The 7 references with contexts in paper Чік (2017) “Aспекти економічного аналізу на підприємствах лісового господарства // Aspects of economic analysis in forestry enterprises” / spz:ztu:ven:119359

1
Bagrov, V.P. and Bagrova, I.V. (2006), Ekonomichnyj analiz, CUL, Kyi'v, 160 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9517
  Prefix
  обсягу реалізації; – встановлює взаємозв’язок показників: виробничі ресурси і затрати; – показує вплив усіх факторів на ефективність виробництва, підвищення продуктивності праці, фондовіддачі, зниження матеріаломісткості та собівартості; – забезпечує єдиний підхід до визначення факторів підвищення ефективності виробництва через затрати на виробництво і реалізацію продукції
  Exact
  [1, с. 121]
  Suffix
  . Витрати виробництва, їх структуру аналізують за двома взаємодоповнюючими напрямами – за елементами витрат та за калькуляційними статтями. Дослідження складу і структури витрат на виробництво необхідне для того, щоб вивчити причини зміни витрат і відшукати шляхи і джерела зниження витрат і збільшення прибутку [7].

2
Bakanov, M.I., Mel'nik, M.V. and Sheremet, A.D. (2005), Teorija jekonomicheskogo analiza, in Bakanov, M.I. (ed.), 5th ed., pererab. i dop., Finansy i statistika, Moskva, 536 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2286
  Prefix
  Шеремет визначає так: «під предметом економічного аналізу варто розуміти господарські процеси підприємства, соціально-економічну ефективність і кінцеві фінансові результати діяльності, які утворюються під дією об’єктивних і суб’єктивних факторів та відображаються через систему економічної інформації»
  Exact
  [2, с. 21]
  Suffix
  . Враховуючи специфіку діяльності підприємств лісового господарства обновними господарськими процесами на таких підприємствах є заготівля продукції лісового господарства з подальшим достовірним формуванням собівартості продукції, тому аналіз витрат і формування собівартості продукції постає першочерговою метою проведення аналізу діяльності підприємств лісового господарства.

3
Bezrukih, P.S., Іvashkevich, V.B. and Kashaev, A.N. (1987), Buhgalterskij uchet v promyshlennosti, 2nd ed., pererab. i dop., Finansy i statistika, Moskva, 263 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6008
  Prefix
  Прямі затрати на матеріали та конверсійні затрати становлять виробничу собівартість (виробничі витрати), яка дозволяє визначити валовий прибуток. Витрати, пов’язані з реалізацією лісопродукції – це витрати на збут. Вони зазначаються у фінансовій звітності ф. No 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»
  Exact
  [3, с. 192]
  Suffix
  . Узагальнюючими найбільш важливими показниками витрат є такі, що наведені у таблиці 1. Для розрахунку цих показників і проведення аналізу запропоновані дані в таблиці 2. Таблиця 1 Дати загальну оцінку виконання плану за собівартістю в цілому по підприємству й по окремих видах продукції Перевірити обґрунтованість прийнятих управлінських рішень щодо собівартості Виявити резерви зниження с

4
Zhytna, I.P., Tacij, I.V. and Zhytnyj, P.Je. (2006), Ekonomichnyj analiz, Vyd-vo SNU im. V.Dalja, Lugans'k, 296 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4652
  Prefix
  Виживання підприємства в умовах ринкової конкуренції залежить від здатності підтримувати оптимальний рівень собівартості лісопродукції, оскільки саме собівартість є одним із основних факторів формування прибутку
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Перший етап аналізу собівартості лісопродукції передбачає загальну оцінку обсягу затрат за період дослідження (рік, за кварталами). При цьому значну увагу приділяють динаміці затрат, яка дозволяє виявити негативні тенденції перевитрат, а при поглибленому аналізі вивчити їх причини.

5
Korobov, M.Ja. (2000), Finansovo-ekonomichnyj analiz dijal'nosti pidpryjemstv, Znannja, KOO, Kyi'v, 378 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4030
  Prefix
  Ринкові відносини визначають важливе значення показника собівартості як економічної категорії. Собівартість лісопродукції – це синтетичний показник, що характеризує виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства до виробництва й виробництво лісопродукції (робіт, послуг)
  Exact
  [5, с. 331]
  Suffix
  . Аналіз собівартості продукції дозволяє з’ясувати тенденції зміни даного показника, виконання плану за його рівнем, визначити вплив факторів на його приріст, і на цій основі дати оцінку роботи підприємства із використання можливостей зниження собівартості лісопродукції.

6
Kuzhel'nij, N.V. (2000), Buhgalterskij uchjot v proizvodstvennyh i torgovyh predprijatijah, A.S.K., Kiev, 624 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5547
  Prefix
  собівартості на підприємствах лісового господарства Об’єктами вивчення показників собівартості лісопродукції на ДП «Золочівське лісове господарство» є такі: – виробнича собівартість; – повна собівартість; – окремі статті витрат (собівартості); – калькуляції окремих видів лісопродукції; – затрати на 1 грн. лісопродукції (товарної, реалізованої); – собівартість порівняної лісопродукції
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Сума прямих витрат на робочу силу і загальногосподарських (адміністративних) витрат називаються конверсійними затратами. Прямі затрати на матеріали та конверсійні затрати становлять виробничу собівартість (виробничі витрати), яка дозволяє визначити валовий прибуток.

7
Ljubushin, N.P., Leshheva, V.B. and Suchkov, E.A. (2002), Teorija jekonomicheskogo analiza, uchebno-metodicheskij kompleks, in Ljubushin, N.P. (ed.), Jurist#, Moskva, 480 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9869
  Prefix
  Витрати виробництва, їх структуру аналізують за двома взаємодоповнюючими напрямами – за елементами витрат та за калькуляційними статтями. Дослідження складу і структури витрат на виробництво необхідне для того, щоб вивчити причини зміни витрат і відшукати шляхи і джерела зниження витрат і збільшення прибутку
  Exact
  [7]
  Suffix
  . При аналізі калькуляційних статей витрат підприємства необхідно оцінювати кожну статтю щодо її значущості і контрольованості. Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрати дозволяє дати оцінку розміру економії чи перевитрат у зв’язку з відхиленням фактичної собівартості від планової за кожною калькуляційною.