The 14 references with contexts in paper Крутова, Тарасова (2017) “Формування резервів на покриття втрат від знецінення запасів підприємств роздрібної торгівлі // Formation of reserves to cover loss from depreciation of stocks of retail trade enterprises” / spz:ztu:ven:119338

2
Bardash, S.V. and Kopchykova, I.V. (2016), «Klasyfikacija tovarnyh vtrat supermarketiv», Oblik i finansy, No. 3 (73), pp. 8–15.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5034
  Prefix
  Бардаша стосовно визначення товарних втрат як зменшення вартості товарів, що обумовлене фізико-хімічними властивостями товарів, організаційно-економічними, технологічними та технічними чинниками здійснення торгівлі, а також соціокультурними проявами соціально-економічного розвитку, наслідком чого є недоотримання прибутку підприємства торгівлі
  Exact
  [2, с. 11]
  Suffix
  . Але, на наш погляд, у межах даного дослідження доцільно звернутися © А.С. Крутова, Т.О. Тарасова, 2017 також до проблеми формування резервів як елементу захисту бізнес-одиниці від ризиків втрати економічних вигід від знецінення активів.

3
Veryga, Ju.A. and Oryshhenko, M.M. (2011), Rezervuvannja kapitalu: oblik, audyt ta zvitnist', monografija, RVV PUET, Poltava, 177 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4195
  Prefix
  Бабаєва [10] та ін. Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко
  Exact
  [3]
  Suffix
  , Я.Д. Крупки [6], І.Й. Яремко [12], М.О. Козлової [5], О.О. Парахомчук [7], Ю.В. Піклуш [8], Т.Байомі та Х.Саборовскі [13]. Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуван

 2. In-text reference with the coordinate start=7516
  Prefix
  Активна дискусія ведеться стосовно термінології та визначення резервів. Представники полтавської наукової школи, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко вважають, що головною метою створення резервів є реалізація принципу бухгалтерського обліку, а саме розмежування доходів і витрат
  Exact
  [3, с. 39]
  Suffix
  . Яремко І.Й., визначаючи механізм формування резервів в обліковій системі, виходить із методологічних процедур подвійного запису через прийом зрівноважування вартості майна і розміру капіталу економічної одиниці, які дорівнюють вартості створених резервів [12, с. 176].

4
Kaplja, I.V. (2006), Oblik vlasnogo kapitalu v akcionernyh tovarystvah APK, Abstract of dyss. kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09 «Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti)», Kyi'v, 20 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8891
  Prefix
  Здійснюючи дисертаційне дослідження, І.В. Капля наголошує на тому, що формування резервів базується на перерахуванні історичної собівартості активів і зобов’язань у фактичну вартість з метою оцінки капіталу в умовах інфляції
  Exact
  [4]
  Suffix
  . Парахомчук О.О. вважає, що всі резерви, які формуються в бухгалтерському обліку та відображаються у фінансовій звітності підприємств є фінансовими, виражені в грошовому вимірнику та використовуються за цільовим призначенням їх створення [7, с. 294].

5
Kozlova, M.O. (2006), Oblik i kontrol' procesu rezervuvannja (na prykladi dijal'nosti velykyh promyslovyh pidpryjemstv Ukrai'ny), dyss. kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09 «Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti)», Derzhavna akademija statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrai'ny, Kyi'v, 253 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4247
  Prefix
  Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.Д. Крупки [6], І.Й. Яремко [12], М.О. Козлової
  Exact
  [5]
  Suffix
  , О.О. Парахомчук [7], Ю.В. Піклуш [8], Т.Байомі та Х.Саборовскі [13]. Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуваних втрат підприємства і фінансування майбутніх плат

 2. In-text reference with the coordinate start=8658
  Prefix
  вважає, що головна мета формування резервів – відображення їх в обліку у вартісному вимірнику як ступень готовності використовувати певний обсяг ресурсів у випадку виникнення в ньому потреби в майбутньому. Науковець наполягає, що резерви є багатогранним об’єктом обліку, і не можуть розглядатися як забезпечення, оскільки останні використовуються не у випадку необхідності, а постійно
  Exact
  [5]
  Suffix
  . Здійснюючи дисертаційне дослідження, І.В. Капля наголошує на тому, що формування резервів базується на перерахуванні історичної собівартості активів і зобов’язань у фактичну вартість з метою оцінки капіталу в умовах інфляції [4].

