The 13 references with contexts in paper Федченко (2017) “Механізми реформування міжбюджетних відносин в умовах економічної нестабільності // Mechanisms for reforming intergovernmental fiscal relations in conditions of economic instability” / spz:ztu:ven:119648

1
Astiion, S. (2014), «Vdoskonalennja pravovogo reguljuvannja mizhbjudzhetnyh vidnosyn v Ukrai'ni v suchasnyh umovah», Natsional'niy yuridicheskiy zhurnal: teoriya i praktika, No. 2, pp. 63–68.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2941
  Prefix
  соціально-економічного зростання як окремих адміністративно-територіальних одиниць, так і всієї держави, усунення розбіжностей у рівнях розвитку регіонів і посилення фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань реформування міжбюджетних відносин займалися такі вчені як: М.Азаров [5], С.Астіон
  Exact
  [1]
  Suffix
  , І.Боярко [3], О.Люта [3], О.Калетник [10], Г.Макаров [14], Ф.Ярошенко [5] та інші. Питанням ефективної організації міжбюджетних відносин, крім вищезазначених, займаються Т.Боднарук [2], О.Заброцька [9], Н.

2
Bodnaruk, T.G. (2008), «Efektyvnist' transfertnoi' polityky v systemi mizhbjudzhetnyh vidnosyn», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 5 (83), pp. 146–153.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3133
  Prefix
  Дослідженням питань реформування міжбюджетних відносин займалися такі вчені як: М.Азаров [5], С.Астіон [1], І.Боярко [3], О.Люта [3], О.Калетник [10], Г.Макаров [14], Ф.Ярошенко [5] та інші. Питанням ефективної організації міжбюджетних відносин, крім вищезазначених, займаються Т.Боднарук
  Exact
  [2]
  Suffix
  , О.Заброцька [9], Н.Корень [11], М.Кульчицький [13]. Проте, незважаючи на значний плюралізм думок щодо сутності та ролі міжбюджетних відносин в процесі економічного розвитку регіону, етапів та напрямків їх реформування, питання вдосконалення взаємовідносин державного та місцевих бюджетів, в умовах фінансової нестабільності та адміністративно-територіальної реформи все ще зал

3
Boyarko, I.M., Luta, A.V. and Pygule, N.G. (2012), Miscevi bjudzhety u zabezpechenni social'no–ekonomichnogo rozvytku mista, PVKP Korpunkt, Sumy, 92 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2955
  Prefix
  -економічного зростання як окремих адміністративно-територіальних одиниць, так і всієї держави, усунення розбіжностей у рівнях розвитку регіонів і посилення фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань реформування міжбюджетних відносин займалися такі вчені як: М.Азаров [5], С.Астіон [1], І.Боярко
  Exact
  [3]
  Suffix
  , О.Люта [3], О.Калетник [10], Г.Макаров [14], Ф.Ярошенко [5] та інші. Питанням ефективної організації міжбюджетних відносин, крім вищезазначених, займаються Т.Боднарук [2], О.Заброцька [9], Н.

 2. In-text reference with the coordinate start=2967
  Prefix
  зростання як окремих адміністративно-територіальних одиниць, так і всієї держави, усунення розбіжностей у рівнях розвитку регіонів і посилення фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань реформування міжбюджетних відносин займалися такі вчені як: М.Азаров [5], С.Астіон [1], І.Боярко [3], О.Люта
  Exact
  [3]
  Suffix
  , О.Калетник [10], Г.Макаров [14], Ф.Ярошенко [5] та інші. Питанням ефективної організації міжбюджетних відносин, крім вищезазначених, займаються Т.Боднарук [2], О.Заброцька [9], Н.Корень [11], М.

