The 23 references with contexts in paper Свірко (2018) “Сучасний розвиток системи управління державними фінансами України: обліковий сегмент в забезпеченні інноваційно-інвестиційного вектору спрямування // Modern development of management system of public finances in Ukraine: accounting segment in providing innovation and investment direction vector” / spz:ztu:ven:127405

1
Lovins'koi', L.G. (ed.) (2013), «Buhgalters'kyj oblik i kontrol' derzhavnogo sektoru v umovah modernizacii' upravlinnja derzhavnymy finansamy», monografija, in Vol. 2, Derzh. navch.-nauk. ustanova Akad. fin. Up r., K., DNNU Akad. fin. up r., Vol. 1, Lovins'ka, L.G. and others (2013), Reformuvannja buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori vidpovidno do Mizhnarodnyh standartiv, 566 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4879
  Prefix
  Одну із ключових позицій у вказаній системі відіграє бюджетний облік. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко
  Exact
  [1, 6]
  Suffix
  , В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова [23], С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орі

 2. In-text reference with the coordinate start=4922
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської
  Exact
  [1, 6]
  Suffix
  , О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова [23], С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку вказаної складової наці

2
Vasy lenko, V.V. (2013), «Tehnologycheskye ukladы v kontekste stremlenyja эkonomycheskyh system k ydeal'nosty», Social'no-ekonomichni problemy i derzhava, Ternop ol', Vol. 8, No. 1, pp. 65–72.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3463
  Prefix
  вказують, що «... на даний час в Україні переважають ключові характеристики 3-го технологічного укладу», доля якого визначається в межах майже 58 % у загальній структурі економіки, а на «... частку 5-го технологічного укладу, який сьогодні визначає постіндустріальний тип виробництва, припадає 7–8 % у загальній структурі національної економіки...»
  Exact
  [2, С. 68]
  Suffix
  . Реалії сьогодення свідчать не лише про погіршення стану вітчизняної економіки, а й, у тому числі внаслідок першого факту, погіршення умов для розвитку її інноваційного клімату (до того ж, як казали у Стародавньому Римі: «Inter arma silent Мusae» (Коли говорять гармати, музи мовчать)).

3
Golubka, S. (2014), «Z istorii' finansiv ukrai'ns'koi' derzhavnosti vid Ky i'vs'koi' Rusi do Get'manshhy ny», Nezalezhnyj audyto, No. 2, рр. 110–117.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2548
  Prefix
  Розвиток державного управління в цілому в контексті загальноекономічних процесів у межах змін суспільно-економічних формацій призводив до необхідності перегляду підходів до державних фінансів
  Exact
  [3, 20]
  Suffix
  . Бурхливе зростання економіки індустріального суспільства останніх технологічних укладів сформувало підходи до інноваційних технологій, що, в свою чергу, сприяло не лише становленню теоретичних засад, а й створенню практичного підґрунтя для переходу людства від індустріального до постіндустріального суспільства.

4
Dedkov, E.P. (1983), Bjudzhetnыj uchёt, ucheb. posoby e, Fynansы statystyka, M., 1983, 232 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16408
  Prefix
  Нагадаємо, що традиційно бюджетний облік є складовою національної системи бухгалтерського обліку, що має комплексний характер, оскільки утворюється з бухгалтерського обліку виконання бюджетів та бухгалтерського обліку виконання кошторисів
  Exact
  [4; 19, С. 200–202]
  Suffix
  . Кожна з цих складових традиційно має притаманну лише їй методику й організацію і, хоча й базується на загальній методології вітчизняного бухгалтерського обліку, але порядок застосування методологічного інструментарію та реалізація елементів методу має значні розбіжності.

6
Jaroshenka, F.O. (ed.) (2010), Informacijne zabezpechennja upravlinnja derzhavnymy finansamy, in 2 Vol., DNNU Akad. fin. up ravlinnja, K., Jefimenko, T.I., Lovins'ka, L.G., Svirko, S.V., Levy c'ka, S.O. and others (2010), Standartyzacija bjudzhetnogo obliku jak instrument modernizacii' derzhavnyj finansiv Ukrai'ny, Vol. 1, 226 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4879
  Prefix
  Одну із ключових позицій у вказаній системі відіграє бюджетний облік. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко
  Exact
  [1, 6]
  Suffix
  , В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова [23], С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орі

