The 26 references with contexts in paper Кравчук (2018) “Сучасні тенденції електронної торгівлі обіговими фінансовими інструментами // Modern trends of electronic trading by negotiable financial instruments” / spz:ztu:ven:127602

1
Penzin, К. (2009), «Revoly utsiy a na ry nke torgovy kh uslug», Birzhevoe obozrenie, No. 6–7, pp.13-16–12.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=13965
  Prefix
  Для задоволення вимог високочастотних трейдерів конкуренція між торговельними платформами, а також і між трейдерами, ще більше загострилася в аспекті забезпечення високої швидкості доступу до ринку (arm racing). У 2006 р. середній час виконання угоди на NYSE складав 14 секунд
  Exact
  [1, c. 11–12]
  Suffix
  . Новий венчурний проект Nasdaq дозволив переказувати дані між дата-центром Nasdaq у Нью-Джерсі та датацентром Чиказької товарної біржі в Іллінойсі за 4,13 мілісекунди. Венчурний проект NYSE Anova Technology запропонував використання міліметрових лазерних хвиль, з допомогою яких переказ даних буде ще швидшим, однак витрати на ці технології є доволі високі.

 2. In-text reference with the coordinate start=18435
  Prefix
  А тому аналіз ліквідності на основі кількості та параметрів ордерів на сучасному етапі втрачає свою надійність і його показники є ілюзорними та хибними. Про некорисність цих метрик наголошено й у дослідженні Банку міжнародних розрахунків
  Exact
  [1, c. 23]
  Suffix
  . Таблиця 1 Технологічні несправності електронного трейдингу1 Дата Опис події Травень 2010 р. Flash Crash – значний потік ордерів на продаж (через продаж великого пакету контрактів E-Mini S&P500) призвів до падіння індексу Dow Jones на приблизно 600 пунктів протягом 5 хвилин, хоча протягом 20 хвилин після відновлення торгів значення індексу повернулося майже до попереднього рі

2
Ait-Sahalia, Y. and Saglam, M . (2013), «High frequency traders: taking advantage of sp eed», NBER Working Papers, No. 19531.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3012
  Prefix
  Менквелд [20] на підставі аналізу нідерландських акцій встановив, що цінові спреди зменшилися на 30 % за рік, порівняно з бельгійськими акціями, що не застосувалися до HFT. Аіт-Сахалія (Ait-Sahalia) і Саглам (Saglam)
  Exact
  [2]
  Suffix
  вважають, що HFT підвищує ліквідність у нормальні періоди ринку та зменшує її під час неочікуваних подій стресового характеру. Хагсрьомер (Hagströmer) і Норден (Norden) [13] оцінили, що високочастотна діяльність зменшує короткострокову волатильність.

3
BIS (2016), Electronic trading in fixed income markets.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6546
  Prefix
  торговельних операцій з усіма видами обігових фінансових інструментів буде здійснюватися з використанням електронних технологій. кредитні дефолтні свопи облігації з інвестиційним рейтингом валютні свопи валютні форварди державні облігації країн ЄС кредитні дефолтні свопи на індекси акції 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 2015 р.2012 р. Примітка1: побудовано автором за даними
  Exact
  [3, c. 9]
  Suffix
  . Рис. 1. Рівень електронізації ринків за видами обігових фінансових інсрументів1 Першу електронну крос-мережу (Electronic Crossing Network, ECN) Insinet було створено у США ще в 1969 р. Ця система з’єднувала комп’ютери дилерів і виконувала їх заявки без участі національних фондових бірж [7, c. 8].

4
Boehmer, E., Fong, K. and Wu, J. (2014), «International Evidence on Algorithmic Trading», Lee Chian School of Business, Singapore Management University, Working Paper.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3574
  Prefix
  Гао (Gao) і Мізрач (Mizrach) [11] дослідили, що HFT значно впливає на ринкові потрясіння, коли волатильність та обсяги торгів є причинами нестабільності. Боемер (Boehmer), Фонг (Fong) і Ву (Wu)
  Exact
  [4]
  Suffix
  дійшли висновку, що сервіси колокації для HFT призводять до зростання короткострокової волатильності. Брогаард (Brogaard) і Гарріотт (Garriott) [5] на основі своїх досліджень пасивних стратегій високочастотних трейдерів вважають, що ці стратегії покращують ринкову якість.