4
Verkhovna Rada Ukrai'ny (2017), «Bjudzhetyj Kodeks Ukrai'ny», N 2456-17, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4893
  Prefix
  В Бюджетному кодексі України міжбюджетні відносини визначаються як відносини між державою, Автономною Республікою Крим та територіальними громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами України
  Exact
  [4]
  Suffix
  . У світовій практиці виділяють три основні моделі регулювання міжбюджетних відносин: 1) централізована – реалізується державними органами влади (Міністерством фінансів України). В її основі лежить забезпечення однакових можливостей органів місцевої влади щодо отримання доходів та здійснення витрат; 2) децентралізована – полягає у наданні місцевим органам влади фінансової самостійності (у

5
Azarov, M.Ya., Yaroshenko, F.O., Bodrov, V.G. and others (2004), Bjudzhetna polityka u konteksti strategii' social'no-ekonomichnogo rozvytku Ukrai'ny, monografija, Kyiv, 400 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2928
  Prefix
  щодо забезпечення соціально-економічного зростання як окремих адміністративно-територіальних одиниць, так і всієї держави, усунення розбіжностей у рівнях розвитку регіонів і посилення фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань реформування міжбюджетних відносин займалися такі вчені як: М.Азаров
  Exact
  [5]
  Suffix
  , С.Астіон [1], І.Боярко [3], О.Люта [3], О.Калетник [10], Г.Макаров [14], Ф.Ярошенко [5] та інші. Питанням ефективної організації міжбюджетних відносин, крім вищезазначених, займаються Т.Боднарук [2], О.

 2. In-text reference with the coordinate start=3016
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань реформування міжбюджетних відносин займалися такі вчені як: М.Азаров [5], С.Астіон [1], І.Боярко [3], О.Люта [3], О.Калетник [10], Г.Макаров [14], Ф.Ярошенко
  Exact
  [5]
  Suffix
  та інші. Питанням ефективної організації міжбюджетних відносин, крім вищезазначених, займаються Т.Боднарук [2], О.Заброцька [9], Н.Корень [11], М.Кульчицький [13]. Проте, незважаючи на значний плюралізм думок щодо сутності та ролі міжбюджетних відносин в процесі економічного розвитку регіону, етапів та напрямків їх реформування, питання вдосконалення взаємовідносин державного

6
Derzhavna kaznachejs'ka sluzhba Ukrai'ny (2017), «Vykonannja Derzhavnogo bjudzhetu», available at: http://www.treasury.gov.ua/main/ uk/doccatalog/list?currDir=146477
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9446
  Prefix
  Так, зокрема суттєво змінився і механізм фінансового забезпечення екологічного розвитку регіонів у розрізі сплати та розподілу екологічних податків та зборів. 90 808080 80 70 53 65 202020 70 60 47 35 50 40 30 30 20 10 0 201220132014201520162017 Державний бюджет (%)Спеціальний фонд місцевих бюджетів (%) Рис. 1. Динаміка зміни розподілу надходжень від екологічного податку у 2012–2017р.
  Exact
  [6]
  Suffix
  Аналіз наведених даних дозволяє зробити висновки про суттєве зростання частки податків та зборів, що акумулюються у державному бюджеті. Крім того, більша частина грошових коштів зосереджується саме у загальному фонді державного бюджету.

9
Zabrotska, O.V. (2014), «Bjudzhetnyj federalizm jak osnova modernizacii' mizhbjudzhetnyh vidnosyn v Ukrai'ni», Materialy naukovo-praktychnoi' konferencii' za mizhnarodnoju uchastju «Modernizacija systemy derzhavnogo upravlinnja: teorija ta praktyka», Lviv, pp. 95–102.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3150
  Prefix
  Дослідженням питань реформування міжбюджетних відносин займалися такі вчені як: М.Азаров [5], С.Астіон [1], І.Боярко [3], О.Люта [3], О.Калетник [10], Г.Макаров [14], Ф.Ярошенко [5] та інші. Питанням ефективної організації міжбюджетних відносин, крім вищезазначених, займаються Т.Боднарук [2], О.Заброцька
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Н.Корень [11], М.Кульчицький [13]. Проте, незважаючи на значний плюралізм думок щодо сутності та ролі міжбюджетних відносин в процесі економічного розвитку регіону, етапів та напрямків їх реформування, питання вдосконалення взаємовідносин державного та місцевих бюджетів, в умовах фінансової нестабільності та адміністративно-територіальної реформи все ще залишаються не вирі

