The 11 references with contexts in paper Касімова, Урманов (2017) “Мотивація – основний чинник ефективності управлінської праці // Motivation as the main factor of management labour efficiency” / spz:ztu:ven:119592

1
Duda, S.T. and Kicak, H.R. (2010), «Motyvacija ta rezul'tatyvnist' praci personalu pidpryjemstva: i'h sutnist' ta vzajemozv’jazok», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, zb. nauk.-tehn. prac', RVV NLTU Ukrai'ny, L'viv, Vol. 20 (14), pp. 188–193. 101
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2120
  Prefix
  Наукові дослідження в цьому напрямку дають підстави стверджувати, що запорукою ефективної діяльності підприємства є, насамперед, кваліфіковане управління персоналом, що неможливо забезпечити без відповідної мотивації управлінської праці. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда
  Exact
  [1]
  Suffix
  , Н.М. Заярна [2], М.П. Клименко [5], К.В. Ковальської [6], В.А. Літинської [7], М.С. Письменної [8], В.В. Різник [9]. Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.

2
Zajarna, N.M. and Shevchuk, I.O. (2011), «Zarubizhnyj dosvid motyvacii' praci ta docil'nist' jogo vykorystannja v Ukrai'ni», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, No. 21 (5), pp. 368–372.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2135
  Prefix
  в цьому напрямку дають підстави стверджувати, що запорукою ефективної діяльності підприємства є, насамперед, кваліфіковане управління персоналом, що неможливо забезпечити без відповідної мотивації управлінської праці. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда [1], Н.М. Заярна
  Exact
  [2]
  Suffix
  , М.П. Клименко [5], К.В. Ковальської [6], В.А. Літинської [7], М.С. Письменної [8], В.В. Різник [9]. Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.

3
Ignatenko, O.O. and Grusheva, A.A. (2010), «Vplyv motyvacii' praci upravlins'kogo personalu na efektyvnist' dijal'nosti pidpryjemstva», Visnyk NU DPS Ukrai'ny, No. 2, available at: http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/6_56683.doc. htm
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2611
  Prefix
  Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи. Наприклад, О.В. Тужилкіна [11] в своїй науковій праці основну увагу звертає на проблеми нематеріального стимулювання. О.О. Ігнатенко
  Exact
  [3]
  Suffix
  , В.М. Ільченко [4], В.В. Співак [10] акцентують увагу на матеріальну мотивацію як дійового інструменту забезпечення ефективної діяльності підприємства. Проте, варто зазначити, що незважаючи на велику кількість наукових праць з тематики мотивації персоналу, мало дослідженим залишається аспект впливу мотивації на ефективність праці управлінського персоналу.

4
Il'chenko, V.M. and Cherkashyna, M.D. (2012), «Pidvyshhennja efektyvnosti upravlinnja motyvacijeju praci upravlins'kogo personalu», Ekonomika i region PoltNTU, No. 5, 36 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2629
  Prefix
  наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи. Наприклад, О.В. Тужилкіна [11] в своїй науковій праці основну увагу звертає на проблеми нематеріального стимулювання. О.О. Ігнатенко [3], В.М. Ільченко
  Exact
  [4]
  Suffix
  , В.В. Співак [10] акцентують увагу на матеріальну мотивацію як дійового інструменту забезпечення ефективної діяльності підприємства. Проте, варто зазначити, що незважаючи на велику кількість наукових праць з тематики мотивації персоналу, мало дослідженим залишається аспект впливу мотивації на ефективність праці управлінського персоналу.

5
Klymenko, M.P. and Filatova, O.O. (2011), «Motyvacija upravlins'kogo personalu v realizacii' zagal'noi' strategii' pidpryjemstva», Stalyj rozvytok ekonomiky, zb. nauk. prac', No. 5, pp. 81–85.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2153
  Prefix
  напрямку дають підстави стверджувати, що запорукою ефективної діяльності підприємства є, насамперед, кваліфіковане управління персоналом, що неможливо забезпечити без відповідної мотивації управлінської праці. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда [1], Н.М. Заярна [2], М.П. Клименко
  Exact
  [5]
  Suffix
  , К.В. Ковальської [6], В.А. Літинської [7], М.С. Письменної [8], В.В. Різник [9]. Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.