5
Brogaard, J. and Garriott, C. (2015), «High-frequency trading comp etition», University of Washington, Foster School of Business, Working paper.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3732
  Prefix
  Боемер (Boehmer), Фонг (Fong) і Ву (Wu) [4] дійшли висновку, що сервіси колокації для HFT призводять до зростання короткострокової волатильності. Брогаард (Brogaard) і Гарріотт (Garriott)
  Exact
  [5]
  Suffix
  на основі своїх досліджень пасивних стратегій високочастотних трейдерів вважають, що ці стратегії покращують ринкову якість. Коул (Cole) та інші [8] доводять, що невисокочастотна торгівля більше впливає на ціновий процес перед і після оголошень корпоративних новин, ніж HFT.

 2. In-text reference with the coordinate start=17743
  Prefix
  За даними Фінгера (Finger) [10] за період 1999–2013 рр. кількість котирувань, що надходять на ринок цінних паперів, зросла з 1 000 за секунду до 2 000 000 котирувань за секунду. У праці Шолтуса (Scholtus) і Ван Дійка (Van Dijk)
  Exact
  [24, c. 3, 5]
  Suffix
  наводяться такі дані: в 1991 р. виконувалося 48,2 % всіх ордерів на Паризькій біржі (щодо 19 акцій), у 2001 р. на NYSE виконувалося 35,2 % ордерів (щодо 148 акцій), а 2008 р. лише 7,7 % ордерів виконувалося на Nasdaq (щодо 394 акцій), у 2009–2011 рр. на Nasdaq на протязі 100 мілісекунд анулюється 35,5 % заявок введених до книги ордерів, а на протягом 1 секунди – 60,6 % (д

6
Clarke, T. (2014), «High-frequency trading and dark p ools: sharks never sleep», Law and Financial Markets Review, Vol. 8, No. 4, p p . 342–351.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=22454
  Prefix
  Існуюча тенденція зростаючої дегуманізації торговельних операцій з фінансовими інструментами створює виклики щодо етичності ринку з погляду значного зменшення можливостей неавтоматизованих неалгоритмічних інвесторів до отримання торговельного прибутку, а також адекватності інформаційності ринкових цін. Крім того, активізується цифрова міопія (digital myopia)
  Exact
  [6, c. 344]
  Suffix
  , тобто зростання обсягів і швидкості інформаційних потоків, зменшення часу на прийняття рішень призводять до скорочення людьми концентрації уваги на окремій інформації, що має вплив на прийняття торговельних рішень.

7
Cliff, D., Brown, D. and Treleaven, P. (2011), «Technology Trends in the Financial M arkets: A 2020 Vision», Foreshight Driver Review, DR3.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6861
  Prefix
  Рівень електронізації ринків за видами обігових фінансових інсрументів1 Першу електронну крос-мережу (Electronic Crossing Network, ECN) Insinet було створено у США ще в 1969 р. Ця система з’єднувала комп’ютери дилерів і виконувала їх заявки без участі національних фондових бірж
  Exact
  [7, c. 8]
  Suffix
  . Значне поширення електронних технологій у фінансовій індустрії відобразилося, звичайно, й на архітектурі торговельних платформ, зокрема, домінує безперервна організація торгів на основі системи ордерів, використовуючи консолідовані книги лімітних ордерів (continuous limit order book, CLOB).

8
Cole, B., Daigle, J., Van Ness, B. and Van Ness, R. (2015), «Do High Frequency Traders Care about Earnings Announcements? An Analy sis of Trading Activity before, during, and after Regular Trading Hours», in Gregoriou, G. (ed.), The Handbook of High Frequency Trading. San Diego: Academic Press. Elsevier Inc., p p . 255–270.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3885
  Prefix
  Брогаард (Brogaard) і Гарріотт (Garriott) [5] на основі своїх досліджень пасивних стратегій високочастотних трейдерів вважають, що ці стратегії покращують ринкову якість. Коул (Cole) та інші
  Exact
  [8]
  Suffix
  доводять, що невисокочастотна торгівля більше впливає на ціновий процес перед і після оголошень корпоративних новин, ніж HFT. Такі протилежні висновки досліджень можна пояснити використанням вченими різного методичного інструментарію даних, щодо різних ринків і часових інтервалів.

