The 12 references with contexts in paper Павлушенко (2017) “Формування підходів до джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів // Formation of approaches to sources of formation and directions of use of financial resources of higher educational establishments” / spz:ztu:ven:112325

1
Volikov, V.V. (2014), «Udoskonalennja mehanizmu finansuvannja ta vkladennja bjudzhetnyh koshtiv u vykonannja naukovo-doslidnyh robit vyshhyh navchal'nyh zakladiv ta naukovyh ustanov», Ekonomika rozvytku, No. 1, pp. 5–12.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=19635
  Prefix
  <...> Для вітчизняних підприємств ВНЗ/НУ є джерелом нових ідей і розробок, висококваліфікованих кадрів, які володіють сучасними знаннями і здатні забезпечити впровадження нових технологій, використовуючи власний та світовий досвід з урахуванням потреб споживачів, сьогоднішніх економічних умов, наявності відповідних ресурсів та інших можливостей»
  Exact
  [1, с. 7]
  Suffix
  . А в умовах посилення концепції соціальної відповідальності вищих навчальних закладів також активно долучаються до процесу виконання або виступають співвиконавцями соціальних, екологічних та громадських проектів, що потенційно фінансується місцевими громадами (в даному випадку до місцевих громад також варто віднести фізичних та юридичних осіб, які виступають спонсорами та м

2
Danilov, O.D. and Panasjuk, L.V. (2010), «Optymizacija finansuvannja vyshhyh zakladiv osvity v Ukrai'ni», Investycii': praktyka ta dosvid, No. 20, pp. 19–22.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=8962
  Prefix
  Данілов, аналізуючи досвід розвинених країн [6;7;11], зазначає «традиційні способи прямого фінансування закладів (навіть за автономного часткового внутрішнього перерозподілу коштів, що зрідка зустрічається у централізованих країнах) завжди спричиняли стагнацію і відверте небажання вищого закладу освіти щось змінювати»
  Exact
  [2, с. 21]
  Suffix
  . Він зокрема вказує на доцільність розробки схем комбінованого фінансування (в цьому випадку структура фінансування диверсифікується таким чином, що визначена частина бюджетних коштів під конкретні обсяги освітніх послуг, а інша частина фінансування залежить від конкретних завдань наукової, інноваційної, соціо-гуманітарної та громадської діяльності).

 2. In-text reference with the coordinate start=15480
  Prefix
  зарубіжний досвід формування фінансових ресурсів вищих навчальних закладів та розділив їх на дві групи: «джерела, які пов’язані з організаційним забезпеченням навчального процесу, в тому числі роботою приймальної комісії; джерела, які пов’язані з діяльністю освітнього закладу, що не пов’язана з наданням освітніх послуг, зокрема виконання науково-дослідних тем та виробнича діяльність»
  Exact
  [2, с. 20]
  Suffix
  . Вважаємо такий поділ дещо спрощеним, оскільки навчальна діяльність вищих навчальних закладів також може бути диференційована за користувачами її результатів, а тому і сам процес досягнення результатів доцільно фінансувати за рахунок відповідних груп користувачів (табл. 1). 95 Таблиця 1 Матриця ідентифікації користувачів результатів діяльності ВНЗ результатів діяльності

3
Dmytryshyn, M.V. (2014), «Modeli dzherel finansuvannja vyshhyh navchal'nyh zakladiv riznyh krai'n svitu», Naukovo-informacijnyj visnyk Ivano-Frankivs'kogo universytetu prava imeni Korolja Danyla Galyc'kogo, No. 9, pp. 305–311.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=7748
  Prefix
  Дмитришин М.В. вказує, що «змішана система фінансування є найефективнішою моделлю фінансування вищої освіти, оскільки розглядає користувачів освітніх послуг (держава, підприємство, студент) як суб’єктів фінансування, які отримують вигоди від споживання освітніх послуг»
  Exact
  [3, с. 306]
  Suffix
  . Цієї формули, на нашу думку, варто дотримуватися при побудові цілей фінансування діяльності вищих навчальних закладів, оскільки таким чином, формування напрямків фінансування фокусується на видатках, орієнтованих на конкретне завдання діяльності, що в цілому сприятиме підвищенню ефективності використання фінансування вищих навчальних закладів, особливо в умовах скорочення

