The 9 references with contexts in paper Корнійчук (2018) “Проблеми і перспективи розвитку комерційної діяльності торговельних підприємств // Issues and prospects in the development of commercial activity of trade enterprises” / spz:ztu:ven:127473

1
Ap op ij, V.V. (2009), Organizacija torgivli, 3rd, Centr uchbovoi' literatury , K., 632 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3259
  Prefix
  Таким чином, комерційна діяльність є складовою частиною комерційного підприємництва, орієнтованого на отримання прибутку шляхом виробництва і поставки товарів на ринок, здійснення купівлі-продажу товарів, організації фінансового закладу та інших способів налагодження відносин обміну
  Exact
  [1, 3, 7]
  Suffix
  . Можемо зробити висновок, що комерційна діяльність є складовою господарської діяльності тих підприємств, які власну виготовлену продукцію реалізують споживачам, і тих, які здійснюють закупівлю товарів для подальшого їх продажу.

 2. In-text reference with the coordinate start=4079
  Prefix
  Комерційна діяльність у сфері надання послуг орієнтована на формування іміджу підприємства та встановлення постійного кола клієнтів. Комерційна діяльність у сфері товарного обороту спрямована на формування доходу і прибутку шляхом задоволення споживчих потреб
  Exact
  [1, 7]
  Suffix
  . Таким чином, торгівля є тим елементом діяльності підприємства, що задовольняє попит та формує загальний економічний ефект. Цілі і завдання комерційної діяльності розкриває комплекс заходів, пов’язаний з рухом товарів від виробника до споживача.

2
Bogoslavec', G.M. and Trubej, O.M. (2014), «Problemy ta p ersp ekty vy rozvy tku p idp ry jemstv op tovoi' torgivli», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 5, Part 2. – P. 28–32.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=15352
  Prefix
  Основними причинами відмови підприємств-виробників споживчих товарів від використання послуг оптових підприємств є фінансова можливість відкриття власних точок реалізації та відсутність потреби в такій співпраці
  Exact
  [2, с. 30]
  Suffix
  . Для роздрібних торговельних підприємств доцільність співпраці з оптовиками визначається, передусім, економією витрат на організацію товарного забезпечення їх товарообороту. Тому основною причиною самостійної організації закупівельної діяльності роздрібними торговельними підприємствами є економічна недоцільність співпраці з оптовими підприємствами через високі цінові параметри,

 2. In-text reference with the coordinate start=16565
  Prefix
  діяльності оптових підприємств є формування повного комплексу основних і додаткових послуг, які використовують виробничі та торговельні підприємства; формування нових умов співпраці оптових торговців з товаровиробниками і роздрібними торговельними підприємствами; створення об’єднань торговельних посередників, здатних найбільш повно та ефективно задовольняти інтереси клієнтів
  Exact
  [2, с. 31]
  Suffix
  . Подальші напрямки розвитку роздрібних торговельних підприємств пов’язані із забезпеченням населення якісною продукцією. Оскільки більшість товаровиробників не мають власної мережі збуту продукції, роздрібні торговельні підприємства завершують процес руху товару від виробника до споживача.

3
Boltjans'ka, L.O., Andreeva, L.O. and Ly sak, O.I. (2015), Ekonomika pidpryjemstva, OLDI-PLJuS, Herson, 668 p .
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3259
  Prefix
  Таким чином, комерційна діяльність є складовою частиною комерційного підприємництва, орієнтованого на отримання прибутку шляхом виробництва і поставки товарів на ринок, здійснення купівлі-продажу товарів, організації фінансового закладу та інших способів налагодження відносин обміну
  Exact
  [1, 3, 7]
  Suffix
  . Можемо зробити висновок, що комерційна діяльність є складовою господарської діяльності тих підприємств, які власну виготовлену продукцію реалізують споживачам, і тих, які здійснюють закупівлю товарів для подальшого їх продажу.

4
Gusakovs'ka, T.O., Klochko, Ju.O. and Sikjetina, N.G. (2015), «Analiz komercijnoi' dijal'nosti torgovel'nogo p idp ry jemstva», Naukovyj visnyk Poltavs'kogo universytetu ekonomiky i torgivli, No. 1 (69), Part 2, P. 106–111.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16114
  Prefix
  Зважаючи на сьогоденні умови розвитку комерційної діяльності та відсутність налагоджених ділових зв’язків між підприємствами–виробниками, посередниками і торговельними підприємствами, є потреба в коригуванні їх діяльності та визначенні подальших напрямків розвитку
  Exact
  [4, 6, 8]
  Suffix
  . Основними напрямками покращання комерційної діяльності оптових підприємств є формування повного комплексу основних і додаткових послуг, які використовують виробничі та торговельні підприємства; формування нових умов співпраці оптових торговців з товаровиробниками і роздрібними торговельними підприємствами; створення об’єднань торговельних посередників, здатних найбільш

6
M aslenny kov, O.Ju. and Kruchkovs'ky j, B.A. (2010), «Problemy i p ersp ekty vy rozvy tku rozdribnoi' torgivli v Ukrai'ni v umovah ry nkovy h p eretvoren'», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 20 (2), P. 220–225.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=14498
  Prefix
  Досить часто на розташованих поряд ділянках у межах навіть одного мікрорайону в містах споруджуються однотипні магазини, які конкурують між собою, натомість, в інших місцях підприємства торгівлі практично відсутні або через свій товарний профіль не здатні задовольнити потреби покупців у товарах
  Exact
  [6, с. 223]
  Suffix
  . Значну конкуренцію створює роздрібним торговельним підприємствам невпорядкована вулична торгівля, що в більшості випадків не дотримується правил торгівлі товарами споживчого призначення, реалізовує товари-фальсифікати і не здатна гарантувати захист прав споживачів.

