The 6 references with contexts in paper Меліхова (2018) “Розробка графічної аналогової моделі формування економічної безпеки підприємства на довгостроковий період з метою визначення економічної ефективності витрат на його економічну безпеку // Graphical analog model development for the formation of economic security of enterprise in long-term period in order to determine the economic efficiency of costs for its economic security” / spz:ztu:ven:127477

1
Blank, Y.A. (2009), Upravlenye fynansovoj bezopasnost'ju predpryjatyja, 2ed, Эl'ga, K., 776 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3656
  Prefix
  Розробці графічних аналогових моделей та побудові графіків залежності витрат та обсягу реалізації у грошовому вигляді від обсягу реалізації в натуральному вигляді присвятили свої праці такі вчені як: І.О. Бланк
  Exact
  [1, с. 264]
  Suffix
  , Э.Дж. Долан [2, с. 147] та Д.Н. Хайман [3, с. 288]. Салига К.С. своє дослідження присвятив побудові графіку залежності витрат та обсягу реалізації від життєвого циклу випуску продукції [4, с. 279; 5–8].

2
Dolan, E.Dzh. and Lindsei, D. (1992), Rynok: mikroekonomicheskaya model', translate by English Lukashevicha,V. and others, іn Lisovika, B., Lukashevicha, I.V. (ed), SP «Avtokomp», SPb., 496 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3679
  Prefix
  Розробці графічних аналогових моделей та побудові графіків залежності витрат та обсягу реалізації у грошовому вигляді від обсягу реалізації в натуральному вигляді присвятили свої праці такі вчені як: І.О. Бланк [1, с. 264], Э.Дж. Долан
  Exact
  [2, с. 147]
  Suffix
  та Д.Н. Хайман [3, с. 288]. Салига К.С. своє дослідження присвятив побудові графіку залежності витрат та обсягу реалізації від життєвого циклу випуску продукції [4, с. 279; 5–8]. Чернухін А.

3
Khaiman, D.N. (1992), Sovremennaya mikroekonomika: analiz i primenenie, translate by English, іn 2 vol., Vol. 1 , Finansy i statistika, M ., 384 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3706
  Prefix
  Розробці графічних аналогових моделей та побудові графіків залежності витрат та обсягу реалізації у грошовому вигляді від обсягу реалізації в натуральному вигляді присвятили свої праці такі вчені як: І.О. Бланк [1, с. 264], Э.Дж. Долан [2, с. 147] та Д.Н. Хайман
  Exact
  [3, с. 288]
  Suffix
  . Салига К.С. своє дослідження присвятив побудові графіку залежності витрат та обсягу реалізації від життєвого циклу випуску продукції [4, с. 279; 5–8]. Чернухін А.А. займався вивченням напрямків удосконалення методики визначення економічної ефективності капіталовкладень в енергетиці [9].

9
Chernukhin, A.A. (1983), «Zadachi i nap ravleniy a sovershenstvovaniy a metodiki op redeleniy a ekonomicheskoi effektivnosti kap italovlozhenii v energetike», Energeticheskoe stroitel'stvo, No. 3, P. 52–56.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4020
  Prefix
  Салига К.С. своє дослідження присвятив побудові графіку залежності витрат та обсягу реалізації від життєвого циклу випуску продукції [4, с. 279; 5–8]. Чернухін А.А. займався вивченням напрямків удосконалення методики визначення економічної ефективності капіталовкладень в енергетиці
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Раніше користувалися методикою визначення економічної ефективності використання в народному господарстві нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій [10] та типовою методикою визначення економічної ефективності капітальних вкладень [11].

10
M etodika (osnovny e p olozheniy a) op redeleniy a ekonomicheskoi effektivnosti isp ol'zovaniy a v narodnom khozy aistve novoi tekhniki, izobretenii i ratsionalizatorskikh p redlozhenii» (1977), Ekon. gaz, No. 10, P. 11–15.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4194
  Prefix
  Чернухін А.А. займався вивченням напрямків удосконалення методики визначення економічної ефективності капіталовкладень в енергетиці [9]. Раніше користувалися методикою визначення економічної ефективності використання в народному господарстві нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій
  Exact
  [10]
  Suffix
  та типовою методикою визначення економічної ефективності капітальних вкладень [11]. На даний час використовуються два види графіків, які відображають взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку, що забезпечують процес виробництва продукції одного виду та заслуговують на позитивну оцінку.

11
Tip ovay a metodika op redeleniy a ekonomicheskoi effektivnosti kap ital'ny kh vlozhenii» (1981), Ekon. gaz, No. 2, 3., P. 11–14. Меліхова Тетяна Олегівна – кандидат економічних наук; доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізької державної інженерної академії.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4281
  Prefix
  Раніше користувалися методикою визначення економічної ефективності використання в народному господарстві нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій [10] та типовою методикою визначення економічної ефективності капітальних вкладень
  Exact
  [11]
  Suffix
  . На даний час використовуються два види графіків, які відображають взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку, що забезпечують процес виробництва продукції одного виду та заслуговують на позитивну оцінку.