 2. In-text reference with the coordinate start=9706
  Prefix
  Дмитришин М.В. вказує: «Варіанти комбінування частки державного фінансування й інших альтернативних джерел (плата за навчання фізичних та юридичних осіб, розвиток кредитних відносин у освіті тощо) вказують, з одного боку, на істотне зростання доступу до вищої освіти широких верств населення, з іншого боку – на посилення диверсифікації джерел фінансування освітньої сфери»
  Exact
  [3, с. 306]
  Suffix
  . Однак, не можемо погодитися з даним твердженням, оскільки цільова спрямованість фінансування в розрізі складових загального та спеціального фондів не дозволяє скоротити собівартість надання платних освітніх послуг, і, як наслідок, знизити вартість таких послуг для споживачів.

4
Zvit rektora 2016» (2016), Zhytomyrs'kyj derzhavnyj tehnologichnyj universytet, available at: https://ztu.edu.ua/ua/structure/acouncil/files/zvit_rector_2016.pdf
Total in-text references: 5
 1. In-text reference with the coordinate start=28349
  Prefix
  Будучи програмою Європейського союзу у галузі вищої освіти (для освітніх закладів, студентів, науковців) «Erasmus Mundus» передбачає навчання на курсах найвищого академічного рівня, студентські гранти на таке навчання, стипендії для викладачів та дослідників. 98 Довідка: (побудовано на основі
  Exact
  [4, с. 24]
  Suffix
  Рис. 2. Структура фінансування наукових досліджень у ЖДТУ протягом 2012–2016 рр. Досліджуваний ВНЗ – ЖДТУ – має загальний бюджет проектів мобільності за програмою Еразмус+ на наступні 2 роки понад 150000 євро (4,2 млн. грн.) [4, с. 33].

 2. In-text reference with the coordinate start=28575
  Prefix
  Структура фінансування наукових досліджень у ЖДТУ протягом 2012–2016 рр. Досліджуваний ВНЗ – ЖДТУ – має загальний бюджет проектів мобільності за програмою Еразмус+ на наступні 2 роки понад 150000 євро (4,2 млн. грн.)
  Exact
  [4, с. 33]
  Suffix
  . Крім того, «4 рік поспіль в університеті діє проект мобільності за програмою Еразмус-Мундус «Ініціатива технічних університетів Кавказького та ЄвроАтлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів».

 3. In-text reference with the coordinate start=28893
  Prefix
  Крім того, «4 рік поспіль в університеті діє проект мобільності за програмою Еразмус-Мундус «Ініціатива технічних університетів Кавказького та ЄвроАтлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів». Частка фінансування ЖДТУ – понад 60 тис. євро (1,75 млн. грн.)» – йдеться у звіті Ректора ЖДТУ
  Exact
  [4, с. 34]
  Suffix
  . Програма «Tempus» є більш системною та орієнтована на створення середовища модернізації систем вищої освіти у визначених країнах-партнерах, зокрема шляхом партнерство між ВНЗ ЄС та ВНЗ у країнахпартнерах та реалізації проектів, зокрема невеликих та короткострокових заходів академічної та наукової мобільності, візити представників адміністрації ВНЗ.

 4. In-text reference with the coordinate start=29447
  Prefix
  шляхом партнерство між ВНЗ ЄС та ВНЗ у країнахпартнерах та реалізації проектів, зокрема невеликих та короткострокових заходів академічної та наукової мобільності, візити представників адміністрації ВНЗ. У 2016 р. завершено реалізацію проекту за програмою TEMPUS «Безпека людини на територіях забруднених радіоактивними речовинами», за яким частка бюджету ЖДТУ склала 100000 євро (2,8 млн. грн.)
  Exact
  [4, с. 34]
  Suffix
  . У свою чергу, не лише міжнародні організації пропонують грантову підтримку. Нині вона розширила коло донорів та надається також неурядовими організаціями та фондами. Зокрема гранти неурядових організацій та фондів є, як правило тематичними, охоплюють обмежене коло питань та обмежене коло одержувачів гранту.

