фінансової стійкості підприємств саме цієї галузі вважаємо актуальним з точки зору передумов формування програми заходів стабілізації економічної ситуації в країні.

6
M oshens'ky j, S.Z. and Olijny k, O.V. (2007), Ekonomichnyj analiz, in F.F. Buty nts' (ed.), 2ed., PP «Ruta», Zhy tomy r, 704 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2636
  Prefix
  Теоретичні та методичні засади фінансової стійкості підприємств створені вітчизняними та іноземними науковцями, серед яких: Г.В. Савицька [8], Ю.М. Тютюнник [9], А.М. Поддєрьогін [7], С.З. Мошенський
  Exact
  [6]
  Suffix
  , Г.І. Башнянин [3], Н.М. Гапак [4], О.Загородна [5], П.Ю. Буряк, Дж.К. Ван Хорн, О.О. Шеремет, О.В. Павловська, М.Д. Білик, М.Я. Коробов, Ю.Брігхем та ін. Щодо практичних аспектів даної проблематики, то варто зазначити їх зумовленість певними чинниками, а саме: фаза розвитку економіки, галузева належність, часові межі тощо.

 2. In-text reference with the coordinate start=8642
  Prefix
  формування оборотних коштів для 2008 -227861 -68249,9 501893,4 4,82 2009 -268039 -92445,4 576879,2 5,37 2010 -318070 -133990 644417,4 5,05 2011 -384135 -160776 728341,3 4,85 2012 -483519 -178202 848336,3 5,11 2013 -535145 -168102 615935,7 3,76 2014 -726246 -253047 705452,6 3,97 2015 -965001 -380740 912419 4,15 2016 -1095669 -534529 1167819 4,34 Довідка: *розроблено авторами за даними
  Exact
  [1, 6, 7, 8, 9]
  Suffix
  Коефіцієнт забезпеченості запасів є індикатором негативних тенденцій на підприємстві. За 2008–2016 рр. цей показник не мав чітких тенденцій. Так, найнижчого значення було досягнуто у 2013–2014 рр., а найвищого у 2009–2010, 2012 роках.

7
Poddjer'ogin, A.M ., Bily k, M .D., Burjak, L.D. and others (2004), Finansy pidpryjemstv, 5ed., p ererab. i dop ., KNEU, Ky i'v, 546 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2614
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Теоретичні та методичні засади фінансової стійкості підприємств створені вітчизняними та іноземними науковцями, серед яких: Г.В. Савицька [8], Ю.М. Тютюнник [9], А.М. Поддєрьогін
  Exact
  [7]
  Suffix
  , С.З. Мошенський [6], Г.І. Башнянин [3], Н.М. Гапак [4], О.Загородна [5], П.Ю. Буряк, Дж.К. Ван Хорн, О.О. Шеремет, О.В. Павловська, М.Д. Білик, М.Я. Коробов, Ю.Брігхем та ін. Щодо практичних аспектів даної проблематики, то варто зазначити їх зумовленість певними чинниками, а саме: фаза розвитку економіки, галузева належність, часові межі тощо.

 2. In-text reference with the coordinate start=8642
  Prefix
  формування оборотних коштів для 2008 -227861 -68249,9 501893,4 4,82 2009 -268039 -92445,4 576879,2 5,37 2010 -318070 -133990 644417,4 5,05 2011 -384135 -160776 728341,3 4,85 2012 -483519 -178202 848336,3 5,11 2013 -535145 -168102 615935,7 3,76 2014 -726246 -253047 705452,6 3,97 2015 -965001 -380740 912419 4,15 2016 -1095669 -534529 1167819 4,34 Довідка: *розроблено авторами за даними
  Exact
  [1, 6, 7, 8, 9]
  Suffix
  Коефіцієнт забезпеченості запасів є індикатором негативних тенденцій на підприємстві. За 2008–2016 рр. цей показник не мав чітких тенденцій. Так, найнижчого значення було досягнуто у 2013–2014 рр., а найвищого у 2009–2010, 2012 роках.

