The 6 references with contexts in paper Свінцицька (2017) “Процес реструктуризації як стратегія адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища // Restruction process as adapting enterprises’ strategy for environment changes” / spz:ztu:ven:112322

2
Gryn'ova, V.M. and Novikova, M.V. (2010), Proces pidgotovky restrukturyzacii' pidpryjemstv mashynobuduvannja: organizacija upravlinnja, monografija, HNEU, Harkiv, 240 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3271
  Prefix
  Одним із дієвих інструментів реалізації антикризової стратегії визнаний процес реструктуризації, який трактується вітчизняними класиками економістами як спосіб зняття суперечностей між вимогами ринку й застарілою логікою дій підприємства шляхом трансформації (переходу) підприємства до нової, більш ефективної системи діяльності з метою досягнення його довгострокового розвитку
  Exact
  [2, 4]
  Suffix
  . Найбільш відомий бізнес-лідер у світі Джек Уелч з General Electric привернув значну увагу практиків та теоретиків до власних радикальних методів ведення справ, що сприяло поглибленому дослідженню реструктуризації, як процесу структурної перебудови бізнесу [8].

3
Gudz', T.P. (2007), Systema rann'ogo vyjavlennja ta podolannja finansovoi' kryzy pidpryjemstv, monografija, RVC PUSKU, Poltava, 166 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=5432
  Prefix
  Заходи превентивної (адаптаційної) реструктуризації спрямовані на усунення кризових проявів та недопущення банкрутства підприємства шляхом реалізації попереджувальних заходів або системи «лікувальних» заходів»
  Exact
  [3, с. 92]
  Suffix
  . Позитивні результати цих заходів досягаються лише при стратегічних підходах до планування процесу реструктуризації, які націлені на досягнення максимально можливих результатів. Перший з таких підходів є доволі стандартним і базується на визначенні набору цілей «верхнього рівня», які є основою для формування стратегії «верхнього рівня» як стратегії розвитку компанії.

4
Pokropyvnyj, S.F. (ed.) (2001), Ekonomika pidpryjemstva, pidruchnyk, KNEU, Kyi'v, 528 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=3271
  Prefix
  Одним із дієвих інструментів реалізації антикризової стратегії визнаний процес реструктуризації, який трактується вітчизняними класиками економістами як спосіб зняття суперечностей між вимогами ринку й застарілою логікою дій підприємства шляхом трансформації (переходу) підприємства до нової, більш ефективної системи діяльності з метою досягнення його довгострокового розвитку
  Exact
  [2, 4]
  Suffix
  . Найбільш відомий бізнес-лідер у світі Джек Уелч з General Electric привернув значну увагу практиків та теоретиків до власних радикальних методів ведення справ, що сприяло поглибленому дослідженню реструктуризації, як процесу структурної перебудови бізнесу [8].

8
Popovych, A.V. (2014), Kategorial'no-cil'ovyj pidhid do vyznachennja sutnosti restrukturyzacii' ta i'i' pozycijuvannja v procesah strukturnoi' perebudovy, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3219
Total in-text references: 2
 1. In-text reference with the coordinate start=3503
  Prefix
  Найбільш відомий бізнес-лідер у світі Джек Уелч з General Electric привернув значну увагу практиків та теоретиків до власних радикальних методів ведення справ, що сприяло поглибленому дослідженню реструктуризації, як процесу структурної перебудови бізнесу
  Exact
  [8]
  Suffix
  . В основу успішної реструктуризації компанії Джек Уелч заклав такі складові:  модернізація традиційної компанії, перетворення її в зразок нової мобільної корпорації, яка стала моделлю для ХХІ століття;  трансформація консервативної корпоративної культури в інноваційну;  привнесення нових цінностей і поглядів, нове розуміння лідерства та ролі корпоративного духу.

 2. In-text reference with the coordinate start=5239
  Prefix
  (адаптаційна реструктуризація), що має сенс, оскільки з’являються принципово нові технології, підвищуються стандарти якості продукції, змінюються вподобання споживачів, зростає конкуренція, що не дає змоги підприємству зберігати сформовану структуру діяльності тривалий час та змушує максимально швидко та точно підлаштовуватися до виникаючих вимог для утримання та зміцнення позицій на ринку
  Exact
  [8]
  Suffix
  . Заходи превентивної (адаптаційної) реструктуризації спрямовані на усунення кризових проявів та недопущення банкрутства підприємства шляхом реалізації попереджувальних заходів або системи «лікувальних» заходів» [3, с. 92].

9
Svincyc'ka, O.M. (2009), Planuvannja dijal'nosti pidpryjemstva, pidruchnyk, Kondor, Kyi'v, 264 р.
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4600
  Prefix
  в цьому контексті розглядається, по-перше, як перетворення діяльності організації (підприємства, компанії), що складається в зміні структури виробництва, активів, пасивів, а також системи управління з метою підвищення стійкості, дохідності, конкурентоздатності, подолання збитковості, загрози банкротства; по-друге, як перетворення організаційної структури управління організацією
  Exact
  [9]
  Suffix
  . Отже, ключова ціль процесу реструктуризації як стратегічного ресурсу, є адаптація підприємства до зовнішнього середовища шляхом створення відповідних умов для сталого економічного розвитку, оперативного реагування на зовнішні загрози, виробництва конкурентоздатної продукції, при цьому забезпечуючи прибутковість компанії (адаптаційна реструктуризація), що має сенс, оскільки з’являються прин

10
Tjesheva, L.V. (2016), «Reorganizacija pidpryjemstv, sprjamovana na ukrupnennja, jak odna iz form restrukturyzacii'», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, Serіja Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_ 2016_6%283%29__22 Свінцицька Олександра Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління
Total in-text references: 1
 1. In-text reference with the coordinate start=4006
  Prefix
  моделлю для ХХІ століття;  трансформація консервативної корпоративної культури в інноваційну;  привнесення нових цінностей і поглядів, нове розуміння лідерства та ролі корпоративного духу. Реструктуризація в Україні є одним із ключових напрямків діяльності будь-якого суб’єкта господарювання в сучасних умовах ринку, цільовим орієнтиром якого є забезпечення ведення успішного бізнесу
  Exact
  [10]
  Suffix
  . Цей процес має враховувати специфіку діяльності підприємства, стосуватися кожного підрозділу та комплексно охоплювати всі сфери діяльності з стратегічною орієнтацією на досягнення © О.М. Свінцицька, 2017 запланованого результату.