 2. In-text reference with the coordinate start=4922
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської
  Exact
  [1, 6]
  Suffix
  , О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова [23], С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку вказаної складової наці

7
Kudrjashov, V.P. (2008), Kurs finansiv, navch. p osibnyk, Znannja, K., 431 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4902
  Prefix
  Одну із ключових позицій у вказаній системі відіграє бюджетний облік. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова [23], С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку в

8
M oldovan, O.O. (2011), Derzhavni finansy Ukrai'ny: dosvid ta perspektyvy reform, monografija, NISD, K., 380 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4943
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована
  Exact
  [8]
  Suffix
  , В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова [23], С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку вказаної складової національної системи обл

9
Op arin, V.M . (2007), Finansy. Zagal'na teorija, navch. p osibny k, 4-te vy d., KNEU, K., 240 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4961
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна
  Exact
  [9]
  Suffix
  , В.М. Федосова [23], С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку вказаної складової національної системи обліку в загальному

10
Verhovna rada Ukrai'ny (2010), «Pro zasady vnutrishn'oi' i zovnishn'oi' p olityky», Zakon Ukrai'ny, stanom na 01 ly p nja, No 2411-VI, available at: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6172
  Prefix
  Сучасний етап розвитку економіки України вирізняється складним конгломератом факторів внутрішнього та зовнішнього впливу, що мають бути враховані державою при формуванні стратегії подальшого економічного розвитку
  Exact
  [10]
  Suffix
  . З одного боку, це необхідність залучення до процесів інтернаціоналізації та глобалізації, що, на тлі розбудови людством інформаційного суспільства, спричиняють потребу у створенні максимально зрозумілої єдиної системи інформаційного забезпечення геоекономічного простору.

11
Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2013), «Pro zatverdzhennja Derzhavnoi' p rogramy akty vizacii' rozvy tku ekonomiky na 2013–2014 roky», stanom na 27 ljutogo, No 187, available at: http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-p
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=10265
  Prefix
  всіх секторах економіки України, і, передусім, у стратегічних, до яких належать і державний сектор, спричинило необхідність перегляду механізму управління державними фінансами, який, за оцінками проведеними вітчизняних та закордонних експертів на початку ХХ ст., вирізнявся «... недостатнім рівнем інституціональної спроможності та інтеграції його учасників ...»
  Exact
  [11, 17]
  Suffix
  . Таке положення стало на заваді гармонійного розвитку всієї системи управління державними фінансами, що покликана виступати ефективним інструментом державного регулювання соціально-економічної сфери.

12
Verhovna rada Ukrai'ny (1998), «Pro zatverdzhennja Strategii' integracii' Ukrai'ny do Jevrop ejs'kogo Sojuzu: Ukaz Prezy denta Ukrai'ny», stanom na 11 chervnja, No 615/98, available at: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615/98
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8759
  Prefix
  економік на засадах ГАТТ/СОТ, економічні тенденції в державах-членах ЄС щодо консолідованого єдиною грошовою одиницею ЄС, потенційна взаємовигідність вільної торгівлі є важливими факторами економічної інтеграції та розвитку торгівлі між Україною і ЄС ...», втім, деталізації цих положень у контексті оновлення підходів до системи управління державними фінансами відсутні
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Натомість, спільний документ країн-членів ЄС про Спільну стратегію Європейського Союзу щодо України, схвалення якого відбулося 11 грудня 1999 року Європейською Радою, містить, у частині I(ii) «Підтримка процесу економічних перетворень в Україні», заклик до України «... встановити макроекономічну політику, спрямовану на забезпечення цінової стабільності, оздоровлення

14
Verhovna rada Ukrai'ny (2000), «Pro Programu integracii' Ukrai'ny do Jevropejs'kogo Sojuzu», Ukaz Prezydentu Ukrai'ny, stanom na 14 veresnja, No 1072/2000, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00/print1360051017911272
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9827
  Prefix
  здатності до «... виконання зобов’язань, що постають із членства в ЄС ... передбачає роботу за такими основними напрямками: внутрішній ринок; економічні та бюджетні питання; політика розвитку галузей; економічна та соціальна взаємодоповнюваність; якість життя та охорона навколишнього середовища; інновації; юстиція та внутрішні справи; зовнішня політика ...»
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Послідовне здійснення структурних реформ у всіх секторах економіки України, і, передусім, у стратегічних, до яких належать і державний сектор, спричинило необхідність перегляду механізму управління державними фінансами, який, за оцінками проведеними вітчизняних та закордонних експертів на початку ХХ ст., вирізнявся «... недостатнім рівнем інституціональної спромо