9
Europ ean Parliament and of the Council (2014), Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (MiFID II).
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12952
  Prefix
  Базова структура квантової торговельної стратегії1 Альфа модульМодуль ризику Модуль трансакційних витрат Модуль конструювання портфеля Модуль виконання Одним з видів алгоритмічної торгівлі є високочастотна торгівля, що, відповідно до директиви MiFID II
  Exact
  [9]
  Suffix
  характеризується: 1) інфраструктурою, що має мінімізувати мережеві та інші запізнення (латентність), з використанням хоча б одного з подальших рішень щодо алгоритмічного впровадження ордерів: колокації, хостингу біля близько розміщеної третьої сторони або прямого електронного доступу високої швидкості; 2) системним визначенням моменту активації ордера, його генерування, маршрути

10
Finger, R. (2013), High Frequency Trading: Is It a Dark Force Against Ordinary Human Traders and Investors?, available at: http ://www.forbes.com/sites/richardfinger/2013/09/30/highfrequency-%0Atrading-is-it-a-dark-fo r c eagainst-ordinary-human-traders-and-investors/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17539
  Prefix
  Зважаючи на значні обсяги згенерованих ордерів високочастотними трейдерами, на ринку формується враження про наявність високої ліквідності щодо багатьох її відображень (глибини, спредів тощо). За даними Фінгера (Finger)
  Exact
  [10]
  Suffix
  за період 1999–2013 рр. кількість котирувань, що надходять на ринок цінних паперів, зросла з 1 000 за секунду до 2 000 000 котирувань за секунду. У праці Шолтуса (Scholtus) і Ван Дійка (Van Dijk) [24, c. 3, 5] наводяться такі дані: в 1991 р. виконувалося 48,2 % всіх ордерів на Паризькій біржі (щодо 19 акцій), у 2001 р. на NYSE виконувалося 35,2 % ордерів (щодо 148 акцій), а 2008

11
Gao, C. and M izrach, B. (2013), «High frequency trading in the equity markets during US Treasury POM O», Rutgers University, Department of Economics, Departmental Working Papers, No. 201320.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3405
  Prefix
  Хагсрьомер (Hagströmer) і Норден (Norden) [13] оцінили, що високочастотна діяльність зменшує короткострокову волатильність. Однак Жанг (Zhang) [26] у своїй праці доводить, що HFT призводить до зростання волатильності. Гао (Gao) і Мізрач (Mizrach)
  Exact
  [11]
  Suffix
  дослідили, що HFT значно впливає на ринкові потрясіння, коли волатильність та обсяги торгів є причинами нестабільності. Боемер (Boehmer), Фонг (Fong) і Ву (Wu) [4] дійшли висновку, що сервіси колокації для HFT призводять до зростання короткострокової волатильності.

12
Gresse, C. (2017), Effects of Lit and Dark Market Fragmentation on Liquidity, available at: http s://ssrn.com/abstract=1918473.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7256
  Prefix
  Значне поширення електронних технологій у фінансовій індустрії відобразилося, звичайно, й на архітектурі торговельних платформ, зокрема, домінує безперервна організація торгів на основі системи ордерів, використовуючи консолідовані книги лімітних ордерів (continuous limit order book, CLOB). Наприклад, Лондонська фондова біржа запустила книгу ордерів з 1997 р.
  Exact
  [12, c. 10]
  Suffix
  . На провідних біржах ЄС можна спостерігати зростання ролі електронної книги ордерів у обсязі торгів (рис. 2). Так, її частка на Іспанській біржі зросла з 67 % в 2005 р. до 96 % в 2016 р., на Німецькій біржі з 73 % до 92 % відповідно.

13
Hagströmer, B. and Norden, L. (2013), «The diversity of high-frequency traders», Journal of Financial Markets, Vol. 16, p p . 741–770.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3196
  Prefix
  Аіт-Сахалія (Ait-Sahalia) і Саглам (Saglam) [2] вважають, що HFT підвищує ліквідність у нормальні періоди ринку та зменшує її під час неочікуваних подій стресового характеру. Хагсрьомер (Hagströmer) і Норден (Norden)
  Exact
  [13]
  Suffix
  оцінили, що високочастотна діяльність зменшує короткострокову волатильність. Однак Жанг (Zhang) [26] у своїй праці доводить, що HFT призводить до зростання волатильності. Гао (Gao) і Мізрач (Mizrach) [11] дослідили, що HFT значно впливає на ринкові потрясіння, коли волатильність та обсяги торгів є причинами нестабільності.

