The 12 references with contexts in paper Полчанов (2017) “Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу держави // Methodological approaches to assessing of country’s financial capacity” / spz:ztu:ven:119636

1
Boronos, V.G. (2012), Finansovyj potencial terytorii' u derzhavnij finansovij polityci: metodologija i praktyka upravlinnja, dyss. of d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.08, UABS NBU, Sumy, 449 p.
Total in-text references: 3
 1. In-text reference with the coordinate start=2244
  Prefix
  Питання оцінки фінансового потенціалу держави, зазвичай, розглядалося на рівні його окремих складових (регіонів, підприємств різних галузей), та у даному напрямку варто відзначити вже роботи В.Г. Боронос
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Н.В Трусової [7] та ін. Значний внесок у вирішення проблеми оцінки фінансового потенціалу України було зроблено в роботах таких вітчизняних дослідників, як С.С. Шумська [9], О.В. Портна [4], К.П. Індус [3] та ін.

 2. In-text reference with the coordinate start=3577
  Prefix
  та окреслення періоду, що аналізується АНАЛІТИЧНИЙ ЕТАП: – вибір методів оцінки; – вибір показників (індикаторів); – обробка даних ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП: – візуалізація даних; – формування висновків та пропозицій Метою оцінки фінансового потенціалу, з позиції В.Г. Боронос, є «визначення в кількісному вимірі потенційних можливостей щодо генерації певного обсягу фінансових ресурсів»
  Exact
  [1, с. 141]
  Suffix
  . Разом з тим, оцінка може передбачати проведення і якісного аналізу, зокрема, щодо можливих ризиків. На мою думку, в загальному вигляді метою оцінки фінансового потенціалу держави є підвищення ефективності управління ним за рахунок удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення.

 3. In-text reference with the coordinate start=7133
  Prefix
  Питання відповідності отриманої інформації реальному стану розвитку фінансового потенціалу залишається одним із ключових для проведення аналізу. Воно частково досліджувалося у дисертації В.Г. Боронос
  Exact
  [1, с. 208]
  Suffix
  , в якій здобувачем було запропоновано враховувати рівень тінізації економіки, який не відображається у офіційних даних. Крім того, навіть для країн з низьким рівнем неформального сектору економік ця проблема залишається невирішеною.

2
Illjashenko, K. (2010), «Informacijni metody intelektual'nogo analizu danyh», Ekonomichnyj analiz, No. 10, pp. 390–392.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12563
  Prefix
  на використанні штучного інтелекту, використовують термін «data mining», який перекладають українською як інтелектуальний аналіз даних або здобуття даних, датамайнінг, та можна визначити як «процес виявлення у первинних даних раніше невідомих, доступних, практично корисних і нетривіальних інтерпретацій знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах людської діяльності»
  Exact
  [2, с. 390]
  Suffix
  . На даний час питанню використання можливостей штучного інтелекту для оцінки фінансового потенціалу приділяється недостатня увага, що може бути пов’язано з необхідним високим рівнем кваліфікації аналітиків, що випливає із міждисциплінарного характеру досліджень (окрім знань з економіки та фінансів фахівці мають мати компетенції в галузі статистики і математ

3
Indus, K.P. (2016), Upravlinnja finansovym potencialom Ukrai'ny, Abstract of dyss. of kand. ekon. nauk, spec. 08.00.08, ChNTU, Chernigiv, 22 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2444
  Prefix
  Боронос [1], Н.В Трусової [7] та ін. Значний внесок у вирішення проблеми оцінки фінансового потенціалу України було зроблено в роботах таких вітчизняних дослідників, як С.С. Шумська [9], О.В. Портна [4], К.П. Індус
  Exact
  [3]
  Suffix
  та ін. У той же час єдиного підходу до такої оцінки ще не сформовано, що ускладнює можливість формування рекомендацій щодо покращання управління фінансовим потенціалом держави. Метою статті є узагальнення методичних підходів до оцінки фінансового потенціалу держави.