15
Verhovna rada Ukrai'ny (2013), «Pro Strategiju rozvy tku sy stemy up ravlinnja derzhavny my finansamy», Rozp orjadzhennja Kabinetu M inistriv Ukrai'ny, stanom na 01 serp nja, No 774-r, available at: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-r/p rint1360051017911272
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=18362
  Prefix
  Отримані результати зазнали схвальної оцінки експертів Світового банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а отже були визнані такими, що задовольняють вимогам євроінтеграції України
  Exact
  [15, 16]
  Suffix
  . Продовженням реалізації багатовекторних положень Стратегії модернізації системи управління державними фінансами є послідовне прийняття урядом Концепції розвитку системи управління державними фінансами та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами [15, 16].

 2. In-text reference with the coordinate start=18644
  Prefix
  Продовженням реалізації багатовекторних положень Стратегії модернізації системи управління державними фінансами є послідовне прийняття урядом Концепції розвитку системи управління державними фінансами та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами
  Exact
  [15, 16]
  Suffix
  . Серед основних завдань вказаних нормативних документів визначено розвиток таких складових СУДФ [15, 16]:  податкової системи;  середньострокового бюджетного прогнозування, середньострокового бюджетного планування, програмно-цільового методу, стратегічного планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів;  управління ліквідністю державних фінан

 3. In-text reference with the coordinate start=18751
  Prefix
  Продовженням реалізації багатовекторних положень Стратегії модернізації системи управління державними фінансами є послідовне прийняття урядом Концепції розвитку системи управління державними фінансами та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами [15, 16]. Серед основних завдань вказаних нормативних документів визначено розвиток таких складових СУДФ
  Exact
  [15, 16]
  Suffix
  :  податкової системи;  середньострокового бюджетного прогнозування, середньострокового бюджетного планування, програмно-цільового методу, стратегічного планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів;  управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом;  квазіфіскальних операцій;  системи бухгалтерського обліку в державному секторі;

16
Verhovna rada Ukrai'ny (2012), «Pro shvalennja Koncepcii' rozvy tku sy stemy up ravlinnja derzhavny my finansamy», Rozp orjadzhennja Kabinet M inistriv Ukrai'ny, stanom na 03 serpnja, No 633-r, available at: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/633-2012-r/p rint1360051017911272
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=18362
  Prefix
  Отримані результати зазнали схвальної оцінки експертів Світового банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а отже були визнані такими, що задовольняють вимогам євроінтеграції України
  Exact
  [15, 16]
  Suffix
  . Продовженням реалізації багатовекторних положень Стратегії модернізації системи управління державними фінансами є послідовне прийняття урядом Концепції розвитку системи управління державними фінансами та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами [15, 16].

 2. In-text reference with the coordinate start=18644
  Prefix
  Продовженням реалізації багатовекторних положень Стратегії модернізації системи управління державними фінансами є послідовне прийняття урядом Концепції розвитку системи управління державними фінансами та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами
  Exact
  [15, 16]
  Suffix
  . Серед основних завдань вказаних нормативних документів визначено розвиток таких складових СУДФ [15, 16]:  податкової системи;  середньострокового бюджетного прогнозування, середньострокового бюджетного планування, програмно-цільового методу, стратегічного планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів;  управління ліквідністю державних фінан

 3. In-text reference with the coordinate start=18751
  Prefix
  Продовженням реалізації багатовекторних положень Стратегії модернізації системи управління державними фінансами є послідовне прийняття урядом Концепції розвитку системи управління державними фінансами та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами [15, 16]. Серед основних завдань вказаних нормативних документів визначено розвиток таких складових СУДФ
  Exact
  [15, 16]
  Suffix
  :  податкової системи;  середньострокового бюджетного прогнозування, середньострокового бюджетного планування, програмно-цільового методу, стратегічного планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів;  управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом;  квазіфіскальних операцій;  системи бухгалтерського обліку в державному секторі;

17
Verhovna rada Ukrai'ny (2007), «Pro shvalennja Strategii' modernizacii' systemy up ravlinnja derzhavny my finansamy», Rozp orjadzhennja Kabinet M inistriv Ukrai'ny, stanom na 17 zhovtnja, No 888-r, available at: http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-r
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=10265
  Prefix
  всіх секторах економіки України, і, передусім, у стратегічних, до яких належать і державний сектор, спричинило необхідність перегляду механізму управління державними фінансами, який, за оцінками проведеними вітчизняних та закордонних експертів на початку ХХ ст., вирізнявся «... недостатнім рівнем інституціональної спроможності та інтеграції його учасників ...»
  Exact
  [11, 17]
  Suffix
  . Таке положення стало на заваді гармонійного розвитку всієї системи управління державними фінансами, що покликана виступати ефективним інструментом державного регулювання соціально-економічної сфери.