 5. In-text reference with the coordinate start=31112
  Prefix
  2016 р. розпочалася «реалізація міжнародного наукового проекту «Вимірювання і моделювання теплових явищ в механічній обробці» в рамках програми Марія Кюрі «WINNMER» за підтримки Агентства Інновацій Швеції – «VINNOVA» спільно з Університетом прикладних наук м. Лунд (Швеція)». Загальний обсяг фінансування реалізації даного проекту у ЖДТУ склав 200000 євро (5,6 млн. грн.)
  Exact
  [4, с. 35]
  Suffix
  . В цілому ж описана друга група є важливою складовою інноваційної діяльності ВНЗ, зокрема у зв’язку з тим, що грантова підтримка, як правило, передбачає зміцнення кадрового потенціалу ВНЗ, підвищення рівня студентського контингенту, формування досвіду управління ВНЗ за прикладами кращих освітніх зразків, а також проведення актуальних наукових досліджень відповідно до цілей освітнього та суспі

5
Krasil'nyk, O. (2015), «Problemy ta perspektyvy finansuvannja vyshhyh navchal'nyh zakladiv Ukrai'ny», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Serija Ekonomika, Vol. 2, pp. 110–117.
Total in-text references: 4
 1. In-text reference with the coordinate start=2979
  Prefix
  Можливість провадження освітньої діяльності регіональними ВНЗ часто зазнає значних ризиків у зв’язку з відносно незначними обсягами державного фінансування, меншими можливостями надання додаткових платних послуг тощо. Красільник О. зазначає, що «неадекватними є моделі, способи та форми фінансування освітньої галузі»
  Exact
  [5, с. 116]
  Suffix
  . Сас Н.М. зазначає: «Вистояти у конкурентній боротьбі державний ВНЗ може лише за рахунок правильного управління фінансовими та матеріальними ресурсами, які перебувають в його розпорядженні» [10, с. 251].

 2. In-text reference with the coordinate start=3644
  Prefix
  , вважаючи, що «для забезпечення конкурентоспроможності та виживання в сучасних умовах вищі навчальні заклади, які перебувають у державній власності, повинні перебудувати стратегію і тактику своєї економічної діяльності. <...> її основні напрями мають бути зосереджені на визначенні політики ціноутворення у межах видатків формування загального і спеціального фондів»
  Exact
  [5, с. 116]
  Suffix
  . Крім того, складність діяльності, якою на сьогодні характеризується сфера освіти (боротьба за контингент студентів, ужорсточення ліцензійних вимог провадження діяльності з підготовки кадрів, трансформація інституційного середовища управління сферою освіти тощо) вимагає від кожного ВНЗ посилення його фінансової стійкості та платоспроможності на тлі успішного виконання ст

 3. In-text reference with the coordinate start=6248
  Prefix
  Зокрема, на думку О.Красільника, «у здійсненні бюджетних видатків на утримання закладів освіти повільно впроваджується програмно-цільовий метод, спрямований на розвиток, натомість домінує традиційний планово-нормативний підхід, зорієнтований на експлуатацію, утримання»
  Exact
  [5, с. 116]
  Suffix
  . ЄС, Канада та Нова Зеландія є типовими прикладами державного фінансування діяльності ВНЗ. Зокрема, державне фінансування, як правило використовується на підготовку фахівців, однак в даному випадку варто констатувати слабку мотивацію навчальних закладів до модернізації та нарощення конкурентних переваг.

 4. In-text reference with the coordinate start=24671
  Prefix
  <...> Крім того, поступове зростання частки приватного фінансування освіти (особливо це стосується ВНЗ) у розвинутих країнах в цілому не відбувається за рахунок скорочення 97 державного фінансування: обсяги і державного, і приватного фінансування постійно зростають, проте зростання приватного фінансування має вищі темпи
  Exact
  [5, с. 116]
  Suffix
  . Варто сказати, що система вищої освіти України уже почала перебудову за вказаними напрямками, активно впроваджуючи альтернативні варіанти фінансування. І на рівні ідеї ці варіанти знаходять розкриття у інституційному базисі регулювання діяльності вищих навчальних закладів.

6
Krjazhev, P. and Korsak, K. (2004), «Zarubizhnyj dosvid reformuvannja osvity», Naukovyj svit, No. 12, pp. 8–10.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8683
  Prefix
  Це пов’язано з тим, що за такими договорами не передбачається досягнення стратегічних завдань діяльності (звісно, під час укладання договорів на фінансування діяльності варто враховувати загальні цілі та стратегію ВНЗ та не суперечити їй). Як вказує О.Д. Данілов, аналізуючи досвід розвинених країн
  Exact
  [6;7;11]
  Suffix
  , зазначає «традиційні способи прямого фінансування закладів (навіть за автономного часткового внутрішнього перерозподілу коштів, що зрідка зустрічається у централізованих країнах) завжди спричиняли стагнацію і відверте небажання вищого закладу освіти щось змінювати» [2, с. 21].

