The 12 references with contexts in paper Виговська (2018) “Теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення перевезень громадським транспортом // Theoretical approaches to determining the financial provision of public transportation” / spz:ztu:ven:127594

1
Bly znjuk, O.P., Lachkova, L.I., Osp ishhev, V.I. and others (2006), Finansy, navch. p osibny k, Znannja, K., 415 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5657
  Prefix
  принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність забезпечення доцільно врахувати такі складові як: мета, завдання, функції, методи, джерела, обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як держави, так і суб’єктів господарювання, що пов’язана із мобілізацією і використанням цих ресурсів 6. Один із методів фінансового механізму Довідка:* складено за
  Exact
  [9, 15, 4, 11, 1, 2, 12, 10]
  Suffix
  Рис.1. Трактування фінансового забезпечення в економічній літературі Друга група дослідників у своїх наукових працях трактує фінансове забезпечення як формування цільових грошових фондів суб’єктів господарювання у достатньому розмірі та їх ефективне використання.

 2. In-text reference with the coordinate start=8990
  Prefix
  Широта поняття Ширше за поняття «фінансування» Вужче за поняття «фінансове забезпечення» реалізації – самофінансування; – кредитування; – зовнішнє фінансування. – власні грошові накопичення підприємств; – кошти державного бюджету. 3. Джерела Довідка: *узагальнено автором на підставі
  Exact
  [1, 5]
  Suffix
  Сучасний розвиток технологій та ринкові перетворення вимагають нових підходів у визначенні теоретичної сутності фінансового забезпечення та практичного його застосування в діяльності усіх видів суб’єктів господарювання.

2
Vasy ly k, O.D. (2000), Teorija finansiv, p idruchny k, NIOS, K., 416 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5657
  Prefix
  принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність забезпечення доцільно врахувати такі складові як: мета, завдання, функції, методи, джерела, обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як держави, так і суб’єктів господарювання, що пов’язана із мобілізацією і використанням цих ресурсів 6. Один із методів фінансового механізму Довідка:* складено за
  Exact
  [9, 15, 4, 11, 1, 2, 12, 10]
  Suffix
  Рис.1. Трактування фінансового забезпечення в економічній літературі Друга група дослідників у своїх наукових працях трактує фінансове забезпечення як формування цільових грошових фондів суб’єктів господарювання у достатньому розмірі та їх ефективне використання.

 2. In-text reference with the coordinate start=6477
  Prefix
  Серед зазначених трактувань фінансового забезпечення вирізняється думка О.Василика, яку він формулює як визначену законодавством сукупність заходів, спрямованих на створення фінансової бази для досягнення певних цілей
  Exact
  [2]
  Suffix
  . Таке тлумачення акцентує увагу на цільовому призначенні фінансової бази, а не лише на самій базі. Це трактування є неоднозначним, тому що створення фінансової бази це лише один із елементів фінансового механізму підприємства для сталого фінансового забезпечення.

4
Venger, V.V. (2009), Finansy, navch. Posibny k, Centr uchbovoi' literatury , K., 432 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5657
  Prefix
  принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність забезпечення доцільно врахувати такі складові як: мета, завдання, функції, методи, джерела, обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як держави, так і суб’єктів господарювання, що пов’язана із мобілізацією і використанням цих ресурсів 6. Один із методів фінансового механізму Довідка:* складено за
  Exact
  [9, 15, 4, 11, 1, 2, 12, 10]
  Suffix
  Рис.1. Трактування фінансового забезпечення в економічній літературі Друга група дослідників у своїх наукових працях трактує фінансове забезпечення як формування цільових грошових фондів суб’єктів господарювання у достатньому розмірі та їх ефективне використання.

5
Zagorodny j, A.G, Voznjuk, G.L. and Smovzhenko, T.S. (1997), Finansovyj slovnyk, Vyd-vo «Centr Jevropy», L'viv, 471 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8990
  Prefix
  Широта поняття Ширше за поняття «фінансування» Вужче за поняття «фінансове забезпечення» реалізації – самофінансування; – кредитування; – зовнішнє фінансування. – власні грошові накопичення підприємств; – кошти державного бюджету. 3. Джерела Довідка: *узагальнено автором на підставі
  Exact
  [1, 5]
  Suffix
  Сучасний розвиток технологій та ринкові перетворення вимагають нових підходів у визначенні теоретичної сутності фінансового забезпечення та практичного його застосування в діяльності усіх видів суб’єктів господарювання.

7
Verhovna rada Ukrai'ny (2004), Zakon Ukrai'ny «Pro transport» stanom na 10 ly stop ada, No. 232/94-VR.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3069
  Prefix
  Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється відповідно до державних цільових програм, з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу, і забезпечується державою
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Фінансове забезпечення та механізм суб’єктів господарювання транспортної інфраструктури має ряд особливостей. У зв’язку з цим, фінансове забезпечення перевезень громадським транспортом потребує ретельного аналізу всіх складових у теоретичній та практичній фінансовій площинах.

9
Kravchuk, N.Ja., Gory n, V.P. and Jasenovs'ka, T.B. (2008), Finansy, Ekonomichna dumka, Ternopil', 432 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5657
  Prefix
  принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність забезпечення доцільно врахувати такі складові як: мета, завдання, функції, методи, джерела, обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як держави, так і суб’єктів господарювання, що пов’язана із мобілізацією і використанням цих ресурсів 6. Один із методів фінансового механізму Довідка:* складено за
  Exact
  [9, 15, 4, 11, 1, 2, 12, 10]
  Suffix
  Рис.1. Трактування фінансового забезпечення в економічній літературі Друга група дослідників у своїх наукових працях трактує фінансове забезпечення як формування цільових грошових фондів суб’єктів господарювання у достатньому розмірі та їх ефективне використання.