6
Krupka, Ja.D. (2001), Oblik investycij, Ekonomichna dumka, Ternopil', 302 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4213
  Prefix
  Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.Д. Крупки
  Exact
  [6]
  Suffix
  , І.Й. Яремко [12], М.О. Козлової [5], О.О. Парахомчук [7], Ю.В. Піклуш [8], Т.Байомі та Х.Саборовскі [13]. Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуваних втрат підприє

 2. In-text reference with the coordinate start=8246
  Prefix
  Крупка Я.Д. підкреслює суворо регламентований характер створення резервів і вважає, що система резервних рахунків прирівнюється до фондових джерел, які повинні забезпечувати наступні витрати і платежі, створення яких ототожнюється з резервуванням
  Exact
  [6]
  Suffix
  . Козлова М.О. вважає, що головна мета формування резервів – відображення їх в обліку у вартісному вимірнику як ступень готовності використовувати певний обсяг ресурсів у випадку виникнення в ньому потреби в майбутньому.

7
Parhomchuk, O.O. (2015), «Ogljad ta analiz naukovyh dzherel z pytan' obliku rezerviv pidpryjemstva», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, No. 2 (17), pp. 291–296.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4266
  Prefix
  Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.Д. Крупки [6], І.Й. Яремко [12], М.О. Козлової [5], О.О. Парахомчук
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Ю.В. Піклуш [8], Т.Байомі та Х.Саборовскі [13]. Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуваних втрат підприємства і фінансування майбутніх платежів.

 2. In-text reference with the coordinate start=9137
  Prefix
  Парахомчук О.О. вважає, що всі резерви, які формуються в бухгалтерському обліку та відображаються у фінансовій звітності підприємств є фінансовими, виражені в грошовому вимірнику та використовуються за цільовим призначенням їх створення
  Exact
  [7, с. 294]
  Suffix
  . На думку вченого Ю.В. Піклуш доцільно використовувати декілька тотожних понять, пов’язаних з резервуванням – резерви, резерви капіталу, резервний фонд, антипатії, регулятиви. Причому автори наполягають на обов’язковому розмежуванні саме останніх об’єктів «регулятивів», під якими розуміються регулюючи статті, що утворюються шляхом штучного збільшення реальної оцінки протилежних

8
Pikush, Ju.V. (2012), Pryncypy formuvannja rezerviv u systemah buhgalters'kogo obliku, available at: URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/ Me-negment/2012_721/40.pdf
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4282
  Prefix
  Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.Д. Крупки [6], І.Й. Яремко [12], М.О. Козлової [5], О.О. Парахомчук [7], Ю.В. Піклуш
  Exact
  [8]
  Suffix
  , Т.Байомі та Х.Саборовскі [13]. Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуваних втрат підприємства і фінансування майбутніх платежів.

 2. In-text reference with the coordinate start=9563
  Prefix
  Причому автори наполягають на обов’язковому розмежуванні саме останніх об’єктів «регулятивів», під якими розуміються регулюючи статті, що утворюються шляхом штучного збільшення реальної оцінки протилежних балансових статей
  Exact
  [8, с. 214]
  Suffix
  . З позицій ризик-менеджменту вірогідність втрат внаслідок знецінення товарних запасів є одним з найбільш впливових матеріальних ризиків торговельної діяльності, які виникають в умовах невизначеності господарської діяльності та призводять до втрати економічних вигід [15, с. 14].

9
Rudanovskij, A.P. (1928), Teorija balansovogo ucheta. Balans kak ob#ekt ucheta, MAKIZ, Moskva, 255 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3962
  Prefix
  Вирішення проблем формування резервів на покриття втрат від знецінення запасів підприємств роздрібної торгівлі знайшло відображення у наукових публікаціях українських і зарубіжних вчених. Зокрема, аспектам ідентифікації резервів з метою корегування оцінки майна в балансі присвячено публікації А.П. Рудановського
  Exact
  [9]
  Suffix
  , Я.В. Соколова, Ю.А. Бабаєва [10] та ін. Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.

10
Sokolov, Ja.V. (2003), Osnovy teorii buhgalterskogo ucheta, monografija, Finansy i statistika, Moskva, 496 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3994
  Prefix
  Вирішення проблем формування резервів на покриття втрат від знецінення запасів підприємств роздрібної торгівлі знайшло відображення у наукових публікаціях українських і зарубіжних вчених. Зокрема, аспектам ідентифікації резервів з метою корегування оцінки майна в балансі присвячено публікації А.П. Рудановського [9], Я.В. Соколова, Ю.А. Бабаєва
  Exact
  [10]
  Suffix
  та ін. Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.