 2. In-text reference with the coordinate start=11172
  Prefix
  бюджетних коштів, відкритості і прозорості, що передбачає доступність для суспільства і засобів масової інформації процедур розгляду та ухвалення рішень щодо використання державних фінансів, урядом України було сформовано Стратегію модернізації системи управління державними фінансами, затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 No 888-р
  Exact
  [17]
  Suffix
  . У межах цієї Стратегії було ідентифіковано основні її завдання, до яких належать: розширення функціональності фінансової системи; вдосконалення державного управління бюджетною сферою; забезпечення прозорості бюджетного процесу, цілісності, актуальності, повноти фінансової звітності; здійснення інформаційної підтримки зазначеної системи та задоволення інформаційних

 3. In-text reference with the coordinate start=12929
  Prefix
  бюджетних коштів, зовнішніми користувачами інтегрованої інформаційно-аналітичної підсистеми, змінюватимуться шляхом поступового переходу від формування та передачі паперових документів і відповідних електронних файлів до роботи з єдиною інформаційною базою даних інтегрованої інформаційноаналітичної системи в інтерактивному режимі з використанням веб-технологій
  Exact
  [17, 25]
  Suffix
  . Замкнутість циклу СУДФ має бути забезпечена ефективною взаємодією інтегрованої інформаційно-аналітичної підсистеми з існуючими підсистемами аналітичної обробки інформації інших учасників СУДФ шляхом створення в її межах відповідного уніфікованого механізму доступу і управління інформацією у різнорідних інформаційних середовищах, що надасть змогу виконувати обробку д

 4. In-text reference with the coordinate start=13560
  Prefix
  уніфікованого механізму доступу і управління інформацією у різнорідних інформаційних середовищах, що надасть змогу виконувати обробку даних, які належать іншим учасникам СУДФ, їх власними засобами, а обмін фінансово-економічними даними здійснювати на основі відповідних порядків обміну за допомогою інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної підсистеми
  Exact
  [17]
  Suffix
  . Зазначена вище Стратегія модернізації СУДФ визначає вимоги до підсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення, що, фактично, є її функціонально-технологічними принципами (рис. 1). Варто зазначити, що реалізація останніх можлива виключно за умов методологічної єдності власне всього комплексу бюджетного обліку (що, фактично, є інформаційним джерелом економічної діяльності в межах у

18
Verhovna rada Ukrai'ny (2017), «Pro shvalennja Strategii' reformuvannja systemy up ravlinnja derzhavny my finansamy na 2017–2020 roky», Rozp orjadzhennja KM U stanom na 08 ljutogo, No 142, available at: http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-r
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=20028
  Prefix
  державними фінансами та Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, що, взагалі, визначилось у забезпеченні доступу громадськості до інформації з питань бюджету, а також розвитку та вдосконаленні систем: державних закупівель, незалежного зовнішнього фінансового контролю, управління державними інвестиціями та податкової системи, подальшого опрацювання потребують питання
  Exact
  [18]
  Suffix
  :  дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі;  підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики;  забезпечення ефективного виконання державного бюджету;  підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами.

 2. In-text reference with the coordinate start=23937
  Prefix
  системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань бухгалтерського обліку в державному секторі На виконання останніх Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.17 р. No 142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки» закріплено такі завдання в контексті загального процесу модернізації СУДФ
  Exact
  [18]
  Suffix
  :  «повноцінне впровадження стратегічного та середньострокового бюджетного планування, що забезпечить розподіл ресурсів відповідно до визначених пріоритетів держави та посилення загальної бюджетно-податкової дисципліни»;  запровадження дієвої системи планування і оцінювання виконання державного бюджету, підвищення ролі й відповідальності головних розпорядників б

 3. In-text reference with the coordinate start=30733
  Prefix
  обліку в державному секторі, релізація якого в комплексі з іншими заходами змістовних блоків СУДФ сприятиме «побудові сучасної та ефективної системи управління державними фінансами, що здатна надавати якісні державні послуги, ефективно акумулюючи ресурси та розподіляючи їх відповідно до пріоритетів розвитку держави, у середньо- та довгостроковій перспективі»
  Exact
  [18]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших досліджень. Вочевидь, модернізація державних фінансів України та системи їх управління, у розрізі всіх складових в цілому та бюджетного обліку зокрема, потребує залучення значних фінансових ресурсів.