7
Lapina, T.V. (2008), «Finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni v konteksti integracijnyh procesiv», Ekonomichnyj prostir, No. 15, pp. 112–118.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8683
  Prefix
  Це пов’язано з тим, що за такими договорами не передбачається досягнення стратегічних завдань діяльності (звісно, під час укладання договорів на фінансування діяльності варто враховувати загальні цілі та стратегію ВНЗ та не суперечити їй). Як вказує О.Д. Данілов, аналізуючи досвід розвинених країн
  Exact
  [6;7;11]
  Suffix
  , зазначає «традиційні способи прямого фінансування закладів (навіть за автономного часткового внутрішнього перерозподілу коштів, що зрідка зустрічається у централізованих країнах) завжди спричиняли стагнацію і відверте небажання вищого закладу освіти щось змінювати» [2, с. 21].

8
Levyc'ka, S. and Harchuk, Ju. (2013), «Finansuvannja dijal'nosti vitchyznjanyh derzhavnyh vyshhyh navchal'nyh zakladiv v umovah stalogo nacional'nogo rozvytku», Nova pedagogichna dumka, No. 1.1, pp. 7.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=4577
  Prefix
  Харчук, – вимагає впровадження нових підходів фінансування державних вищих навчальних закладів (ДВНЗ) за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України та/або місцевих бюджетів, збільшення власних надходжень шляхом здійснення вищими навчальними закладами передбачених чинним законодавством операцій підприємницького характеру
  Exact
  [8, с. 7]
  Suffix
  . У зв’язку з цим вимагають перегляду та удосконалення підходи до формування системи джерел фінансування (фінансових ресурсів) діяльності ВНЗ. При цьому вважаємо, що такі підходи мають бути диференційовані відповідно до © Т.

 2. In-text reference with the coordinate start=14188
  Prefix
  Харчук вказують: «Одним із найактуальніших факторів забезпечення вимог до вищої освіти для сталого розвитку є оптимізація джерел фінансування та забезпечення результативності цільового використання отриманих коштів»
  Exact
  [8, с. 7]
  Suffix
  . За результатами дослідження показників фінансування діяльності закладів вищої освіти в Україні виявлено скорочення частки бюджетних асигнувань у структурі фінансових ресурсів державних вищих навчальних закладів.

9
Riznyk, N.M. and Bachyns'ka, O.M. (2013), «Finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni: realii' ta perspektyvy», Ekonomika. Upravlinnja. Innovacii', No. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_51
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=20424
  Prefix
  осіб, які виступають спонсорами та меценатами проведення таких заходів та програм). 96 Хайницька Ю. та Гордєєва Т. у своїх дослідженнях запропонували пріоритетні напрямки удосконалення системи фінансування освіти, критична оцінка яких наведена у таблиці 2. Таблиця 2 Критична оцінка пріоритетних напрямків удосконалення системи фінансування освіти (за Ю.Хайницькою та Т.Гордєєвою
  Exact
  [9]
  Suffix
  ) Пріоритетні напрями удосконалення системи фінансування освіти (виділено за Хайницькою Ю. та Гордєєвою Т. [9]) Критична оцінка доцільності визначення напряму на локальному рівні фінансування ВНЗ 1 приклад 2 приклад Забезпечення ефективного розподілу фінансових ресурсів на видатки з державного та місцевих бюджетів Напрямок є макроекономічним та вналежить до сфери управління державними

 2. In-text reference with the coordinate start=20532
  Prefix
  Таблиця 2 Критична оцінка пріоритетних напрямків удосконалення системи фінансування освіти (за Ю.Хайницькою та Т.Гордєєвою [9]) Пріоритетні напрями удосконалення системи фінансування освіти (виділено за Хайницькою Ю. та Гордєєвою Т.
  Exact
  [9]
  Suffix
  ) Критична оцінка доцільності визначення напряму на локальному рівні фінансування ВНЗ 1 приклад 2 приклад Забезпечення ефективного розподілу фінансових ресурсів на видатки з державного та місцевих бюджетів Напрямок є макроекономічним та вналежить до сфери управління державними фінансами.

