The 10 references with contexts in paper Хілуха (2018) “Аналіз корпоративного управління: зміст основних етапів // Сorporate governance analysis process: essence, main stages” / spz:ztu:ven:127480

1
Berle, A. and M eans, G. (1991), The modern corporation and private property, Transaction p ublishers.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2643
  Prefix
  Важливо вивчати специфіку управління в різних економічних інститутах, акціонерних компаніях, де відбувається динамічний процес впровадження загальносвітових принципів корпоративного управління. Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Л.Бебчук [1], М.Блеіра [2], Дж.Броні [10], І.Велентжеза [10], Р.Вишні [9], Дж.Мінза [1], А.Харта [3], А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А.

 2. In-text reference with the coordinate start=2655
  Prefix
  Важливо вивчати специфіку управління в різних економічних інститутах, акціонерних компаніях, де відбувається динамічний процес впровадження загальносвітових принципів корпоративного управління. Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук
  Exact
  [1]
  Suffix
  , М.Блеіра [2], Дж.Броні [10], І.Велентжеза [10], Р.Вишні [9], Дж.Мінза [1], А.Харта [3], А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу [5], О.

 3. In-text reference with the coordinate start=2730
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук [1], М.Блеіра [2], Дж.Броні [10], І.Велентжеза [10], Р.Вишні [9], Дж.Мінза
  Exact
  [1]
  Suffix
  , А.Харта [3], А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу [5], О. Кузьміна [4], Л. Ліпич [15], Р.Мітчелла [6], Г.Саважаю [8].

2
Bebchuk, L., Cohen, A., and Ferrell, A. (2008), «What matters in corp orate governance?», The Review of financial studies, Vol. 22, No. 2, p p . 783–827, available at: 10.1093/rfs/hhn099
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2669
  Prefix
  Важливо вивчати специфіку управління в різних економічних інститутах, акціонерних компаніях, де відбувається динамічний процес впровадження загальносвітових принципів корпоративного управління. Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук [1], М.Блеіра
  Exact
  [2]
  Suffix
  , Дж.Броні [10], І.Велентжеза [10], Р.Вишні [9], Дж.Мінза [1], А.Харта [3], А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу [5], О.

3
Blair, M .M . (1996), Ownership and control: Rethinking corporate governance for the twenty-first century, Long Range Planning, 432 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2744
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук [1], М.Блеіра [2], Дж.Броні [10], І.Велентжеза [10], Р.Вишні [9], Дж.Мінза [1], А.Харта
  Exact
  [3]
  Suffix
  , А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу [5], О. Кузьміна [4], Л. Ліпич [15], Р.Мітчелла [6], Г.Саважаю [8]. Однак така проблема у вітчизняній теорії корпоративного управління досліджена не до кінця, що зумовлює мету і зміст статті.

4
Hart, O. (1995), «Corp orate governance: some theory and imp lications», The economic journal, No. 105(9), рр. 678–689.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2881
  Prefix
  Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук [1], М.Блеіра [2], Дж.Броні [10], І.Велентжеза [10], Р.Вишні [9], Дж.Мінза [1], А.Харта [3], А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу [5], О. Кузьміна
  Exact
  [4]
  Suffix
  , Л. Ліпич [15], Р.Мітчелла [6], Г.Саважаю [8]. Однак така проблема у вітчизняній теорії корпоративного управління досліджена не до кінця, що зумовлює мету і зміст статті. Метою статті є дослідження сутності, змісту, етапів та положень аналізування корпоративного управління.

 2. In-text reference with the coordinate start=6849
  Prefix
  Рішення про відмову приймається у випадках істотної зміни структури досліджуваного об’єкта на момент проведення оцінювання, неекономічності процесу проведення аналізу або ж у зв’язку з тим, що ризики об’єкта оцінювання не істотні тощо
  Exact
  [4]
  Suffix
  . На етапі планування аналізу складаються завдання, план і програма проведення аналізу на підставі вибору пріоритетності критеріїв і їх показників (регламентованих у нормативно-правових документах і стандартах), з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність системи корпоративного управління.

5
Kuzmin, O. (2016), «Regulation of stakeholders' interests in corp orate governance through negotiations», Economic Annals-XXI, Vol. 161, No. 9–10, pp. 56–60.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2864
  Prefix
  Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук [1], М.Блеіра [2], Дж.Броні [10], І.Велентжеза [10], Р.Вишні [9], Дж.Мінза [1], А.Харта [3], А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу
  Exact
  [5]
  Suffix
  , О. Кузьміна [4], Л. Ліпич [15], Р.Мітчелла [6], Г.Саважаю [8]. Однак така проблема у вітчизняній теорії корпоративного управління досліджена не до кінця, що зумовлює мету і зміст статті. Метою статті є дослідження сутності, змісту, етапів та положень аналізування корпоративного управління.

