The 4 references with contexts in paper Камінська, Краєвський (2017) “Інформаційно-синталітичний сервіс управлінської діяльності // Informational-syntanalitical service of management activities” / spz:ztu:ven:119329

1
Prohorov, A.M. (ed.) (1998), Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar', Bol'shaja Rossijskaja jenciklopedija, Norint, Moskva, SPb, 1456 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6014
  Prefix
  за підготовку і передачу її користувачам, тому останнім часом науковці та практики більшу увагу звертають на зміну організації підготовки та надання управліської інформації шляхом створення системи інформаційно-синталітичного сервісу управління. Сервіс (англ. servise) характеризує надання послуг, обслуговування населення у різних сферах повсякденного життя
  Exact
  [1, с. 646–672]
  Suffix
  , тобто він є певним видом діяльності, успішність якої забезпечується управлінським впливом [7, с. 15–33]. Заслуговує уваги думка окремих фахівців у галузі сервісу, які акцентують увагу не на описі дій, а на враженнях від обслуговування.

7
Korobkova, S.N., Kravchenko, V.I., Orlov, S.V. and Pavlova, I.P. (2005), Servisnaja dejatel'nost', in Romanovich, V.K. (ed.), Piter, SPb, 156 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6121
  Prefix
  Сервіс (англ. servise) характеризує надання послуг, обслуговування населення у різних сферах повсякденного життя [1, с. 646–672], тобто він є певним видом діяльності, успішність якої забезпечується управлінським впливом
  Exact
  [7, с. 15–33]
  Suffix
  . Заслуговує уваги думка окремих фахівців у галузі сервісу, які акцентують увагу не на описі дій, а на враженнях від обслуговування. Так, Дж. Шоул визначає сервіс як враження покупця, що він думає про нас, коли щасливий, задоволений і лояльний покупець хоче приходити ще [12, с. 29–31].

8
Maljuk, L.P., Varypajev, O.M. and Ziolkovs'ka, A.V. (2009), Servisologija ta servisna dijal'nist', HDUHT, Harkiv, 211 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=21941
  Prefix
  потреб людини, то в постіндустріальному суспільстві особливого значення набувають питання розкриття творчого потенціалу людини, комплексного задоволення виникаючих матеріальних, соціальних і духовних потреб. Головним для успіху діяльності підприємств стає своєчасне виявлення й реальне забезпечення потреб цільових груп споживачів, орієнтація на конкретного індивіда
  Exact
  [8, с. 29–31]
  Suffix
  . Забезпечення інформаційних потреб споживачів на різних рівнях управління здійснюється за допомогою інформаційно-синталітичного сервісу. Інформаційно-синталітичний сервіс необхідно розглядати як тріаду, що складається з інформації, аналітики й сервісу, завдання якої, використавши наявну інформацію, виявити причини небажаного розвитку процесу (ситуації) і, синтезувавши резу

12
Shoul, D. (2006), Pervoklassnyj servis kak konkurentnoe preimushhestvo, Translated from English, 2nd ed., isp. i dop., Publ. Al'pina Biznes Buks, Moskva, 337 p. Камінська Тетяна Григорівна – доктор економічних наук, професор, ректор Київського кооперативного інституту бізнесу і права. Тел.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=6404
  Prefix
  Заслуговує уваги думка окремих фахівців у галузі сервісу, які акцентують увагу не на описі дій, а на враженнях від обслуговування. Так, Дж. Шоул визначає сервіс як враження покупця, що він думає про нас, коли щасливий, задоволений і лояльний покупець хоче приходити ще
  Exact
  [12, с. 29–31]
  Suffix
  . Отже, треба так організувати інформаційне забезпечення користувачів, щоб їх запити були задоволені якнайкраще. Інформаційно-синталітичний сервіс своїми витоками походить із сервісної діяльності, яка є науковопрактичною дисципліною.