The 6 references with contexts in paper Чік (2018) “Факторний економічний аналіз на підприємствах лісового господарства // Factor Economic Analysis in Forestry Enterprises” / spz:ztu:ven:127344

1
Bagrov, V.P. and Bagrova, I.V. (2006), Ekonomichnyj analiz, navch. p osibny k, Сentr navchal'noi' literatury , Ky iv, 160 p .
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=1849
  Prefix
  Однак сам бухгалтерський облік не може надати керівництву інформацію, необхідну для оперативного управління. В умовах становлення ринкової економіки в Україні управлінські рішення мають базуватися на точних економічних розрахунках, глибокому і всебічному факторному аналізі
  Exact
  [1, с. 4]
  Suffix
  . З метою контролю за виробничими процесами та оперативності на реагування економічну ситуацію в країні, на підприємствах проводиться аналіз фінансових показників. Не можливо не погодитися з думкою вченого В.

2
Bakanov, M .I., M el'nik, M .V. and Sheremet, A.D. (2005), Teoriya ekonomicheskogo analiza, uchebnik, 5nth, p er. i dop ., Finansy i statistika, M oskva, 536 p .
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2239
  Prefix
  Не можливо не погодитися з думкою вченого В.В. Ковальова, що аналіз – це «одна із загальних функцій управління економічними системами, значення якого не підтверджене впливом часу та навряд чи може бути переоцінене»
  Exact
  [2, с. 7]
  Suffix
  . У загальному розумінні, методика аналізу на підприємствах лісового господарства – це собою узагальнення досвіду, результатів використання конкретних способів, прийомів відображення й оброблення економічної інформації та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

3
Bezrukikh, P.S., Іvashkevich, V.B., and Kashaev, A.N. (1987), Bukhgalterskiy uchet v promyshlennosti, uchebnik, 2nd, p er. i dop ., Finansy i statistika, M oskva, 263 p .
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6689
  Prefix
  А вплив інших факторів + 137,8 тис. грн. показує перевитрати, тобто необґрунтоване збільшення реалізації. За змінними статтями витрат розраховують вплив зміни обсягу виробництва (q) та зміни витрат на одиницю продукції (z) на загальну суму витрат за формулою
  Exact
  [3, с. 108]
  Suffix
  : Z=∑(qі*zі), (1) Використовуючи різні прийоми факторного аналізу детермінованих залежностей в аналізі даних ДП «Золочівське лісове господарство», сума скоригованих витрат була визначена таким чином: СК=Z= *100 2008 *%... 1 1 1    пл пл зм пл Р р Іцін р викпланреаліз, (2) де z – змінні витрати;  зм пл – сума витрат змінних планових, тис. грн.; 1 p1 – ціна фактична звітного

4
Zhy tna, I.P., Tacij, I.V. and Zhy tny j, P.Je. (2006), Ekonomichnyj analiz, navch. p osibny k, vy d-vo SNU im. V.Dalja, Lugans'k, 296 p .
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7853
  Prefix
  універсальним показником собівартості продукції вважається показник – витрати на 1 грн. реалізованої продукції (З1РП), за допомогою якого: можна порівняти роботу різних підприємств, дати оцінку собівартості продукції за різні роки; можна побачити прямий зв’язок між собівартістю і прибутком. Для рентабельної продукції цей показник є < 1 грн., для збиткової > 1 грн.
  Exact
  [4, с. 359]
  Suffix
  . Розрахункова формула витрат на 1 грн. реалізованої продукції – це відношення повної собівартості (Пс/сть) реалізованої продукції до її вартості в оптових цінах підприємства: З1РП = () / ТПРП Пссть або З1ТП= (∑ q*z)/ (∑ q*p), (3) де q – кількість продукції в натуральних одиницях; z – витрати на одну гривню продукції, грн.; p – ціна за одиницю продукції, грн.

5
Korobov, M .Ja. (2000), Finansovo-ekonomichnyj analiz dijal'nosti pidpryjemstv, navch. posibny k, Znannja, Ky iv, 378 p .
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12472
  Prefix
  Таким чином, загальна сума збільшення (або зменшення) собівартості продукції (∆Св) за рахунок зміни витрат на 1 гривню реалізованої продукції визначається як добуток фактичного обсягу реалізованої продукції (РП1) на величину відхилення фактичних витрат на 1 гривню реалізованої продукції від планових
  Exact
  [5, с. 78]
  Suffix
  : ∆Св=РП1*∆З1ТП. (5) Факторний аналіз витрат на 1 грн. реалізованої продукції на ДП «Золочівський лісгосп» наведена розрахунками у таблиці 4. За даними таблиці 4 сукупний вплив факторів на підприємстві показав збільшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції на 6,00 коп.

6
Kuzhel'niy , N.V. (2000), Bukhgalterskiy uchet v proizvodstvennykh i torgovykh predpriyatiyakh, ucheb. рosobie, A.S.K., Ky iv, 624 p .
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14680
  Prefix
  На основі проведеного аналізу витрат потрібно визначити резерви оптимізації собівартості лісопродукції. Для ДП «Золочівське лісове господарство» це будуть фактори зниження собівартості лісопродукції
  Exact
  [6, с. 258]
  Suffix
  (рис. 1.): Рис. 1. Перелік резервів зниження собівартості продукції Для узагальнення інформації про зміну собівартості продукції на ДП «Золочівське лісове господарство» проведемо факторний аналіз прибутку (збитку) від реалізації лісопродукції, який відображений у таблиці 5.