19
Svirko, S.V. (2006), Buhgalters'kyj oblik v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny: metodologija i organizacija, Thesis of diss. d-ra e. nauk, sp ec. 08.06.04, Ky i'vs'ky j nacional'ny j ekonomichny j un-t im. V.Get'mana, K., 520 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=16408
  Prefix
  Нагадаємо, що традиційно бюджетний облік є складовою національної системи бухгалтерського обліку, що має комплексний характер, оскільки утворюється з бухгалтерського обліку виконання бюджетів та бухгалтерського обліку виконання кошторисів
  Exact
  [4; 19, С. 200–202]
  Suffix
  . Кожна з цих складових традиційно має притаманну лише їй методику й організацію і, хоча й базується на загальній методології вітчизняного бухгалтерського обліку, але порядок застосування методологічного інструментарію та реалізація елементів методу має значні розбіжності.

 2. In-text reference with the coordinate start=17811
  Prefix
  модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 рр., до яких, у частині методології та методики, передусім, належить розробка та запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БОДС) та Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованого із бюджетною класифікацією
  Exact
  [19]
  Suffix
  . Варто зазначити, що переважна більшість зазначених заходів уже виконана, а саме: наказами Міністерства фінансів України затверджено 19 НП(С)БОДС, що були сформовані на основі МСБОДС, План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованого зі Статистикою державних фінансів 2001 та НП(С)БОДС.

20
Svirko, S.V. and Kuz'mins'ky j, B.Ju. (2015), «Derzhavni finansy Ukrai'ny : retrosp ekty vny j p ogljad kriz' oblikovy j asp ekt», Nezalezhnyj audytor, No. 12 (II), pp. 21–32.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2548
  Prefix
  Розвиток державного управління в цілому в контексті загальноекономічних процесів у межах змін суспільно-економічних формацій призводив до необхідності перегляду підходів до державних фінансів
  Exact
  [3, 20]
  Suffix
  . Бурхливе зростання економіки індустріального суспільства останніх технологічних укладів сформувало підходи до інноваційних технологій, що, в свою чергу, сприяло не лише становленню теоретичних засад, а й створенню практичного підґрунтя для переходу людства від індустріального до постіндустріального суспільства.

21
Svirko, S.V. and Kuz'mins'kyj, B.Ju. (2015), «Derzhavni finansy Ukrai'ny: vyznachal'ni vektory , rezul'taty ta p roblemy rozvytku», Nezalezhnyj audytor, No. 13 (III), рр. 24–31.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=30219
  Prefix
  позицією, оскільки розвиток облікової науки та практики в цілому свідчить, що запорукою підвищення ефективності діяльності будь-якого суб’єкта господарювання через посилення достовірності, прозорості, доцільності та цільового спрямування інформаційно-аналітичного забезпечення управління вказаними суб’єктами господарювання є розбудова підсистеми управлінського обліку
  Exact
  [21]
  Suffix
  . Саме таке завдання має бути закріплено оновленою Стратегією модернізації системи реформування бухгалтерського обліку в державному секторі, релізація якого в комплексі з іншими заходами змістовних блоків СУДФ сприятиме «побудові сучасної та ефективної системи управління державними фінансами, що здатна надавати якісні державні послуги, ефективно акумулюючи ресу

22
Verhovna rada Ukrai'ny (1999), «Spil'na strategija Jevrop ejs'kogo Sojuzu shhodo Ukrai'ny», Postanova Jevrop ejs'koi' Rady, stanom na 11 grudnja, available at: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_492/p rint1360051017911272
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9220
  Prefix
  Європейського Союзу щодо України, схвалення якого відбулося 11 грудня 1999 року Європейською Радою, містить, у частині I(ii) «Підтримка процесу економічних перетворень в Україні», заклик до України «... встановити макроекономічну політику, спрямовану на забезпечення цінової стабільності, оздоровлення державних фінансів та стабільного стану поточного балансу ...»
  Exact
  [22]
  Suffix
  . Втім, останній не знайшов логічного відгуку в прийнятій Указом Президента України від 14.09.2000 No 1072/2000 Програмі інтеграції України до Європейського Союзу, в якій, попри це, зазначено, що забезпечення здатності до «... виконання зобов’язань, що постають із членства в ЄС ... передбачає роботу за такими основними напрямками: внутрішній ринок; економічні