14
Hendershott, T., Jones, C. and M enkveld, A. (2011) «Does Algorithmic Trading Imp rove Liquidity ?», Journal of Finance, Vol. 68, No. 1, p p . 1–33.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2649
  Prefix
  На сучасному етапі немає єдності поглядів щодо впливу високочастотної торгівлі (high-frequency trading, HFT) на ліквідність та інші елементи ринкової якості. Хендершотт (Hendershott), Джонс (Jones) і Менквелд (Menkveld)
  Exact
  [14]
  Suffix
  на основі даних NYSE довели, що автоматична торгівля зменшує спреди, підвищує ліквідність та інформативність котирувань. Менквелд [20] на підставі аналізу нідерландських акцій встановив, що цінові спреди зменшилися на 30 % за рік, порівняно з бельгійськими акціями, що не застосувалися до HFT.

15
ICM A (2017), ETP mapping, available at: http ://www.icmagroup .org/Regulatory-Policy-and-M arketPractice/Secondary-M arkets/electronic-trading/etp-map p ing/
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8806
  Prefix
  Динаміка частки обсягу торгів із використанням електронної книги ордерів на провідних біржах ЄС1 Такі книги ордерів активно застосовуються не лише на ринку акцій, але й для операцій з борговими цінними паперами. Так, за даними ICMA (Міжнародної асоціації ринку капіталів), серед 32 опитаних торгових платформ, для облігацій 19 використовують CLOB
  Exact
  [15]
  Suffix
  . Щодо правил виконання ордерів, то переважає пріоритет «ціна-час» [17, c. 58], а за моделлю трансакційних оплат на ринку акцій – надання відрахувань на користь трейдерів, які пропонують ліквідність, тобто виставляють у системі лімітні ордери [23, c. 262].

16
Jain, P.K., Jain, P. and M cInish, T. (2016), «Does high-frequency trading increase sy stemic risk?», Journal of Financial Markets, Vol. 31, p p . 1–24.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14645
  Prefix
  Так, зменшення на 3 мілісекунди переказу даних між Нью-Йорком і Чикаго оцінюється у 500 млн. дол. [23, c. 262]. У 2010 р. після запровадження на Токійській фондовій біржі нової торговельної платформи частка високочастотної торгівлі зросла з 0 до 36 %
  Exact
  [16, c. 1]
  Suffix
  . Частка алгоритмічної торгівлі високої швидкості у США складає майже 50 % (з 2009 р. незначна спадна динаміка), а в Європі – близько 40 % на ринку акцій (рис. 4). США Європа 70% 45% 60% 40% 35% 50% 30% 40% 25% 30% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 0% 0% 20082009201020112012 Примітка1: побудовано за даними T ABB Group.

17
Kissell, R. (2014), The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management, Academic Press, Elsevier Inc, Oxford.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8881
  Prefix
  Так, за даними ICMA (Міжнародної асоціації ринку капіталів), серед 32 опитаних торгових платформ, для облігацій 19 використовують CLOB [15]. Щодо правил виконання ордерів, то переважає пріоритет «ціна-час»
  Exact
  [17, c. 58]
  Suffix
  , а за моделлю трансакційних оплат на ринку акцій – надання відрахувань на користь трейдерів, які пропонують ліквідність, тобто виставляють у системі лімітні ордери [23, c. 262]. Хоча й є торгові оператори, які пропонуються різні варіанти трансакційних платежів на своїх торговельних платформах.

18
Kunz, K. and M artin, J. (2015), «Into the Breech: The Increasing Gap between Algorithmic Trading and Securities Regulation», Journal of Financial Services Research, Vol. 47, p p . 135–152.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=20505
  Prefix
  Високочастотні стратегії можуть діяти як через одиничний канал, так і одночасно через усі канали (трансакційний, ордерний, інформаційний). Наприклад, автоматична обробка новин та алгоритмічне генерування на їх основі ордерів і здійснення трансакцій може викликати хибні падіння цін на ринках. Так, Кунц (Kunz) і Мартін (Martin)
  Exact
  [18, c. 142]
  Suffix
  зазначають, що у 2013 р. неправдива новина в Twitter про вибух у Білому домі в США призвела до падіння фондових індексів у США (Dow Jones, NASDAQ, S&P500) приблизно 1 %. Інформаційна асиметрія та нелінійна реакція алгоритмів окремих торговців на ринкові події у комплексі можуть призводити до екстремальних змін цін та обсягів торгівлі фінансовими інструментами і спричин