 2. In-text reference with the coordinate start=16114
  Prefix
  Зважаючи на сьогоденні умови розвитку комерційної діяльності та відсутність налагоджених ділових зв’язків між підприємствами–виробниками, посередниками і торговельними підприємствами, є потреба в коригуванні їх діяльності та визначенні подальших напрямків розвитку
  Exact
  [4, 6, 8]
  Suffix
  . Основними напрямками покращання комерційної діяльності оптових підприємств є формування повного комплексу основних і додаткових послуг, які використовують виробничі та торговельні підприємства; формування нових умов співпраці оптових торговців з товаровиробниками і роздрібними торговельними підприємствами; створення об’єднань торговельних посередників, здатних найбільш

7
Pankratov, F.G. and Seregy na, T.K. (1999), Kommercheskaja dejatel'nost', YVC «Marketyng», M., 248 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3259
  Prefix
  Таким чином, комерційна діяльність є складовою частиною комерційного підприємництва, орієнтованого на отримання прибутку шляхом виробництва і поставки товарів на ринок, здійснення купівлі-продажу товарів, організації фінансового закладу та інших способів налагодження відносин обміну
  Exact
  [1, 3, 7]
  Suffix
  . Можемо зробити висновок, що комерційна діяльність є складовою господарської діяльності тих підприємств, які власну виготовлену продукцію реалізують споживачам, і тих, які здійснюють закупівлю товарів для подальшого їх продажу.

 2. In-text reference with the coordinate start=4079
  Prefix
  Комерційна діяльність у сфері надання послуг орієнтована на формування іміджу підприємства та встановлення постійного кола клієнтів. Комерційна діяльність у сфері товарного обороту спрямована на формування доходу і прибутку шляхом задоволення споживчих потреб
  Exact
  [1, 7]
  Suffix
  . Таким чином, торгівля є тим елементом діяльності підприємства, що задовольняє попит та формує загальний економічний ефект. Цілі і завдання комерційної діяльності розкриває комплекс заходів, пов’язаний з рухом товарів від виробника до споживача.

8
Sy lkina, Ju.O. «Problemy ta p ersp ekty vy rozvy tku ry nku rozdribny h torgovel'ny h merezh v Ukrai'ni», Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu, P. 152–157, available at : http ://oda.zt.gov.ua/images/golovna/strategia_rozvutky /strategia_2020.p df
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16114
  Prefix
  Зважаючи на сьогоденні умови розвитку комерційної діяльності та відсутність налагоджених ділових зв’язків між підприємствами–виробниками, посередниками і торговельними підприємствами, є потреба в коригуванні їх діяльності та визначенні подальших напрямків розвитку
  Exact
  [4, 6, 8]
  Suffix
  . Основними напрямками покращання комерційної діяльності оптових підприємств є формування повного комплексу основних і додаткових послуг, які використовують виробничі та торговельні підприємства; формування нових умов співпраці оптових торговців з товаровиробниками і роздрібними торговельними підприємствами; створення об’єднань торговельних посередників, здатних найбільш

9
Ty mchy na, A.I. (2010), «Sutnist' i rol' komercijnoi' funkcii' p idp ry jemstv u ry nkovomu seredovy shhi», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 20 (15), P. 297–303.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6845
  Prefix
  Тому, для розробки правильної стратегії на ринку товарів і послуг комерційні служби підприємств мають правильно оцінити загальний стан споживчого ринку і його тенденції в межах того регіону або сегменту, на який підприємство орієнтується
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Загальні тенденції розвитку товарообороту та динаміки реалізованих послуг підприємствами України наведено в таблиці 1. Таблиця 1 Обсяги товарообороту та реалізованих послуг підприємствами України Показники 2012 р. 2013 р. 20141 р. 20151р. 20161 р.

10
Derzhavna sluzhba staty sty ky Ukrai'ny , «Dijal'nist' sub’jektiv gospodarjuvannja», statystychnyj zbirnyk, available at: http ://www.ukrstat.gov.ua Корнійчук Ангеліна Анатоліївна – старший викладач кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7814
  Prefix
  181056 20023 227902 46846 – непродовольчі товари 242455 255255 257287 287322 328073 70786 Обсяг реалізованих послуг, млн. грн. 329175 357068 360561 227353 262538 –98023 1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. Джерело*: Сформовано на основі даних Державної служби статистики в Україні
  Exact
  [10]
  Suffix
  Проведений аналіз наведених даних свідчить, що з року в рік обсяги роздрібного і оптового товарообороту зростають, крім обсягу реалізованих послуг. На формування зазначених показників впливає розвиток торговельних мереж, конкурентна боротьба між ними та інфляційні процеси, що відбуваються в Україні і сприяють підвищенню цін на товари та послуги.

 2. In-text reference with the coordinate start=10859
  Prefix
  69 – за КВЕД 46 442,81 437,9 526,7 555,78 516,74 73,93 16,7 – за КВЕД 47 12,93 15,86 16,51 16,0 15,06 2,13 16,47 Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств, % – за КВЕД 45 22,5 15,1 –13,3 6,2 35,3 13,1 – – за КВЕД 46 13,1 11,8 –14,6 –3,9 15,1 2 – – за КВЕД 47 7,3 5,5 –5,9 9,5 13,9 6,6 – Джерело*: Сформовано на основі даних Державної служби статистики в Україні
  Exact
  [10]
  Suffix
  Оскільки комерційна діяльність є складовою господарської діяльності підприємств-виробників товарів, є основним видом діяльності оптових і роздрібних торговельних підприємств, виникає необхідність у встановленні характерних рис функціонування зазначених організацій (табл. 3).