23
Fedosova, V.M . and Jurija, S.I. (red.) (2010), Teorija finansiv, Centr uchbovoi' literatury , K., 576 р.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4978
  Prefix
  В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова
  Exact
  [23]
  Suffix
  , С.І. Юрія [23] та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку вказаної складової національної системи обліку в загальному вигляді.

 2. In-text reference with the coordinate start=4994
  Prefix
  В цілому питанням розвитку вітчизняних державних фінансів було присвячено публікації вчених Т.І. Єфіменко [1, 6], В.П. Кудряшова [7], Л.Г. Ловінської [1, 6], О.О. Молдована [8], В.М. Опаріна [9], В.М. Федосова [23], С.І. Юрія
  Exact
  [23]
  Suffix
  та інших. Наукові праці © С.В. Свірко, 2018 вказаних авторів містять загальні підходи до формування та управління державними фінансами, огляд історичних етапів їх розвитку, аналіз здійснених реформ, їх оцінку та рекомендації з визначення подальших орієнтирів розвитку вказаної складової національної системи обліку в загальному вигляді.

24
Verhovna rada Ukrai'ny (1994), «Ugoda p ro p artnerstvo i sp ivrobitny ctvo mizh Ukrai'noju i Jevrop ejs'ky my Sp ivtovarystvamy ta i'h derzhavamy-chlenamy», Zakon Ukrai'ny stanom na 10 ly stop ada, No 237/94-VR, available at: http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012/p rint1360051017911272
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7541
  Prefix
  Так, в Угоді про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, ратифікованій Законом України від 10.11.94 No 237/94-ВР, зазначено, що метою партнерства є
  Exact
  [24]
  Suffix
  : забезпечення у відповідних межах політичного діалогу між Україною та країнами ЄС, який сприятиме розвитку тісних політичних відносин; сприяння розвитку торгівлі, інвестицій і гармонійних економічних відносин між Україною та країнами ЄС і, таким чином, прискоренню їхнього сталого розвитку; створення основ взаємовигідного економічного, соціального, фінансового,

25
Verhovna rada Ukrai'ny (2008), Ugoda pro pozyku mizh Ukrai'noju ta Mizhnarodnym bankom rekonstrukcii' ta rozvytku, Zakon Ukrai'ny, No 591-VI, stanom na 24 veresnja, available at: http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996_060 Свірко Світлана Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технічного
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=12929
  Prefix
  бюджетних коштів, зовнішніми користувачами інтегрованої інформаційно-аналітичної підсистеми, змінюватимуться шляхом поступового переходу від формування та передачі паперових документів і відповідних електронних файлів до роботи з єдиною інформаційною базою даних інтегрованої інформаційноаналітичної системи в інтерактивному режимі з використанням веб-технологій
  Exact
  [17, 25]
  Suffix
  . Замкнутість циклу СУДФ має бути забезпечена ефективною взаємодією інтегрованої інформаційно-аналітичної підсистеми з існуючими підсистемами аналітичної обробки інформації інших учасників СУДФ шляхом створення в її межах відповідного уніфікованого механізму доступу і управління інформацією у різнорідних інформаційних середовищах, що надасть змогу виконувати обробку д

 2. In-text reference with the coordinate start=14249
  Prefix
  бюджетного обліку (що, фактично, є інформаційним джерелом економічної діяльності в межах усіх складових державних фінансів), завдання з досягнення якої закріплено також Угодою про позику (Проект модернізації державних фінансів) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (25.03.08 р.), ратифікованою Законом України No 591-VI від 24.09.2008 (табл. 1)
  Exact
  [25]
  Suffix
  . Саме наведені в таблиці 1 позиції свідчать про те, що бюджетний облік у СУДФ має бути гармонізований до міжнародних облікових підходів, а отже уніфікований в розрізі всіх складових. Таблиця 1 Вибірка завдань із модернізації СУДФ щодо реформування бюджетного обліку відповідно до Угоди про позику між Україною та МБРР Завдання Базовий рівень Кінцевий результат Досягнення більшо