19
M acIntosh, J. (2015), «Revisioning Revisionism: A Glance at HFT’s Critics», in Gregoriou, G. (ed.), The Handbook of High Frequency Trading, Academic Press, Elsevier Inc., San Diego, p p . 123–153.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=19825
  Prefix
  Програмна помилка Goldman Sachs спринила генерування потоку ордерів на ринку опціонів і призвела до втрат на рівні 100 млн. дол Серпень 2013 р. Програмна несправність процесингового центру NASDAQ призвела до зупинки торгів на 3 год. Примітка1: побудовано автором за даними
  Exact
  [19, c. 125–126]
  Suffix
  Доволі важко однозначно емпірично окреслити вплив високочастотної торгівлі на стабільність ринку. Комплексність діяльності високочастотних трейдерів, одночасна реалізація декількох стратегій різними торговцями призводить до складнощів чіткої аналітичної декомпозиції впливу окремих видів діяльності на ринок.

20
M enkveld, A. (2013), «High Frequency Trading and the New-M arket M akers», Journal of Financial Markets, Vol. 16, No. 4, p p . 712–740, available at: http ://p ap ers.ssrn.com/sol3/p ap ers.cfm?abstract_id=1722924
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2792
  Prefix
  Хендершотт (Hendershott), Джонс (Jones) і Менквелд (Menkveld) [14] на основі даних NYSE довели, що автоматична торгівля зменшує спреди, підвищує ліквідність та інформативність котирувань. Менквелд
  Exact
  [20]
  Suffix
  на підставі аналізу нідерландських акцій встановив, що цінові спреди зменшилися на 30 % за рік, порівняно з бельгійськими акціями, що не застосувалися до HFT. Аіт-Сахалія (Ait-Sahalia) і Саглам (Saglam) [2] вважають, що HFT підвищує ліквідність у нормальні періоди ринку та зменшує її під час неочікуваних подій стресового характеру.

21
Narang, R. (2009), Inside the Black Box: The Simple Truth About Quantitative Trading, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12672
  Prefix
  Вони постачають потоки даних до модуля конструювання портфеля (балансує сигнали попередніх модулів і конструює цільовий портфель), що взаємодіє з модулем виконання (порівняння поточного портфеля з цільовим і здійснення необхідних операцій для його ребалансування). Примітка 1: побудовано за матеріалами
  Exact
  [21, c. 15]
  Suffix
  . Рис. 3. Базова структура квантової торговельної стратегії1 Альфа модульМодуль ризику Модуль трансакційних витрат Модуль конструювання портфеля Модуль виконання Одним з видів алгоритмічної торгівлі є високочастотна торгівля, що, відповідно до директиви MiFID II [9] характеризується: 1) інфраструктурою, що має мінімізувати мережеві та інші запізнення (латентність), з ви

22
NYSE (2017), NYSE – Order Type Usage (Percentage of Matched Volume), available at: http s://www.ny se.com/p ublicdocs/ny se/markets/ny se/NYSE-Order-Ty p e-Usage.p df
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9655
  Prefix
  Значно розширився спектр специфікації торговельних ордерів. Наприклад, хоча на NYSE переважають два типи ордерів – «виконати або відмінити» (Immediate or Cancel, IOS) та лімітні (за станом на квітень 2017 р. їх частка складала близько 80 %
  Exact
  [22]
  Suffix
  ), проте ці ордери ще поділяються на різні види, залежно від певних параметрів (16 видів). Торговий оператор Nasdaq пропонує 17 типів ордерів, які також ще можуть диференціюватися на певні види.