10
Kaletnik, O.V. (2016), «Mizhbjudzhetni vidnosyny v umovah bjudzhetnoi' decentralizacii' v Ukrai'ni», Students'kyj Visnyk nacional'nogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokorystuvannja, No. 1 (6), pp. 122–125.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2983
  Prefix
  як окремих адміністративно-територіальних одиниць, так і всієї держави, усунення розбіжностей у рівнях розвитку регіонів і посилення фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань реформування міжбюджетних відносин займалися такі вчені як: М.Азаров [5], С.Астіон [1], І.Боярко [3], О.Люта [3], О.Калетник
  Exact
  [10]
  Suffix
  , Г.Макаров [14], Ф.Ярошенко [5] та інші. Питанням ефективної організації міжбюджетних відносин, крім вищезазначених, займаються Т.Боднарук [2], О.Заброцька [9], Н.Корень [11], М.Кульчицький [13].

 2. In-text reference with the coordinate start=6857
  Prefix
  Як свідчить практика бюджетного регулювання, збільшення обсягів дотаційних ресурсів призводило до незацікавленості органів місцевого самоврядування в пошуку додаткових джерел доходів бюджетів для фінансування власних та закріплених повноважень, зниження ефективності використання одержаних коштів і, як наслідок, до низької результативності всієї системи міжбюджетних відносин
  Exact
  [10, с. 123]
  Suffix
  . 2015 рік характеризується суттєвими змінами бюджетного та податкового законодавства, спрямованими на підвищення рівня фінансової стабільності та автономії місцевих бюджетів. Саме прийняті 28 грудня 2014 р. зміни до Бюджетного кодексу України стали в основі перерозподілу повноважень між різними рівнями влади та передачі частини доходів обласних та районних бюджетів

11
Koren, N.V. (2016), «Mizhbjudzhetni vidnosyny v umovah bjudzhetnoi' decentralizacii' v Ukrai'ni», Statystyka Ukrai'ny, No. 1, pp. 27–33.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3164
  Prefix
  Дослідженням питань реформування міжбюджетних відносин займалися такі вчені як: М.Азаров [5], С.Астіон [1], І.Боярко [3], О.Люта [3], О.Калетник [10], Г.Макаров [14], Ф.Ярошенко [5] та інші. Питанням ефективної організації міжбюджетних відносин, крім вищезазначених, займаються Т.Боднарук [2], О.Заброцька [9], Н.Корень
  Exact
  [11]
  Suffix
  , М.Кульчицький [13]. Проте, незважаючи на значний плюралізм думок щодо сутності та ролі міжбюджетних відносин в процесі економічного розвитку регіону, етапів та напрямків їх реформування, питання вдосконалення взаємовідносин державного та місцевих бюджетів, в умовах фінансової нестабільності та адміністративно-територіальної реформи все ще залишаються не вирішеними, що ак

12
Kryshtof, N.S. (2013), «Mizhbjudzhetni vidnosyny v systemi derzhavnogo reguljuvannja ekonomiky Ukrai'ny na suchasnomu etapi rozvytku», Derzhavne upravlinnja: teorija ta praktyka, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/12.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5925
  Prefix
  відносин, яка передбачає рівень фіскальної незалежності органів місцевого самоврядування за умови збереження бюджетної класифікації та порядку виконання і ведення бухгалтерського обліку й звітності. Україні необхідно знайти ефективні форми взаємодії державних та місцевих фінансів, за яких буде гарантовано фінансову незалежність місцевих рад та ефективність використання фінансів
  Exact
  [12]
  Suffix
  . Система міжбюджетних трансфертів є багатофункціональною та комплексною за своєю структурою системою розподілу фінансових ресурсів. Існуюча в Україні протягом тривалого часу модель міжбюджетних відносин, основні риси якої були успадковані від адміністративно-командної системи управління, характеризувалася значною централізацією процесів формування та розподілу бюджетних коштів