10
Sas, N.M. and Pryhod'ko, I.P. (2011), «Neobhidnist' perebudovy finansuvannja v derzhavnomu VNZ», Vytoky pedagogichnoi' majsternosti, Serija Pedagogichni nauky, Vol. 8 (1), pp. 248–254.
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3180
  Prefix
  Красільник О. зазначає, що «неадекватними є моделі, способи та форми фінансування освітньої галузі» [5, с. 116]. Сас Н.М. зазначає: «Вистояти у конкурентній боротьбі державний ВНЗ може лише за рахунок правильного управління фінансовими та матеріальними ресурсами, які перебувають в його розпорядженні»
  Exact
  [10, с. 251]
  Suffix
  . Такої ж думку в цілому дотримується і О.Красільник, вважаючи, що «для забезпечення конкурентоспроможності та виживання в сучасних умовах вищі навчальні заклади, які перебувають у державній власності, повинні перебудувати стратегію і тактику своєї економічної діяльності. <...> її основні напрями мають бути зосереджені на визначенні політики ціноутворення у межах

 2. In-text reference with the coordinate start=5369
  Prefix
  «Політика цін, – пише Н.М. Сас, – визначає розміри контингенту студентів, отже – й доходи ВНЗ. Правда, слід зазначити, що сьогодні й у майбутньому на студентів впливатиме авторитет державного вищого навчального закладу
  Exact
  [10, C. 251]
  Suffix
  . Дозволимо собі не погодитися з даним твердженням, у зв’язку з тим, що в умовах зниження рівня життя населення та об’єктивної неможливості дати вищу освіту дітям та онукам все частіше мотивація ґрунтується на позиціях економії витрат протягом років навчання.

11
Sydorenko, O.L. (2000), Pryvatna vyshha osvita: shljahy Ukrai'ny u svitovomu prostori, monografija, Osnovy, Harkiv, 255 p.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=8683
  Prefix
  Це пов’язано з тим, що за такими договорами не передбачається досягнення стратегічних завдань діяльності (звісно, під час укладання договорів на фінансування діяльності варто враховувати загальні цілі та стратегію ВНЗ та не суперечити їй). Як вказує О.Д. Данілов, аналізуючи досвід розвинених країн
  Exact
  [6;7;11]
  Suffix
  , зазначає «традиційні способи прямого фінансування закладів (навіть за автономного часткового внутрішнього перерозподілу коштів, що зрідка зустрічається у централізованих країнах) завжди спричиняли стагнацію і відверте небажання вищого закладу освіти щось змінювати» [2, с. 21].

12
Tormosov, R.Ju. and Stepanenko, I.I. (2012), «Dzherela finansuvannja energooshhadnosti u VNZ», Upravlinnja rozvytkom skladnyh system, Vol. 11, pp. 119–121. Павлушенко Тетяна Олександрівна – аспірант кафедри фінансів Київського національного торго
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=12753
  Prefix
  будівництва; амортизація за цільовим використанням; плата за оренду майна; оплата за навчання за контрактом у випадку приросту контингенту студентів; відрахування з фінансування НДР, виконаних ВНЗ, з розробки та впровадження енергозберігаючих заходів для підприємств (організацій, установ); кошти міжнародних фінансових організацій, міжнародні гранти та кредити»
  Exact
  [12, с. 120–121]
  Suffix
  . Міжнародні гранти є потенційно важливим джерелом фінансування діяльності вищих навчальних закладів за всіма її напрямками. При цьому, нині програми грантової підтримки вищих навчальних закладів є надзвичайно поширеними і виходять уже далеко за межі програм наукової та академічної мобільності, що відкриває для вищих навчальних закладів можливості, наприклад, модернізації матеріально

 2. In-text reference with the coordinate start=13584
  Prefix
  «У кожному вищому навчальному закладі має активно працювати міжнародний відділ, шукаючи різноманітні програми, що підтримуються грантами та іншими фінансовими інструментами, розробляти та подавати проекти для участі вищих навчальних закладів у цих програмах»
  Exact
  [12, с. 121]
  Suffix
  . Однак, з організаційної точки зору, вважаємо більш логічним налагодження адміністрацією вищих навчальних закладів роботи як спеціалізованих підрозділів, так і децентралізації функцій пошуку, добору, підготовки та подання проектів між підрозділами вищих навчальних закладів, які будуть долучені в подальшому до реалізації таких проектів.