23
O’Hara, M. (2015), «High frequency market microstructure», Journal of Financial Economics, Vol. 116, p p . 257–270.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=9072
  Prefix
  Щодо правил виконання ордерів, то переважає пріоритет «ціна-час» [17, c. 58], а за моделлю трансакційних оплат на ринку акцій – надання відрахувань на користь трейдерів, які пропонують ліквідність, тобто виставляють у системі лімітні ордери
  Exact
  [23, c. 262]
  Suffix
  . Хоча й є торгові оператори, які пропонуються різні варіанти трансакційних платежів на своїх торговельних платформах. Зокрема, Bats Global у США на двох платформах пропонує модель заохочення постачальників ліквідності (організатори торгівлі BZX та EDGX), а на інших двох – інвертовану модель (BYX та EDGA).

 2. In-text reference with the coordinate start=14481
  Prefix
  Венчурний проект NYSE Anova Technology запропонував використання міліметрових лазерних хвиль, з допомогою яких переказ даних буде ще швидшим, однак витрати на ці технології є доволі високі. Так, зменшення на 3 мілісекунди переказу даних між Нью-Йорком і Чикаго оцінюється у 500 млн. дол.
  Exact
  [23, c. 262]
  Suffix
  . У 2010 р. після запровадження на Токійській фондовій біржі нової торговельної платформи частка високочастотної торгівлі зросла з 0 до 36 % [16, c. 1]. Частка алгоритмічної торгівлі високої швидкості у США складає майже 50 % (з 2009 р. незначна спадна динаміка), а в Європі – близько 40 % на ринку акцій (рис. 4).

24
Scholtus, M . and Van Dijk, D. (2015), «High-Frequency Activity on NASDAQ», in Gregoriou, G. The Handbook of High Frequency Trading, Academic Press. Elsevier Inc., San Diego, p p . 3–23.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=17743
  Prefix
  За даними Фінгера (Finger) [10] за період 1999–2013 рр. кількість котирувань, що надходять на ринок цінних паперів, зросла з 1 000 за секунду до 2 000 000 котирувань за секунду. У праці Шолтуса (Scholtus) і Ван Дійка (Van Dijk)
  Exact
  [24, c. 3, 5]
  Suffix
  наводяться такі дані: в 1991 р. виконувалося 48,2 % всіх ордерів на Паризькій біржі (щодо 19 акцій), у 2001 р. на NYSE виконувалося 35,2 % ордерів (щодо 148 акцій), а 2008 р. лише 7,7 % ордерів виконувалося на Nasdaq (щодо 394 акцій), у 2009–2011 рр. на Nasdaq на протязі 100 мілісекунд анулюється 35,5 % заявок введених до книги ордерів, а на протягом 1 секунди – 60,6 % (д

25
Zhang, F. (2010), High-Frequency Trading, Stock Volatility, and Price Discovery, available at: http s://p ap ers.ssrn.com/sol3/p ap ers.cfm?abstract_id=1691679
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21111
  Prefix
  нелінійна реакція алгоритмів окремих торговців на ринкові події у комплексі можуть призводити до екстремальних змін цін та обсягів торгівлі фінансовими інструментами і спричинити значні деформації ринку. У дослідженні питання впливу алгоритмічної торгівлі на стабільність ринку варто наголосити на розвитку тенденції, пов’язаної з поняттям «нормалізація девіантності»
  Exact
  [25, c. 19]
  Suffix
  . Коли відбувається подія, щодо якої передбачалося, що вона матиме значні негативні наслідки на ринку, проте цього не сталося, то здійснюється ревізія поглядів на вплив цієї події, та формується судження про нормальність її виникнення в майбутньому.

26
Zigrand, J.-P., Cliff, D. and Hendershott, T. (2011), «Financial stability and comp uter based trading», The Future of Computer Trading in Financial Markets. Working paper, p p . 6–23. Кравчук Ігор Святославович – кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри банківського менеджменту та обліку Тернопільського національного економічного університету.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3300
  Prefix
  Аіт-Сахалія (Ait-Sahalia) і Саглам (Saglam) [2] вважають, що HFT підвищує ліквідність у нормальні періоди ринку та зменшує її під час неочікуваних подій стресового характеру. Хагсрьомер (Hagströmer) і Норден (Norden) [13] оцінили, що високочастотна діяльність зменшує короткострокову волатильність. Однак Жанг (Zhang)
  Exact
  [26]
  Suffix
  у своїй праці доводить, що HFT призводить до зростання волатильності. Гао (Gao) і Мізрач (Mizrach) [11] дослідили, що HFT значно впливає на ринкові потрясіння, коли волатильність та обсяги торгів є причинами нестабільності.