6
M endelow, A.L. (1981), «Environmental Scanning – The Impact of the Stakeholder Concep t», ICIS Proceedings. Paper 20, available at: http ://aisel.aisnet.org/icis1981/20
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2910
  Prefix
  Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук [1], М.Блеіра [2], Дж.Броні [10], І.Велентжеза [10], Р.Вишні [9], Дж.Мінза [1], А.Харта [3], А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу [5], О. Кузьміна [4], Л. Ліпич [15], Р.Мітчелла
  Exact
  [6]
  Suffix
  , Г.Саважаю [8]. Однак така проблема у вітчизняній теорії корпоративного управління досліджена не до кінця, що зумовлює мету і зміст статті. Метою статті є дослідження сутності, змісту, етапів та положень аналізування корпоративного управління.

8
Saaty , T.L., and Vargas, L.G. (2012), «M odels, methods, concep ts & ap p lications of the analy tic hierarchy p rocess», Sp ringer Science & Business M edia, 175 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2925
  Prefix
  Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук [1], М.Блеіра [2], Дж.Броні [10], І.Велентжеза [10], Р.Вишні [9], Дж.Мінза [1], А.Харта [3], А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу [5], О. Кузьміна [4], Л. Ліпич [15], Р.Мітчелла [6], Г.Саважаю
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Однак така проблема у вітчизняній теорії корпоративного управління досліджена не до кінця, що зумовлює мету і зміст статті. Метою статті є дослідження сутності, змісту, етапів та положень аналізування корпоративного управління.

9
Savage, G.T., Nix, T.W., Whitehead, C.J., and Blair, J.D. (1991), «Strategies for assessing and managing organizational stakeholders», The executive, Vol. 5, No. 2, рр. 61–75.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2715
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук [1], М.Блеіра [2], Дж.Броні [10], І.Велентжеза [10], Р.Вишні
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Дж.Мінза [1], А.Харта [3], А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу [5], О. Кузьміна [4], Л. Ліпич [15], Р.Мітчелла [6], Г.

 2. In-text reference with the coordinate start=2759
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук [1], М.Блеіра [2], Дж.Броні [10], І.Велентжеза [10], Р.Вишні [9], Дж.Мінза [1], А.Харта [3], А.Шлейфа
  Exact
  [9]
  Suffix
  та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу [5], О. Кузьміна [4], Л. Ліпич [15], Р.Мітчелла [6], Г.Саважаю [8]. Однак така проблема у вітчизняній теорії корпоративного управління досліджена не до кінця, що зумовлює мету і зміст статті.

10
Shleifer, A. and Vishny , R.W. (1997), «A survey of corp orate governance», The journal of finance, No. 52 (2), рр. 737–783.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2683
  Prefix
  Важливо вивчати специфіку управління в різних економічних інститутах, акціонерних компаніях, де відбувається динамічний процес впровадження загальносвітових принципів корпоративного управління. Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук [1], М.Блеіра [2], Дж.Броні
  Exact
  [10]
  Suffix
  , І.Велентжеза [10], Р.Вишні [9], Дж.Мінза [1], А.Харта [3], А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу [5], О. Кузьміна [4], Л.

 2. In-text reference with the coordinate start=2702
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук [1], М.Блеіра [2], Дж.Броні [10], І.Велентжеза
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Р.Вишні [9], Дж.Мінза [1], А.Харта [3], А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу [5], О. Кузьміна [4], Л. Ліпич [15], Р.

15
Kolosok, A.M . (2014), «Social p olicy in the corp orate governance sy stem», The Economical Forum, No. 1, pp. 249–253.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2895
  Prefix
  Засновниками дослідження корпоративного управління є праці А.Белла [1], Л.Бебчук [1], М.Блеіра [2], Дж.Броні [10], І.Велентжеза [10], Р.Вишні [9], Дж.Мінза [1], А.Харта [3], А.Шлейфа [9] та інших. Методи аналізування корпоративного управління висвітлено у дослідженнях А. Менделоу [5], О. Кузьміна [4], Л. Ліпич
  Exact
  [15]
  Suffix
  , Р.Мітчелла [6], Г.Саважаю [8]. Однак така проблема у вітчизняній теорії корпоративного управління досліджена не до кінця, що зумовлює мету і зміст статті. Метою статті є дослідження сутності, змісту, етапів та положень аналізування корпоративного управління.