13
Kulchytsky, M.I. and Zabrotskaya, O.V. (2011), «Mehanizm reformuvannja mizhbjudzhetnyh vidnosyn v umovah administratyvno-terytorial'noi' reformy v Ukrai'ni», Formuvannja rynkovoi' ekonomiky v Ukrai'ni, No. 23, pp. 76–79.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3183
  Prefix
  Дослідженням питань реформування міжбюджетних відносин займалися такі вчені як: М.Азаров [5], С.Астіон [1], І.Боярко [3], О.Люта [3], О.Калетник [10], Г.Макаров [14], Ф.Ярошенко [5] та інші. Питанням ефективної організації міжбюджетних відносин, крім вищезазначених, займаються Т.Боднарук [2], О.Заброцька [9], Н.Корень [11], М.Кульчицький
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Проте, незважаючи на значний плюралізм думок щодо сутності та ролі міжбюджетних відносин в процесі економічного розвитку регіону, етапів та напрямків їх реформування, питання вдосконалення взаємовідносин державного та місцевих бюджетів, в умовах фінансової нестабільності та адміністративно-територіальної реформи все ще залишаються не вирішеними, що актуалізує потребу п

14
Makarov, G.V. (2017), «Ochikuvani ryzyky u procesi decentralizacii' vlady v Ukrai'ni. Analitychna zapyska», available at: www.niss.gov.ua/articles/1021
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2999
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань реформування міжбюджетних відносин займалися такі вчені як: М.Азаров [5], С.Астіон [1], І.Боярко [3], О.Люта [3], О.Калетник [10], Г.Макаров
  Exact
  [14]
  Suffix
  , Ф.Ярошенко [5] та інші. Питанням ефективної організації міжбюджетних відносин, крім вищезазначених, займаються Т.Боднарук [2], О.Заброцька [9], Н.Корень [11], М.Кульчицький [13]. Проте, незважаючи на значний плюралізм думок щодо сутності та ролі міжбюджетних відносин в процесі економічного розвитку регіону, етапів та напрямків їх реформування, питання вдосконалення взаємовідно

 2. In-text reference with the coordinate start=10696
  Prefix
  автономії місцевих органів влади, призводить до послаблення державного контролю за якістю надання публічних послуг та виконання органами місцевого самоврядування власних та делегованих повноважень; – формування об’єднаних територіальних громад, може призвести до зниження ефективності регіонального менеджменту, зумовленого низьким рівнем компетентності посадових осіб
  Exact
  [14]
  Suffix
  . Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати проведеного аналізу дозволили зробити висновок про необхідність удосконалення системи міжбюджетних відносин в України та пошуку оптимальних моделей взаємодії органів влади на всіх рівнях.

15
Verkhovna Rada Ukrai'ny (2010), «Podatkovyj kodeks Ukrai'ny», N 2755-VI, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg= 2755-17 Федченко Костянтин Анатолійович – аспірант Сумського державного університету. Наукові інтереси:
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8016
  Prefix
  Крім того, важливого значення має введення податку на нерухоме майно та зарахування його до складу місцевих податків і зборів. Систематизація змін до податкового законодавства наведена в таблиці 1. Таблиця 1 Розподіл податків і зборів між бюджетами різних рівнів
  Exact
  [15]
  Suffix
  Податкові платежі До внесення змін Після внесення змін Податок на доходи фізичних осіб 75 % податкових надходжень – до місцевих бюджетів, 25 % – до обласних бюджетів. 60 % податкових надходжень – до бюджетів міст обласного значення, 15 % – до місцевих бюджетів, 25 % – до державного бюджету.