4
Portna, O.V. (2015), «Metodologichni zasady ocinjuvannja sukupnogo finansovogo potencialu krai'ny», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 3, pp. 106–112.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2429
  Prefix
  Боронос [1], Н.В Трусової [7] та ін. Значний внесок у вирішення проблеми оцінки фінансового потенціалу України було зроблено в роботах таких вітчизняних дослідників, як С.С. Шумська [9], О.В. Портна
  Exact
  [4]
  Suffix
  , К.П. Індус [3] та ін. У той же час єдиного підходу до такої оцінки ще не сформовано, що ускладнює можливість формування рекомендацій щодо покращання управління фінансовим потенціалом держави. Метою статті є узагальнення методичних підходів до оцінки фінансового потенціалу держави.

 2. In-text reference with the coordinate start=4337
  Prefix
  зазначено, що «розуміння сукупного фінансового потенціалу країни та його своєчасний і якісний аналіз, вибір необхідного методу оцінювання та системи показників забезпечать його всебічне вивчення та представлення для прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення питання формування та обрання напрямків функціонування сукупного фінансового потенціалу країни»
  Exact
  [4, с. 111]
  Suffix
  . Конкретизація мети відбувається, відповідно до ситуації, в якій знаходиться країна. Наприклад, для сучасного становища України необхідність проведення оцінки фінансового потенціалу може визначатися потребою вибору найбільш ефективних підходів до управління фінансовими ресурсами для подолання наслідків військового конфлікту.

5
Smolin, D. (2017), Vvedenie v iskusstvennyj intellekt, konspekt lekcij, FIZMATLIT, Moskva, 264 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11690
  Prefix
  Термін «штучний інтелект» (у англомовних публікаціях «artificial intelligence») було введено у 1955 році у статті «A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence» [11]. При цьому варто зазначити про існуючу проблему перекладу з англійського слова «intelligence», яке означає «вміння думати розумно»
  Exact
  [5, с. 7]
  Suffix
  та його відмінність від слова «intellect», що певною мірою ускладнює розкриття змісту терміну. У вітчизняній літературі під штучним інтелектом розуміють «галузь комп’ютерних наук, що займається автоматизацією розумного поводження агентів, які отримують в результаті актів сприйняття інформацію про навколишнє середовище і виконують дії, що реалізують функцію від результатів с

6
Subbotin, S.O. (2008), Podannja j obrobka znan' u systemah shtuchnogo intelektu ta pidtrymky pryjnjattja rishen', ZNtU, Zaporizhzhja, 341 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=12107
  Prefix
  У вітчизняній літературі під штучним інтелектом розуміють «галузь комп’ютерних наук, що займається автоматизацією розумного поводження агентів, які отримують в результаті актів сприйняття інформацію про навколишнє середовище і виконують дії, що реалізують функцію від результатів сприйняття і попередніх дій»
  Exact
  [6, с. 8]
  Suffix
  . Для опису методів аналізу даних, що ґрунтуються на використанні штучного інтелекту, використовують термін «data mining», який перекладають українською як інтелектуальний аналіз даних або здобуття даних, датамайнінг, та можна визначити як «процес виявлення у первинних даних раніше невідомих, доступних, практично корисних і нетривіальних інтерпретацій знань, необхідних для п

7
Trusova, N.V. (2015), Formuvannja finansovogo potencialu sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv: teorija, metodologija, dyss. of dr. ekon. nauk, spec. 08.00.08, NNC «IAE», Kyi'v, 501 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2262
  Prefix
  Питання оцінки фінансового потенціалу держави, зазвичай, розглядалося на рівні його окремих складових (регіонів, підприємств різних галузей), та у даному напрямку варто відзначити вже роботи В.Г. Боронос [1], Н.В Трусової
  Exact
  [7]
  Suffix
  та ін. Значний внесок у вирішення проблеми оцінки фінансового потенціалу України було зроблено в роботах таких вітчизняних дослідників, як С.С. Шумська [9], О.В. Портна [4], К.П. Індус [3] та ін. У той же час єдиного підходу до такої оцінки ще не сформовано, що ускладнює можливість формування рекомендацій щодо покращання управління фінансовим потенціалом держави.