8
Savy c'ka, G.V. (2007), Ekonomichnyj analiz dijal'nosti pidpryjemstv, 3ed., p ererab. i dop., Znannja, Ky i'v, 668 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2574
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Теоретичні та методичні засади фінансової стійкості підприємств створені вітчизняними та іноземними науковцями, серед яких: Г.В. Савицька
  Exact
  [8]
  Suffix
  , Ю.М. Тютюнник [9], А.М. Поддєрьогін [7], С.З. Мошенський [6], Г.І. Башнянин [3], Н.М. Гапак [4], О.Загородна [5], П.Ю. Буряк, Дж.К. Ван Хорн, О.О. Шеремет, О.В. Павловська, М.Д. Білик, М.Я. Коробов, Ю.

 2. In-text reference with the coordinate start=8642
  Prefix
  формування оборотних коштів для 2008 -227861 -68249,9 501893,4 4,82 2009 -268039 -92445,4 576879,2 5,37 2010 -318070 -133990 644417,4 5,05 2011 -384135 -160776 728341,3 4,85 2012 -483519 -178202 848336,3 5,11 2013 -535145 -168102 615935,7 3,76 2014 -726246 -253047 705452,6 3,97 2015 -965001 -380740 912419 4,15 2016 -1095669 -534529 1167819 4,34 Довідка: *розроблено авторами за даними
  Exact
  [1, 6, 7, 8, 9]
  Suffix
  Коефіцієнт забезпеченості запасів є індикатором негативних тенденцій на підприємстві. За 2008–2016 рр. цей показник не мав чітких тенденцій. Так, найнижчого значення було досягнуто у 2013–2014 рр., а найвищого у 2009–2010, 2012 роках.

 3. In-text reference with the coordinate start=11306
  Prefix
  активів (x2) Облікова ставка НБУ (x3) 2008 0,676 0,566 1,23 0,696 0,12 2009 0,598 0,534 1,143 0,503 0,103 2010 0,53 0,497 1,187 0,583 0,078 2011 0,504 0,496 1,142 0,617 0,078 2012 0,633 0,561 1,003 0,552 0,075 2013 0,627 0,581 1,017 0,495 0,065 2014 0,405 0,523 1,318 0,521 0,14 2015 0,255 0,451 1,254 0,529 0,22 2016 0,233 0,39 1,357 0,475 0,14 Довідка: *розроблено авторами за даними
  Exact
  [1, 2, 8]
  Suffix
  В результаті розрахунків було отримано трьох- та двохфакторна моделі лінійної регресії: y1 = 0,86145 – 0,62213 x1 + 0,921281 x2 – 1,22217 x3; y2 = 0,890856 – 0,30356 x1 – 0,18205 x3. Характеристики побудованих регресивних моделей (табл. 4) свідчать, що отримані моделі є адекватними, та дають змогу зробити такі висновки: Таблиця 4 Показники якості та адекватності економіко-

9
Tjutjunny k, Ju.M . (2012), Finansovyj analiz, Znannja, Ky i'v, 815 p. Проволоцька Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2592
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Теоретичні та методичні засади фінансової стійкості підприємств створені вітчизняними та іноземними науковцями, серед яких: Г.В. Савицька [8], Ю.М. Тютюнник
  Exact
  [9]
  Suffix
  , А.М. Поддєрьогін [7], С.З. Мошенський [6], Г.І. Башнянин [3], Н.М. Гапак [4], О.Загородна [5], П.Ю. Буряк, Дж.К. Ван Хорн, О.О. Шеремет, О.В. Павловська, М.Д. Білик, М.Я. Коробов, Ю.Брігхем та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=8642
  Prefix
  формування оборотних коштів для 2008 -227861 -68249,9 501893,4 4,82 2009 -268039 -92445,4 576879,2 5,37 2010 -318070 -133990 644417,4 5,05 2011 -384135 -160776 728341,3 4,85 2012 -483519 -178202 848336,3 5,11 2013 -535145 -168102 615935,7 3,76 2014 -726246 -253047 705452,6 3,97 2015 -965001 -380740 912419 4,15 2016 -1095669 -534529 1167819 4,34 Довідка: *розроблено авторами за даними
  Exact
  [1, 6, 7, 8, 9]
  Suffix
  Коефіцієнт забезпеченості запасів є індикатором негативних тенденцій на підприємстві. За 2008–2016 рр. цей показник не мав чітких тенденцій. Так, найнижчого значення було досягнуто у 2013–2014 рр., а найвищого у 2009–2010, 2012 роках.