6
Koval's'ka, K.V. (2010), «Novi pidhody do motyvacii' personalu v strategichnomu upravlinni korporacijamy», Formuvannja rynkovyh vidnosyn, No. 1, pp. 29–33.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2174
  Prefix
  стверджувати, що запорукою ефективної діяльності підприємства є, насамперед, кваліфіковане управління персоналом, що неможливо забезпечити без відповідної мотивації управлінської праці. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда [1], Н.М. Заярна [2], М.П. Клименко [5], К.В. Ковальської
  Exact
  [6]
  Suffix
  , В.А. Літинської [7], М.С. Письменної [8], В.В. Різник [9]. Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.

7
Lityns'ka, V.A. (2014), «Motyvacijni metody kar’jernogo prosuvannja personalu pidpryjemstv», Visnyk Zaporiz'kogo nacional'nogo universytetu, zb. nauk.-tehn. prac', No. 3 (7), рр. 58–61.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=2193
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда [1], Н.М. Заярна [2], М.П. Клименко [5], К.В. Ковальської [6], В.А. Літинської
  Exact
  [7]
  Suffix
  , М.С. Письменної [8], В.В. Різник [9]. Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.

 2. In-text reference with the coordinate start=6183
  Prefix
  Французький філософ Гельвецій стверджував, що будь-яке порівняння речей між собою передбачає увагу, всяка увага – працю, а будь-яка праця – причину, яка до праці спонукає. Причина, яка викликає працю формується відповідно до визначення внутрішнього характеру та природи самої природи праці, з урахуванням особистих якостей виконавця
  Exact
  [7]
  Suffix
  . Жодна дія людини не відбувається без мотивації, а точніше без внутрішніх стимулів здійснити таку дію. Кожна людина має свої особисті потреби, інтереси, цінності у задоволенні яких полягає головний зміст людської праці, тому найбільш ефективною буде така система мотивації персоналу, яка побудована на індивідуальному підході щодо кожного працівника.

8
Pys'menna, M.S. (2014), «Systemnyj pidhid do motyvacii' upravlins'kogo personalu», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, zb. nauk.-tehn. prac', Issue 24 (9), RVV NLTU Ukrai'ny, L'viv, available at: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/ 2014/24_9/67.pdf
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2212
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда [1], Н.М. Заярна [2], М.П. Клименко [5], К.В. Ковальської [6], В.А. Літинської [7], М.С. Письменної
  Exact
  [8]
  Suffix
  , В.В. Різник [9]. Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.

9
Riznyk, V.V. (2010), «Suchasni tendencii' motyvacii' praci upravlins'kogo personalu», Ekonomichnyj visnyk universytetu, No. 15/1, pp. 58–62.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2227
  Prefix
  Питання мотивації персоналу підприємства активно висвітлюється у наукових працях: С.Т. Дуда [1], Н.М. Заярна [2], М.П. Клименко [5], К.В. Ковальської [6], В.А. Літинської [7], М.С. Письменної [8], В.В. Різник
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи.

10
Spivak, V.V. (2010), «Motyvacija jak zasib efektyvnogo menedzhmentu personalu pidpryjemstv», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, zb. nauk. prac', Serija Ekonomichni nauky, Vol. 2, No. 6, pp. 178–181.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2646
  Prefix
  за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи. Наприклад, О.В. Тужилкіна [11] в своїй науковій праці основну увагу звертає на проблеми нематеріального стимулювання. О.О. Ігнатенко [3], В.М. Ільченко [4], В.В. Співак
  Exact
  [10]
  Suffix
  акцентують увагу на матеріальну мотивацію як дійового інструменту забезпечення ефективної діяльності підприємства. Проте, варто зазначити, що незважаючи на велику кількість наукових праць з тематики мотивації персоналу, мало дослідженим залишається аспект впливу мотивації на ефективність праці управлінського персоналу.

11
Tuzhylkina, O.V. (2010), «Pidvyshhennja vagomosti nematerial'nyh chynnykiv motyvacii' praci u formuvanni ljuds'kogo kapitalu suchasnogo pidpryjemstva v Ukrai'ni», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 9, pp. 37–41. Урманов Фарід Шарифович – кандидат економічних наук, доцент Житомирського державного техно
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2496
  Prefix
  Аналіз наукових праць за обраною тематикою свідчить про наявність різних підходів до визначення мотивації та відповідних технологій її впровадження як засобів підвищення зацікавленості працівників підприємства в результатах своєї роботи. Наприклад, О.В. Тужилкіна
  Exact
  [11]
  Suffix
  в своїй науковій праці основну увагу звертає на проблеми нематеріального стимулювання. О.О. Ігнатенко [3], В.М. Ільченко [4], В.В. Співак [10] акцентують увагу на матеріальну мотивацію як дійового інструменту забезпечення ефективної діяльності підприємства.