8
Haff, D. (2015), Kak lgat' pri pomoshhi statistikі, Al'pina Pablisher, Moskva, 168 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7554
  Prefix
  Крім того, навіть для країн з низьким рівнем неформального сектору економік ця проблема залишається невирішеною. Про можливості маніпуляцій даними, обмеження у використанні статистичних досліджень згадують також Д.Хафф (Darrell Huff) у роботі «Як брехати за допомогою статистики»
  Exact
  [8]
  Suffix
  та Ч.Уілан (Charles Wheelan) у книзі «Оголена статистика» [10]. Разом з тим, відмова від статистичної інформації для оцінки фінансового потенціалу держави виглядає неможливою, з огляду на що отримані висновки завжди будуть пов’язані з ризиком викривлення інформації.

9
Shums'ka, S.S. (2007), «Finansovyj potencial Ukrai'ny: metodologija vyznachennja ta ocinky», Finansy Ukrai'ny, No. 5, pp. 55–64.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2413
  Prefix
  Питання оцінки фінансового потенціалу держави, зазвичай, розглядалося на рівні його окремих складових (регіонів, підприємств різних галузей), та у даному напрямку варто відзначити вже роботи В.Г. Боронос [1], Н.В Трусової [7] та ін. Значний внесок у вирішення проблеми оцінки фінансового потенціалу України було зроблено в роботах таких вітчизняних дослідників, як С.С. Шумська
  Exact
  [9]
  Suffix
  , О.В. Портна [4], К.П. Індус [3] та ін. У той же час єдиного підходу до такої оцінки ще не сформовано, що ускладнює можливість формування рекомендацій щодо покращання управління фінансовим потенціалом держави.

10
Uilan, Ch. (2016), Golaja statistika. Samaja interesnaja kniga o samoj skuchnoj nauke, Mann, Ivanov i Ferber, Moskva, 352 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7615
  Prefix
  Про можливості маніпуляцій даними, обмеження у використанні статистичних досліджень згадують також Д.Хафф (Darrell Huff) у роботі «Як брехати за допомогою статистики» [8] та Ч.Уілан (Charles Wheelan) у книзі «Оголена статистика»
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Разом з тим, відмова від статистичної інформації для оцінки фінансового потенціалу держави виглядає неможливою, з огляду на що отримані висновки завжди будуть пов’язані з ризиком викривлення інформації.

11
McCarthy, J., A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence, available at: https://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/article/download/1904/1802
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11556
  Prefix
  Ми оминемо методи, що базуються на використанні людського інтелекту, оскільки такі підходи є традиційними й інтуїтивно зрозумілими. Термін «штучний інтелект» (у англомовних публікаціях «artificial intelligence») було введено у 1955 році у статті «A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence»
  Exact
  [11]
  Suffix
  . При цьому варто зазначити про існуючу проблему перекладу з англійського слова «intelligence», яке означає «вміння думати розумно» [5, с. 7] та його відмінність від слова «intellect», що певною мірою ускладнює розкриття змісту терміну.

12
Seizing Opportunity Through License Compliance. BSA global software survey» (2016), Business Software Alliance, available at: http://globalstudy.bsa.org/2016/downloads/studies/BSA_GSS_US.pdf#page=5 Полчанов Андрій Юрійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=14163
  Prefix
  За результатами дослідження асоціації виробників програмного забезпечення (Business Software Alliance), проведеного у 2015 році, частка неліцензованого програмного забезпечення у світі становила приблизно 39 %
  Exact
  [12, с. 2]
  Suffix
  . У разі використання таких програм зростає ризик помилок у розрахунках, що може призвести до неправильної інтерпретації результатів. Альтернативний варіант передбачає використання хмарних технологій (сloud technology), що дозволяють провести віддалену обробку даних за допомогою різноманітних онлайн-сервісів, потужності яких значно більші, порівняно із традиційними комп’ютерами.