The 8 references with contexts in paper Вигівська, Демчук, Макарович (2017) “Внутрішні ризики факторингового бізнесу: ідентифікація, причинно-наслідкові зв’язки, обліковий та управлінський аспекти // Internal risks of factoring business: identification, cause-effect relationships, accounting and management aspects” / spz:ztu:ven:119303

1
Evseykina, E.Yu. (2008), Bukhgalterskiy uchet faktoringovykh operatsiy v organizatsiyakh, Abctract of k.e.n. dissertation, Novosibirsk, 175 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2109
  Prefix
  Тому ідентифікація ризиків саме факторингової компанії є актуальною з позиції управління внутрішніми ризиками (ризиками діяльності), що, безпосередньо, дозволяє оцінити ефективність факторингового бізнесу. Аналіз останніх досліджень та публікації. Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна
  Exact
  [1]
  Suffix
  , О.М. Левченко [3], В.П. Ляшко [4], О.В. Орлова [5], О.І. Пальчук [6], Н.В. Тараба [7], Я.О. Чапічадзе [8]. Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та д

2
Verhovna Rada Ukrai'ny (2001), «Pro finansovi poslugy ta derzhavne reguljuvannja rynkiv finansovyh poslug», vid 12 lypnja, No. 2664-III, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3060
  Prefix
  Зазначимо, що саме ця група ризиків факторингового бізнесу є контрольованою (в певній мірі) суб’єктами управління небанківської фінансово-кредитної установи. Згідно з Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
  Exact
  [2, ст. 12, ст. 29]
  Suffix
  управління фінансової установи повинно містити систему управління ризиками, про що компанія повинна відзвітуватися у звіті про корпоративне управління фінансовою установою та вказати ефективність такої системи, фактори виникнення ризиків діяльності та рівень ризикованості операцій установи.

3
Levchenko, O.M. (2010), «Faktoryng: metodyka oblikovogo procesu», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 11 (113), pp. 219–233.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2127
  Prefix
  Тому ідентифікація ризиків саме факторингової компанії є актуальною з позиції управління внутрішніми ризиками (ризиками діяльності), що, безпосередньо, дозволяє оцінити ефективність факторингового бізнесу. Аналіз останніх досліджень та публікації. Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна [1], О.М. Левченко
  Exact
  [3]
  Suffix
  , В.П. Ляшко [4], О.В. Орлова [5], О.І. Пальчук [6], Н.В. Тараба [7], Я.О. Чапічадзе [8]. Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та дозволить сформуват

4
Ljashko, V.P. (2004), Vprovadzhennja progresyvnyh metodiv upravlinnja finansovymy resursamy pidpryjemstv u zovnishn'oekonomichnij dijal'nosti, Abctract of k.e.n. dissertation, Kyi'v, 174 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2142
  Prefix
  ідентифікація ризиків саме факторингової компанії є актуальною з позиції управління внутрішніми ризиками (ризиками діяльності), що, безпосередньо, дозволяє оцінити ефективність факторингового бізнесу. Аналіз останніх досліджень та публікації. Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна [1], О.М. Левченко [3], В.П. Ляшко
  Exact
  [4]
  Suffix
  , О.В. Орлова [5], О.І. Пальчук [6], Н.В. Тараба [7], Я.О. Чапічадзе [8]. Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та дозволить сформувати затребуване о

5
Orlova, O.V. (2012), «Faktoryngovi operacii':oblikovo-klasyfikacijnyj pidhid», Tezy ХI Mizhn. nauk. konf. «Ekonomichni teorii' jak osnova rozvytku buhgalters'kogo obliku, analizu ta kontrolju», ZhDTU, Zhytomyr, pp. 277–278.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2159
  Prefix
  ризиків саме факторингової компанії є актуальною з позиції управління внутрішніми ризиками (ризиками діяльності), що, безпосередньо, дозволяє оцінити ефективність факторингового бізнесу. Аналіз останніх досліджень та публікації. Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна [1], О.М. Левченко [3], В.П. Ляшко [4], О.В. Орлова
  Exact
  [5]
  Suffix
  , О.І. Пальчук [6], Н.В. Тараба [7], Я.О. Чапічадзе [8]. Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та дозволить сформувати затребуване обліково-аналітичн

6
Pal'chuk, O.I. (2011), Faktoryng na svitovomu rynku finansovyh poslug v umovah ekonomichnoi' globalizacii', Abctract of k.e.n. thesis, Kyi'v, 20 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2176
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації. Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна [1], О.М. Левченко [3], В.П. Ляшко [4], О.В. Орлова [5], О.І. Пальчук
  Exact
  [6]
  Suffix
  , Н.В. Тараба [7], Я.О. Чапічадзе [8]. Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та дозволить сформувати затребуване обліково-аналітичне забезпечення тако

7
Taraba, N.V. (2006), «Vydy dogovoriv faktoryngu», Pravo Ukrai'ny, No. 1, pp. 78–81.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2192
  Prefix
  Аналіз останніх досліджень та публікації. Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна [1], О.М. Левченко [3], В.П. Ляшко [4], О.В. Орлова [5], О.І. Пальчук [6], Н.В. Тараба
  Exact
  [7]
  Suffix
  , Я.О. Чапічадзе [8]. Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та дозволить сформувати затребуване обліково-аналітичне забезпечення такого управління.

8
Chapichadze, Ja.O. (2000), Dogovir faktoryngu, Abctract of k. juryd. n. of dissertation, Harkiv, 191 p. Вигівська Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету. Наукові інтереси:
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=2211
  Prefix
  Питанням ідентифікації ризики діяльності фаторингової компанії займалися такі вчені як: О.Ю. Євсєйкіна [1], О.М. Левченко [3], В.П. Ляшко [4], О.В. Орлова [5], О.І. Пальчук [6], Н.В. Тараба [7], Я.О. Чапічадзе
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Метою дослідження є ідентифікація ризиків факторингового бізнесу, їх поділ залежно від цілей управління, а також визначення причинно-наслідкових зв’язків виявлених ризиків діяльності підприємствафактора, що сприятиме правильній побудові системи управління ризиками та дозволить сформувати затребуване обліково-аналітичне забезпечення такого управління.