11
Fomina, O.V. and Goncharenko, O.M. (2015), «Ocinka ryzykiv pidpryjemstva v systemi obliku», Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt, No. 3–4 (2), pp. 67–70.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6594
  Prefix
  як об’єкта бухгалтерського обліку, головними умовами визнання якого є: висока концентрація активів за окремими статтями; різке збільшення або зменшення залишків на рахунках запасів, грошових коштів і дебіторської заборгованості; уповільнення оборотності поточних активів; наявність безнадійної дебіторської заборгованості; збиток як результат фінансової діяльності
  Exact
  [11, с. 68]
  Suffix
  . Загальновідомий бухгалтер-теоретик А.П. Рудановський під час розробки теорії «нормованого балансу» окрему увагу звертав на процес резервування як корегування оцінки майна в балансі шляхом створення резервів на списання сумнівних боргів, природного убутку, зносу [9, с. 76.

12
Jaremko, I.J. (2002), Ekonomichni kategorii' v metodologii' obliku, monografija, Kamenjar, L'viv, 192 p.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4228
  Prefix
  Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.Д. Крупки [6], І.Й. Яремко
  Exact
  [12]
  Suffix
  , М.О. Козлової [5], О.О. Парахомчук [7], Ю.В. Піклуш [8], Т.Байомі та Х.Саборовскі [13]. Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуваних втрат підприємства і фінансув

 2. In-text reference with the coordinate start=7789
  Prefix
  Яремко І.Й., визначаючи механізм формування резервів в обліковій системі, виходить із методологічних процедур подвійного запису через прийом зрівноважування вартості майна і розміру капіталу економічної одиниці, які дорівнюють вартості створених резервів
  Exact
  [12, с. 176]
  Suffix
  . Його дослідження обмежувалося лише категорією резервного капіталу, яку він вважає певною відкладеною на майбутнє кількістю ціннісних вартостей, утворених із нерозподіленого прибутку підприємства. Крупка Я.

13
Bayoumi, T. and Saborowski, C. (2014), «Accounting for Reserves», Journal of International Money and Finance, No. 41, pр. 1–29.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4312
  Prefix
  Важливість формування резервів в обліковій системі через прийом зрівноважування майбутніх втрат і розміру капіталу суб’єктів господарювання висвітлено в роботах Ю.А. Вериги, М.М. Орищенко [3], Я.Д. Крупки [6], І.Й. Яремко [12], М.О. Козлової [5], О.О. Парахомчук [7], Ю.В. Піклуш [8], Т.Байомі та Х.Саборовскі
  Exact
  [13]
  Suffix
  . Незважаючи на вказані проблеми та певні протиріччя до визначення економічної сутності резервів в системі бухгалтерського обліку, спостерігається єдність наукових поглядів стосовно того, що за резерв приймається накопичення грошових коштів для відшкодування очікуваних втрат підприємства і фінансування майбутніх платежів.

14
Basu, P. and Gavin, W. (2011), «What Explains the Growth in Commodity Derivatives ?», Federal Reserve Bank of St. Louis Review, pp. 37–48.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=11223
  Prefix
  Останнім часом, значна кількість менеджерів крупних зарубіжних компаній вважають за необхідне включати в інституціональні портфоліо товарні деривативи, як засіб забезпечення вірогідних майбутніх втрат матеріальних ресурсів
  Exact
  [14, с. 38]
  Suffix
  . Резерви знецінення активів відіграють надважливу роль у формуванні фінансового результату, оскільки дозволяють розподілити витрати за наступними періодами. При цьому визначення їх величини має базуватися на професійному судженні експертів-аналітиків з урахуванням ступеня значущості, а також на минулому досвіді роботи в умовах невизначеності (якщо існує достатня ймовірність того, що ці

15
Jelasko, E. (2017), Commodities Trading Industry Methodology, from 19 January, available at: URL: https://www.standardandpoors.com/ja_JP/delegate/getPDF Крутова А.С. – доктор економічних наук, професор Харківського державного університету харчування та торгівлі.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=9849
  Prefix
  З позицій ризик-менеджменту вірогідність втрат внаслідок знецінення товарних запасів є одним з найбільш впливових матеріальних ризиків торговельної діяльності, які виникають в умовах невизначеності господарської діяльності та призводять до втрати економічних вигід
  Exact
  [15, с. 14]
  Suffix
  . Тому, в процесі розробки науково-практичних підходів до управління ризиками торговельної\ діяльності доцільно враховувати наступні проблемні питання, які не знайшли усталеного вирішення на практиці: необхідність формування резервів знецінення запасів у бухгалтерському обліку; принципи облікової оцінки, що застосовуються під час їх формування; доведення необхідності резервування в бух