The 6 references with contexts in paper Ляхович (2017) “Тенденції розвитку організації бухгалтерського обліку // Accounting organizing development tendencies” / spz:ztu:ven:119340

4
Pashnіna, A.O. (2016), Rozvitok organіzacії oblіku na pіdpriєmstvah v umovah vikoristannja іnformacіjnokomp’juternih tehnologіj, diss. of kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09, Nacіonal'nij unіversitet vodnogo gospodarstva ta prirodokoristuvannja, Rіvne, 242 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6362
  Prefix
  Трансформацію елементів організації обліку в сучасних умовах господарювання, зокрема, під впливом запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій, розглядала і А.О. Пашніна. Науковцем приділено увагу змінам, які відбуваються в технологічній та адміністративній складових організації обліку
  Exact
  [4, с. 152]
  Suffix
  . Позиція А.О. Пашніної, що на противагу активному використанню бухгалтерського аутсорсингу запроваджується дистанційний спосіб виконання обов’язків штатним бухгалтером з використанням спеціалізованого SaaS-додатку, не є настільки однозначною за нинішніх умов господарювання в Україні.

5
Plahtіj, T.F. (2017), «Rozvitok organіzacії oblіku na osnovі koncepcії oshhadlivogo virobnictva», Vіsnik ZhDTU, No. 3 (81), pp. 25–30.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9075
  Prefix
  Існують й інші точки зору щодо розгляду «ощадливого обліку», зокрема, як одного з напрямків управлінського обліку, який має важливе значення для ефективної реалізації ощадливого виробництва на підприємстві
  Exact
  [5, с. 28]
  Suffix
  . Проте, незважаючи на наявність різних підходів, розвиток організації обліку в контексті використання концепції ощадливості набуває популярності. На сучасному етапі Інтернет перетворився з платформи, що з’єднує комп’ютери, в мережу інтерактивних обчислювальних платформ, відомих під назвою «хмара».

6
Studennikova, G., Zapretili li na samom dele 1S v Ukraine, available at: https://strana.ua/articles/analysis/71062zapretili-li-na-samom-dele-1s-v-ukraine.html
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=7311
  Prefix
  Наявні програмні продукти на ринку України не можуть на сучасному етапі виступати реальними конкурентами продуктам «1С» як за функціональним, та і за ціновим критеріями. Саме тому є пропозиції фахівців (практикуючих бухгалтерів, урядовців) перейти на аутсорсинг бухгалтерських послуг
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Не зважаючи на це, чіткої заборони на використання суб’єктами господарювання немає, все ж таки складна політична ситуація не дозволяє однозначно спрогнозувати наслідки роботи з російським програмним забезпеченням.

7
Faye Chua (2013), Technology trends: their impact on the global accountancy profession, available at: http://www.accaglobal.com/my/en/technical-activities/technical-resources-search/2013/may/technology-trends.html
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=5517
  Prefix
  Відбуваються зміни як в організації роботи облікового персоналу, так і щодо рівня та меж його підготовки. Таким чином, «... професія може використовувати технології та потенційно змінювати масштаби того, що означає бути бухгалтером»
  Exact
  [7, с. 3]
  Suffix
  . Фає Чуа (Faye Chua) [7, с. 3], описуючи вплив технологічних тенденції на бухгалтерську професію у світі, свою увагу зосередила на: мобільності; хмарному середовищі; соціальному співробітництві; наданні цифрових послуг; великих даних (big datа); платіжних систем; кібербезпеці; робототехніці; віртуальній реальності; штучному інтелекті.

 2. In-text reference with the coordinate start=5546
  Prefix
  Відбуваються зміни як в організації роботи облікового персоналу, так і щодо рівня та меж його підготовки. Таким чином, «... професія може використовувати технології та потенційно змінювати масштаби того, що означає бути бухгалтером» [7, с. 3]. Фає Чуа (Faye Chua)
  Exact
  [7, с. 3]
  Suffix
  , описуючи вплив технологічних тенденції на бухгалтерську професію у світі, свою увагу зосередила на: мобільності; хмарному середовищі; соціальному співробітництві; наданні цифрових послуг; великих даних (big datа); платіжних систем; кібербезпеці; робототехніці; віртуальній реальності; штучному інтелекті.

8
The internet of things: mapping the value beyond the hype», McKinsey Global Institute, 2015, June.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=16403
  Prefix
  Це комплексний процес, що містить у собі аналіз інформації, що надходить з усіх пристроїв, та прийняття оперативних рішень з підтримки важливих бізнес-процесів, зокрема, і ведення бухгалтерського обліку. Рис. 1. Потенційний економічний вплив IoT у 2025 р. для окремих сегментів (за даними аналізу McKinsey Global Institute
  Exact
  [8]
  Suffix
  ) Висновки. Отже, протягом останніх років відбулися суттєві зміни у процесі організації бухгалтерського обліку, основні з них пов’язані з переходом від ручного бухгалтерського обліку до автоматизації та «хмарного» обліку.

9
Zuchewicz, J. (2015), «Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości», Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 388, «Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa», pp. 189–197. Ляхович Галина Іванівна – кандидат наук з державного управління, доцент, директор Івано-
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7912
  Prefix
  Однозначно характерною рисою розвитку організації бухгалтерського обліку є міцний взаємозв’язок між її складовими, зокрема, вибір конкретної форми організації обліку визначає вимоги щодо форм ведення обліку. За результатами проведеного дослідження Дж. Жучевич (Joanna Zuchewicz) визначала найбільш важливі сучасні тенденції бухгалтерського обліку, узагальнивши їх у 16 пунктах
  Exact
  [9, с. 193–194]
  Suffix
  . Крім тенденцій, які пов’язані з удосконаленням теорії (зокрема, введення соціальних та екологічних проблем до предметної області бухгалтерського обліку) та методики (зокрема, створення нової оцінки об’єктів, таких, як значення образу індивіда, цінність інформації тощо) обліку, науковцем визначені також й такі, що розкривають організацію обліку: lean accounting (ощадливий облік); хмарні т

 2. In-text reference with the coordinate start=8422
  Prefix
  області бухгалтерського обліку) та методики (зокрема, створення нової оцінки об’єктів, таких, як значення образу індивіда, цінність інформації тощо) обліку, науковцем визначені також й такі, що розкривають організацію обліку: lean accounting (ощадливий облік); хмарні технології (облік «у хмарі», «хмарний» облік); аутсорсинг бухгалтерських послуг; оффшорінг бухгалтерських послуг
  Exact
  [9, с. 194]
  Suffix
  . Концепція «ощадливого обліку» приналежна до всіх складових організації обліку: методичної (змінюються методи обліку різних об’єктів); технологічної (вносяться зміни до форм первинних документів, графіка документообігу, коригується внутрішня звітність, змінюються підходи до організації внутрішнього контролю); організаційної (переглядаються підходи до організації роботи о