10
M oskal', O.I. (2001), Finansove zabezpechennja rozvytku agropromyslovogo vyrobnyctva regionu (na materialah Chernivec'koi' oblasti), Abstract of diss. k.e.n., spec. 08.04.01 «Finansy, groshovyj obig i kredyt», K., 16 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5657
  Prefix
  принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність забезпечення доцільно врахувати такі складові як: мета, завдання, функції, методи, джерела, обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як держави, так і суб’єктів господарювання, що пов’язана із мобілізацією і використанням цих ресурсів 6. Один із методів фінансового механізму Довідка:* складено за
  Exact
  [9, 15, 4, 11, 1, 2, 12, 10]
  Suffix
  Рис.1. Трактування фінансового забезпечення в економічній літературі Друга група дослідників у своїх наукових працях трактує фінансове забезпечення як формування цільових грошових фондів суб’єктів господарювання у достатньому розмірі та їх ефективне використання.

11
Op arin, V.M . (2002), Finansy (Zagal'na teorija), navch. p osibny k, 2nd, dop . i p ererob., KNEU, K., 240 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5657
  Prefix
  принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність забезпечення доцільно врахувати такі складові як: мета, завдання, функції, методи, джерела, обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як держави, так і суб’єктів господарювання, що пов’язана із мобілізацією і використанням цих ресурсів 6. Один із методів фінансового механізму Довідка:* складено за
  Exact
  [9, 15, 4, 11, 1, 2, 12, 10]
  Suffix
  Рис.1. Трактування фінансового забезпечення в економічній літературі Друга група дослідників у своїх наукових працях трактує фінансове забезпечення як формування цільових грошових фондів суб’єктів господарювання у достатньому розмірі та їх ефективне використання.

12
Pogrishhuk, G.B. (2005), Finansove zabezpechennja ohorony navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha, Abstract of diss. k.e.n., Ternop il', 42 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5657
  Prefix
  принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність забезпечення доцільно врахувати такі складові як: мета, завдання, функції, методи, джерела, обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як держави, так і суб’єктів господарювання, що пов’язана із мобілізацією і використанням цих ресурсів 6. Один із методів фінансового механізму Довідка:* складено за
  Exact
  [9, 15, 4, 11, 1, 2, 12, 10]
  Suffix
  Рис.1. Трактування фінансового забезпечення в економічній літературі Друга група дослідників у своїх наукових працях трактує фінансове забезпечення як формування цільових грошових фондів суб’єктів господарювання у достатньому розмірі та їх ефективне використання.

 2. In-text reference with the coordinate start=7114
  Prefix
  Автор вважає, що «при визначенні фінансового забезпечення доцільно врахувати такі складові, як: мета, завдання, функції, методи, джерела, обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як держави, так і суб’єктів господарювання, що пов’язана із мобілізацією і використанням цих ресурсів»
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Таке визначення деталізує диверсифікований зміст наукової категорії «фінансове забезпечення» та надає можливість використовувати його на різних рівнях наукового пізнання. Проведене вивчення економічної літератури показало, що фінансове забезпечення має значне поле для подальших досліджень та їх реалізації безпосередньо в межах перевезень громадським транспортом (або суб’єктів госп

13
Slobodjany k, Ju.B. (2007), Finansovyj mehanizm funkcionuvannja pidpryjemstv pasazhyrs'kogo avtotransportu v suchasnyh umovah, monografija, Sumy , 199 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=13732
  Prefix
  По-перше, пасажирський автотранспорт загального користування залишається єдиною галуззю економіки держави, в якій лише частково діє основний принцип ринкової економіки – вартість товару (послуг) має бути сплачена споживачем виробнику
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Підприємства, що забезпечують перевезення громадським транспортом груп громадян за пільговими тарифами, отримують від держави субвенції, що компенсуються із державного бюджету. По-друге, у структурі витрат транспортного підприємства відсутні витрати на безпосереднє виробництво продукції або сировини.

14
Tereshhenko, O.O. (2003), Finansova dijal'nist' sub'jektiv gospodarjuvannja, navch. p osibyk, KNEU, K., 554 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10882
  Prefix
  виконує важливу функцію – стимулювання господарської діяльності Державна підтримка Бюджетне фінансування, як форма фінансового забезпечення полягає, у виділенні державних коштів на безповоротній і безоплатній основі. Основним видом державного фінансування є бюджетні асигнування тих неприбуткових сфер діяльності, що потребують такого фінансування Довідка: *узагальнено автором на підставі
  Exact
  [14]
  Suffix
  На рисунку 2 наведено характеристику таких джерел фінансового забезпечення, як самофінансування, кредитування та державна підтримка. Визначено переваги та недоліки того чи іншого джерела фінансового забезпечення, що мають безпосередній вплив як на розвиток суб’єктів господарювання, так і на соціально-економічний розвиток держави в цілому.

15
Usenko, S.V. (2001), «Ekonomіchnі asp ekti rozvitku malogo pіdp riєmnictva v Ukraїnі», Jekonomika i upravlenie, No. 6 (31), P. 16–17.16.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5657
  Prefix
  принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність забезпечення доцільно врахувати такі складові як: мета, завдання, функції, методи, джерела, обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як держави, так і суб’єктів господарювання, що пов’язана із мобілізацією і використанням цих ресурсів 6. Один із методів фінансового механізму Довідка:* складено за
  Exact
  [9, 15, 4, 11, 1, 2, 12, 10]
  Suffix
  Рис.1. Трактування фінансового забезпечення в економічній літературі Друга група дослідників у своїх наукових працях трактує фінансове забезпечення як формування цільових грошових фондів суб’єктів господарювання у достатньому розмірі та їх ефективне використання.